ชู้ทางใจ

All posts tagged ชู้ทางใจ

Title: ชู้ทางใจ / Choo Tahng Jai (Mental Lover)
Artist: Fon Thanasuntorn
Album: แก้วตาดวงใจ / Gaeo Dtah Duang Jai (Darling)
Year: 2011

ต้องแอบมอง มองคนมีเมีย
Dtaung aep maung maung kon mee mia
I must secretly look, look at a man who has a wife
ถ้าโสดได้เสีย จะขอเคลียร์ก่อนใคร
Tah soht dai sia ja kor clear gaun krai
If he was up for the taking, I’d ask to clear things up before anyone else
โถพี่ไม่น่าจะมีเมียไว ถ้าคิดจะมีเมียใหม่
Toh pee mai nah ja mee mia wai tah kit ja mee mia mai
Gosh, he shouldn’t have a wife, if he’s thinking of getting a new one
มองคนใกล้ใกล้ก่อนเน้อ
Maun gkon glai glai gaun nur
He should look at the people close to him first

ต้องแอบมอง ตอนเจ้าของเขาไม่มา
Dtaung aep maung dtaun jao kaung kao mai mah
I must secretly look when his wife doesn’t come
ช่างหล่อเข้มเต็มตา ตอนภรรยาเขาเผลอ
Chahng lor kem dtem dtah dtaun punyah kao plur
Tall dark and handsome when his wife is careless
เท่แท้นึกทึ่งตัวเธอ แอบมองเขาจนเหม่อ
Tay tae neuk teung dtua tur aep maun gkao jon mur
He’s so stylish, it’s impressive, I secretly look at him until I’m absent-minded
ใจหวิวรักสิ้นแวว
Jai wiew ruk sin waew
My heart is dizzy with the inklings of love

ต้องแอบดู เพราะน้องหนูเขามี
Dtaung aep doo pror naung noo kao mee
I must secretly look because she has him
โดดเด่นดูดี เป็นสามีเขาซะแล้ว
Doht den doo dee bpen sahmee kao sa laeo
He looks so good, he’s already her husband
หมดรสหวาน ไปเป็นน้ำตาลก้นแก้ว
Mot rot wahn bpai bpen numd tahn gon gaeo
I’m out of sugar and scraping the bottom of the barrel
มีเมียเสียแล้ว แค่มองหมดความหมาย
Mee mia sia laeo kae maung mot kwahm mai
He’s got a wife already, just looking is pointless

ต้องแอบมอง เพราะเจ้าของเขามี
Dtaung aep maung pror jao kaung kao mee
I must secretly look because he’s taken
เป็นดอกไม้ไร้สี มองเห็นแล้วใจหาย
Bpen dauk mai rai see maung hen laeo jai hai
I’m a flower without color, looking and seeing that kills me
เสียดายแท้ได้แค่เสียดาย แอบเป็นชู้ทางใจ
Sia dai tae dai kae sia dai aep bpen choo tahng jai
It’s such a pity, I can only regret it, secretly being lovers in my mind
เราทำได้แค่มอง
Rao tum dai kae maung
I can only look

Title: ชู้ทางใจ / Choo Tahng Jai (Mental Lover)
Artist: Winai Phanthurak (วินัย พันธุรักษ์)
Album: ??
Year: ??

ถ้าผมรักคุณจะผิดมากไหม
Tah pom ruk koon ja pit mahk mai
Would it be absolutely horrible if I loved you?
รักด้วยหัวใจ แม้ไร้สิทธิ์หวงและห่วง
Ruk duay hua jai mae rai sit huang lae huang
A love from my heart, though I don’t have the right to be possessive or worried about you
แอบซ่อนเร้น เหมือนเป็นความผิดใหญ่หลวง
Aep saun ren meuan bpen kwahm pit yai luang
Hiding it like it’s a great mistake
เก็บไปฝันในทรวง ขอเป็นเพียงชู้ทางใจ
Gep bpai fun nai suang kor bpen piang choo tahng jai
Keeping my dreams in my chest, I just want to be your mental lover

ทุกวันต้องการเพียงแค่ได้เห็น
Took wun dtaung gahn piang kae dai hen
Every day, I only want to see you
ไม่เคยคิดเป็น เพื่อนนอนเคียงชิดใกล้
Mai koey kit bpen peuan naun kiang chit glai
I’ve never thought of being a friend who sleeps close by your side
เจ็บมามากนัก รักเอยมิเคยสมใจ
Jep mah mahk nuk ruk oey mai koey som jai
It hurts so much, oh, love, you’re never satisfied
เจ็บอีกหนเป็นไร คงทนได้เช่นเดิม
Jep eek hon bpen rai kong ton dai chen derm
However many different ways it hurts, I’ll endure it just the same

(*) ชู้ก็เป็นแค่ชู้ทางใจ ศาลอาญาแห่งไหน
Choo gor bpen kae choo tahng jai sahn ahn haeng nai
I can only be your mental lover, where is the criminal court?
คงไม่ให้รับโทษเพิ่ม
Kong mai hai rup toht perm
Don’t let my punishment grow
กงการความรัก มิได้ตราห้ามแต่งเติม
Gong gahn kwahm ruk mai dai dtrah hahm dtaeng dterm
In the business of love, there’s no prohibition on change
จึงเป็นสิทธิ์แต่เริ่ม ที่ผมจะแอบรักคุณ
Jeung bpen sit dtae rerm tee pom ja aep ruk koon
So I have the right only to begin, that I’ll secretly love you

(**) หากคิดแค้นเคืองก็จงอภัย
Hahk kit kaen keuang gor jong apai
If my thoughts offend you, please forgive me
นึกว่าเห็นใจ โปรดคลาย ระแวงเคืองขุ่น
Neuk wah hen jai bproht klai rawaeng keuang koon
Consider having some sympathy, please lighten up your aggravation suspicious
อยากห้ามความรัก โถมันห้ามยากนะคุณ
Yahk hahm kwahm ruk toh mun hahm yahk na koon
I want to forbid my love, but damn, it’s hard to forbid
ปล่อยให้ผมว้าวุ่น รักคุณต่อไปเถิดหนา
Bploy hai pom wah woon ruk koon dtor bpai tert nah
Leaving me chaotic to continue loving you

(*,**)