ชีวิตที่ขาดเธอ

All posts tagged ชีวิตที่ขาดเธอ

Title: ชีวิตที่ขาดเธอ / Cheewit Tee Kaht Tur (Life Without You)
Artist: Potato
Album: OST Goong (Princess Hours)
Year: 2006

เมื่อก่อนไม่เคยได้คิด ผิดอะไรไม่เคยจะรู้
Meua gaun mai koey dai kit pit arai mai koey ja roo
Before I never thought, I’ll never know what I did wrong
ไม่ได้ดูว่าในสิ่งที่กระทำ ทำให้ใครบางคนเสียใจ
Mai dai doo wah nai sing tee gra tum tum hai krai bahng kon sia jai
It didn’t seem like the things I did made anyone sad
จนเมื่อจบตรงการแยกทาง ทุกๆ อย่างที่เคยทำไว้
Jon meua job dtrong gahn yaek tahng took took yahng tee koey tum wai
Until it ended with us breaking up, everything that I ever did
ก็ได้กลับมาเตือนย้ำใจให้คิด ว่าฉันนั้นโง่แค่ไหน
Gor dai glup mah dteuan yum jai hai kit wah chun nun ngoh kae nai
Came back to remind me and make me think of how stupid I was

(*) อยากจะหมุนเวลาให้กลับยังไง ก็ไม่ย้อนมันคืนได้แล้ว
Yahk ja moon welah hai glup yung ngai gor mai yaun mun keun dai laeo
I want to turn back time and go back to everything, but it can’t come back
ได้แต่ขอให้เธอได้โปรดอภัยให้กัน สักครั้งจะยอมได้ไหม
Dai dtae kor hai tur dai bproht apai hai gun suk krung ja yaum dai mai
I can only ask that you please forgive me, will you give in just once?

(**) ช่วงชีวิตฉันที่ขาดเธอเหมือนจะตาย หัวใจมันทนไม่ไหว
Chuang cheewit chun tee kaht tur meuan ja dtai hua jai mun ton mai wai
The moments of my life without you are like I’m dead, my heart can’t take it
มันเคยแต่มองร้องหาว่าเธอ อยู่ไหนและเป็นอย่างไร
Mun keoy dtae maung raung hah wah tur yoo nai lae bpen yahng rai
I once only looked and shouted after you, where are you and how are you?
กลับมาหาฉัน ได้โปรดเถอะนะคนดี ต่อจากนี้ที่เคยร้องไห้
Glup mah hah chun dai bproht tur na kon dee dtor jahk nee tee koey raung hai
Come back to me, please, sweetheart, from now on, as I once cried
จะไม่ทำให้เธอต้องช้ำและเสียน้ำตา
Ja mai tum hai tur dtaung chum lae sia numdta
I won’t hurt you or make you lose any tears
กลับมาเป็นอย่างเดิมได้ไหม รักกันอย่างเก่า
Glup mah bpen yahng derm dai mai ruk gun yahng gao
Please come back and be how you used to be, love me like you used to

แต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้ อยู่ดีๆ น้ำตาก็ไหล
Dtae gaun mai bpen yahng nee yoo dee dee num dta gor lai
But it’s not like this, all the sudden the tears are flowing
อยากให้เธอได้ฟังว่าฉันละอาย ที่ทำให้เธอเสียใจ
Yahk hai tur dai fung wah chun la ai tee tum hai tur sia jai
I want you to hear that I’m ashamed to have made you sad
ทำให้จบตรงการแยกทาง ทุกๆ อย่างที่เคยทำไว้
Tum hai job dtrong gahn yaek tahng took took yahng tee koey tum wai
I made it end with us breaking up, everything that I ever did
ก็ได้กลับมาเตือนย้ำใจให้คิด ว่าฉันนั้นโง่แค่ไหน
Gor dai glup mah dteuan yum jai hai kit wah chun nun ngoh kae nai
Came back to remind me and make me think of how stupid I was

(*,**)

รู้ว่าแผลที่ฉันนั้นได้ฝากยากจะลบมันไปจากใจ
Roo wah plae tee chun nun dai fahk yahk ja lop mun bpai jahk jai
I know that the wounds I inflicted will be difficult to erase from your heart
แต่ว่าขอได้ไหม ให้เป็นฉันได้ไหม ให้ฉันรักษาเธอเอง
Dtae wah kor dai mai hai bpen chun dai mai hai chun ruk sah tur eng
But please, let it be me, let me take care of you

(**)

อยากจะพูดให้รู้ว่า…รักเพียงเธอ
Yahk ja poot hai roo wah ruk piang tur
I want to say it and let you know that I love only you

Title: ชีวิตที่ขาดเธอ / Cheewit Tee Kaht Tur (Life Without You)
Artist: New Old Stock
Album: [Single]
Year: 2012

ปลี่ยนไปเลย โลกมันเปลี่ยน ฟ้าก็เปลี่ยน
Plian pai loey lohk mun plian fah gor plian
It’s changed, the world has changed, the sky has changed
ตั้งแต่ที่เธอเดินจากกันไป จะอยู่ยังไงจากนี้
Dtung dtae tee tur dern jahk gun pai ja yoo yung ngai jahk nee
Since you walked away from me, how will I live now?

(*) เหมือนแสงตะวันมันริบหรี่ เหมือนฟ้าไม่มีสีสัน
Meuan saeng dtawun mun rip ree meuan fah mai mee see sun
It’s like the sunlight has faded, it’s the like sky is colorless
ฝนมันเทในใจจนฉันเหน็บหนาว เมื่อเธอหายไป
Fon mun tay nai jai jon chun nep nao meua tur hai pai
The rain has poured in my heart, making me cold, when you disappeared

(**) ชีวิตที่ขาดเธอ เหมือนจะขาดใจ
Cheewit tee kaht tur meuan ja kaht jai
Life without you is like dying
ที่สุดไม่เหลือใคร อยู่กับใจที่เงียบเหงา
Tee soot mai leua krai yoo gup jai tee ngiap ngao
In the end, I don’t have anyone left, living with a lonely heart
ชีวิตต้องเปลี่ยนไป จากมีเธอข้างกายทุกวันเหลือเพียงเงา
Cheewit dtaung plian pai jahk mee tur kahng gai took wun leua piang ngao
Life has changed from having you at my side every day to only shadows remaining
ยังคงรอให้เรา ได้คืนกลับมาเป็นเหมือนเดิม
Yung kong ror hai rao dai keun glup mah pen meuan derm
I’m still waiting for us to get back together again

ขาดเธอไป เหมือนฉันหมด ทุกทุกอย่าง
Kaht tur pai meuan chun mot took took yahng
Without you, it’s like I’m out of everything
กับสิ่งที่ทำ ที่มีในมือ อะไรก็หมดความหมาย
Gup sing tee tum tee mee nai meu arai gor mot kwahm mai
The things I do, that I have in my hand, everything is meaningless

(*,**,**)

รอตะวันถึงคราว ทอแสง
Ror dtawun teung krao tor saeng
I’m waiting for the time for the sun to shine