ชิมก่อน

All posts tagged ชิมก่อน

Title: ชิมก่อน / Chim Gaun (Taste First)
Artist: Blues Tape (บลูส์เทป)
Album: [Single]
Year: 2020

กว่าเธอจะอ่อนไหว รับฉันไว้ในใจ
Gwah tur ja aun wai rup chun wai nai jai
At the time you were weak, you accepted me in your heart
เพิ่งจะเริ่มมีความหวัง
Perng ja rerm mee kwahm wung
I’d just started to be hopeful
กลับต้องพังเพราะคนอื่น
Glup dtaung pung pror kon eun
But things ended up falling apart because of someone else

ที่อยู่ดีมาบอก
Tee yoo dee mah bauk
In spite of everything, you were told things
หลอกให้เธอเข้าใจผิดๆ
Lauk hai tur kao jai pit pit
You were tricked into misunderstanding
จนเธอคิดว่าฉันนั้นร้ายกาจ
Jon tur kit wah chun nun rai gaht
Until you thought I was wicked
ก็อยู่ที่เธอหล่ะ
Gor yoo tee tur la
It’s up to you now
อยากจะมองฉันยังไง
Yahk ja maung chun yung ngai
However you want to look at me
ลองคิดพิจารณาดู
Laung kit pijahranah doo
Try really considering things

(*) อย่าให้คำบางคำมาวัดการกระทำของฉันได้ไหมอ่ะ
Yah hai kum bahng kum mah wut gahn gratum kaung chun dai mai a
Please don’t let a few words measure up to my actions
อยากจะขอให้เธอได้ดู จะได้รู้ว่าฉันนั้นแค่โดนใส่ร้าย
Yahk ja kor hai tur dai doo ja dai roo wah chun nun kae dohn sai rai
I want you to be able to see and know that I’ve just been slandered

(**) ให้ฉันลองดู แล้วเธอก็จะรู้
Hai chun laung doo laeo tur gor ja roo
Let me try and you’ll know
อย่าหูเบาฟังใคร
Yah hoo bao fung krai
Don’t naively listen to others
ให้หัวใจเธอ ได้ทดสอบความรัก
Hai hua jai tur dai tot saup kwahm ruk
Let your heart test my love
ลอง ลอง ดูเอง
Laung laung doo eng
Try it and see for yourself
ให้ฉันลองดู แล้วเธอก็จะรัก
Hai chun laung doo laeo tur gor ja ruk
Let me try and you’ll know
ไม่เห็นต้องฟังใคร
Mai hen dtaung fung krai
There’s no need to listen to anyone else
โปรดใช้วิจารณญาณเธอเอง
Bproht chai wijahranayahn tur eng
Please use your own judgement
ตัดสินและคิด คิดเอง
Dtut sin lae kit kit eng
To decide and think for yourself

อยากให้เธอได้รู้ รสของความจริงใจ
Yahk hai tur dai roo rot kaung kwahm jing jai
I want you to know the flavor of sincerity
ที่ไม่ปรุงแต่งอย่างใคร
Tee mai bproong dtaeng yahng krai
That isn’t dressed up like everyone else
อยากให้เธอได้ชิมดู
Yahk hai tur dai chim doo
I want you to give it a taste

ลองชิมดูก่อน
Laung chim doo gaun
Try tasting first
ก่อนที่เธอจะคิดไปไกล
Gaun tee tur ja kit bpai glai
Before you think too far
อย่างน้อยก็รู้ว่าเธอชอบรึเปล่า
Yahng noy gor roo wah tur chaup reu bplao
At least you’ll know if you like it or not
จืดไปไม่ห่วง
Jeut bpai mai huang
I’m not worried about being too bland
ห่วงแค่เธอไม่ให้โอกาส
Huang kae tur mai hai ohgaht
I’m just worried that you won’t give me a chance
ให้ตัวฉันได้เพิ่มความหวานลงไป
Hai dtua chun dai perm kwahm wahn long bpai
Let me increase the sweetness

(*,**,**)

   

Lyrics : มกรา ดลสุขเลิศ
Melody/Arrange : Blues Tape
Produced by กันต์ รุจิณรงค์
Mixed by AJ Tissian, The Wave Lab NYC
Mastered by ไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์

   

While this song has your average “don’t believe what you hear and give me a chance” lyrics, the visually interesting music video and delicious bass line really help to sell it. I’m glad I decided to give it a try for myself 😛