จำเก่ง

All posts tagged จำเก่ง

Title: จำเก่ง / Jum Geng (Good at Remembering)
English Title: “Slipped Your Mind”
Artist: F.Hero and Tilly Birds
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ถ้าให้ฉันแข่งกับเธอ เพื่อลืมเรื่องราวของเรา
Tah hai chun kaeng gup tur peua leum reuang rao kaung rao
If there was a competition against you to forget about us
ฉันคงแพ้ พ่ายแพ้ ให้เธอทุกคราว
Chun kong pae pai pae hai tur took krao
I’d lose to you every time
จะผ่านไปอีกนาน เนิ่นนานเท่าไร
Ja pahn bpai eek nahn nern nahn tao rai
However much time passes by
ฉันก็จำได้อยู่ดี เพราะฉันจำเก่งอย่างนี้
Chun gor jum dai yoo dee pror chun jum geng yahng nee
I still remember, because I’m good at remembering like this
จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ
Jum geng jon mai koey leum tur
I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you

เธอมีคำถาม
Tur mee kum tahm
You question
ว่าทำไมฉันต้องจำได้ดี
Wah tummai chun dtaung jum dai dee
Why I have to remember so well
เลิกไปเป็นปี
Lerk bpai bpen bpee
We’ve been broken up for years
แต่เรื่องเธอฉันไม่ลืมซักที
Dtae reuang tur chun mai leum suk tee
But I’ve never forgotten about you at all
ถึงเธอลืมก็ไม่เป็นไร
Teung tur leum gor mai bpen rai
Even though you’ve forgotten me, it’s okay
ฉันมันคงคิดถึงเกินไป
Chun mun kong kit teung gern bpai
I think about you too much
อยากลืมแค่ไหนมันไม่ลืม
Yahk leum kae nai mun mai leum
However much I want to forget, I can’t

จำแผลที่เป่า ตรงที่เข่า
Jum plae tee bpao dtrong tee kao
I remember your skinned knee
จำวันที่ส่งเธอไปอุดฟันซี่เก่า
Jum wun tee song tur bpai oot fun see gao
I remember the day I took you to the dentist for a filling
ฉันยังจำบ้านเธอ หมาขี้เห่า
Chun yung jum bahn tur mah kee hao
I still remember your house and your yappy dog
มันจ้องหน้าฉันเหมือนฉันติดหนี้เก่า
Mun jaung nah chun meuan chun dit nee gao
It stared at me like I owed it something
กระต่ายไปแล้ว ผิดที่เต่า
Gradtai bpai laeo pit tee dtao
The rabbit is long gone, it’s the turtle’s fault
ที่ยังเดินเชื่องช้าเหมือนฉันที่จับที่เจ่า
Tee yung dern cheuang chah meuan chun tee jup tee kao
For walking so slowly like when I sprained my knee
ฉันจำเรื่องเธอเก่ง ดังที่กล่าว
Chun jum reuang tur geng dung tee glao
I’m good at remembering about you, like they say
เพราะเธอจากไปแล้วแต่ฉันยังอยู่ที่เก่า
Pror tur jahk bpai laeo dtae chun yung yoo tee gao
Because you’ve already gone, but I’m still in the same old place

(*)

(**) Monday Tuesday
Monday, Tuesday
เรื่องราวของเราฉันยังจำไม่เคยลืม
Reuang rao kaung rao chun yung jum mai koey leum
I still have never forgotten about us
Wednesday Thursday
Wednesday, Thursday
บทเพลงของเราฉันยังฟังอยู่อย่างเดิม
Bot pleng kaung rao chun yung fung yoo yahng derm
I still listen to our songs
Friday Saturday
Friday, Saturday
แม้รักของเราไม่มีวันจะ Return
Mae ruk kaung rao mai mee wun ja return
Even though our love will never return
Sunday Everyday
Sunday, everyday
จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ
Jum geng jon mai koey leum tur
I’m so good at remembering, I’ve never forgotten you

จำวันแรกเจอในกันยา
Jum wun raek jur nai gun yah
I remember when we first met in September
ปิ๊งในทันตา เธอฉายแสงกว่ากลุ่มเพื่อนในบรรดา
Bping nai tun dtah tur chai saeng gwah gloom peuan nai bundah
I immediately fell for you, you were more radiant than all your friends
เธอชอบอนันดา ชอบไปลันตา
Tur chaup ananda chaup bpai lundtah
You liked Ananda, you liked going to Lanta
ชอบดูหนังดราม่าเรื่องโฮเทลรวันดา
Chaup doo nung drama reuang hotel rawanda
You like watching the drama about Hotel Rwanda
เธอฟังรีฮันนา ตอน High กัญชา
Tur fung ree hunnah dtaun high gunchah
You listen to Rihanna when you’re high on marijuana
เธอบอกว่าพ่อเธอหล่ออย่างกับมิตรชัยบัญชา
Tur bauk wah por tur lor yahng gup mit chai bunchah
You said your dad was handsome like Mit Chaibancha
จำถ้อยจำนรรจา เงาในจันทรา
Jum toy jum nun ja ngao nai juntrah
I remember your words, reflected in the moon
มันจำในหัวใจไม่ได้จำในปัญญา
Mun jum nai hua jai mai dai jum nai bpunhah
I remember you in my heart, I don’t remember in my mind
พรรณาได้ Step By Step
Punnah dai step by step
I can describe you step by step
จำปากกาที่เธอเหน็บ ไปจนถึงกลิ่นของเหล้ารัม
Jum bpahkgah tee tur nep bpai jon teung glin kaung lao rum
I remember the pen you kept to the smell of rum
ปลอบตัวเองถามว่าเจ็บไหม เจ็บ
Bplaup dtua eng tahm wah jep mai jep
I comfort myself, asking if it hurts, it does
แต่ถามว่าเก็บไหม เก็บ ยังจำเสมอว่าใจของเจ้าดำ
Dtae tahm wah gep mai gep yung jum samur wah jai kaung jao dum
But if asked if I’ll keep going, I will, I’ll always remember the heart of Jao Dam
จำภาพวันที่ใจเธอระเห็จ
Jum pahp wun tee jai tur rahet
I remember the day your heart was in a rush
เหมือนเป็นแผลตกสะเก็ด ฝังลึกอยู่ในใจเจ้ากรรม
Meuan bpen plae dtok saget fung leuk yoo nai jai jao gum
Like the wound had scabbed over, buried deep in my unfortunate heart
จำเก่งได้ทุกรอยตะเข็บ
Jum geng dai took roy dtakep
I’m good at remembering every seam and stitch
ถ้าแข่งกันลืมฉันคงเสร็จ เพราะรักของเรามันไม่เท่ากัน
Tah kaeng gun leum chun kong set pror ruk kaung rao mun mai tao gun
If we had a competition for forgetting, you’d finish first, because our love wasn’t equal

(*,*)

มือที่เคยจับ ไหล่ที่สัมผัส จำผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนที่เคยจัด
Meu tee koey jup lai tee sumput jum pah bpoo tee naun gup bplauk maun tee koey jut
The hand I once held, the shoulder I touched, I remember the blanket and pillow case you once used
รถที่เคยขับ เบาะที่เคยปรับ
Rot tee koey kup bor tee koey bprup
The car you once drove, the seat you sat in
เธอชอบบ่นเสมอเวลาไม่ยอมคาดเข็มขัด
Tur chaup bon samur welah mai yaum kaht kem kut
You always liked to complain when I refused to fasten my seat belt
จำกลิ่นน้ำหอม จำตอนหนุนตัก
Jum glin num haum jum dtaun noon dtuk
I remember the scent of your perfume, I remember laying in your lap
จำตอนจูบแรกริมฝีปากที่เธอกัด
Jum dtaun joop raek rim fee bpahk tee tur gut
I remember our first kiss when you bit my lip
จำแก้มที่ปัด จำข้าวที่ผัด
Jum gaem tee bput jum kao tee put
I remember your blushed cheeks, I remember your fried rice
จำได้ทุกเรื่องจำเก่งจนใจไม่เคยตัด
Jum dai took reuang jum geng jon jai mai koey dtut
I can remember everything, I’m so good at remembering, my heart has never cut you out

(**)

   

Lyrics by: F.HERO, Anuroth Ketlekha (3rd), M-PEE (Thitisorn phanchata)
Music: Tilly Birds, M-PEE (Thitisorn phanchata)
Arranged by: Thuwanon Tantiwattanaworakul (Milo)
Produced by: Nutdanai Chuchat (Billy), Puntapol Prasarnrajkit