จัดสรร

All posts tagged จัดสรร

Title: จัดสรร / Jut Sun (Allocate)
Artist: Praew Tussaneeya (เปรี้ยว ทัศนียา) and Jetset’er
Album: Secre7 Room
Year: 2020

(*) คงมีใคร ใครคนนั้นที่ตามหา
Kong mai mee krai krai kon nun tee dtahm hah
He likely exists, that someone I’ve been searching for
คงมีใจ ที่ตอบรับฉันกลับมา
Kong mee jai tee dtaup rup chun glup mah
She probably has a heart that will respond to mine
คงมีใครสักคน ที่ยังมองหารักแท้
Kong mee krai suk kon tee yung maung hah ruk tae
There’s probably someone who’s still searching for true love
เหมือนฉันอยู่ เหมือนฉันอยู่
Meuan chun yoo meuan chun yoo
Like me, like me
เพราะยังรู้และเชื่อเสมอ ว่าจะเจอ เธอที่จะมาเป็นโลกทั้งใบ
Pror yung roo lae cheua samur wah ja jur tur tee ja mah bpen lohk tung bai
Because I still know and always believe that I’ll find you, who will be my whole world

กอดใจตัวเองมานาน
Gaut jai dtua eng mah nahn
I’ve hugged my own heart for so long
ก่อกำแพงในใจมากมาย
Gor gumpaeng nai jai mahk mai
I’ve built so many walls in my heart
คงเป็นผลจากคนใจร้ายที่เคยเข้ามา
Kong bpen pon jahk kon jai rai tee koey kao mah
It’s the effect of having a cruel person once come in
แต่ใจยังคงมีหวัง
Dtae jai yung kong mee wung
But my heart still has hope
แม้อีกใจยังคงระวัง
Mae eek jai yung kong rawung
Even though another part of me is still cautious
ถ้าต้องให้ใจไปอีกครั้ง ไม่อยากแลกคืนเป็นน้ำตา
Tah dtaung hai jai bpai eek krung mai yahk laek keun bpen num dtah
If I must give my heart again, I don’t want to exchange it for tears

(**) ทุกความพอดี มันมีเวลาของมัน
Took kwahm por dee mun mee welah kaung mun
Every perfect fit has its own time
เพราะว่าเข้าใจ จึงยังไม่ยอมหมดหวัง
Pror wah kao jai jeung yung mai yaum mot wung
Because I understand this, I still refuse to give up hope
ให้เวลาเป็นคนจัดสรร
Hai welah bpen kon jut sun
Let time be the dealer

(*)

อดทนมานานเหลือเกิน
Aut ton mah nahn leua gern
I’ve endured for so long
ต่อความเหงาและความเสียใจ
Dtor kwahm ngao lae kwahm sia jai
Through loneliness and sadness
เคยทุ่มเทเท่าไรสุดท้ายก็ต้องเลิกรา
Koey toom tay tao rai soot tai gor dtaung lerk rah
However much I ever devoted, in the end, we had to break up
ยังรอเจอใครคนนั้น
Yung ror jur krai kon nun
I’m still waiting to meet that person
คนที่เห็นใจฉันมีค่า
Kon tee hen jai chun mee kah
The person who sees my heart as valuable
ยังรอคนที่จะเข้ามา เป็นคนสุดท้ายในหัวใจ
Yung ror kon tee ja kao mah bpen kon soot tai nai hua jai
I’m still waiting for the one who will come and be the last person in my heart

(**,*,*,*)

   

เนื้อร้อง ธิติวัฒน์ รองทอง
ทำนอง ธิติวัฒน์ รองทอง
เรียบเรียง JETSET’ER
โปรดิวเซอร์ Theo
Executive Producer ปัณฑพล ประสารราชกิจ