จง มี หวัง

All posts tagged จง มี หวัง

Title: จง มี หวัง / Jong Mee Wung (You Must Have Hope)
English Title: “This Too Shall Pass”
Artist: Jetset’er ft. Slot Machine
Album: Digital Soul
Year: 2020

หากพรุ่งนี้ตะวันไม่ส่องแสง
Hahk proong nee dtawun mai saung saeng
If the sun doesn’t shine tomorrow
คลื่นลมแรงมองไม่เห็นฝั่ง
Kleun lom raeng maung mai hen fung
If you can’t see the other side through the waves and the wind
เมื่อฝูงนกไม่อาจจะบินกลับรัง
Meua foong nok mai aht ja bin glup rung
When the flock of birds don’t fly back home
แม้ความหวังได้หมดสิ้นไป
Mae kwahm wung dai mot sin bpai
Even if all hope is gone

(*) หากความฝันได้ถูกทำลาย
Hahk kwahm fun dai took tum lai
If your dreams have been destroyed
เหลือเพียงใจที่แตกสลาย
Leua piang jai tee dtaek salai
And all that’s left is a broken heart
เมื่อความกลัวครอบงำใจ
Meua kwahm glua kraup ngum jai
When fear overpowers your heart
มองไม่เห็นหนทางใด
Maung mai hen hon tahng dai
And you can’t see the way

(**) This Too Shall Pass
This too shall pass
แล้วมันก็จะผ่านไป
Laeo mun gor ja pahn bpai
This too shall pass
This Too Shall Pass
This too shall pass
ความหวังยังมี อย่ายอมแพ้
Kwahm wung yung mee yah yaum pae
There’s still hope, don’t give up
This Too Shall Pass
This too shall pass
ไม่นานก็จะผ่านไป
Mai nahn gor ja pahn bpai
Soon it’ll pass
This Too Shall Pass
This too shall pass

หากคืนนี้ไม่มีแล้วจันทร์
Hahk keun nee mai mee laeo jun
If there’s no moon tonight
อยู่เคียงกันเมื่อดาวหลับใหล
Yoo kiang gun meua dao lup lai
At your side when the stars go out
เมื่อเข็มทิศไม่อาจจะนำทางไป
Meua kep tit mai aht ja num tahng bpai
When the compass doesn’t point the way
เหลือไว้เพียงท้องฟ้าสีดำ
Leua wai piang taung fah see dum
And all that’s left is a black sky

(*,**)

ร้องบอกหัวใจ
Raung bauk hua jai
Tell your heart
จดจำไว้ จงมีหวัง
Jot jum wai jong mee wung
Remember, you must have hope
อย่าหยุดยั้ง ก้าวเดินต่อไป
Yah yoot yung gao dern dtor bpai
Don’t stop, keep going
ร้องบอกหัวใจ
Raung bauk hua jai
Tell your heart
จดจำไว้ จงมีหวัง
Jot jum wai jong mee wung
Remember, you must have hope
อย่าหยุดยั้ง ก้าวเดินต่อไป
Yah yoot yung gao dern dtor bpai
Don’t stop, keep going

หากคืนนี้ไม่มีแล้วจันทร์
Hahk keun nee mai mee laeo jun
If there’s no moon tonight
อยู่เคียงกันเมื่อดาวหลับใหล
Yoo kiang gun meua dao lup lai
At your side when the stars go out

   

คำร้อง : Nicha
ทำนอง : Theo
เรียบเรียง : Theo , Atirath Pintong , Atichon Pintong
Producer : Theo
Co-producer : Slot Machine