คาใจ

All posts tagged คาใจ

Title: คาใจ / Kah Jai (Troubled)
Artist: J Jetrin (เจ เจตริน)
Album: 108-1009
Year: 1993

กลับมาหาเธอ โดยรู้ดี ว่าวันนี้ต้องเจอ เธอมีคนใหม่
Glup mah hah tur doy roo dee wah wun nee dtaung jur tur mee kon mai
I came back to see you knowing full well that today I must face that you have someone new
เจอะ เขาและเธอ อยุ่เคียงข้างกาย แต่ยังไงก็คงต้องมา
Jur kao lae tur yoo kiang kahng gai dtae yung ngai gor kong dtaung mah
I must face you and him side-by-side, but no matter what I had to come

(*) ก็ยังคาใจ ข้างในลึก ๆ ที่เธอลืมกัน ไม่ทันพูดคำลา
Gor yung kah jai kahng nai leuk leuk tee tur leum gun mai tun poot kum lah
I’ve still been troubled deep inside that you had forgotten about me before I even had a chance to say good-bye
จืดจางกันไป ไม่ทันพบหน้า จึงต้องมา ๆ หาเธอ
Jeut jahng gun bpai mai tun pob nah jeung dtaung mah mah hah tur
That you were over me before I even got to see you face-to-face, so I had to come to see you

(**) บอกกับเค้า ได้ไหม ว่าให้หันไปก่อน อ้อนวอนขอให้เขา เห็นใจกันบ้าง
Bauk gup kao dai mai wah hai hun bpai gaun aun waun kor hai kao hen jai gun bahng
Please tell him to look away, I’m begging him to have some sympathy for me
ที่ต้องการเพียงจะลา มองหน้าเธออีกครั้ง อย่างลำพัง โดยไม่มีคนอื่น
Tee dtaung gahn piang ja lah maung nah tur eek krung yahng lumpung doy mai mee kon eun
I just want to say good-bye, to look at your face again, alone, with no one else around

บอกคนของเธอ ให้เข้าใจ ว่าทำไม ฉันจึงจงใจมา
Bauk kon kaung tur hai kao jai wah tummai chun jeung jong jai mah
Tell your new boyfriend so he understands why I intended to come
แค่เพียงไม่นาน คงไม่ว่า ให้เวลาได้ลา ซักคำ
Kae piang mai nahn kon gmai wah hai welah dai lah suk kum
Just give me a little bit of time to say good-bye

(*,**,**)

ที่ต้องการ เพียงจะลา มองหน้าเธออีกครั้ง อย่างลำพังโดยไม่มีคนอื่น
Tee dtaung gahn piang ja lah maung nah tur eek krung yahng lumpung doy mai mee kon eun
I just want to say good-bye, to look at your face again, alone, with no one else around

ที่ต้องการเพียงจะลา มองหน้าเธออีกครั้ง เอยคำลา คำที่มัน คาใจ
Tee dtaung gahn piang ja lah maung nah tur eek krung oey kum lah kum tee mun kah jai
I just want to say good-bye, to look at your face again, to say good-bye, the word that’s been troubling me

   

คำร้อง : จักรวรรดิ พัฒน์พิบูลย์
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ