ความหมาย

All posts tagged ความหมาย

Title: ความหมาย / Kwahm Mai (Meaning)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

เอื้อมคว้า เก็บดวงดาวหมดฟ้า
Euam kwah gep duang dao mot fah
Reaching out, collecting the stars that fill the sky
ครอบครองท้องนภา นั้นเพื่ออะไร
Kraup kraung taung napah nun peua arai
Why possess the sky?
สิ่งที่ใฝ่ฝัน หากเป็นจริงตามนั้น
Sing tee fai fun hahk bpen jing dtahm nun
If the things we dream of became true shortly after
อาจจะไม่สำคัญ ถ้าไร้ ซึ่งคนเข้าใจ
Aht ja mai sumkun tah rai seung kon kao jai
They might not be important if we’re lacking someone who understands
และหากไม่มีใครเคียงข้างกาย
Lae hahk mai mee krai kiang kahng gai
And if we don’t have anyone at our side

แค่บางครั้ง เพียงได้มองรอยยิ้ม
Kae bahng krung piang dai maung roy yim
Sometimes, just seeing your smile
ได้ยินเสียงของเธอ หัวเราะเบาๆ
Dai yin siang kaung tur hua ror bao bao
Hearing your voice laughing gently
ก็ยังเป็นทุกครั้ง ที่ใจคนๆนี้
Gor yung bpen took krung tee jai kon kon nee
Is still everything to my heart
ได้เจอเรื่องดีๆ ได้ลบเลือน ความปวดร้าว
Dai jur reuang dee dee dai lop leuan kwahm bpuat rao
I can face good things, I can erase the pain
เพราะเธอคือสิ่งที่เยียวยาหัวใจ
Pror tur keu sing tee yiao yah hua jai
Because you’re the thing that takes care of my heart

(*) มองตรงไปข้างหน้า
Maung dtrong bpai kahng nah
Looking straight ahead
ไขว่คว้าเพียงความว่างเปล่า ไม่มีจุดหมาย
Kwai kwah piang kwahm wahng bplao mai mee joot mai
I was grabbing only emptiness, it was pointless
ยิ่งหายิ่งพยามเท่าไหร่ ยิ่งไม่เจอ
Ying hah ying payahm tao rai ying mai jur
The more I searched, the more I tried, the more I didn’t find it
แต่กลับมามองข้างๆ
Dtae glup mah maung kahn gkahng
But I ended up looking beside me
ตรงนี้คือทุกอย่าง ที่มีความหมาย
Dtrong nee keu took yahng tee mee kwahm mai
Right here is everything that’s meaningful
แค่รู้เพียงหันมาเมื่อใด ยังเห็นเธอ
Kae roo piang hun mah meua dai yung hen tur
Just knowing that whenever I look, I’ll still see you

กับวันที่เหนื่อยเหลือเกิน แรงไม่มีเหลือพอ
Gup wun tee neuay leua gern raeng mai mee leua por
With the days I’m so tired without enough strength left
รู้ว่าเธอรอ รู้ว่าได้พักใจ
Roo wah tur ror roo wah dai puk jai
I know you’re waiting, I know I can rest my heart
ยังมีเธอข้างๆ อย่างนี้ เสมอ
Yung mee tur kahng kahng yahng nee samur
I still have you beside me like this, always

(*)
สุดท้ายหัวใจต้องการแค่นี้ แค่รักเธอ
Soot tai hua jai dtaung gahn kae nee kae ruk tur
In the end, this is all my heart needs, just to love you

Title: ความหมาย / Kwahm Mai (Meaning)
Artist: Ler Ler
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันรู้ว่าถึงยังไงเธอก็ไม่รัก
Chun roo wah teung yung ngai tur gor mai ruk
I know you won’t love me no matter what
ต่อให้ฉันทำดีสักเท่าไร ทุ่มไปแค่ไหน
Dtor hai chun tum dee suk tao rai toom bpai kae nai
No matter how much good I do or how much I devote
และฉันรู้ว่าเธอก็รู้ ว่าฉันคิดอย่างไร
Lae chun roo wah tur gor roo wah chun kit yahng rai
And I know you know how I feel
เธอไม่อยากให้ฉันเสียใจ ใช่มั้ยจึงแกล้งไม่รู้
Tur mai yahk hai chun sia jai chai mai jeung glaeng mai roo
You don’t want me to be sad, right? So you pretend not to know

(*) เรื่องของเราไม่มีทาง เพราะว่าฉันมันไม่ใช่
Reuang kaung rao mai mee tahng pror wah chun mun mai chai
There’s no way for us because I’m not the one
ฉันเข้าใจดีเธออย่าได้เป็นกังวล
Chun kao jai dee tur yah dai bpen gung won
I understand full well, don’t be worries

(**) แค่ขอได้ไหม ให้ฉันได้คอยเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้
Kae kor dai mai hai chun dai koy fao maung tur yoo dtrong nee
Can I just ask to keep watching you from right here?
จากที่ไกล ๆ ไม่ต้องการให้เธอมาสน
Jahk tee glai glai mai dtaung gahn hai tur mah son
From afar, I don’t want you to care about me
ความหมายของคำว่ารักจากฉันคือได้เห็นใครสักคน ที่รักฉันเป็นสุขล้น
Kwahm mai kang kum wah ruk jahk chun keu dai hen krai suk kon tee ruk chun bpen sook lon
The meaning of love to me is being able to see someone whom I love happy
ไม่คิดต้องการอะไรมากมายกว่านี้
Mai kit dtaung gahn arai mahk mai gwah nee
I wouldn’t think of wanting anything more than this

ฉันรู้ว่าเธอมีคนที่ใฝ่และฝัน
Chun roo wah tur mee kon tee fai lae fun
I know you have someone whom you dream of
ใครคนนั้นได้กุมหมดหัวใจ ของเธอเอาไว้
Krai kon nun dai goom mot hua jai kaung tur ao wai
That person has grasped your entire heart
ไม่เคยคิดไปยุ่งวุ่นวาย ให้เค้าและเธอผิดใจ
Mai koey kit bpai yoong woon wai hai kao lae tur pit jai
I never thought of interfering and coming between you two
แต่ฉันกลับยินดีที่ได้ เห็นเธอมีแต่รอยยิ้ม
Dtae chun glup yin dee tee dai hen tur mee dtae roy yim
But I ended up happy to be able to see you have only smiles

(*,**)

ทำได้แค่เพียงเท่านี้
Tum dai kae piang tao nee
This is all I can do
เพราะว่าฉันไม่อาจเปลี่ยนใจรักใครได้เลย
Pror wah chun mai aht bplian jai ruk krai dai loey
Because I can’t change my heart and love anyone else
มันรักเพียงเธอเท่านั้น
Mun ruk piang tur tao nun
It only loves you
เธอจะรักฉันไหม มันไม่สำคัญ
Tur ja ruk chun mai mun mai sumkun
It’s not important if you love me
แค่เธอไม่รังเกียจฉัน ไม่ผลักไสกันก็พอ
Kae tur mai rung giat chun mai pluk sai gn gor por
Just don’t be annoyed by me, just don’t push me away, that’s enough

(**)

   

คำร้อง/ทำนอง เป้ จักรพงศ์
เรียบเรียง Mr. Leko

Title: ความหมาย / Kwahm Mai (Meaning)
Artist: Atom Chanagun (อะตอม ชนกันต์)
Album: OST พรหมไม่ได้ลิขิต / Prom Mai Dai Likit
Year: 2018

ถ้ารักคือการให้ไป เหมือนที่เคยมีใครบอก
Tah ruk keu gahn hai bpai meuan tee koey mee krai bauk
If love is about giving, like I once had someone tell me
คนที่เห็นแก่ตัวอย่างฉัน ก็คงเหมือนคนที่ตาบอด
Kon tee hen gae dtua yahng chun gor kong meuan kon tee dtah baut
Selfish people like me would be blind
ที่ไม่เคยต้องสน
Tee mai koey dtaung son
I never was interested
ไม่เคยต้องแคร์ ต้องยอมให้ใครมาก่อน
Mai koey dtaung care dtaung yaum hai krai mah gaun
I never cared or had to give in to anyone before
ไม่เคยได้เห็น ว่ารักจริงเป็นเช่นไร จนพบเธอ
Mai koey dai hen wah ruk jing bpen chen rai jon pob tur
I never saw what true love was like until I met you

(*) เพิ่งได้รู้ เพิ่งจะเข้าใจความหมาย
Perng dai roo perng ja kao jai kwahm mai
I just realized, I just understood the meaning
ว่ารักที่มีแต่ได้ มีแต่คว้ามา ไม่เคยเติมเต็มหัวใจ
Wah ruk tee mee dtae dai mee dtae kwah mah mai koey dterm dtem hua jai
That the love I had from just getting, from just taking, never filled my heart

(**) เพิ่งได้รู้ ว่ารักสวยงามแค่ไหน
Perng dai roo wah ruk suay ngahm kae nai
I just realized how beautiful love is
เมื่อฉันได้เป็นคนให้ มากกว่ารับมา
Meua chun dai bpen kon hai mahk gwah rup mah
When I was the person giving more than receiving
เพิ่งได้รู้ว่ารักมีค่า เมื่อฉันได้รักเธอ
Perng dai roo wah ruk mee kah meua chun dai ruk tur
I just realized that love is valuable when I got to love you

ความรักที่ได้จากเธอ เปลี่ยนให้ฉันเป็นคนใหม่
Kwahm ruk tee dai jahk tur bplian hai chun bpen kon mai
The love I got from you changed me into a new man
ได้เรียนรู้ได้เห็นกับตา เมื่อกอดเธอไว้
Dai rian roo dai hen gup dtah meua gaut tur wai
I learned, I saw with my own eyes when I hugged you

จากไม่เคยต้องสน ไม่เคยต้องแคร์ต้องยอมให้ใครมาก่อน
Jahk mai koey dtaung son mai koey dtaung care dtaung yaum hai krai mah gaun
From never being interested, never caring or having to give in to anyone before
ไม่เคยได้เห็น ว่ารักจริงเป็นเช่นไร จนพบเธอ
Mai koey dai hen wah ruk jing bpen chen rai jon pob tur
I never saw what true love was like until I met you

(*,**)

   

เนื้อร้อง : ชนกันต์ รัตนอุดม ทำนอง : ชนกันต์ รัตนอุดม
เรียบเรียง : กวิน อินทวงษ์, ชนกันต์ รัตนอุดม