ความรัก ความลับ

All posts tagged ความรัก ความลับ

Title: ความรัก ความลับ / Kwahm Ruk Kwahm Lup (Love and Secrets)
Artist: Tul Pakorn (ตุลย์ ภากร)
Album: OST พฤติการณ์ที่ตาย Manner of Death
Year: 2021

มันมีอะไรมากมาย
Mun mee arai mahk mai
There’s so much
เวลาที่เราใช้ด้วยกัน
Welah tee rao chai duay gun
All the time we spend together
เป็นความอุ่นใจในทุกวันที่ผ่านมา
Bpen kwahm oon jai nai took wun tee pahn mah
Is a warmth to me every day that passes by
เธอกลายเป็นสิ่งสำคัญ
Tur glai bpen sing sumkun
You’ve become something important
ที่คนอย่างฉันเพิ่งเข้าใจ
Tee kon yahng chun perng kao jai
That someone like me just understood
เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเมื่อได้พบกัน
Dterm dtem suan tee kaht hai bpai meua dai pob gun
You filled the part of me that was missing when we met

(*) ฉันต้องปิดบังความรู้สึก
Chun dtaung bpit bung kwahm roo seuk
I must hide my feelings
ไม่อาจให้เธอได้รับรู้
Mai aht hai tur dai rup roo
I can’t let you realize

(**) ได้แต่เก็บซ่อนความจริงที่มันบอกไม่ได้
Dai dtae gep saun kwahm jing tee mun bauk mai dai
I can only hide the truth that can’t be told
ปล่อยให้ความลับมันตายกับฉันจากนี้ไป
Bploy hai kwahm lup mun dtai gup chun jahk nee bpai
Letting this secret die with me from now on
ถ้าฉันเผลอพูดอะไรให้เธอนั้นลำบากใจ
Tah chun plur poot arai hai tur nun lumbahk jai
If I carelessly said anything and troubled you
ยกโทษให้ได้ไหม
Yok toht hai dai mai
Could you forgive me?
ปฏิเสธหัวใจในทุกครั้งที่ต้องเจอ
Bpadtiset hua jai nai took krung tee dtaung jur
I must resist my heart every time we meet
เจ็บปวดทุกครั้ง
Jep bpuat took krung
It hurts every time
แต่ต้องทำแกล้งแสดงว่าฉันไม่รักเธอ
Dtae dtaung tum glaeng sadaeng wah chun mai ruk tur
But I must act like I don’t love you
แกล้งไม่รักเธอ
Glaeng mai ruk tur
Pretending that I don’t love you
เก็บมันไว้ในหัวใจได้แค่เฝ้ามองอยู่ตรงนี้
Gep mun wai nai hua jai dai kae fao maung yoo dtrong nee
Keeping it in my heart, I can only watch from here
ซ่อนความจริงที่มีฉันรักเธอ
Saun kwahm jing tee mee chun ruk t ur
Hiding the truth that I love you

สุขใจเมื่อเราใกล้กัน
Sook jai meua rao glai gun
I’m happy when we’re near
แต่ไม่อาจฝันคิดไปไกล
Dtae mai aht fun kit bpai glai
But I shouldn’t dream of going any further
มันกลัวว่าเธอจะหายไป
Mun glua wah tur ja hai bpai
I’m scared you’ll disappear
ถ้าพูดความจริง
Tah poot kwahm jing
If I speak the truth

(*,**,**)

   

คำร้อง: Mr.UTurns
ทำนอง: Sevendogs
เรียบเรียง: ศรายุทธ แสงชุมพล