ครึ่งบน

All posts tagged ครึ่งบน

Title: ครึ่งบน / Kreung Bon (Top Half)
English Title: “50%”
Artist: Stamp Apiwat
Album: [Single]
Year: 2020

ครึ่งเดียว บางครั้งมันก็พอกับหัวใจ
Kreung diao bahng krung mun gor por gup hua jai
Just half, sometimes that’s enough for the heart
แค่ครึ่งบน บางคนมองก็โดนแล้วรู้ไหม
Kae kreung bon bahng kon maung gor dohn laeo roo mai
For some people, looking at just the upper half really captivates them, don’t you know?

ใต้ดั้งจมูกลงไป อีกครึ่งนึงเธอเป็นอย่างไร
Dtai dtung jamoon kong bpai eek kreung neung tur bpen yahng rai
How is your other half beneath your nose?
หน้ากากเธอนั้น จะหนากี่ชั้น ก็ซ่อนความงดงามไม่ไหว
Nahgahk tur nun ja nah gee chun gor saun kwahm ngot ngahm mai wai
That mask of yours, no matter how many layers are on your face, they can’t hide your beauty
ฉันขอเดิมพันสักครั้ง หวังว่าจะใช่เธอ
Chun kor derm pun suk krung wung wah ja chai tur
I want to take a gamble, I hope you’re the one

สบตากันแค่ครั้งเดียว เห็นหน้าเธอแค่ครึ่งบน
Sop dtah gun kae krung diao hen nah tur kae kreung bon
I only made eye contact with you once, I only see the top half of your face
แค่หน้าผากลำพัง กับตาคู่นั้น ก็เกินที่จะทน
Kae nah pahk lumpung gup dtah koonun gor dern tee ja ton
Just your forehead and your eyes are too much to bear
ได้มองเธอแค่ครึ่งเดียว ก็มองภาพวันนั้นที่เราสองคน
Dai maung tur kae kreung diao gor maung pahp wun nun tee rao saung kon
I can only see one half of you, but looking at the picture from that day when the two of us
ได้คู่เคียงกัน เปิดหน้ากากให้ฉันดูสักหน ( แต่ต้องห่างสองเมตรอย่างน้อย )
Dai koo kiang gun bpert nah gahk hai chun doo suk hon (dtae dtaung hahng saung meter yahng noy)
Were next to each other, take off your mask and let me see (but we must be at least two meters apart)

อยากจะเดินเข้าไปใกล้
Yahk ja dern kao bpai glai
I want to be near you
แต่ยังเข้าไปไม่ได้ (social distancing)
Dtae yung kao bpai mai dai (social distancing)
But I can’t yet (social distancing)
อยากจะลองที่จะขอ
Yahk ja laung tee ja kor
I want to try asking you
Alcohol เธอมีไหม
Alcohol tur mee mai
Do you have any alcohol sanitizer?

สบตากันแค่ครั้งเดียว เห็นหน้าเธอแค่ครึ่งบน
Sop dtah gun kae krung diao hen nah tur kae kreung bon
I only made eye contact with you once, I only see the top half of your face
แค่หน้าผากลำพัง กับตาคู่นั้น ก็เกินที่จะทน
Kae nah pahk lumpung gup dtah koonun gor dern tee ja ton
Just your forehead and your eyes are too much to bear
ได้มองเธอแค่ครึ่งเดียว ก็มองภาพวันนั้นที่เราสองคน
Dai maung tur kae kreung diao gor maung pahp wun nun tee rao saung kon
I can only see one half of you, but looking at the picture from that day when the two of us
ได้คู่เคียงกัน เปิดหน้ากากให้ฉัน
Dai koo kiang gun bpert nah gahk hai chun
Were next to each other, open your mask for me
ได้พูดคุยกัน เบาๆสักครั้ง
Dai poot kooey gun bao bao suk krung
So we can have the chance to speak softly together
โดนตกจริงจัง แม้เพียงได้เห็น แค่ครึ่งบน
Dohn dtok jing jung mae piang dai hen kae kreung bon
I was seriously stunned just seeing your top half

   

Lyrics / Music : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
Arranged : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข / MACHINA สุขุม อิ่มเอิบสิน
English voice over : Mariam grey
Mixed & Mastered : MACHINA สุขุม อิ่มเอิบสิน

   

I can’t get over how CUTE this song is, this is how flirting works in the social distancing era haha~ I also like the 30 second solo of hand-washing 😀 Stamp always writes the most creative songs for the times and this one is no exception