คนสุดท้าย

All posts tagged คนสุดท้าย

Title: คนสุดท้าย / Kon Soot Tai (The Final Person)
Artist: The Pisat Band
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่เคยคิดเลย ว่าจะเจอกับความรักที่แท้จริง
Mai koey kit loey wah ja jur gup kwahm ruk tee tae jing
I never imagined I’d find true love
สิ่งที่ฉันเจอ คนที่เดินเข้ามาแล้วผ่านไป
Sing tee chun jur kon tee dern kao mah laeo pahn bpai
The things that I faced, the people who have shown up and passed by

(*) เมื่อได้มาพบกับเธอครั้งแรก
Meua dai mah pob gup tur krung raek
When I first met you
ฉันก็ทำโอกาสให้เสียไป
Chun gor tum ohgaht hai sia bpai
I wasted my chance
จนในวันนี้กลับมาได้พบเธอ
Jon nai wun nee glup mah dai pob tur
Until today, I came back to see you
ฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอไปอีกครั้ง
Chun ja mai yaum bploy tur bpai eek krung
I refuse to let you go again

(**) จะรักษาดูแลให้ดีที่สุด
Ja ruksah doo lae hai dee tee soot
I’ll take the best care of you
ความสุขของเธอก็คือความสุขของฉัน
Kwahm sook kaung tur gor keu kwahm sook kaung chun
Your happiness is my happiness
โอเธอชีวิต คนเราช่างแสนสั้น
Oh tur cheewit kon rao chahng saen sun
Oh, the human life is so short
ขอเพียงเรามีกันและกันต่อจากนี้ตลอดไป
Kor piang rao mee gun lae gun dtor jahk nee dtalaut bpai
I just want us to be together from now until forever

ไม่เคยนึกเลย ว่าจะมีหนึ่งคนที่รักกันจริง
Mai koey neuk loey wah ja mee neung kon tee ruk gun jing
I never though there would be anyone who really loved me
คนที่เข้าใจ คนที่ยอมรับกันในทุกๆสิ่ง
Kon tee kao jai kon tee yaum rup gun nai took took sing
Someone who understands, someone who accepts everything about me

(*,**)

ขอมีแค่เธอ……คนเดียว
Kor mee kae tur kon diao
I just want to have you

   

คำร้อง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์ , วรรธน์ ภิญโญวาณิชกะ
ทำนอง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ทำนอง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

   

A short and simple love song just in time for Valentine’s Day

Title: คนสุดท้าย / Kon Soot Tai (The Last Person)
Artist: Roses Fall
Album: [Single]
Year: 2016

How many times have I seen you exhausted by your love?
I’ve seen how much he hurts you
And the more it makes me hurt when I see you cry
I hurt to death

(*) Do you know that this time I can’t take it?
I don’t want to see you sad
When you’re crying and distraught here

(**) I just want you to keep in mind that you still have me
If the love you have makes you suffer, you still have me right here

(***) I don’t want to be like the person you used to love
Whom you once devoted your entire heart to
And in the end, lost it
But I want to be the only person who’s meaningful to you forever
I’ll stay with you to be the last person

How many times have I seen you exhausted by your love?
I’ve seen how much he hurts you

(*,**,***,***,***,***)

I’ll stay with you to be the last person

I’ll love only you forever

Title: คนสุดท้าย / Kon Soot Tai (The Final Person)
Artist: Asanee Wasan
Album: OST เงา / Ngao
Year: ??

ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อน ไม่เคยอ่อนให้ความรักเลย
Mai koey mee jai hai krai mah gaun mai koey aun hai kwahm ruk loey
I’ve never had feelings for anyone else before, I’ve never been weakened by love
จะมีใครๆ มากมายคุ้นเคย แต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอ
Ja mee krai krai mahk mai koon koey dtae mai koey mee krai yahng tur
I’m familiar with many people, but I’ve never known anyone like you

(*) ฉันเคยบอกกับเธอหรือยัง ว่าเธอมีความหมายเพียงใด กับคนที่ใจมันด้านชา
Chun koey bauk gup tur reu yung wah tur mee kwahm mai piang dai gup kon tee jai mun dahn chah
Have I ever told you how much you mean to this indifferent man?
ฉันเคยบอกกับเธอหรือยัง จากวันนี้และทุกเวลา จะมีแต่คำว่ารักเธอ
Chun koey bauk gup tur reu yung jahk wun nee lae took welah ja mee dtae kum wah ruk tur
Have I ever told you that from today and every moment, I will only love you?

(**) จากฉันคนเดิม จากรักไม่เป็น จะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนๆ
Jahk chun kon derm jahk ruk mai pen ja kor pen kon tee ruk tur ying gwah kon nai nai
From the same old me, from a love that wasn’t, I want to be the person who loves you more than anyone else
จากนี้คือเธอ จากนี้จนวันตาย เธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจ
Jahk nee keu tur jahk nee jon wun dtai tur keu soot tai kaung tung cheewit lae hua jai
From now on, it’s you, from now until the day I die, you are the height of both my life and my heart

(**,*,**)

ไม่ว่าวันไหน ไม่ว่าเมื่อไร ฉันรักเธอ
Mai wah wun nai mai wah meua rai chun ruk tur
No matter what day, no matter when, I love you

Title: คนสุดท้าย / Kon Soot Tai (The Final Person)
Artist: Jida Jidapa
Album: OST 30 กำลังแจ๋ว / 30 Gumlung Jaew
Year: 2011

มีน้ำตา เจ็บช้ำมา ก็เลยยังไม่กล้าทำใจเริ่มใหม่
Mee num dtah jep chum mah gor loey yung mai glah tum jai rerm mai
I’m crying and in pain, so I’m still not brave enough to prepare my heart to start over
ลังเลหัวใจ จะคบใครก็อยากให้เป็นครั้งสุดท้าย
Lung lay hua jai ja kob krai gor yahk hai pen krung soot tai
My heart is hesitating, if I date anyone, I want them to be the final person

(*) เมื่อเธอเข้ามาในชีวิต ฉันก็คิดว่าฉันเริ่มมีใจให้
Meua tur kao mah nai cheewit chun gor kit wah chun rerm mee jai hai
When you came into my life, I thought I started to have feelings for you
ช่วยยืนยัน ว่ามั่นใจ
Chuay yeun yun wah mun jai
Please reassure me that it’s for certain

(**) ให้ฉันเป็นสุดท้ายได้ไหม ช่วยมาเป็นดั่งลมหายใจ
Hai chun pen soot tai dai mai chuay mah pen dung lom hai jai
Please let me be the final person, please come and be my breath
ต่อให้นานสักเท่าใด จะอยู่ด้วยกันไม่ห่าง
Dtor hai nahn suk tao dai ja yoo duay gun mai hahng
No matter how long it will be, we’ll be together, never far
จะนับเวลาจากนี้ระหว่างเรา อยู่ด้วยกันตราบนานเท่านาน
Ja nup welah jahk nee rawahng rao yoo duay gun dtrahp nahn tao nahn
We’ll count time from now on between us, we’ll be together for as long as possible
อุปสรรคจะมากมาย แต่เราจะผ่านและพ้นมันให้ได้
Oopasak ja mahk mai dtae rao ja pahn lae pon mun hai dai
There will be a lot of obstacles, but we’ll get through them
ถ้าเราสองคนไม่เปลี่ยนใจ
Tah rao saung kon mai plian jai
If we don’t have a change of heart

ใจฉันเองก้รักเธอ แต่ยังนึกกลัวและไม่มั่นใจ
Jai chun eng gor ruk tur dtae yung neuk glua lae mai mun jai
My heart loves you, but I’m still afraid and uncertain
เธอที่แสนดี เธอจากฉันไป ไม่อยากเสียใจเหมือนอย่างเคย
Tur tee saen dee tur jahk chun pai mai yahk sia jai meuan yahng koey
You’re so wonderful, if you leave me, I don’t want to be hurt like before

(*,**)

ช่วยยืนยันว่ามั่นใจ ให้ฉันเป็นคนสุดท้ายได้ไหม
Chuay yeun yun wah mun jai hai chun pen kon soot tai dai mai
Please reassure me that it’s for certain, please let me be the final person

Title: คนสุดท้าย / Kon Soot Tai (The Last Person)
Artist: Jetset’er ft. Noona
Album: [New Single]
Year: 2011

คิดจะมีรัก อย่างใครกับเขาสักที
Kit ja mee ruk yahng krai gup kao suk tee
Wondering if I’ll ever have love like everyone else
ฉันอยู่ตรงนี้ ก็มีแค่ความเหงาใจ
Chun yoo dtrong nee gor mee kae kwahm ngao jai
I’m right here, but all I have is loneliness
อยากมีใครไว้ให้ช่วยคลายเหงา
Yahk mee krai wai hai chuay klai ngao
I want to have someone to help relieve my lonliness
แต่ในวันนี้แล้วเขาอยู่ไหน
Dtae nai wun nee laeo kao yoo nai
But where are they right now?
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบ
Mai roo wah meau rai ja dai pob
I don’t know when I’ll be able to meet them

คิดจะมีรักอย่างใครกับเขาเหมือนกัน
Kit ja mee ruk yahng krai gup kao meuan gun
Wondering if I’ll have love like everyone else
รักอย่างที่ฝัน จะได้เป็นจริงเมื่อไร
Ruk yahng tee fun ja dai pen jing meua rai
When can the love I’ve dreamed about be real?
อยากมีใครไว้ให้ซบอุ่นไอ
Yahk mee krai wai hai sob oon ai
I want to have someone to snuggle up with
อยากกอดเอาไว้ในคืนเหน็บหนาว
Yahk gaud ao wai nai keun nep nao
I want to be in his embrace during the cold nights
จะมีใครมั้ย ใครคนนั้น
Ja mee krai mai krai kon nun
Will I ever find that someone?

(*) หลับตาฝันก็มีแค่ฉัน ไม่เคยพบใคร
lup dtah fun gor mee kae chun mai koey pob krai
Closing my eyes and dreaming, there’s only me, I’ve never found anyone
และฉันต้องรออีกนานเท่าไร ที่จะเจอใครคนนั้น
Lae chun dtaung ror eek nahn tao rai tee ja jur krai kon nun
And how much longer must I wait to find that someone?
คนที่มาเติมเต็มความฝันที่มันขาดหาย
Kon tee mah dterm dtem kwahm fun tee mun kaht hai
The one who’ll fulfill the dreams I’ve been missing
ให้เขาเป็นคนสุดท้าย
Hai kao pen kon soot tai
Let them be the last person
ที่ฉันได้บอกรักเขาหมดหัวใจ
Tee chun dai bauk ruk kao mot hua jai
Whom I can tell I love with all my heart

แม้ว่าฉันต้องรอคอยอีกนานเท่าไหร่
Mae wah chun dtaung ror koy eek nahn tao rai
Regardless however much longer I must wait
และสุดท้ายแล้วมันคงเป็นเพียงฝัน
Lae soot tai laeo mun kong pen piang fun
And in the end, if it might only be a dream

ฉันยังรออยู่ (ฉันยังรออยู่) ฉันรู้ว่ามีอยู่ (ฉันรู้ว่ามีอยู่)
Chun yung ror yoo (chun yung ror yoo) Chun roo wah mee yoo (Chun roo wah mee yoo)
I’ll still wait (I’ll still wait) I know they exist (I know they exist)
ใครบางคนที่เขาเกิดมา คู่กับฉัน
Krai bahng kon tee kao gerd mah koo gup chun
That someone who was born to be my soulmate

(*)

คนที่มาเติมเต็มความฝันที่มันขาดหาย
Kon tee mah dterm dtem kwahm fun tee mun kaht hai
The one who’ll fulfill the dreams I’ve been missing
ให้เขาเป็นคนสุดท้าย
Hai kao pen kon soot tai
Let them be the last person
ที่ฉันได้บอกรักเขาหมดหัวใจ
Tee chun dai bauk ruk kao mot hua jai
Whom I can tell I love with all my heart