คนที่ถูกมองข้าม

All posts tagged คนที่ถูกมองข้าม

Title: คนที่ถูกมองข้าม / Kon Tee Took Maung Kahm (The Overlooked Person)
Artist: Doublebam (Bambam Niwirin – แบมแบม นีวิรินทน์)
Album: OST สิงห์สั่งป่า / Sing Sung Bpah
Year: 2020

คนที่ถูกลืม คนไร้ความหมาย คนที่ไม่มีค่าเลย
Kon tee took leum kon rai kwahm mai kon tee mai mee kah loey
The forgotten person, the meaningless person, the worthless person
คนที่ถูกทิ้ง ใครเขาเมินเฉย มีเพียงแค่ลมหายใจ
Kon tee took ting krai kao mern choey mee piang kae lom hai jai
The abandoned person, everyone ignored me, I had only my breath

(*) ทุกคืนวันตัวฉัน มีเพียงแค่เดือน และ ดาว เป็นเพื่อนคอยมองอยู่ตรงนี้
Took keun wun dtua chun me epiang kae deuan lae dao bpen peuan koy maung yoo dtrong nee
Every day and night, I only had the moon and stars as my friends to keep watching over me here
ทุกนาทีเหน็บหนาว อยากมีใครสักคน จนได้พบเธอ ที่ดึงฉันขึ้นมา
Took nahtee nep nao yahk mee krai suk kon jon dai pob tur tee deung chun keun mah
Every moment was cold, I wanted someone until I found you, who pulled me up

(**) เธอเปลี่ยนให้ใครคนนึงที่เคยถูกมองข้ามไป จนวันนี้นั้นมีชีวิตใหม่
Tur bplian hai krai kon neung tee koey took maung kahm bpai jon wun nee nun mee cheewit mai
You changed someone who was once overlooked until today I have a new life
หยิบฉันที่ร่วงจากพื้นให้ยืนด้วยหัวใจ ดอกไม้ที่บานอีกครั้ง เพราะเธอ
Yip chun tee ruang jahk peun hai yeun duay hua jai dauk mai tee bahn eek krung pror tur
You picked me up and put me down able to stand with your heart, the flowers are blooming again because of you
เธอเปลี่ยนให้คนคนนึงที่เคยไม่น่าสนใจ มีความหมายทุกครั้งที่ใกล้เธอ
Tur bplian hai kon kon neung te ekoey mai nah son jai mee kwahm mai took krung tee glai tur
You changed one person who was once uninteresting and gave me meaning every time I’m near you
วันนี้ฉันไม่เหน็บหนาว วันนี้ฉันไม่ปวดร้าวอะไร เหมือนเดิม เมื่อวันนี้ฉันมีเธอ
Wun nee chun mai nep nao wun nee chun mai bpuat rao arai meuan derm meua wun nee chun mee tur
Today I’m not cold, today I’m not hurting like I used to when today I have you

คนที่มองเห็น คนที่ใส่ใจ คนที่ให้ความสำคัญ
Kon tee maung hen kon tee sai jai kon tee hai kwahm sumkun
The person who saw me, the person who paid attention to me, the person who gave me importance
คนที่อยู่เคียงคือเธอเท่านั้น เป็นดั่งลมหายใจ
Kon tee yoo kiang keu tur tao nun bpen dung lom hai jai
The person beside me is only you, you’re like my breath

(*,**)

   

คำร้อง-ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear