คนที่ฉันรอ

All posts tagged คนที่ฉันรอ

Title: คนที่ฉันรอ / Kon Tee Chun Ror (The Person I’m Waiting For)
Artist: Mod3G and Joelong
Album: OST The Series My Engineer
Year: 2020

ขอบคุณทุกสิ่ง ทุกความจริงใจที่เคยมอบให้กัน
Kaup koon took sing took kwahm jing jai tee koey maup hai gun
Thank you for everything, for all the sincerity that you’ve ever given me

(*) มีเธอก็เหมือนมีทุกสิ่ง
Mee tur gor meuan mee took sing
Having you is like having everything
เหมือนฉันมีทุกอย่าง
Meuan chun mee took yahng
It’s like I have everything
รักของเธอมาเติมเต็มใจฉัน
Ruk kaung tur mah dterm dtem jai chun
Your love has filled my heart
ตลอดชีวิตฉันเดินทาง
Dtalaut cheewit chun dern tahng
I’ve been traveling all my life
ตามหารักแท้มาเนิ่นนาน
Dtahm hah ruk tae mah nern nahn
Searching for true love for so long
ในวันนี้รู้ดีว่าเธอคือคนนั้น ที่ฉันรอ
Nai wun nee roo dee wah tur keu kon nun tee chun ror
Today I know full well that you’re the person I’ve been waiting for

อย่าสนใจถ้ามีใครเข้ามานินทา
Yah son jai tah mee krai kao mah nintah
Don’t go worrying about other people gossiping
อย่าสนใจเพราะฉันจะบอกเธอให้รู้ว่า
Yah son jai pror chun ja bauk tur hai roo wah
Don’t worry about it because I’ll tell you
เธอจะยังมีฉันที่ยังจะรักเธอตลอดไป
Tur ja yung mee chun tee yung ja ruk tur dtalaut bpai
You’ll still have me who still loves you forever
แม้ว่าในวันนี้จะไม่มีใครที่เข้าใจ
Mae wah nai wun nee ja mai mee krai tee kao jai
Even if there’s no one else who understands today
แค่ได้รู้ว่ายังมีเธอมาคอยห่วงใย
Kae dai roo wah yung mee tur mah koy huang yai
Just being able to know that I still have you worrying about me
แค่ได้รู้ว่ายังมีเธอมาทำให้อุ่นใจ
Kae dai roo wah yung mee tur mah tum hai oon jai
Just being able to know I still have you to warm my heart
เธอมาทำให้รู้ว่ารักนั้นคือการให้ไป
Tur mah tum hai roo wah ruk nun keu gahn hai bpai
You made me realize that love is giving
ได้ทำเพื่อใครสักคนด้วยความหวังดีจากใจ
Dai tum peua krai suk kon duay kwahm wung dee jahk jai
And being able to do things for someone out of the kindness of your heart

ก็เธอ….. ทำให้รู้ความจริงข้างใน
Gor tur tum hai roo kwahm jing kahng nai
You made me realize the truth inside
ที่ต้องการข้างในหัวใจก็คือเธอคนนี้
Tee dtaung gahn kahn gnai hua jai gor keu tur kon nee
That you’re the one I’ve needed in my heart
แค่เพียงได้มองตากันก็เข้าใจ
Kae piang dai maung dtah gun gor kao jai
Just looking into each other’s eyes, we understand
ไม่ต้องพูดอะไร
Mai dtaung poot arai
There’s no need to say anything

(*)

รอคอยมานานแสนนาน
Ror koy mah nahn saen nahn
I’ve been waiting for so long
หนึ่งชีวิตที่ได้เจอ
Neung cheewit tee dai jur
To find in my life
คนจริงใจที่เข้ามาบอกคำว่าห่วงใย
Kon jing jai tee kao mah bauk kum wah huang yai
Someone sincere who tells me they care about me
อุ่นใจทุกครั้งที่ฟังคำพูดของเธอนั้นบอกไว้
Oon jai took krung tee fung kum poot kaung tur nun bauk wai
My heart is warm every time that I listen to your words telling me
วันที่เธอยืนตรงนี้ มันทำให้เข้าใจ
Wun tee tur yeun dtrong nee mun tum hai kao jai
When you’re standing right here, it makes me understand
จดจำทุกช่วงเวลาที่ดีที่มีให้กันไว้
Jot jum took chuang welah tee dee tee mee hai gun wai
I remember every good moment we’ve had together

(*)

มีเพียงเธออยู่ในหัวใจ
Mee piang tur yoo nai hua jai
I only have you in my heart
เธอเป็นคนที่ฉันเฝ้าตามหา
Tur bpen kon tee chun fao dtahm hah
You’re the person I’ve been searching for

   

เนื้อร้อง / ทำนอง กัลย์กมล จิรชัยศักดิ์เดชา
Produced by กร มหาดำรงค์กุล
Music by ณัฐกฤต ศรีว่าง
Recorded at Axis Studio
Sound Engineering กร มหาดำรงค์กุล
Vocal Director & Edited by กร มหาดำรงค์กุล
Mixed & Mastering by กร มหาดำรงค์กุล at Axis Studio
Chorus by กัลย์กมล จิรชัยศักดิ์เดชา & กร มหาดำรงค์กุล

Title: คนที่ฉันรอ / Kon Tee Chun Ror (The Person I’m Waiting For)
Artist: Mon (มน) Room39
Album: OST รสรินล่าแวมไพร์ (Bangkok Vampire)
Year: 2019

เฝ้ารอเวลาที่จะได้เจอกัน ต่อให้มันช่างนานแสนนาน สักแค่ไหน
Fao ror welah tee ja dai jur gun dtor hai mun chahng nahn saen nahn suk kae nai
Waiting for the chance to meet you, even though it’s been so very long
ฉันก็จะรอ ไม่ท้อและไม่เคยหมดหวัง
Chun gor ja ror mai tor lae mai koey mot wung
I’ll wait, I won’t be discouraged, and I’ll never be out of hope

เหมือนส่วนหนึ่งของใจ ยังขาดหายไป ยังหมองยังหม่น
Meuan suan neung kaung jai yung kaht hai bpai yung maung yung mon
It’s like a piece of my heart is still missing, I’m still depressed
เหมือนใจมันร้อนรน ต้องการสักคนมาเติมเต็มใจ
Meuan jai mun raun ron dtaung gahn suk kon mah dterm dtem jai
It’s like my heart is anxious, I need someone to fill it
เฝ้ารอเวลาที่จะได้เจอกัน ต่อให้มันช่างนานแสนนาน สักแค่ไหน
Fao ror welah tee ja dai jur gun dtor hai mun chahng nahn saen nahn suk kae nai
Waiting for the chance to meet you, even though it’s been so very long
ฉันก็จะรอ ไม่ท้อและไม่เคยหมดหวัง
Chun gor ja ror mai tor lae mai koey mot wung
I’ll wait, I won’t be discouraged, and I’ll never be out of hope

(*) ก็ยังไม่รู้ ว่าเธออยู่ที่ตรงไหน ยังไม่รู้ จะได้เจอกันเมื่อไร
Gor yung mai roo wah tur yoo tee dtrong nai yung mai roo ja dai jur gun meua rai
I still don’t know where you are, I still don’t know when we’ll meet
แต่เราต้องพบกันสักวัน ก็ฉันนั้นมั่นใจ ว่าฟ้าคงไม่โหดร้าย
Dtae rao dtaung pob gun suk wun gor chun nun mun jai wah fah kong mai hoht rai
But we must meet some day, I’m certain that heaven isn’t that cruel
แต่อย่างน้อยน้อย ฉันก็ยังมีจุดหมาย โลกที่เลวร้ายคงให้อยู่เพื่อเฝ้ารอ
Dtae yahng noy noy chun gor yung mee joot mai lohk tee leo rai kong hai yoo peua fao ror
But at least I have a goal, this cruel world wants me to live to wait
ฉันจะรอเธอ ฉันจะไม่ท้อ ฟ้าจะส่งเธอมาเจอฉันสักวัน คนที่ฉันรอ
Chun ja ror tur chun ja mai tor fah ja song tur mah jur chun suk wun kon tee chun ror
I’ll wait for you, I won’t be discouraged, heaven will send you to meet me some day, the person whom I’m waiting for

ฉันเฝ้าคอยตั้งตา นั่งภาวนา ให้ฉันเจอเธอ
Chun fao koy dtung dtah nung pahwanah hai chun jur tur
I eagerly await, sitting and praying for me to meet you
เพราะมันนานเหลือเกิน ที่ฉันต้องเดิน โดดเดี่ยว ลำพัง
Pror mun nahn leua gern tee chun dtaung dern doht diao lumpung
Because it’s been far too long that I’ve had to walk alone, by myself
เฝ้ารอเวลาที่จะได้เจอกัน ต่อให้มันจะนานแสนนาน สักแค่ไหน
Fao ror welah tee ja dai jur gun dtor hai mun ja nahn saen nahn suk kae nai
Waiting for the time we’ll get to meet, no matter how long it’ll be
ฉันก็จะรอ ไม่ท้อและไม่เคยหมดหวัง
Chun gor ja ror mai tor lae mai koey mot wung
I’ll wait, I won’t be discouraged, and I’ll never be out of hope

(*,*)

   

ขับร้อง: ชุติมน วิจิตรทฤษฎี
เนื้อร้อง: หทัย แสงวิจิตร
ทำนอง: พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
เรีบเรียง: ศรายุทธ แสงชุมพล