คนขี้อ่อย

All posts tagged คนขี้อ่อย

Title: คนขี้อ่อย / Kon Kee Oy (FLIRT!)
Artist: Lomosonic
Album: SWEET BROS.
Year: 2020

หากว่าความคิดถึงไม่เคยมีความหมาย
Hahk wah kwahm kit teung mai koey mee kwahm mai
If my thoughts of you are never meaningful
หากว่าคําสุดท้ายคือคําร่ำลา
Hahk wah kum soot tai keu kum rum lah
If our final words will be good-bye
หากว่าสิ่งที่เห็นมันคือภาพลวงตา
Hahk wah sing tee hen mun keu pahp luang dtah
If the things I see are illusions

(*) ได้โปรด เห็นใจ เถิดหนา
Dai bproht hen jai tert nah
Please have sympathy for me

(**) โปรด อย่า ทํา ให้ รัก อย่ามาทําให้รัก ถ้าไม่มีหัวใจ
Bproht yah tum hai ruk yah mah tum hai ruk tah mai mee hua jai
Please don’t make me love you, don’t make me love you if you don’t have feelings for me
ฝากเพียงรอยบาดแผลแล้วก็เดินหนีไป
Fahk piang roy baht plae laeo gor dern nee bpai
Leaving me with just a wound and then running away
หมดอารมณ์ก็ทิ้ง ฉันเธอทําได้ไง ฉันต้องทรมานเธอรู้ไหม
Mot ahrom gor ting chun tur tum dai ngai chun dtaung toramahn tur roo mai
When you run out of emotions, you dump me, how could you do that to me? Do you know it tortures me?

หากว่าคําว่ารักมันคือความผูกผัน
Hahk wah kum wah ruk mun keu kwahm pook pun
If love is a relationship
สิ่งที่เธอให้ฉันมันคืออะไรกัน
Sing tee tur hai chun mun keu arai gun
What did you give me?
ไม่ว่าดีหรือร้ายในความรู้สึกนั้น
Mai wah dee reu rai nai kwahm roo seuk nun
No matter if it’s good or bad in those feelings

(*,**)

ฉันต้องทรมานเธอรู้ไหม ฉันต้องทรมานขนาดไหน ฉันต้องทรมานอีกแค่ไหน
Chun dtaung toramahn tur roo mai chun dtaung toramahn kanaht nai chun dtaung toramahn eek kae nai
Do you know it tortures me? How much must I be tortured? How long must I be tortured?

(**,**)

   

เนื้อร้อง: LOMOSONIC/โป โปษยะนุกูล
ทำนอง: LOMOSONIC
เรียบเรียง: LOMOSONIC

   

Lomosonic are on Grammy now? Congrats to them~ Though…what happened to the singer? ^_^; He used to be so attractive haha. Not such a big fan of the crazy blonde hair (that’s a wig, right?) with the wild, ungroomed natural beard. Was it just a look for the “aged” style of the music video? But you do you haha. I like everything else about it; the color scheme and premise of the video, and while the song is a bit simple, it’s cute and upbeat and still holds some of Lomosonic’s indie sound~