ขอเป็นคนหนึ่ง

All posts tagged ขอเป็นคนหนึ่ง

Title: ขอเป็นคนหนึ่ง / Kor Bpen Kon Neung (I Want to Be One Person)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ขอเป็นคนหนึ่ง / Kor Bpen Kon Neung (I Want to Be One Person)
Year: 1991

อยากดูแลเมื่อยามเธอหมองเศร้า
Yahk doo lae meua yahm tur maung sao
I want to take care of you when you’re sad
อยากเป็นเงาเมื่อเธอเหงาใจ
Yahk bpen ngao meua tur ngao jai
I want to be your shadow when you’re lonely
อยากเดินเคียงเมื่อเธอต้องการผู้ใด
Yahk dern kiang meua tur dtaung gahn poo dai
I want to walk beside you when you need someone
ข้างกายสักคน
Kahng gai suk kon
Next to you

(*) หากว่าเธอท้อแท้วันใด
Hahk wah tur tor tae wun dai
If you’re ever discouraged
ถูกสิ่งใดทำใจร้อนรน
Took sing dai tum jai raun ron
If anything is making you anxious
หากต้องการมีใครซักคน
Hahk dtaung gahn mee krai suk kon
If you need someone
ที่พร้อมให้ความอุ่นใจ
Tee praum hai kwahm oon jai
Who’s ready to show you warmth

(**) ขอเป็นคนหนึ่ง
Kor bpen kon neung
I want to be one person
ซึ่งคอยห่วงใยแต่เธอเรื่อยไป
Seung koy huang yai dtae tur reuay bpai
Who’s constantly concerned only for you
แม้จะเป็นคนสุดท้ายที่เธอจะมอง
Mae ja bpen kon soot tai tee tur ja maung
Even though I’m the last person you’d look at

(*,**,**)

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : สมชาย กฤษณะเศรณี
เรียบเรียง : สมชาย กฤษณะเศรณี