ขอเป็นคนรักอีกสักคืน

All posts tagged ขอเป็นคนรักอีกสักคืน

Title: ขอเป็นคนรักอีกสักคืน / Kor Bpen Kon Ruk Eek Suk Keun (I Want to Be Your Lover for One More Night)
Artist: Earn the Star (เอิร์น สุรัตน์ติกานต์)
Album: ความบังเอิญที่ดีที่สุด / Kwahm bung Ern Tee Dee Tee Soot (The Best Coincidence)
Year: 2017

ไม่รักก็ต้องเลิก ก็รู้ต้องเป็นอย่างนั้น
Mai ruk gor dtaung lerk gor roo dtaung bpen yahng nun
If you don’t love me, we must break up, I know it must be like that
ไม่ได้จะรั้น เข้าใจว่าเธออยากลา
Mai dai ja run kao jai wah tur yahk lah
I won’t hold you back, I understand you want to say good-bye
ที่เข้ามากอดเธอ ทำเสื้อเธอเลอะน้ำตา
Tee kao mah gaut tur tum seua tur lur num dtah
I hug you and ruin your shirt with my tears
เพราะไม่รู้ว่า จะหันหน้าไปพึ่งใคร
Pror mai roo wah ja hun nah bpai peung krai
Because I don’t know who else I can turn to

(*) นานเหลือเกินที่มีเธอข้างข้าง
Nahn leua gern tee mee tur kahng kahng
I’ve had you by my side for so long
อยู่อยู่ต้องจากมันเกินจะรับไหว
Yoo yoo dtaung jahk mun gern ja rup wai
All the sudden having to separate is too much to take
หากว่าเธอยังพอเหลือเยื่อใย
Hahk wah tur yung por leua yeua yai
If you still have any feelings left for me
พรุ่งนี้ได้ไหมค่อยจากลา
Proong nee dai mai koy jahk lah
Could we say good-bye tomorrow?

(**) ขอเป็นคนรักอีกสักคืน
Kor bpen kon ruk eek suk keun
I want to be your lover for one more night
เธอช่วยฝืนหัวใจเธอหน่อยเถิดหนา
Tur chuay feun hua jai tur noy turt nah
Could you please resist your heart?
ปลอบฉันกอดฉันเหมือนที่ผ่านมา
Bplaup chun gaut chun meuan tee pahn mah
Comfort me, hug me like in the past
แค่ให้ฉันได้หลับตาลงก็พอ
Kae hai chun dai lup dtah long gor por
Just make me able to fall asleep
ขอเป็นคนรักอีกสักคืน
Kor bpen kon ruk eek suk keun
I want to be your lover for one more night
เมื่อเธอตื่นไม่ต้องปลุกไม่ต้องรอ
Meua tur dteun mai dtaung bplook mai dtaung ror
When you wake up, you don’t have to wake me, you don’t have to wait
กระซิบคำลาทิ้งไว้ก็พอ
Grasip kum lah ting wai gor por
Just whisper your good-bye
จนตายก็ไม่พร้อมเห็นภาพเธอเดินจากไป
Jon dtai gor mai praum hen pahp tur dern jahk bpai
Until the day I die, I won’t be ready to see the image of you walking away

คำถามเต็มไปหมด สับสนจนใจหมดแรง
Kum tahm dtem bpai mot sup son jon jai mot raeng
I’m filled with questions, I’m so confused, my heart is out of strength
ก็อยากเข้มแข็ง แต่ทำไม่ได้จริงจริง
Gor yahk kem kaeng dtae tum mai dai jing jing
I want to be strong, but I really can’t do it
เมื่อวานยังบอกรัก วันนี้เธออยากจะทิ้ง
Meua wahn yung bauk ruk wun nee tur yahk ja ting
Yesterday you still told me you loved me, today you want to abandon me
ช่วยบอกฉันที จะห้ามน้ำตายังไง
Chuay bauk chun tee ja hahm num dtah yung ngai
Please tell me, how am I supposed to stop the tears?

(*,**)

กระซิบคำลาทิ้งไว้ก็พอ
Grasip kum lah ting wai gor por
Just whisper your good-bye
จนตายก็ไม่พร้อมเห็นภาพเธอเดินจากไป
Jon dtai gor mai praum hen pahp tur dern jahk bpai
Until the day I die, I won’t be ready to see the image of you walking away

   

คำร้อง/ทำนอง ชาลี สาลี่
เรียบเรียง สุรพันธ์ จำลองกุล