ก่อนนอนคืนนี้

All posts tagged ก่อนนอนคืนนี้

Title: ก่อนนอนคืนนี้ / Gaun Naun Keun Nee (Before Sleeping Tonight)
Artist: Youngohm
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ก่อนนอนคืนนี้ช่วยส่งข้อความ
Gaun naun keun nee chuay song kor kwahm
Before sleeping tonight, send me a message
ห่างเพียงนิดใจอย่าวู่วาม
Hahng piang nit jai yah woo wahm
Just being separated for a moment, my heart gets anxious
ห่างเพียงแป๊บมันไม่ได้นาน
Hahng piang baep mun mai dai nahn
We’ve been separated for just a moment, not long
เธอรู้ว่าเธอสำคัญแค่ไหน
Tur roo wah tur sumkun kae nai
You know how important you are

(**) ก็ฉันอยากอยู่ข้างเธอตลอดไป
Gor chun yahk yoo kahng tur dtalaut bpai
I want to be beside you forever
อยู่ดูแลให้เธอน่ะปลอดภัย
Yoo doo lae hai tur na bplaut pai
To take care of you and keep you safe
แต่อย่าให้รู้ว่าเธอน่ะนอกใจ
Dtae yah hai roo wah tur na nauk jai
But don’t let me know you’ve been unfaithful
ฉันเอาเธอตาย ฉันเอาเธอตาย ฉันเอาเธอตาย
Chun ao tur dtai chun ao tur dtai chun ao tur dtai
I’ll take you down, I’ll take you down, I’ll take you down

ไม่รับสายทำไมอะ
Mai rup sai tummai a
Why don’t you answer your phone?
เธอนั่งอยู่กับใครป่ะ ฉันต้องทำยังไงอะ
Tur nung yoo gup krai bpa chun dtaung tum yung ngai a
Are you with someone else? What should I do?
ข้อความมาก่อนก็ได้ค่ะ
Kor kwahm mah gaun gor dai ka
Message me first
จะได้รู้ทำไรอยู่ ฉันจะได้ทำตัวถูก
Ja dai roo tum rai yoo chun ja dai tum dtua took
So I know what you’re doing and I’ll be able to behave
เพราะในใจก็กลัวอยู่ กลัวว่าเธอจะมีชู้ ( F*ck you)
Pror nai jai gor glua yoo glua wah tur ja mee choo (f*ck you)
Because inside I’m scared, I’m scared you’re going to cheat (f*ck you)

ก็เพราะ You’re my trap queen
Gor pror you’re my trap queen
Because you’re my trap queen
ฉันนี่ก็ต้องหวงก็เธอน่ะสวยซะยิ่งกว่านางฟ้า
Chun nee gor dtaung huang gor tur na suay sa ying gwah nahng fah
I have to be possessive, you’re prettier than an angel
คือยอดดวงใจที่ฉันเคยตามหา
Keu yaut duang jai tee chun koey dtahm hah
You’re my darling whom I was searching for
ดีกว่าใครทุกคนดารงดาราที่ฉันเคยผ่านมา
Dee gwah krai took kon dahrong dahrah tee chun koey pahn mah
Better than every celebrity I’ve ever come across

(***) ไม่ต้องกังวลฉันไม่ไปไหน
Mai dtaung gung won chun mai bpai nai
There’s no need to worry, I’m not going anywhere
ถ้าเธอยังมั่นใจในตัวของฉัน
Tah tur yung mun jai nai dtua kaung chun
If you’re still certain in me
แม้ฉันเป็นคนที่เอาแต่ใจ
Mae chun bpen kon tee ao dtae jai
Even though I’m selfish
ก็โลกของฉันมันมีแต่เธอเท่านั้น
Gor lohk kaung chun mun mee dtae tur tao nun
My world has only you

(*,**)

You’re the only one ฉันจะปล่อยเธอไปได้ไง
You’re the only one chun ja bploy tur bpai dai ngai
You’re the only one, how could I let you go?
ช่วยข้อความหากัน อย่าให้ฉันเป็นห่วง
Chuay kor kwahm hah gun yah hai chun bpen huang
Please message me, don’t make me worry

เข้าใจไหมที่ I say ถ้าไม่เข้าใจ Get out of my way
Kao jai mai tee I say tah mai kao jai get out of my way
Do you understand what I say? If you don’t understand, get out of my way
เธอรู้เธอน่ะ Made my day
Tur roo tur na made my day
You know you made my day
What you want you know that I pay
What you want, you know that I pay
ทำเพื่อเธอเท่าไรฉันว่าเธอเองก็คงจะรู้
Tum peua tur tao rai chun wah tur eng gor kong ja roo
You know how much I do for you
ขอแค่เธอไม่ยุ่งกับใครแค่นั้นก็พอละค่ะ
Kor kae tur mai yoogn gup krai kae nun gor por la ka
I just ask that you don’t mess around with anyone else, that’s all

(***,*,**)

   

Y I K E S. I like how this whole song is one giant red flag for this girl to get out of this relationship. But, I know there’s still a lot of women out there who find being abusively controlling romantic, and to each their own I guess? But the upbeat tempo and little laughs in between the threatening language doesn’t make it any less creepy