Title: สุดเกลียดสุดรัก / Soot Gliet Soot Ruk (Most Hated, Most Loved)
Artist: Ice Sarunyu (ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช)
Album: OST เมียจำเป็น / Mia Jum Bpen
Year: 2021

เพราะอะไรหลอกกันเหมือนว่ารัก แล้วเธอทำให้ฉันนั้นสับสน
Pror arai lauk gun meuan wah ruk laeo tur tum hai chun nun sup son
Why do you deceive me that you love me, then make me feel confused?
แม้จะเจ็บ กี่ครั้งก็ได้แต่ทน เพราะรักเธอจนหมดหัวใจของฉัน
Mae ja jep gee krung gor dai dtae ton pror ruk tur jon mot hua jai kaung chun
No matter how many times I get hurt, I can only endure it because I love you with all my heart

(*) ฉันแค้นที่เธอไม่มีเยื่อใย เกลียดที่ตัวเองลืมเธอไม่ได้
Chun kaen tee tur mai mee yeua yai gliet tee dtua eng leum tur mai dai
I’m angry that you have no feelings for me, I hate myself for being unable to forget you
ยังรักยังเพ้อ ยังคิดถึงแต่เธอคนที่ทำร้าย
Yung ruk yung pur yung kit teung dtae tur kon tee tum rai
I still love you, I’m still crazy about you, I still think only of you, the person who hurts me
สุดเกลียดสุดรักเธอมากกว่าใคร
Soot gliet soot ruk tur mahk gwah krai
I both hate and love you more than anyone else

หรือว่าเธอต้องการแค่หลอกใช้ ที่ทำไปแค่แกล้งกันเท่านั้น
Reu wah tur dtaung gahn ake lauk chai tee tum bpai kae glaeng gun tao nun
Do you just want to use me? Was what you’ve done just teasing me?
ฉันโง่เอง ที่พลาดไปมีความหวัง ทั้งที่เธอไม่เคยสนใจสักครั้ง
Chun ngoh eng tee plaht bpai mee kwahm wung tung tee tur mai koey son jai suk krung
I was stupid for carelessly getting hopeful, even though you’ve never had any interested in me

(*)

ไม่รู้ว่าฉันต้องทรมานอีกเท่าไร
Mai roo wah chun dtaung toramahn eek tao rai
I don’t know how much more I must be tortured
ไม่รู้ว่าหัวใจเธอมีจริงอยู่รึเปล่า
Mai roo wah hua jai tur mee jing reu bplao
I don’t know if your heart is true or not
ทั้งรักทั้งแค้นทั้งผิดหวัง ปลายทางมีแต่ความเสียใจ
Tung ruk tung kaen tung pit wung bplai tahng mee dtae kwahm sia jai
I love you, I’m angry, and I’m disappointed, in the end, there’s only sadness

(*)

   

คำร้อง/ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: แบบนี้เอง / Baep Nee Eng (It’s Like This)
Artist: GAVIN.D x HYE x MARC
Album: [Single]
Year: 2021

(*) You’re so cute, can I take care of you?
Every time I’m near you, I just want to take care of you
Mom, tell Dad that I’ve found true love
I’ve just realized that loving someone is like this

Just seeing you once has given me feelings
You’ve struck my fancy, I want to keep you as a souvenir
Seeing you again, I just want to hug you
Before someone else comes and steals your heart away
Can I flirt with you? Do you have a boyfriend?
I like you, I want to see you every day
Take my hand, don’t let go, and I’ll give you $1,000
My weight might not be consistent, but the love I have for you is slim
What they call love is like this
The world is so bright like in songs
I have you, and I think we’re a good blend
Like a cafe latte and the pastry of my dreams
It would be nice if you didn’t have anyone yet
I don’t want to think of you at this period
If the two of us get along, please let me take care of you

(*)

Darling, can I call you this? Can I call you my darling?
Because my heart pounds when I’m near you
Just take my hand, don’t be scared
If you don’t have anyone, will you try dating me?
I’ll take care of you

(*)

Mom, tell Dad that I’ve found true love
I’ve just realized that loving someone is like this

Title: อยู่คนเดียว / Yoo Kon Diao (Loner)
Artist: Wanyai (แว่นใหญ่)
Album: [Single]
Year: 2021

กี่ครั้งก็ยังลงเอยแบบเดิม
Gee krung gor yung long oey baep derm
However many times, it still ends the same way
หรือว่ามันจะเป็นที่ตัวฉัน
Reu wah mun ja bpen tee dtua chun
Is it me?
ไม่ควรจะมีใครจะพยายามเท่าไร
Mai kuan ja mee krai ja payayahm tao rai
I shouldn’t have anyone, no matter how much I try
ก็กลับมาอยู่ที่เดิม
Gor glup mah yoo tee derm
I end up back in the same place

ผ่านมาจนเข้าใจ ดิ้นรนมากมายเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำ
Pahn mah jon kao jai din ron mahk mai tao rai ying jep chum
I’ve gone through it so much, I understand, however much I struggle, the more it hurts

(*) อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
Yoo kon diao gor dee laeo
It’s fine being alone
อย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้
Yahng noy gor mai dtaung raung hai
At least I don’t have to cry
แค่เหงาชั่วคราวก็ทนได้
Kae ngao chua krao gor ton dai
I can endure just being temporarily lonely
ดีกว่าเสียใจซ้ำๆให้คนที่เขาไม่รัก
Dee gwah sia jai sum sum hai kon tee kao mai ruk
It’s better than being sad over and over over someone who doesn’t love me
อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
Yoo kon diao gor dee laeo
It’s fine being alone
ถ้ารักใครแล้วไม่มีค่า
Tah ruk krai laeo mai mee kah
If loving someone is worthless
ที่เขาให้มาคือน้ำตา
Tee kao hai mah keu num dtah
If the only thing they give me is tears
เก็บเอาหัวใจช้ำๆ มารักตัวเองสักที
Gep ao hua jai chum chum mah ruk dtua eng suk tee
I’ll keep my broken heart to love myself
วันนี้มีเพียงแค่เรา
Wun nee mee piang kae rao
Today there’s only me

ต้องเหงาต้องทนเดียวดายเท่าไร
Dtaung ngao dtaung ton diao dai tao rai
However lonely I am
ต้องฝืนหัวใจไม่ให้มันหวั่นไหว
Dtaung feun hua jai mai hai mun wun wai
I must resist my heart ant not let myself be shaken
ถ้าการไม่มีใคร ทำให้ใจไม่เจ็บ
Tah gahn mai mee krai tum hai jai mai jep
If not having anyone keeps my heart from getting hurt
ก็เก็บมันอยู่ที่เดิม
Gor gep mun yoo tee derm
I’ll keep it in the same place

ผ่านมาจนเข้าใจ ยิ่งพยายามเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำ
Pahn mah jon kao jai ying payayahm tao rai ying jep chum
I’ve gone through it so much, I understand, the more I try, the more I get hurt

(*)

ก็อยากจะหวังว่าจะได้เจอใครอีกครั้งหนึ่ง
Gor yahk ja wung wah ja dai jur krai eek krung neung
I want to hope that I’ll be able to meet someone again
แต่ว่าการเริ่มใหม่ อาจต้องมาพร้อมกับความผิดหวัง
Dtae wah gahn rerm mai aht dtaung mah praum gup kwahm pit wung
But if I start over, I must be ready for disappointment

(*)

   

Lyrics : WANYAi
Melody : WANYAi
Producer : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai
Arranger : Modman, ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai, WANYAi

Title: คนตัวเล็ก / Kon Dtua Lek (Small Person)
Artist: Potato
Album: Friends
Year: 2021

(*) ฉันเคยคิดว่าโลกใบนี้ มันกว้างเกินไป
Chun koey kit wah lohk bai nee mun gwahng gern bpai
I used to think this world was too vast
จนลืมว่ามีดวงดาวน้อยใหญ่
Jon leum wah mee duang dao noy yai
Until I forgot that there were big and small stars
ฉันเคยคิดว่าฉันต้องฝันต้องทำตามใคร
Chun koey kit wah chun dtaung fun dtaung tum dtahm krai
I used to think I had to dream, had to follow in others’ footsteps
จนทำตัวเองให้หล่นหาย
Jon tum dtua eng hai lon hai
Until I lost myself

(**) สุขใจเท่าที่มี เริ่มตรงนี้ก็ได้
Sook jai tao tee mee rerm dtrong nee gor dai
I can start with being happy with what I have
จะเหนื่อยจะท้อเท่าไร แต่ก็ยังยิ้มได้
Ja neuay ja tor tao rai dtae gor yung yim dai
However tired and exhausted I am, I can still smile
แค่ทำวันนี้ให้ดี ไม่ต้องคิดมากมาย
Kae tum wun nee hai dee mai dtaung kit mahk mai
Just make today good, there’s no need to think too much about it
ไม่เป็นเหมือนใคร
Mai bpen meuan krai
I’m not like anyone else
แค่ขอให้เป็นตัวเอง
Kae kor hai bpen dtua eng
I just want to be myself

(***) ไม่ได้น้อยและมากเกินไป
Mai dai noy lae mahk gern bpai
Not too little or too much
แค่พอดีข้างในหัวใจ
Kae por dee kahng nai hua jai
It’s just right in my heart
ไม่ต้องฝืนไม่ต้องตามใคร
Mai dtaung feun mai dtaung dtahm krai
I don’t need to force anything, I don’t need to follow anyone else
สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ
Sook kae nee gor por laeo jai
Being this happy is enough for me
เป็นแค่คนตัวเล็ก
Bpen kae kon dtua lek
I’m just a small person
ที่กำลังเพลินกับโลกที่กว้างใหญ่
Tee gumlung plern gup lohk tee gwahng yai
Who’s enjoying a vast world

(***)

ที่กว้างใหญ่ ที่กว้างใหญ่
Tee gwahng yai tee gwahng yai
Vast, vast

(*,**,***,***)

ที่กว้างใหญ่ ที่กว้างใหญ่
Tee gwahng yai tee gwahng yai
Vast, vast

ฉันไม่คิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป
Chun mai kit wah lohk bainee mun gwahng gern bpai
I don’t think this world is too vast

   

คำร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, Potato

   

Another uplifting motivational song from Potato~ Though there’s a lot of repetition, the simple lyrics are still meaningful, and the song is catchy. But man, is this music video stunning! They really upped the budget for this one with all the different scenes depicting how small and insignificant we may be in the world, and that’s okay. Impressive release, Potato~

Title: Honey Honey
Artist: Fang Thananthorn (ฟาง ธนันต์ธรญ์)
Album: [Single]
Year: 2021

I won’t give up on you.
(I won’t give up on you)
Oh everything I do.
I wish you feel that too.
(I wish you feel that too.)
Just tell me I love you.

(*) ว่ามีบางคนแอบรักเธออยู่
Wah mee bahng kon aep ruk tur yoo
There’s someone who has a crush on you
Oh honey honey honey
Oh, honey, honey, honey
แอบมองเธออยู่ เวลาที่เธอไม่รู้
Aep maung tur yoo welah tee tur mai roo
They secretly watch you when you don’t know
เค้าแอบคิดถึงเธออยู่
Kao aep kit teung tur yoo
They secretly think about you
Oh what I’m gonna do
Oh, what am I going to do?
Cus I’m in love with you
Cause I’m in love with you
Just want you be my baby.
I just want you to be my baby

(**) คิดถึงเธออยู่ everyday
Kit teung tur yoo every day
I think about you every day
ไม่มีวันหยุดพักแม้ holiday
Mai mee wun yoot puk mae holiday
I never take a day off, not even on holidays
รอยยิ้มของเธอ Like Shiny Day
Roy yim kaung tur like shiny day
Your smile is like a shiny day
In my heart forever you will stay
In my heart forever you will stay
ถ้าวันนี้ไม่ได้เจอะกัน
Tah wun nee mai dai jur gun
If I don’t see you today
เหมือนกับดวงอาทิตย์ไม่ได้เจอพระจันทร์
Meuan gup dao ahtit mai dai jur prajun
It’s like the sun not meeting the moon
อย่างน้อยให้เธอลองคิดถึงกัน
Yahng noy hai tur laung kit teung gun
I at least want you to try thinking about me
วันพรุ่งนี้คงจะดีถ้ามีเธอกับฉัน
Wun proon gnee kong ja dee tah mee tur gup chun
Tomorrow would be nice if there were you and me

(***) เกิดอาการสับสนไม่แน่ใจ
Gert ahgahn sup son mai nae jai
I’m starting to feel mixed up and uncertain
ว่าจริง ๆ เราต้องทำอย่างไร
Wah jing jing rao dtaung tum yahng rai
As to what I really must do
เก็บอาการแอบรัก
Gep ahgahn aep ruk
Do I hide my crush?
ไม่รู้จะทนได้นานเท่าไร
Mai roo ja ton dai nahn tao rai
I don’t know how long I can endure it
แต่อย่าพึ่งไปรักใครได้ไหม
Dtae yah peung bpai ruk krai dai mai
But please don’t go loving anyone else yet
คนที่อยู่ตรงนี้มันปวดใจ
Kon tee yoo dtrong nee mun bpuat jai
The person right here would be heartbroken
จะรวบรวมความกล้าและบอกให้รู้ว่า
Ja ruap ruam kwahm glah lae bauk hai roo wah
I’ll gather up my courage and tell you

(*)

(I’m In Love) ถ้าบอกไปแล้วก็กลัวจะต้องเสียใจ
(I’m in love) tah bauk bpai laeo gor glua ja dtaung sia jai
(I’m in love) If I tell you, I’m scared I’ll regret it
(I’m In Love) แต่เก็บเอาไว้จะทนไม่ไหวสักที
(I’m in love) dtae gep ao wai ja ton mai wai suk tee
(I’m in love) But I can’t bear keeping it in
(I’m In Love) เรื่องราวความรักที่ต้องลงเอยอยู่อย่างนี้ อย่างนี้
(I’m in love) reuang rao kwahm ruk tee dtaung long oey yoo yahng nee yahng nee
(I’m in love) It’s a love story that must be told like this, like this

(**,***,*,*)

(I’m In Love, what I’m gonna do, I’m in Love)
(I’m In Love, I’m in Love, what I’m gonna do)

   

Writer : Thanapon Thongsawat (tohnap)
Composer : FWW
Arranger : FWW
Producer : FWW
Mix and Master : FWW

   

FFK’s Fang has a solo single with Spicy Disc now? She’s looking pretty, the song is cute, and I like the warm color scheme and flying honey of the music video. I just wish the English was a bit better, but not bad from the former child star~

Title: สองใจ / Saung Jai (Two Hearts)
Artist: Da Endorphine (ดา เอ็นโดรฟิน)
Album: OST วันทอง / Wun Taung
Year: 2021

ถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียว และเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจ
Tah chun mee tur bpen piang ruk diao lae tur mee chun kon diao tung jai
If I had you as my only love, and you had just me in your heart
มันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝัน
Mun gor kong ja bpen kwahm ruk tee fai fun
It would be the love I dreamed of

ยอมให้ใครอีกคนเข้ามา คนที่มองว่าฉันสำคัญ
Yaum hai krai eek kon kao mah kon tee maung wah chun sumkun
I let someone else come in, someone who saw me as important
คนที่รักฉัน อย่างไม่เคยรักใคร
Kon tee ruk chun yahng mai koey ruk krai
Someone who loved me like I’ve never loved anyone else

(*) แปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจ
Bplaek tee kon neung kon ruk chun jon mot jai
It’s strange that someone loves me with all their heart
แต่ใจฉันไม่เคยมีเขา
Dtae jai chun mai koey mee kao
But I never have feelings for him
คนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าว
Kon eek kon tee ao dtae tum hai bpuat rao
Another person just keeps hurting me
แต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืม
Dtae jai jao gum mai koey leum
But my unfortunate heart never forgets

(**) ใครจะอยากเป็นคนไม่ดี
Krai ja yahk bpen kon mai dee
Who wants to be the bad guy?
ผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใคร
Pit tee jai mai jum wah mun mai kuan ruk krai
It’s my heart’s fault for not remembering it shouldn’t love someone else
เจ็บที่ใครๆ เขาก็มองว่าเราหลายใจ
Jep tee krai krai kao gor maung wah rao lai jai
It hurts that everyone else sees me as being unfaithful
เกลียดตัวเองจริงๆ ที่ฝืนหัวใจไม่ได้
Gliet dtua eng jing jing tee feun hua jai mai dai
I really hate myself for not being able to resist my heart
ฉันยอมสองใจพราะรักเธอ
Chun yaum saung jai pror ruk tur
I’m willing to have two hearts because I love you

แม้ว่าฉันจะต้องเลือกใคร มีแต่ทางที่ต้องเสียใจ
Mae wah chun ja dtaung leuak krai mee dtae tahng tee dtaung sia jai
Even though I must choose someone, all choices only end in sadness
ไม่เป็นไรหากตอนสุดท้ายเหลือเพียงฉัน
Mai bpen rai hahk dtaun soot tai leua piang chun
It’s okay if, in the end, all that’s left is me

(*,**,**)

   

Producer : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์, ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
เนื้อร้อง / ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล

Title: Dance With Me
Artist: Blackbeans
Album: You (are) mean a lot to me .
Year: 2019

เธอกอด ตัวเองมานานสักเท่าไร
Tur gaut dtua eng mah nahn suk tao rai
How long have you been hugging yourself?
จะขอได้ไหมให้ฉันเข้าไปในใจเธอ สักวันหนึ่ง
Ja kor dai mai hai chun kao bpai nai jai tur suk wun neung
Could you let me in to your heart for one day?
ฉันยอม ให้เธอระบายทุกๆสิ่ง
Chun yaum hai tur rabai took took sing
I’ll let you express everything to me
ที่ทิ้งเธอในอดีตมองที่ฉัน ฉันขอแค่เพียง
Tee ting tur nai adeet maung tee chun chun kor kae piang
That left you in the past, look at me, I just ask

(*) แค่เต้นรำกับฉันในยามราตรีก็พอ เราจะบอกรักกันในทุกๆคืน
Kae dten rum gup chun nai yahm rahdtree gor por rao ja bauk ruk gun nai took took keun
Just dance with me at night, that’s enough, we’ll tell each other we love each other every night
ผ่านบทเพลง ที่ร้อยเรียงออกมาจากใจของเรา
Pahn bot pleng te roy riang auk mah jahk jai kaung rao
Through the music that has been created from our hearts
แค่เต้นรำกับฉันในยามราตรีก็พอ เราจะบอกรักกันในทุกๆคืน
Kae dten rum gup chun nai yahm rahdtree gor por rao ja bauk ruk gun nai took took keun
Just dance with me at night, that’s enough, we’ll tell each other we love each other every night
ผ่านหมู่ดาว ที่ร้อยเรียงออกมาจากใจของฉัน
Pahn moo dao tee roy riang auk mah jahk jai kaung chun
Through the stars that have been created from my heart

(**) Just dance with me, baby, dance with me
I just want to dance with you, baby, won’t you dance with me?

เธอบอก ว่าเธอต้องการทุกๆสิ่ง
Tur baukw ah tur dtaung gahn took took sing
You told me that you wanted everything
ที่ไม่เหมือนในวันวานที่เธอเคย ผ่านมา
Tee mai meuan nai wun wahn tee tur koey pahn mah
That’s different from yesterday, that you once went through
โปรดมองที่ฉัน และลืมมันไปในทุกๆสิ่ง
Bproht maung tee chun lae leum mun bpai nai took took sing
Please look at me and forget about everything
ที่ทิ้งเธอในอดีตมองที่ฉัน ฉันขอแค่เพียง
Tee ting tur nai adeet maung tee chun chun kor kae piang
That left you in the past, look at me, I just ask

(*,**)

  &nsbp;

Lyrics & Music & Arranged : Blackbeans
Recording : Blackbeans
Executive Producer : Mr Arranger team
Mixed & Mastered : Mr Arranger team

Title: รู้กัน…แค่สองคน / Roo Gun Kae Saung Kon (Just the Two of Us Know)
Artist: Hut Jiravich (ฮัท จิรวิชญ์ – The Star)
Album: OST แม่เบี้ย / Mae Bia
Year: 2015

เก็บมันเอาไว้ข้างใน เก็บเป็นความลับอย่าเอ็ดไป
Gep mun aow ai kahng nai gep bpen kwahm lup yahng et bpai
Keep it in, keep it a secret like Ed
เรื่องเธอกับฉัน อย่าให้ใครรู้
Reuang tur gup chun yah hai krai roo
Don’t let anyone else know about you and me
ไม่ใช่ความรักนะ Baby
Mai chai kwahm ruk na baby
It’s not love, baby
ก็ Just อารมณ์ที่ Sexy
Gor just ahrom tee sexy
But just a sexy emotion
แค่ You and me ตักตวงความสุข ในครั้งนี้
Kae you and me dtuk dtuang kwahm sook nai krung nee
Just you and me seizing our happiness this time

(*) ก็ชีวิตนี้มันแสนสั้นนัก ไม่จีรัง
Gor cheewit nee mun saen sun nuk mai jee rung
Life is so short, it doesn’t last
โปรดอย่าขังตัวเองอยู่ในกรงแบบนี้
Bproht yah kung dtua eng yoo nai grong baep nee
Please don’t lock yourself up in a cage like this
อย่าเรียกร้องอะไรๆ เพื่อวันพรุ่งนี้
Yah riak raung arai arai peua wun proong nee
Don’t cry out for tomorrow
ก็แค่เดี๋ยวนี้ก็สุขแล้ว มีความสุขกับฉันไม่ใช่เหรอ
Gor kae diao nee gor sook laeo mee kwahm sook gup chun mai chai ror
Just be happy in the moment, are you not happy with me?
อย่าสัญญาอย่าผูกพัน รักไม่รักไม่สำคัญ
Yah sunyah yah pook pun ruk mai ruk mai sumkun
Don’t promise anything, don’t form a relationship, it’s not important if we’re in love or not
อย่าสบตากันแบบนั้นเมื่อพบเจอ
Yah sop dtah gun baep nun meua pob jur
Don’t make eye contact with me like that when we meet
ก็เรานะมีเรื่องลับที่รู้กัน แค่สองคน
Gor rao na mee reuang lup tee roo gun kae saung kon
We have a secret that just the two of us know

ไม่มีใครเป็นของใคร ไม่เคยจริงจังแต่จริงใจ
Mai mee krai bpen kaung krai mai koey jing jung dtae jing jai
No one belongs to anyone else, never serious, but sincere
ซ่อนมันเอาไว้ ข้างในส่วนลึก
Saun mun ao wai kahng nai suan leuk
Keep it hidden deep down inside
ได้โปรด Be quiet baby
Dai bproht be quiet baby
Please be quiet, baby
สบายๆ I’m free เรื่องนี้ให้มีแค่เราที่รู้
Sabai sabai I’m free reuang nee hai mee kae rao tee roo
It’s fine, I’m free, let’s keep this matter between us

(*)

Oh be quiet, It secret
be quiet, It secret
don’t let them know where you go
so you alone and man like me
kiss me and hold me tight
even it’s dark alright I’ll be on your side
just a man like me

   

คำร้อง – เทวา
ทำนอง – เจษฏา สุขทรามร
เรียบเรียง – เจษฏา สุขทรามร
ควบคุมการผลิต – ปิติ เกยูรพันธ์

Title: เกิดมาเพื่ออกหัก / Gert Mah Peau Auk Huk (Born to be Heartbroken)
Artist: Jack Fanchun (แจ็ค แฟนฉัน)
Album: [Single]
Year: 2020

ทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉัน
Tummai tur teung jai rai gup chun
Why are you so cruel to me?
ฉันไปทำอะไรให้เธอปวดใจ
Chun bpai tum arai hai tur bpuat jai
Did I do something to hurt you?
ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปหาใคร
Dai bproht yah ting chun bpai hah krai
Please don’t leave me for someone else
ห้ามเท่าไหร่ตัวเธอยิ่งไปจากฉัน
Hahm tao rai dtua tur ying bpai jahk chun
However much I try to stop you, the more distant you become

(*) บอกตัวเองให้จำว่าเธอทิ้งไปมีคนใหม่
Bauk dtua eng hai jum wah tur ting bpai mee kon mai
I tell myself to remember that you left me for someone else
ที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามากพอ
Tee pahn mah chun kong mai mee kah mahk por
In the past, I wasn’t worth enough

(**) มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยี
Mun jep dtrong tee tur ao hua jai chun bpai yum yee
It hurts that you stomped all over my heart
นี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก
Nee reu keu kon tee riak wah tee ruk
Is this what people call lovers?
ฉันคือรักแท้ที่แพ้ที่แพ้คนใจร้าย
Chun keu ruk tae tee pae tee pae kon jai rai
I’m a true lover who lost, who was defeated by a cruel-hearted person
ที่โดนเธอหลอกจนแทบเจียนตาย
Tee dohn tur lauk jon taep jian dtia
I was deceived by you until I nearly died
สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนหลายใจ
Soot tai ruk tae gor pae kon lai jai
In the end, true love is defeated by someone unfaithful

แววตาเธอนั้นดูเธอสุขสม
Waew dtah tur nun doo tur sook som
The look in your eyes seems happy
ต่างจากฉันที่มีแต่ความเสียใจ
Dtahng jahk chun tee mee dtae kwahm sia jai
Unlike me, who only has sadness
คงเป็นเพราะฉันไม่น่าสนใจ
Kong bpen pror chun mai nah son jai
It might be because I’m uninteresting
ได้แต่ทําใจก็เกิดมาเพื่ออกหัก
Dai dtae tum jai gor gert mah peua auk huk
I can only accept it, I was born to be heartbroken

(*,**,**,**)

  &nsbp;

Written : PURE KANIN
Produced : PURE KANIN,TimeTime
Co Producer : Deeno Pigcave
Arranged : TimeTime,PURE KANIN

Title: About Love
Artist: Blackbeans
Album: [Single]
Year: 2020

เหตุผลมากมาย ที่ทำให้เราต้องจากกันไป
Het pon mahk mai tee tum hai rao dtaung jahk gun bpai
There’s so many reasons that made us separate
เรื่องราวของเรา มันยังคงเล่าอยู่ในใจฉัน
Reuang rao kaung rao mun yung kong lao yoo nai jai chun
Our story is still being told in my heart
ความทรงจำของเรา
Kwahm song jum kaung rao
Our memories
จดจำเอาไว้ ในส่วนลึกของหัวใจ
Jot jum ao wai nai suan leuk kaung hua jai
I remember them in the depths of my heart

สายลมพัดไป ไม่อาจจะพาเธอไปจากฉัน
Sai lom put bpai mai aht ja pah tur bpai jahk chun
The wind blows, but it can’t blow you away from me
คืนและวัน มันยังคงย้ำให้คิดถึงเธอ
Keun lae wun mun yung kong yum hai kit teung tur
The days and nights still make me think of you
วันเวลาสวยงามมากมาย
Wun welah suay ngahm mahk mai
The many beautiful times
จดจำเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจ
Jot jum ao wai nai suan leuk kaung hua jai
I still remember them in the depths of my heart
คิดถึงเมื่อไร ยังคงนึกถึงได้ “ชั่วนิรันดร์”
Kit teung meua rai yung kong neuk teung dai chua nirun
Whenever I miss them, I still think about “eternity”

(*) โอ๋ ที่รัก เธอไม่ต้องร้องไห้ ในวันที่เธอไม่มีฉัน
Oh tee ruk tur mai dtaung raung hai nai wun tee tur mai mee chun
Oh, darling, there’s no need to cry when you don’t have me
อบอุ่นใจทุกครั้ง ที่คิดถึงกัน แม้ว่าฝันจะไม่เป็นจริง
Aup oon jai took krung tee kit teung gun mae wah fun ja mai bpen jing
Our hearts are warm every time we think about each other, even though our dreams won’t come true
หากในวันพรุ่งนี้ ไม่มีกันแล้ว จดจำเรื่องราวที่ดีเอาไว้
Hahk nai wun proong nee mai mee gun laeo jot jum reuang rao tee dee ao wai
If we don’t have each other tomorrow, remember the good times
อยู่ในท่วงทำนอง ของเพลงรักที่เคยเปิด
Yoo nai tuang tumnaung kaung pleng ruk tee koey bpert
In the melody of every song that playsn
แค่นั้นก็พอแล้ว..
Kae nun gor por laeo
That’s enough

วันเวลาที่ผ่านพ้นไป เธอยังคงติดอยู่กับฉัน
Wun welah tee pahn pon bpai tur yung kong dtit yoo gup chun
As time passes by, you’re still stuck with me
รักที่มีให้กันวันนั้น มันยังสอนให้ฉันเติบโต
Ruk tee mee hai gun wun nun mun yung saun hai chun dterp dtoh
The love we had for each other back then is still teaching me to grow
ความทรงจำสวยงาม มากมาย
Kwahm song jum suay ngahm mahk mai
The many beautiful memories
จดจำเอาไว้ ในส่วนลึกของหัวใจ
Jot jum ao wai nai suan leuk kaung hua jai
I still remember them in the depths of my heart
คิดถึงเมื่อไร ยังคงนึกถึงได้ “ชั่วนิรันดร์”
Kit teung meua rai yung kong neuk teung dai chua nirun
Whenever I miss them, I still think about “eternity”

(*,*)

ถ้าเธอไม่ไหว ไม่มีใครเข้าใจ
Tah tur mai wai mai mee krai kao jai
If you can’t, if no one understands
โปรดจำเอาไว้เพราะยังมีฉันอยู่ตรงนี้
Bproht jum ao wai pror yung mee chun yoo dtrong nee
Please remember, because you still have me right here
ถ้าฉันไม่ไหว ไม่มีใครเข้าใจ
Tah chun mai wai mai mee krai kao jai
If I can’t, if no one understands
มองพระจันทร์ฉันยังมีเธออยู่บนนั้น
Maung prajun chun yung mee tur yoo bon nun
I look at the moon, I still have you up there

(*,*,*,*)

   

Lyrics & Music & Arranged : Blackbeans
Recording : Blackbeans
Mixed & Mastered : Nut Suppakorn klaybanmai