Lyric Translations

Title: อาจดูร้ายเกินไปในบางที / Aht Doo Rai Gern Bpai Nai Bahng Tee (Sometimes I Might Seem Too Cruel)
Artist: MAN’R
Album: [Single]
Year: 2020

(*) อาจดูร้ายๆเกินไปในบางที
Aht doo rai rai gern bpai nai bahng tee
Sometimes I might seem too cruel
ไม่ได้เจ้าชู้เเต่เป็นคนเเบบนี้
Mai dai jao choo dtae bpen kon baep nee
I’m not a player, this is just the kind of guy I am
ก็รู้นิสัยผมมันไม่ค่อยดี อยากให้เธอเข้าใจพี่
Gor roo nisai pom mun mai koy dee yahk hai tur kao jai pee
I know I’ve got some pretty bad habits, I want you to understand me
ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนไม่พอ ไม่ได้ดั่งใจให้เธอมายืนรอ
Mai chai na krup mai chai kon mai por mai dai dung jai hai tur mah yeun ror
It’s not that I wouldn’t be satisfied being with someone, I didn’t mean to leave you waiting
ก็เธอไม่ใช่ให้ทำยังไงน้อ ก็คงคุยต่อไป ถ้าเธอยังรอไหว
Gor tur mai chai hai tum yung ngai nor gor kong kooey dtor bpai tah tur yung ror wai
But you’re not the one, what do you want me to do? But we’ll keep talking if you’re still able to wait

ที่ไม่คบใครสักทีอาจดูว่าพี่นั้นหลายใจ
Tee mai kop krai suk tee aht doo wah pee nun lai jai
Because I don’t date anyone steadily, it might seem like I have many hearts
เต่ไม่ใช่เลยคนดีเพราะพี่ยังไม่เจอคนที่ใช่
Dtae mai chai loey kon dee pror pee yung mai jur kon tee chai
But that’s not it, darling, it’s because I still haven’t met “the one”
ก็ไม่ได้รักใครง่ายๆเลยมีเเต่คนบอกว่าร้าย
Gor mai dai ruk krai ngai ngai loey mee dtae kon bauk wah rai
Because I don’t love anyone easily, people just say that I’m cruel
ก็จริงใจมาหลายคนเเต่สุดท้ายเหมือนพี่ต้องเจ็บ
Gor jing jai mah lai kon dtae soot tai meuan pee dtaung jep
I’ve been serious with many people, but in the end, I got hurt
อยากจะเซฟหัวใจเอาไว้เพราะว่ารักมันทำให้เข็ด
Yahk ja save hua jai ao wai pror wah ruk mun tum hai ket
I want to save my heart, because love scares me
เจ็บมาหลายทีเสียมากๆเลยคนดีอยากให้จงเข้าใจ
Jep mah lai tee sia mahk mahk loey kon dee yahk hai jong kao jai
I’ve been hurt many times, I’ve lost a lot, darling, I want you to understand me

(*)

ไม่ได้ต้องการเคยทำใครเจ็บเลยก็รู้มันทรมาน
Mai dai dtaung gahn koey tum krai jep loey gor roo mun toramahn
I’ve never wanted to hurt anyone, I know it’s torture
ร้องไห้เเหละซ้ำก็จนมันเข็ดเลยเมื่อเขานั้นไม่ต้องการ
Raung hai lae sum gor jom mun ket loey meua kao nun mai dtahng gahn
Crying over and over until you’re scared when they don’t want you
สิ่งที่เธอเป็นฉันก็เคยเป็นเมื่อเขานั้นไม่ต้องการ
Sing tee tur bpen chun gor koey bpen meua kao nun mai dtahng gahn
I once was like you when she didn’t want me
ในเรื่องความรักเเละเรื่องความเจ็บมันเป็นเเค่เส้นขนาน
Nai reuang kwahm ruk lae reuang kwahm jep mun bpen kae sen kanahn
There’s a fine line between love and pain
โดนมองว่าตัวร้ายมันชั่งบ้าบอ
Dohn maung wah dtua rai mun chung bah bor
I’ve been called cruel or insane
ใจจริงก็อยากรักเเต่ไม่กล้าพอ
Jai jing gor yahk ruk dtae mai glah por
My heart is sincere, I want to love, but I’m not brave enough
กลัวเธอเข้ามาทำฉันเจ็บหนอ
Glua tur kao mah tum chun jep nor
I’m scared you’ll hurt me
ก็เลยขอ คุยไปยาวๆ
Gor loey kor kooey bpai yao yao
So I want to talk for a long time

(*)

เธอไม่ต้องรอถ้าเธอมีใครอยู่ข้างกลาย
Tur mai dtaung ror tah tur mee krai yoo kahng glai
You don’t have to wait if you have someone else near you
ไม่ต้องอยากฟังไม่มีคำอธิบาย
Mai dtaung yahk fung mai mee kum attibai
You don’t have to want to listen, there’s no explanation
ฉันเองก็รู้ว่าฉันนั้นอาจจะดูร้าย
Chun eng gor roo wah chun nun aht ja doo rai
I realize I might seem cruel
เเต่ถ้าให้เลือกเธอตอนนี้ก็คงจะไม่ได้
Dtae tah hai leuak tur dtaun nee gor kong ja mai dai
But if you want me to commit to you right now, I can’t

Title: มีกันอย่างนี้ / Mee Gun Yahng Nee (We Have Each Other Like This)
English Title: “Forever With Me”
Artist: Tommy
Album: OST สายฟ้าซน Story / Sai Fah Son Story
Year: 2021

ไม่รู้ว่าเพราะอะไร หรือเหตุใด ที่ทำให้เราได้มาพบกัน
Mai roo wah pror arai reu het dai tee tum hai rao dai mah pob gun
I don’t know why or what reason made us meet
เป็นความบังเอิญหรือปล่าว ไม่รู้เหมือนกัน ที่ฉันได้มาพบเธอ
Bpen kwahm bung ern reu bplao mai roo meuan gun tee chun dai mah pob tur
Was it a coincidence? I don’t know what made me meet you

อาจเป็นเพราะดาวดวงนึง บนฝากฟ้า ที่เราทั้งสองนั้นได้พบเจอ
Aht bpen pror dao duang neung bon fahk fah tee rao tung saung nun dai pob jur
It might be because of a star up in the sky that the two of us met
นำพาให้วันเวลา ของฉันและเธอ ได้มา มาเจอะเจอกัน
Num pah hai wun welah kaung chun lae tur dai mah mah jur jur gun
Leading our days and making us able to meet

(*) ขอบคุณฟ้า ที่พาให้เราได้มารักกัน
Kaup koon fah tee pah hai rao dai mah ruk gun
Thank you, heaven, for leading us to fall in love
ให้เธอได้มาพบฉัน มีกันอย่างนี้
Hai tur dai mah pob chun mee gun yahng nee
For making you meet me and us have each other like this
อย่าไปไหน ต่อจากนี้ไป ในทุกนาที
Yah bpai nai dtor jahk nee bpai nai took nahtee
Don’t go anywhere, from now on, at every moment
จะเป็นของเธอจากนี้ ไม่เปลี่ยนไป
Ja bpen kaung tur jahk nee mai bplian bpai
I’ll be yours from now on, unchanging

ไม่รู้ว่าโลกใบเดิม เป็นอย่างไร
Mai roo wah lohk bai derm bpen yahng rai
I don’t know how my old world is
ตั้งแต่ที่เธอนั้นเดินเข้ามา
Dtung dtae tee tur nun dern kao mah
Since you showed up
ก็ทำให้ในหัวใจของฉันรู้ว่า เวลางดงามเท่าไร
Gor tum hai nai hua jai kaung chun roo wah welah ngot ngahm tao rai
You made my heart realize how beautiful time is
เรื่องราวของเราทั้งสองนับจากนี้
Reuang rao kaung rao tung saung nup jahk nee
Our stories from now on
คือความทรงจำดีๆเรื่อยไป
Keu kwahm song jum dee dee reuay bpai
Will always be wonderful memories
จะเก็บทุกความรู้สึกตรงนั้นข้างใน หัวใจ ไม่ให้ลืมเลือน
Ja gep took kwahm roo seuk dtrong nun kahng nai hua jai mai hai leum leuan
I’ll keep every feeling in my heart and won’t let it be forgotten

(*,*)

จะเป็นของเธอจากนี้ ไม่เปลี่ยนไป
Ja bpen kaung tur jahk nee mai bplian bpai
I’ll be yours from now on, unchanging

อย่าไปไหน ต่อจากนี้ไป ในทุกนาที
Yah bpai nai dtor jahk nee bpai nai took nahtee
Don’t go anywhere, from now on, at every moment
จะเป็นของเธอจากนี้ ไม่เปลี่ยนไป
Ja bpen kaung tur jahk nee mai bplian bpai
I’ll be yours from now on, unchanging

Title: ฉันจะผ่านคืนนี้ไปได้อย่างไร / Chun Ja Pahn Keun Nee Bpai Dai Yahng Rai (How Will I be Able to Get Through Tonight?)
Artist: Earn Suratikan (เอิร์น สุรัตน์ติกานต์)
Album: [Single]
Year: 2019

คิดถึงเธอ ยิ่งดึกยิ่ง คิดถึงเธอ
Kit teung tur ying deuk ying kit teung tur
I miss you, the later it gets, the more I miss you
เอื้อมมือไปไม่เจอ ไม่มีเธออยู่ ฉันยิ่งรู้สึกใจหาย
Euam meu bpai mai jur mai mee tur yoo chun ying roo seuk ja hai
I reach out my hand, but I don’t find you, you’re not here, the more I feel like my heart has disappeared
เราเลิกกัน เธอจากฉันไปแสนไกล
Rao lerk gun tur jahk chun bpai saen glai
We broke up, you left me far behind
นี่มันคือเรื่องจริง เรื่องจริงใช่ไหม ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
Nee mun keu reuang jing reuang jing chai mai chun mai yahk ja cheua loey
This is real life, it’s real life, isn’t it? I don’t want to believe it

(*) ทำไม ทำไม รอบรอบตัวฉันมันช่างเงียบงัน
Tummai tummai raup raup dtua chun mun chahng ngiap ngun
Why oh why is everything so silent around me?
ทำไม ทำไมฉัน ทรมานเหลือเกิน
Tummai tummai chun toramahn leua gern
Why oh why am I so tortured?

(**) ฉันจะผ่านคืนนี้ไปได้อย่างไร
Chun ja pahn keun nee bpai dai yahng rai
How will I be able to make it through tonight?
คิดถึงเธอสุดหัวใจ ยิ่งคิดน้ำตาฉันก็ยิ่งไหล
Kit teung tur soot hua jai ying kit num dtah chun gor ying lai
I miss you with all my heart, the more I think about you, the more my tears flow
ฉันจะผ่านคืนนี้ไปได้อย่างไร
Chun ja pahn keun nee bpai dai yahng rai
How will I be able to make it through tonight?
คืนที่หันไปเจอแต่หมอน คนเคยนอนข้างข้างอยู่ไหน
Keun tee hun bpai jur dtae maun kon koey naun kahng kahng yoo nai
The night when I turn and find only my pillow, where is the person who once slept beside me
ได้ยินไหม ฉันคิดถึงเธอ
Dai yin mai chun kit teung tur
Do you hear me? I miss you

ไหนว่าเธอเกิดมาเพื่อจะรักฉัน
Nai wah tur gert mah peua ja ruk chun
What happened to you being born to love me?
เธอจะอยู่ดูแลฉันไปนานนาน ไม่รู้ยังจำได้ไหม
Tur ja yoo doo lae chun bpai nahn nahn mai roo yung jum dai mai
You took care of me for a long time, I don’t know if you still remember
ไหนรักจริงที่ไม่มีวันทิ้งไป
Nai ruk jing tee mai mee wun ting bpai
What happened to the true love that you’d never abandon?
อยากจะรู้ว่าฉันทำผิดตรงไหน แต่เธอไม่อยู่ให้ถาม
Yahk ja roo wah chun tum pit dtrong nai dtae tur mai yoo hai tahm
I want to know where I went wrong, but you’re not here to ask

(*,**)

เธอคงนอนหลับสบาย ในอ้อมกอดคนอื่น
Tur kong naun lup sabai nai aum gaut kon eun
You’re probably sleeping peacefully in someone else’s embrace
ได้กลิ่นใหม่ คงสดชื่น คงพากันขึ้นสวรรค์
Dai glin mai kong sot cheun kong pah gun keun sawun
With a new scent, it’s so fresh, it probably leads you to paradise
ยิ่งคิดฉันยิ่งจะขาดใจ ยิ่งคิดฉันยิ่งทรมาน
Ying kit chun ying ja kaht jai ying kit chun ying toramahn
The more I think, the more it breaks my heart, the more I think, the more tortured I am
ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน
Chun kit teung tur chun kit teung tur leua gern
I miss you, I miss you so much

(**)

   

คำร้อง : วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ
เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี

   

Holy cow, even country songs are throwing in awkward rap verses now??

Title: นอนหลับไหม? / Naun Lup Mai (How Was Your Sleep?)
Artist: Arii
Album: [Single]
Year: 2020

(*) เธอจะนอนหลับไหม ถ้าไม่มีฉัน
Tur ja naun lup mai tah mai mee chun
Will you sleep if you don’t have me?
จะนอนได้หรอ ถ้าไม่มีคน คอยคุยด้วยทุกคืน
Ja naun dai reu tah mai mee kon koy kooey duay took keun
Can you sleep if you don’t have someone talking with you every night?
ก็แค่อยากรู้ เธอจะคิดตรงกัน
Gor kae yahk roo tur ja kit dtrong gun
I just want to know if you feel the same
หรือแค่ฉันนั้นคิดไปเอง ทุกที
Reu kae chun nun kit bpai eng took tee
Or am I just the only one thinking this?

อากาศมันหนาว นานแค่ไหน ที่ไม่มีใครให้กอด
Ahgaht mun nao nahn kae nai tee mai mee krai hai gaut
The weather is cold, how long haven’t I had anyone to hug?
ก็บอกให้เธอฟัง เผื่อว่าเธออาจจะเหงาอยู่เหมือนกัน
Gor bauk hai tur fung peua wah tur aht ja ngao yoo meuan gun
I’m telling you in case you’re lonely too

(**) แล้วถ้าฉันหายไปเธอจะตามไหม
Laeo tah chun hai bpai tur ja dtahm mai
If I disappeared, would you follow me?
เพราะว่าฉันนั้นกลัวว่าฉันจะคิดไปเอง
Pror wah chun nun glua wah chun ja kit bpai eng
Because I’m scared I’m the only one who feels this way
กลัวเธอจะมองว่าฉันเป็นเพียงแค่เพื่อนคนหนึ่ง
Glua tur ja maung wah chun bpen piang kae puean kon neung
I’m scared you’ll see me as just a friend
กลัวว่าสุดท้ายจริงๆเธอไม่คิดอะไร
Glua wah soot tai jing jing tur mai kit arai
Afraid that in the end, you really don’t feel anything

เพราะเพื่อนกัน เขาไม่คุย กันทุกวัน เลยอยากรู้
Pror peuan gun kao mai kooey gun took wun loey yahk roo
Because friends don’t talk every day, so I want to know

(*)

(***) จะมีบ้างไหมที่เธอจะหวั่นไหว
Ja mee bahng mai tee tur ja wun wai
Is there anything that makes you nervous?
คนตรงนี้ ข่มใจไม่ไหวถ้าได้เป็นแค่เพื่อนเธอ
Kon dtrong nee kom jai mai wai tah dai bpen kae peuan tur
I wouldn’t be able to control my heart if I were just your friend
ช่วยบอกให้รู้ที ไม่อยากเหงาเดียวดาย ถ้ามีเธออยู่ใกล้ๆก็คงดี
Chuay bauk hai roo tee mai yahk ngao diao dai tah mee tur yoo glai glai gor kong dee
Please tell me and let me know, I don’t want to be lonely and alone, it would be nice if I had you near

เพื่อนอ่ะ แบบว่าเป็นแค่เพื่อนอ่ะ
Peuan a baep wah bpen kae puean a
Friends, it’s like we’re just friends
เป็นแค่เพื่อนคนนึงที่อยากจะเช็ดเวลาเค้กเปื้อนปาก
Bpen kae peuan kon neung tee yahk ja chet welah cake bpeuan bpahk
I’m just a friend who wants to wipe your face when you get cake on it
อยากเอามือมาเลื่อนจับ อยากจะนอนเป็นเพื่อนหลับ
Yahk ao meu mah leuan jup yahk ja naun bpen peuan lup
I want to slip my hand into yours, I want to be sleeping buddies
แต่คงจะไม่ต้องcheck เธอมองกับเราว่าเป็นแค่เพื่อนอ่ะ
Dtae kong ja mai dtaung check tur maung gup rao wah bpen kae peuan a
But there’s no need to check, you see me as just a friend
แบบว่าซะงั้น
Baep wah sa ngun
It’s like that
ถาม เป็นไปได้ แค่ไหน ก็เธอบอกเป็นได้ แค่นั้น
Tahm bpen bpai dai kae nai gor tur bauk bpen dai kae nun
I ask if it’s possible, but you tell me that’s all that is
ทำดีกับเธอแทบตายสุดท้ายเธอหายไปทั้งวัน
Tum dee gup tur taep dtai soot tai tur hai bpai tung wun
I do as much for you as I can, but in the end, you disappear all day
คำตอบคือ เพื่อนชาย คือสิ่งที่ได้เป็นรางวัล
Kum dtaup keu peuan chai keu sing tee dai bpen rahng wun
The answer is “male friend,” that’s what I get as my prize
เธอบอกว่าเป็นแค่เพื่อนเท่านั้น เอาไปเท่านี้ละกัน
Tur bauk wah bpen kae peuan tao nun ao bpai tao nee la gun
You tell me that I’m just a friend, but I’ll take it

(**)

ก็เราไม่อยากเป็นเพื่อนเธอแล้ว
Gor rao mai yahk bpen peuan tur laeo
I don’t want to be your friend anymore
เพื่อนบ้านเธอดิเขาไม่คุยทุกวัน
Peuan bahn tur di kao mai kooey took wun
You don’t talk with your neighbor every day
อยากฟังเสียงเธอก็จริง
Yahk fung siang tur gor jing
I want to hear your voice, it’s true
แต่ฉันก็กลัวหัวใจตัวเองจะพัง
Dtae chun gor glua hua jai dtua eng ja pung
But I’m afraid my heart will collapse
ถึงจะอยู่ใน close friend แต่ไม่อยากเป็น just friend
Teung ja yoo nai close friend dtae mai yahk bpen just friend
Even though we’re close friends, I don’t want to be just friends

(*,***)

ทุกข้อความ ที่ ฉันส่งไปหาเธอ
Took kor kwahm tee chun song bpai hah tur
Every message that I’ve sent you
เธอจะรู้สึกมันได้มาก เท่าไหร่
Tur ja roo seuk mun dai mahk tao rai
How did you feel about them?
ก็กลัวเหลือเกิน ว่าต้องมาเสียใจ
Gor glua leua gern wah dtaung mah sia jai
I’m so scared that I’ll end up sad
เลยอยากถาม เธอจะนอนหลับไหม
Loey yahk tahm tur ja naun lup mah
So I want to ask, will you be able to sleep?

(*,***)

   

Produced By : Arisara Takahashi (ARII) / Akarapon Sukrasorn
Lyrics & Melody : Arisara Takahashi (ARII)
Record Director : Oradee Suketta
Arranged : Akarapon Sukrasorn
Mixed, Edited and Mastered : Akarapon Sukrasorn

Title: ทำให้ตาย / Tum Hai Dtai (Do Everything Possible)
English Title: “Not Me”
Artist: Oui Buddha Bless ft. Wanyai
Album: [Single]
Year: 2019

แล้ววันนี้มันก็ถึงเวลา
Laeo wun nee mun gor teung welah
Today it’s time
จบเรื่องราวที่สร้างกันมาฉันต้องยอมรับ
Jop reuang rao tee sahng gun mah chun dtaung yaum rup
To end the stories we created, I must accept it
เมื่อเธอบอกว่าเธอจะพอละ
Meua tur bauk wah tur ja por la
When you told me you had enough
ทำใจก็ในเมื่อเธอไม่มีใจ
Tum jai gor nai meua tur mai mee jai
I came to terms with it when you told me you didn’t have feelings for me
ทำยังไงเธอก็จะไป
Tum yung ngai tur gor ja bpai
No matter what I do, you’re going to go
ฉันต้องยอมรับ
Chun dtaung yaum rup
I must accept
ว่าเป็นได้แค่คนที่เธอเคยรัก
Wah bpen dai kae kon tee tur koey ruk
That all I can be is someone whom you once loved

ให้ทุ่มเทแค่ไหน ถ้าคนหมดรักจะทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอ
Hai toom tay kae nai tah kon mot ruk ja tum tao rai mun gor mai por
However much you devote, if someone doesn’t love you anymore, no matter how much you do, it’s not enough
ท้อ ยิ่งทำยิ่งท้อ เธอบอกให้ฉันนั้นไม่ต้องรอพอแล้วควรตัดใจ
Tor ying tum ying tor tur bauk hai chun nun mai dtaung ror por laeo kuan dtut jai
Discouraged, the more I do, the more discouraged I am, you told me there’s no need to wait, you’ve had enough, I should give you up
พอแล้วฉันพอดีกว่าไม่อยากเสียเวลาเสียน้ำตาให้เธออีก
Por laeo chun por dee gwah mai yahk sia welah sia num dtah hai tur eek
Enough, I should have enough, I don’t want to waste any more time or tears on you
ต้องยอมปล่อยให้เธอไป แม้ภายในใจฉันจะมีเธอเพียงแค่คนเดียว
Dtaung yaum bploy hai tur bpai mae pai nai jai chun ja mee tur piang kae kon diao
I must willingly let you go, even though I still have only you in my heart

เพราะฉันนั้นรู้และฉันเข้าใจ
Pror chun nun roo lae chun kao jai
Because I know and understand
ว่าคนจะไปยังไงก็ต้องไป
Wah kon ja bpai yung ngai gor dtaung bpai
That if someone’s going to go, no matter what, they’ll go
ยื้อเพื่ออะไรถ้าในหัวใจเธอในตอนนี้มันไม่มีฉัน
Yeu peua arai tah nai hua jai tur nai dtaun nee mun mai mee chun
Why hold you back if you don’t have me in your heart right now?

(*) ขอให้เธอได้เจอกับใครคนนั้น
Kor hai tur dai jur gup krai kon nun
I hope you meet that someone
ที่เข้ากันได้ดีกับเธอทุกอย่าง
Tee kao gun dai dee gup tur took yahng
Who gets along well with you in everything
ฉันรู้ดีว่าคงจะไม่มีทางเป็นคนที่เธอต้องการในหัวใจ
Chun roo dee wah kong ja mai mee tahng bpen kon tee tur dtaung gahn nai hua jai
I know full well that there’s no way for me to be the person you want in your heart
ขอให้เธอได้เจอกับคนในฝัน
Kor hai tur dai jur gup kon nai fun
I hope you meet the guy of your dreams
ที่เท่าเทียมกันยามที่เธอเดินข้างกาย
Tee tao tiam gun yahm tee tur dern kahng gai
Who is equal with you when you’re walking side by side
ฉันรู้ดีว่าคงไม่มีความหมาย
Chun roo dee wah kong mai mee kwahm mai
I know full well it’s meaningless
ต่อให้ฉัน ทำให้ตาย คนนั้นก็ไม่ใช่ฉันอยู่ดี
Dtor hai chun tum hai dai kon nun gor mai chai chun yoo dee
No matter if I do everything possible, that person won’t be me

ปล่อยไปจะไม่ฉุดรั้งอยากให้เธออย่างที่เธอฝัน
Bploy bpai ja mai choot rung yahk hai tur yahng tee tur fung
I let you go, I won’t hold you back, I want to give you want you dream of
เหตุผลมากมายอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้น
Hetpon mahk mai yahng nohn yahng nee yahng nun
There’s so many different reasons
คนที่เธอฝันไว้ตอนนี้มันคงไม่ใช่ฉัน
Kon tee tur fun wai dtaun nee mun kong mai chai chun
The person you’re dreaming of now isn’t me
ที่ผ่านมาฉันทุ่มเทลงไป
Tee pahn mah chun toom tay long bpai
I devoted myself in the past
เธอบอกกับฉันว่าเธอซาบซึ้งและเข้าใจ
Tur bauk gup chun wah tur sahp seung lae kao jai
You told me that you were touched and understood
แต่ในเมื่อหมดรักก็ไม่รู้ทำไงรู้แต่ตอนนี้ว่าเธอต้องการจะไป
Dtae nai meua mot ruk gor mai roo tum ngai roo dtae dtaun nee wah tur dtaung gahn ja b pai
But when you don’t love me anymore, you don’t know what to do, all you know is that you want to go

เดินเคียงข้างกันเธอคงไม่ภูมิใจแล้วน่ะสิ
Dern kiang kahng gun tur kong mai poom jai laeo na si
You’re not proud to walk beside me anymore
ไม่เหมือนตอนยังรักกันฉันทำอะไรเธอก็ว่าดี
Mai meuan dtaun yung ruk gun chun tum arai tur gor wah dee
Unlike when we were in love, you thought everything I did was good
เตรียมใจไม่ทันเหมือนกำลังฝันอยู่ดีๆ
Dtriam jai mai tun meuan gumlung fun yoo dee dee
I wasn’t prepared, it’s like all the sudden I was dreaming
แล้วก็มาปลุกฉันด้วยคำว่าพอกันที
Laeo gor mah bplook chun duay kum wah por gun tee
Then you pushed me away with your words of “I’ve had enough”
โลกที่สดใสต้องกลับกลายเป็นสีเทา
Lohk tee sot sai dtaung glup glai bpen see tao
The bright world ended up grey
โทษใครไม่ได้มันผิดที่ใจของเรา
Toht krai mai dai mun pit tee jai kaung rao
No one can be blamed, it’s our hearts’ fault
จำให้ขึ้นใจ ทำดีให้ตาย ถ้าไม่ใช่ยังไงเค้าก็ไม่เอา
Jum hai keun jai tum dee hai dtai tah mai cahi yung ngai kao gor mai ao
Remember, you can do everything possible, but if it’s not right, no matter what, they won’t want you

(*)

ยอมรับความจริงวันนี้ไม่มีเธอ
Yaum rup kwahm jing wun nee mai mee tur
I’ve accepted the truth that I don’t have you today
จากวันนี้ไปคงไม่เจอ
Jahk wun nee bpai kong mai jur
From now on, we won’t meet
เจ็บมากแค่ไหนต้องทนให้ไหวยอมปล่อยให้เธอไปทั้งน้ำตา
Jep mahk kae nai dtaung ton hai wai yaum bploy hai tur bapi tung num dtah
However much it hurts, I must endure it and let you go with tears

(*)

   

Melody : Oui, Wanyai
Lyrics : Oui, Wanyai
Produced & Arranged : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai

Title: เรียกแฟนได้ไหม / Riak Faen Dai Mai (Can You Call Me Your Girlfriend?)
English Title: “Call Me My Boo”
Artist: Perth
Album: OST สายฟ้าซน Story / Sai Fah Son Story
Year: 2020

เธอไม่ถามสักที
Tur mai tahm suk tee
You didn’t ask once
แต่วันนี้ต้องบอก
Dtae wun nee dtaung bauk
But today I must tell you
ที่เธอทำตัวเกินเพื่อนแบบนั้น
Tee tur tum dtua gern peua baep nun
That you’re going too far
รู้ไหมฉันวุ่นวายใจ
Roo mai chun woon wai jai
Do you know it bothers me?

(*) เรื่องเล็กๆ ที่ได้เห็น
Reuang lek lek tee dai hen
The little things I’ve seen
อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่
Aht glai bpen reuang yai
Might become a big problem
มาให้ความหวังกับคนขี้เหงา
Mah hai kwahm wung gup kon kee ngao
You’ve given hope to this lonely person
อยากให้เขารู้สึกอย่างไร
Yahk hai kao roo seuk yahng rai
How do you want them to feel?

(**) แบบนี้เรียกแฟนได้ไหม
Baep nee riak faen dai mai
Like this, can you call me your girlfriend?
หรือให้เป็นแค่คนรู้ใจ
Reu hai bpen kae kon roo jai
Or will you only let me be someone who understands you?
รู้ใจแค่ไม่เคยรู้ว่า
Roo jai kae mai koey roo wah
I get you, I just have never known
เมื่อไรเธอจะรู้ใจฉัน
Meua rai tur ja roo jai chun
When you’ll understand me

(***) นี่คือความรักใช่ไหม
Nee keu kwahm ruk chai mai
This is love, right?
หรืออะไรที่เธอต้องการ
Reu arai tee tur dtaung gahn
Or what is it that you want?
ทุกนาทีที่ยืนข้างกัน
Took nahtee tee yeun kahng gun
Every moment I stand next to you
แค่อยากยืนยันคำนั้น กับเธอ
Kae yahk yeun yun kum nun gup tur
I just want to confirm that word with you

กระจกบางหวางใจ
Grajok bahng wahng jai
A pane of glass is obstructing my heart
แกะยังไงไม่ออก
Bpert yung ngai mai auk
I can’t make it budge
ถ้ารักมันกลายเป็นเรื่องพลิกล็อก
Tah ruk mun glai bpen reuang plik lock
If love becomes something unexpected
แล้วฉันจะทำยังไง
Laeo chun ja tum yung ngai
What will I do?

(*,**,***,**,***,**,***)

   

Composed,Arranged & Produced : เอฟู ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์ (AFU ) For DemoLab
Written & Lyric Producer : ก๊อป โปสการ์ด ธานี วงศ์นิวัติขจร (Gop Poscard )
Mixed & Mastered : AFU DemoLab

Title: เริ่มจากร้อย / Rerm Jahk Roy (Started at 100%)
Artist: Pokpak Daimottasotcheun (ป๊อกแป๊ก ได้หมดถ้าสดชื่น)
Album: [Single]
Year: 2020

ชีวิตที่มีเธอเดินเข้ามา
Cheewit tee mee tur dern kao mah
You entered my life
เธอคือคนที่ฉันตามหาเพื่อให้ดูแลหัวใจ
Tur keu kon tee chun dtahm hah peua hai doo lae hua jai
You were the one whom I’ve been searching for to take care of my heart
รักที่ถนอมด้วยหัวใจ
Ruk tee tanaum duay hua jai
The love I’ve preserved with my heart
กลับจืดจางลงไปและลดน้อยลงทุกที
Glup jeut jahng long bapi lae lot noy long took tee
Has ended up souring and lessens at every moment

(*) คนที่บอกว่ารักคนนั้นมันหายไปไหน
Kon tee bauk wah ruk kon nun mun hai bpai nai
Where did the person who told me they loved me go?
คนที่เคยดูแลหัวใจมันไม่ใช่เธอคนนี้
Kon tee koey doo lae hua jai mun mai chai tur kon nee
The person who once took care of my heart isn’t you

(**) ความรักที่เริ่มจากร้อย
Kwahm ruk tee rerm jahk roy
The love that started at 100%
ไม่นานก็น้อยเหลือเป็นศูนย์
Mai nahn gor noy leua bpen soon
Soon will be reduced to 0%
ส่วนฉันที่เริ่มจากศูนย์
Suan chun tee rerm jahk soon
As for me, who started at 0%
ก็ดันขึ้นไปจนเต็มหัวใจ
Gor dun keun bpai jon dtem hua jai
I was pushed up until it filled my heart
ไม่คิดว่าเธอคนนี้จะเป็นแบบนี้มาทำร้ายใจ
Mai kit wah tur kon nee ja bpen baep nee mah tum rai jai
I never that you’d be like this and hurt me
จนใจมันแตกสลาย
Jon jai mun dtaek salai
Until my heart broke
จากร้อยก็คงจะเหลือแค่ฉัน
Jahk roy gor kong ja leua kae chun
From 100%, all that’s left is me

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง – ดิว Anfield
เรียบเรียง – พ็อก บิ๊กอายส์
Mix Master – สัญญา อิทธิสัน
บันทึกเสียงร้อง – จอม วงโอทู

Title: 20,000
Artist: Stamp Apiwat
Album: Million Ways To Write Part 1
Year: 2008

ชีวิตนี้เรามีเวลากันแค่ไหน
Cheewit nee rao mee welah gun kae nai
How much time time do we have in this life?
ก็เคยได้ยินบางคนได้ลองประมาณเอาไว้
Gor koey dai yin bahng kon dai laung bpramahn ao wai
I’ve heard some people try to estimate
ว่าอย่างดีก็แค่สองหมื่นวัน
Wah yahng dee gor kae saung meun wun
That at best, there’s only 20,000 days

ไม่ต้องนับให้ชัดๆ ก็พอที่จะรู้
Mai dtaung nup hai chut chut gor por tee ja roo
There’s no need to count specifically, it’s enough to know
วันเวลาที่เราต่างมีบนโลกนั้น
Wun welah tee rao dtahng mee bon lohk nun
The time we all have on this earth
มันไม่ได้มากมาย
Mun mai dai mahk mai
Isn’t a lot

(*) และวันนี้เราจะเสียไปอีกหนึ่งวัน
Lae wun nee rao ja sia bpai eek neung wun
And today we’ll lose another day
จากชีวิตที่แสนสั้นไม่ได้ยืดยาว
Jahk cheewit tee saen sun mai dai yeut yao
From a life that’s so short
ทั้งที่จริงเรามาที่นี่กันแค่เพียงชั่วคาว
Tung tee jing rao mah tee nee gun kae piang chua krao
Even though in reality we only come here temporarily
อีกไม่นานก็คงต้องลาจากไป
Eek mai nahn gor kong dtaung lah jahk bpai
Soon, we must say good-bye

(**) อยู่ที่เราจะใช้เวลาที่มี อยู่บนโลกนี้กันยังไง
Yoo tee rao ja chai welah tee mee yoo bon lohk nee gun yung ngai
It’s up to us how we spend the time we have in this world
เพื่อให้กับตัวเองคนเดียวทุกวัน
Peua hai gup dtua eng kon diao took wun
Will we let ourselves be alone every day?
หรือจะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างไหม
Reu ja baeng bpun hai kon eun bahng mai
Or will we share it with others?
เพื่อเราจะไม่ต้องมาเสียดาย เวลาที่ต้องจากไป
Peua rao ja mai dtaung mah sia dai welah tee dtahng jahk bpai
So we won’t have any regrets when we must leave

ทั้งชีวิตที่เดินผ่านมาเราโชคดีแค่ไหน
Tung cheewit tee dern pahn mah rao chohk dee kae nai
How lucky are we in the life we’ve led?
หรือเรายังจะอยากเก็บความโชคดีเอาไว้
Reu rao yung ja yahk gep kwahm chohk dee ao wai
Or are we still trying to get some luck?
คนเดียวจนหมดสองหมื่นวัน
Kon diao jon mot saung meun wun
Alone all 20,000 days

(*,**,**)

เพื่อเราจะไม่ต้องมาเสียดาย เวลาที่ต้องจากไป
Peua rao ja mai dtaung mah sia dai welah tee dtahng jahk bpai
So we won’t have any regrets when we must leave

   

Music, Lyrics & Arranged : STAMP
Co-composed : แนตตี้ จิรุตถ์ ตันติวรอังกูร
Piano : พี่สมิท สมิทธิ์ ปุญญะยันต์
Guitars : STAMP
Bass : พี่ตี้ กรกฎ ศรีธวัชชัย
String : พี่แจ็ค อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ
Drums : พี่เอก เอกพงษ์ เชิดธรรม
Mixed and Edited : พี่ไก่ สุธี แสงเสรีชน
Mastered : พี่วุด รวินท์ สามะสุทธิ

Title: พี่ชายน้องชาย / Pee Chai Naung Chai (Older Brother, Younger Brother)
Artist: Gavin.D ft. Lazyloxy
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ตามหารักดีดี จะมีบ้างไหม
Dtahm hah ruk dee dee ja mee bahng mai
I’m looking for a good love, does it exist?
คงเป็นใคร ที่ยังไม่ ใช่ฉัน
Kong bpen krai tee yung mai chai chun
It’s probably someone who’s still not me
ต้องรอคอยอีกนานเท่าไหร่
Dtaung ror koy eek nahn tao rai
How much longer must I wait?
หรือว่า ควรอยู่คนเดียวแค่นั้น
Reu wah kuan yoo kon diao kae nun
Or should I just stay alone?

(**) อย่าพึ่งท้อเลยน้องชาย
Yah peung tor loey naung chai
Don’t get discouraged, little brother
อาจจะเพราะว่าเราไม่ชัดเจน
Aht ja pror wah rao mai chut jen
It might be because we’re unclear
หาว่าเหงายาพึ่ง cry
Hah wah ngao yah peung cry
If you’re lonely, don’t cry
เดี๋ยวสักวันก็เจอความรักเอง
Diao suk wun gor jur kwahm ruk eng
Soon some day you’ll find a love of our own

ก็ทิ้งเขาไปจนหมดแล้วล่ะคนดีๆ
Gor ting kao bpai jon mot laeo la kon dee dee
Leave them all behind, darling
ความรักที่มีเมื่อก่อนนั้นก็เป็นอดีต
Kwahm ruk tee mee meua gaun nun gor bpen adeet
The love you’ve had before is the past
ก็ผมมันเป็นคนใจร้ายเคยมีคดี
Gor pom mun bpen kon jai rai koey mee kadee
I’m a bad guy, I’ve had lawsuits against me
ลองตั้งใจคุยกับใครก็ยังไม่รู้วิธีจะจีบ
Laung dtung jai kooey gup krai gor yung mai roo witee ja jeep
I try to talk to others, but I still don’t know how to flirt
อันที่จริงแค่ต้องการ some one
Un tee jing kae dtaung gahn some one
In reality, I just need someone
จะเป็นใครไม่สำคัญ
Ja bpen krai mai sumkun
It doesn’t have to be anyone important
แต่ยังกลัวความสัมพันธ์จะทำให้ทุกข์ใจ
Dtae yung glua kwahm sumpun ja tum hai took jai
But I’m still scared the relationship will cause suffering
ข้างในปวดร้าวแต่ยังแพ้ความขาว
Kahng nai bpuat rao dtae yung pae kwahm kao
Inside I’m hurt, but I’m still defeated by pale skin
จะต้องฟัดสาวๆไปอีกมากเท่าไหร่
Ja dtaung fut sao sao bpai eek mahk tao rai
How much more must I struggle with women?
อยากจะเป็นเจ้าบ่าวเหมือน gavin d
Yahk ja bpen jao bao meuan gavin d
I want to be a groom like Gavin.D
เพื่อนมายินดี มีความสุขแบบเต็มที่
Peuan mah yin dee mee kwahm sook baep dtem tee
My friends coming to congratulate me and share my happiness
เบื่อมากจะเป็นข่าวเรื่อง lady
Beua mahk ja bpen kao reuang lady
I’m so sick of news about ladies
แต่ก็ยังไม่ ready เจอคนตรงกับเคมี
Dtae gor yung mai ready jur kon dtrong gup kemi
But I’m still not ready to meet someone who shares my chemistry

(*,**)

ใจเย็นๆก่อน bro
Jai yen yen gaun bro
Calm down, bro
Shell be on your way
She’ll be on your way
Sip a mohitto หรือว่า henny evrything is ok
Sip a mojito reu wah henny everything is okay
Sip a mojito or a henny, everything is okay
มึงต้องคบกันนาน
Meung dtaung kop gun nahn
You must date for a long time
แล้วพาเธอไปทะเล
Laeo pah tur bpai talay
And take her to the beach
เล่นบาสเกตบอล michael j
Len basektball michael J
Play basketball, Michael J
แต่งงานกับเธอ someday
Dtaeng ngahn gup tur someday
Someday you’ll marry her
ไม่ต้องรีบให้รักเต็ม 100 แต่รักทีละน้อยให้เต็มใจ
Mai dtaung reep hai ruk dtem roy dtae ruk tee la noy hai dtem jai
There’s no need to rush 100% into love, but fill the heart little by little with it
ถ้ามึงไม่มีผิดหรือภัย She gonna be by your side
Tah meung mai mee pit reu apai she gonna be by your side
If you don’t do anything wrong or anything that needs forgiveness, she’s going to be by your side
มึงเชื่อกูเถอะ
Meung cheua goo tur
Believe me
การเวลาจะบอกทุกอย่าง bro
Gahn welah ja bauk took yahng bro
Time will tell everything bro
รับประกันต้องอินเลิฟชาตินี้หรือชาติไหน
Rup bpragun dtaung in love chaht nee reu chaht nai
I guarantee, you must be in love in this life or any other
You need that first love
You need that first love
มันต้องเจอ that first trust
Mun dtaung jur that first trust
You must find that first trust
แล้วน้องจะมีความสุขมากกว่านี้
Laeo naung ja mee kwahm sook mahk gwah nee
Then you’ll be happier
เชื่อพี่เถอะ lazyyy
Cheua pee tur lazy
Trust me, Lazy

(*,**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง: GAVIN.D , LazyLoxy
โปรดิวเซอร์ SIKKY
GUITAR by WARMLIGHT
PIANO by WARMLIGHT
MIX,MASTER by Monthon Jay Dilokchavanis

Title: ครึ่งชีวิต (ทั้งจิตใจ) / Kreung Cheewit (Tung Jit Jai) [Half My Life (All My Heart)]
Artist: New Jiew
Album: NJ²
Year: 2020

เก็บทุกสิ่งที่เธอทิ้งไว้ เก็บทุกอย่างออกจากสายตา
Gep took sing tee tur ting wai gep took yahng auk jahk sai dtah
I’ve gathered everything you abandoned, I’ve gathered everything and put it out of sight
ไม่มีอะไรที่ทำให้คิดถึงแต่เธอ
Mai mee arai tee tum hai kit teung dtae tur
There’s nothing that makes me think of you
เก็บอดีตจากใจ ลบความทรงจำเรื่องเธอ
Gep adeet jahk jai lop kwahm song jum reuang tur
I’ve gather the past from my heart and erased the memories with you
เปลี่ยนตัวเองจากเดิมเพื่อเริ่มต้นใหม่
Bplian dtua eng jahk derm peua rerm dton mai
I’ve changed myself to start over

เข้าใจว่าเดินมาไกลมากแล้วจากตรงนั้น
Kao jai wah dern mah glai mahk laeo jahk dtrong nun
I thought I had come a long way since then
เข้าใจว่าฉันลืมเธอได้แล้วไปจากใจ
Kao jai wah chun leum tur dai laeo bpai jahk jai
I thought I had been able to forget you from my heart
แต่เสี้ยวนาทีที่เผลอคิดถึงน้ำตามันก็ไหล
Dtae siao nahtee tee plur kit teung num dtah mun gor lai
But the one second I carelessly think about you, the tears flow
หลอกตัวเองอีกไม่ไหว
Lauk dtua eng eek mai wai
I can’t keep deceiving myself

(*) ต่อให้ทำเป็นลืมเท่าไรเท่าไร
Dtor hai tum bpen leum tao rai tao rai
However much I act like I’ve forgotten
รู้ดีว่ามันไม่เคยเปลี่ยนไป
Roo dee wah mun mai koey bplian bpai
I know full well it’s never changed
ไม่เคยจะชินกับวันที่ไม่เหลือเธอ
Mai koey ja chin gup wun tee mai leua tur
I’ll never get used to a day without you
หนึ่งนาทีทำไมมันนานแสนนาน
Neung nahtee tummai mun nahn saen nahn
Why does one minute last so long?
ทุกวันที่มันผ่านไปไม่เคยง่ายเลย
Took wun tee mun pahn bpai mai koey ngai loey
Every day that passes by is never easy
ต่อให้ฉันได้พบกับใครต่อใคร
Dtor hai chun dai pob gup krai dtor krai
No matter who else I’ve met
แม้ฉันจะพยายามเปิดใจ
Mae chun ja payayahm bpert jai
Even though I try to open my heart
ก็ไม่เคยมีใครสักคนจะแทนที่เธอ
Gor mai koey mee krai suk kon ja taen tee tur
No one has ever replaced you
ครึ่งหนึ่งของชีวิตและหมดทั้งจิตใจ
Kreung neung kaung cheewit lae mot tung jit jai
Half of my life and my entire heart
ยังเป็นของเธอ
Yung bpen kaung tur
Are still yours

ถ้ามันผ่านไปนานกว่านี้ ถ้าให้มีอีกคนเข้ามา
Tah mun pahn bpai nahn gwah nee tah hai mee eek kon kao mah
If more time passes by, if other people show up
จะมีอะไรมาทำให้ฉันลืมเธอไหม
Ja mee arai mah tum hai chun leum tur mai
Will anything make me forget you?
อาจจะมีสักวันที่ฉันลืมเธอหมดใจ
Aht ja mee suk wun tee chun leum tur mot jai
Some day I’ll forget you from my heart
แต่จะใช้ชีวิตต่อไปเพื่อรอวันนั้น
Dtae ja chai cheewit dtor bpai peua ror wun nun
But I’ll keep living my life waiting for that day

(*)

ช่วงเวลาที่ฉันรักเธอมันนานเท่าไหร่
Chuang welah tee chun ruk tur mun nahn tao rai
However long I’ve loved you
เพื่อลืมคงใช้มากกว่านั้น
Peua leum kong chai mahk gwah nun
It’ll take even longer to forget you

   

คำร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์, บี ETC, หนึ่ง ETC
เรียบเรียง : บี ETC