Title: ใกล้ใจ / Glai Jai (Our Hearts are Near)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2020

เราทั้งสองเคยเคียง
Rao tung saung koey kiang
The two of us used to be next to each other
กอดกันไว้เคียงกาย
Gaut gun wai kiang gai
Hugging each other from our side
กุมมือเธอไว้แนบใจไม่หายไม่ห่าง
Goom meu tur wai naep jai mai hai mai hahng
Holding your hand against my heart, never far apart
จูบกับเธอเบาๆ
Joop gup tur bao bao
Kissing you gently
ไม่เคยเหงาไม่หน่าย
Mai koey ngao mai nai
Never lonely or bored
แต่วันนี้หัวใจหล่นหาย ไม่เหมือนเดิม
Dtae wun nee hua jai lon hai mai meuan derm
But today my heart has vanished, it’s not the same

(*) อาจเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายจนต้องไกล
Aht bpen pror wah rao chohk rai jon dtaung glai
It might be because we’re so unlucky, we must be separated
อาจเป็นเพราะว่าวันเวลาไม่เป็นใจ
Aht bpen pror wah wun welah mai bpen jai
It might be because time isn’t as we had hoped
แต่อยากให้รู้ว่าใจของฉันไม่เคยไกล และมันยังอยู่ใกล้ๆเธอ
Dtae yahk hai roo wah jai kaung chun mai koey glai lae mun yung yoo glai glai tur
But I want to let you know that my heart is never far, and it’s still near you

ทนผ่านพ้นเวลา ที่เหน็บหนาวยาวนาน
Ton pahn pon welah tee nep nao yao nahn
I endure through the long, cold times
หวังให้วันคืนที่โหดร้ายพ้นผ่าน
Wung hai wun keun tee hoht rai pon pahn
Hoping that the bad days will pass by
ความคิดถึงในใจ ให้มันลอยลมไป
Kwahm kit teung nai jai hai mun loy lom bpai
I hope my thoughts of you in my heart float
ส่งให้ถึงคนไกลด้วยความหวังดี
Song hai teung kon glai duay kwahm wung dee
To you where you are far away with my well-wishes

(*)

เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไม่เจอกัน
Kao aht gumnot ao wai hai mai jur gun
Someone might have determined that we wouldn’t see each other
เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน
Kao aht gum gup ao wai hai tur glai chun
They might have been in control and separated you far away from me
แต่มันจะกักขังใจฉันให้ไกลเธอไม่ได้ ใจของฉันยังใกล้เธอ เสมอ
Dtae mun ja guk kung jai chun hai glai tur mai dai jai kaung chun yung glai tur samur
But they can’t distance my heart from you, my heart is always near you

(*)

เขาอาจกำหนดเอาไว้ให้ไกลห่างกัน
Kao aht gumnot ao wai hai mai jur gun
Someone might have determined that we wouldn’t see each other
เขาอาจกำกับเอาไว้ให้เธอไกลฉัน
Kao aht gum gup ao wai hai tur glai chun
They might have been in control and separated you far away from me
แต่มันจะกักขังให้ใจฉันไกลเธอไม่ได้ ความรักของฉันยังใกล้เธอ เสมอ
Dtae mun ja guk kung hai jai chun glai tur mai dai kwahm ruk kaung chun yung glai tur samur
But they can’t distance my heart from you, my love is always near you

ความรักของฉันยังใกล้เธอ
Kwahm ruk kaung chun yung glai tur
My love is still near you

   

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL / ฐิติวัฒน์ รองทอง
Sound Engineering : กร มหาดำรงค์กุล
Edited & Mixed & Mastering : กร มหาดำรงค์กุล at Axis Studio

   

This is a nice song composited together with all of the members separated for quarantine, with lyrics also applicable to the times, for everyone who must be separated from loved ones at this trying time

Title: คาใจ / Kah Jai (Troubled)
Artist: J Jetrin (เจ เจตริน)
Album: 108-1009
Year: 1993

กลับมาหาเธอ โดยรู้ดี ว่าวันนี้ต้องเจอ เธอมีคนใหม่
Glup mah hah tur doy roo dee wah wun nee dtaung jur tur mee kon mai
I came back to see you knowing full well that today I must face that you have someone new
เจอะ เขาและเธอ อยุ่เคียงข้างกาย แต่ยังไงก็คงต้องมา
Jur kao lae tur yoo kiang kahng gai dtae yung ngai gor kong dtaung mah
I must face you and him side-by-side, but no matter what I had to come

(*) ก็ยังคาใจ ข้างในลึก ๆ ที่เธอลืมกัน ไม่ทันพูดคำลา
Gor yung kah jai kahng nai leuk leuk tee tur leum gun mai tun poot kum lah
I’ve still been troubled deep inside that you had forgotten about me before I even had a chance to say good-bye
จืดจางกันไป ไม่ทันพบหน้า จึงต้องมา ๆ หาเธอ
Jeut jahng gun bpai mai tun pob nah jeung dtaung mah mah hah tur
That you were over me before I even got to see you face-to-face, so I had to come to see you

(**) บอกกับเค้า ได้ไหม ว่าให้หันไปก่อน อ้อนวอนขอให้เขา เห็นใจกันบ้าง
Bauk gup kao dai mai wah hai hun bpai gaun aun waun kor hai kao hen jai gun bahng
Please tell him to look away, I’m begging him to have some sympathy for me
ที่ต้องการเพียงจะลา มองหน้าเธออีกครั้ง อย่างลำพัง โดยไม่มีคนอื่น
Tee dtaung gahn piang ja lah maung nah tur eek krung yahng lumpung doy mai mee kon eun
I just want to say good-bye, to look at your face again, alone, with no one else around

บอกคนของเธอ ให้เข้าใจ ว่าทำไม ฉันจึงจงใจมา
Bauk kon kaung tur hai kao jai wah tummai chun jeung jong jai mah
Tell your new boyfriend so he understands why I intended to come
แค่เพียงไม่นาน คงไม่ว่า ให้เวลาได้ลา ซักคำ
Kae piang mai nahn kon gmai wah hai welah dai lah suk kum
Just give me a little bit of time to say good-bye

(*,**,**)

ที่ต้องการ เพียงจะลา มองหน้าเธออีกครั้ง อย่างลำพังโดยไม่มีคนอื่น
Tee dtaung gahn piang ja lah maung nah tur eek krung yahng lumpung doy mai mee kon eun
I just want to say good-bye, to look at your face again, alone, with no one else around

ที่ต้องการเพียงจะลา มองหน้าเธออีกครั้ง เอยคำลา คำที่มัน คาใจ
Tee dtaung gahn piang ja lah maung nah tur eek krung oey kum lah kum tee mun kah jai
I just want to say good-bye, to look at your face again, to say good-bye, the word that’s been troubling me

   

คำร้อง : จักรวรรดิ พัฒน์พิบูลย์
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: รักษาได้เปล่า / Ruk Sah Dai Bplao (Can You Treat Me?)
Artist: OneOne
Album: [Single]
Year: 2020

ฉันกระวนกระวายมันคล้ายว่ามีอาการเจ็บ หัวใจมันมีความอ่อนไหว
Chun grawon grawai mun klai wah mee ahgahn jep hua jai mun me ekwahm aun wai
I’m anxious, it’s like I’m in pain, my heart is weak
เหมือนมันมีอาการเสียด เหมือนมันมีอาการจุกใจ ทำยังไงก็ไม่หาย
Meuan mun mee ahgahn siat meuan mun mee ahgahn jook jai tum yung ngai gor mai hai
It’s like I have a piercing pain, it’s like I have a pressing pain, whatever I do, it doesn’t go away

(*) ก็มันไม่รู้ที่เป็นอยู่คืออะไร วอนเธอวินิจฉัยอาการให้ฉันที
Gor mun mai roo tee bpen yoo keu arai waun tur winit chai yahgahn hai chun tee
I don’t know what this is, I’m begging you, diagnose my symptoms for me

(**) อยู่คนเดียวไม่ได้
Yoo kon diao mai dai
I can’t be alone
ไม่อยากจะไปไหนคนเดียว
Mai yahk ja bpai nai kon diao
I don’t want to go anywhere alone
ไม่อยากจะต้องพูดคนเดียว
Mai yahk ja dtaung poot kon diao
I don’t want to have to speak alone
ไม่อยากร้องไห้คนเดียว
Mai yahk raung hai kon diao
I don’t want to cry alone
อยากให้เธอมารักษาหัวใจ
Yahk hai tur mah ruk sah hua jai
I want you to treat my heart
คงเจ็บจนทนไม่ได้
Kong jep jon ton mai dai
It hurts so much, I can’t bear it
ถ้าไม่มีเธออยู่ข้างกาย
Tah mai mee tur yoo kahng gai
If I don’t have you by my side
ในวันที่ฉันต้องเสียใจ
Nai wun tee chun dtaung sia jai
When I’m sad
ให้เธอดูแลได้ไหม
Hai tur doo lae dai mai
Can you take care of me?
อาการอย่างเงี้ย อยากจะให้เธอรักษาได้เปล่า
Ahgahn yahng ngia yahk ja hai tur ruk sah dai bplao
With symptoms like this, could you be the one to treat me?

เหมือนมันจะไม่หายขาด เหมือนว่ามันจะเป็นหนัก พักเท่าไหร่ก็ยังไม่หาย
Meuan mun ja mai hai kaht meuan wah mun ja bpen nuk puk tao rai gor yung mai hai
It’s like it won’t go away, it’s like it’s going to be severe, however much I rest, it still hasn’t disappeared
ลุกลามไปทั้งหัวใจ เรื้อรังนานเกินไป อ่อนแอทำอะไรก็ไม่ไหว
Look lahm bpai tung hua jai reua rung nahn gern bpai aun ae tum arai gor mai wai
It’s spreading through my entire heart, it’s been a chronic pain for too long, I’m so weak, I can’t do anything

(*,**,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
LYRICS : จิรายุส สุขเกษม , จิณห์วรา โพธิ์รักษา
MELODY : จิรายุส สุขเกษม
ARRANGE : ONEONE
MIXED & MASTERED by DANUPHOP KAMOL

Title: คนนี้ / Kon Nee (This Person)
Artist: Scrubb
Album: Kid
Year: 2010

ลองพบกันก่อน จะสายเกินไป
Laung pob gun gaun ja sai gern bpai
Try meeting each other before it’s too late
หากคิดว่าเขานั้นใช่
Hahk kit wah kao nun chai
If you think he’s the one
อย่าเก็บไว้ในใจ คนเดียวเปล่าเปลี่ยวใจ
Yah gep wai nai jai kon diao bplao bpliao jai
Don’t keep in your heart all alone

หากเฉยอยู่ แล้วใครจะรู้อะไร
Hahk choey yoo laeo krai ja roo arai
If you’re nonchalant about it, who would know?
กว่าจะเจอกันไม่ง่าย
Gwah ja jur gun mai ngai
It’s not easy to meet
ที่ตามหามานานสักวันอาจผ่านไป
Tee dtahm hah mah nahn suk wun aht pahn bpai
What you’ve been searching for for so long might pass you by some day

(*) หรือเธอจะเป็นคนเดียว
Reu tur ja bpen kon diao
Will you be the only one
คนที่เฝ้ารอ บางสิ่งที่หาย
Kon tee fao ror bahng sing tee hai
Waiting for something you’re missing?

(**) อาจจะเป็นคนนี้ จะอยู่ตรงตรงนี้
Aht ja bpen kon nee ja yoo dtrong dtrong nee
It might be this person who’ll be right here
มาเติมวันดีๆ ต่อจากนี้ไป
Mah dterm wun dee dee dtor jahk nee bpai
Filling your good days from now on
อาจจะเป็นคนนี้ ถ้าหากเป็นคนนี้
Aht ja bpen kon nee tah hahk bpen kon nee
It might be this person, if it’s this person
โลกที่เคยว่างเปล่า มันไม่เหมือนเดิม
Lohk tee koey wahng bplao mun mai meuan derm
The world that was once empty will be different

ฉันอยากให้เธอลอง
Chun yahk hai tur laung
I want you to try
มองฉันก่อน จะสายเกินไป
Maung chun gaun ja sai gern bpai
Looking at me before it’s too late
หากคิดว่าฉันนั้นใช่
Hahk kit wah chun nun chai
If you think I’m the one
อย่าเก็บไว้ในใจคนเดียวเปล่าเปลี่ยวใจ
Yah gep wai nai jai kon diao bplao bpliao jai
Don’t keep it in your heart all alone

(*,**)

ถ้าเธออยากจะรู้
Tah tur yahk ja roo
If you want to know

ใครเพียงสักคนที่เธอรัก
Krai piang suk kon tee tur ruk
Someone you love
ใครเพียงสักคนที่เธอฝัน
Krai piang suk kon tee tur fun
Someone you dream of
คนเพียงหนึ่งคนที่เธอนั้นหามานาน
Kon piang neung kon tee tur nun hah mah nahn
The one person you’ve been searching for for so long

(**)
ถ้าเธออยากจะรู้
Tah tur yahk ja roo
If you want to know

Title: อุโมงค์เวลา / Oomohng Welah (Time Tunnel)
Artist: Inspirative
Album: Mysteriously Awake
Year: 2015

ฉันพบเธอที่ตรงอุโมงค์เวลา
Chun pob tur tee dtrong oomohng welah
I met you in a time tunnel
เธอกลับมาจากวันข้างหน้า
Tur glup mah jahkw un kahng nah
You came back from the future
เธอบอกว่าอย่าเสียเวลา ข้ามเวลาไป
Tur bauk wah yah sia welah kahm welah bpai
You told me not to waste time, to cross time
เธอบอกว่าอย่าเสียเวลา ข้ามเวลาไป
Tur bauk wah yah sia welah kahm welah bpai
You told me not to waste time, to cross time
เธอบอกว่าอย่าเสียเวลา ข้ามเวลาไป
Tur bauk wah yah sia welah kahm welah bpai
You told me not to waste time, to cross time
เธอบอกว่าอย่าเสียเวลา ข้ามเวลาไป
Tur bauk wah yah sia welah kahm welah bpai
You told me not to waste time, to cross time

Title: แค่ทรมาน / Kae Toramahn (Just Torture)
Artist: Sticker (วงสติ๊กเกอร์)
Album: [Single]
Year: 2019

คงหมดเวลาแล้ว คงจบจริงๆแล้ว รักที่เคยมี เธอกลับทิ้งมัน
Kong mot welah laeo kong jop jing jing laeo ruk tee koey mee tur glup ting mun
Time’s up, it’s really over, you ended up throwing away the love you once had
คงไม่มีเธอแล้ว คงไม่มีเราแล้ว คงไม่มีแล้วทุกสิ่งเมื่อเธอทิ้งมันไป
Kong mai mee tur laeo kong mai mee rao laeo kong mai mee laeo took sing meua tur ting mun bpai
I don’t have you anymore, there’s no more “us,” I don’t have anything anymore since you threw me away

(*) มันเป็นเพียงละครสั้นๆ ที่เธอนั้นสร้างมันขึ้นมา
Mun bpen piang lakorn sun sun tee tur nun sahng mun keun mah
It’s just a short TV drama that you’ve created

(**) จะทิ้งก็ทิ้งไป ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน ไม่ต้องมาถามว่าฉันอยู่ได้ไหม
Ja ting gor ting bpai mai dtaung bpen huang chun mai dtaung mah tahm wah chun yoo dai mai
If you’re going to dump me, then dump me, there’s no need to worry about me, there’s no need to ask if I’ll be able to live
ก็พร้อมรับความจริง ที่เธอต้องทิ้งไป ไม่ต้องห่วงฉัน ฉันคงไม่ตาย อย่างน้อยแค่ทรมาน
Gor praum rup kwahm jing tee tur dtaung ting bpai mai dtaung huang chun chun kong mai dtai yahng noy kae toramahn
I’m ready to accept the truth that you must dump me, you don’t have to worry about me, I’ll survive, at the very least, it’s just torture

ต้องอยู่คนเดียวแล้ว ต้องเดินคนเดียวแล้ว เหงาก็ช่างมัน ต้องฝืนทำใจ
Dtaung yoo kon diao laeo dtaung dern kon diao laeo ngao gor chahng mun dtaung feun tum jai
I must be alone, I must walk alone, forget loneliness, I must force myself to come to terms with it
ไม่อยากจะยื้อแล้ว ไม่อยากจะรั้งแล้ว อ้อนวอนให้ตาย ในเมื่อเธอจะไป
Mai yahk ja yeu laeo mai yahk ja rung laeo aun waun hai dtai nai meua tur ja bpai
I don’t want to hold you back, I don’t want to block you, begging to death when you’re going to go

(*,**,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง เอฟ วงฟิน
เรียบเรียง ปิยวัฒน์ หมื่นสนิท
มิกซ์มาสเตอร์ สัญญา อิทธิสัน

Title: ความทรงจำ / Kwahm Song Jum (Memories)
Artist: Amp Saowaluck (แอม เสาวลักษณ์)
Album: ชีวิตและจิตใจ / Cheewit Lae Jit Jai (Life and Mind)
Year: 2006

บางคราวยังเหมือนว่าเธออยู่ตรงนี้
bahng krao yung meuan wah tur yoo dtrong nee
Sometimes it’s still like you’re here
เรื่องราวที่ดีก็ยังฝังใจ
Reuang rao tee dee go ryung fung jai
The good times are still imprinted in my heart
บางความทรงจำเก่าเก่า
Bahng kwahm song jum gao gao
Some old memories
ก็ยังงดงามไม่คลาย
Gor yung ngot ngahm mai klai
Are still beautiful
กระจ่างอยู่ข้างใน
Grajahng yoo kahng nai
And bright inside
เมื่อไรที่คิดขึ้นมา
Meua rai tee kit keun mah
When I think about them

บางทียังคิดว่าเธออยู่ที่ไหน
Bahng tee yun gkit wah tur yoo tee nai
Sometimes I still wonder where you are
แล้วเคยหรือไม่ที่คิดเหมือนกัน
Laeo koey reu mai tee kit meuan gun
And if you’ve ever felt the same
คิดถึงเรื่องราวเก่าๆ แล้วยังทบทวนถึงมัน
Kit teung reuang rao gao gao laeo yung top tuan teung mun
I miss the old stories and still think back on them
สิ่งดีๆ กับคืนและวันของฉันและเธอ
Sing dee dee gup keun lae wun kaung chun lae tur
The good things and our days and nights

(*) และยังคงยิ้ม ยิ้ม ทั้งน้ำตา
Lae yung kong yim yim tung num dtah
And I still smile, smile through the tears
ที่ผ่านไปแล้วไม่หวนคืนมาก็ไม่เสียดาย
Tee pahn bpai laeo mai huan keun mah gor mai sia dai
The past won’t return, but I don’t regret it
แค่เพียงคิดถึงว่าเคยได้มี บางครั้งก็ยังชื่นใจ
Kae piang kit teung wah koey dai mee bahng krung gor yung cheun jai
Just thinking about what I once had sometimes still makes me happy
แม้จะมีเก็บไว้แค่ความทรงจำ
Mae ja mee gep wai kae kwahm song jum
Even though all I have to keep from it are memories

อยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดีๆ
Yahk gep ao wai kae piang sing dee dee
I only want to keep the good things
ถึงวันนี้มีแต่ความเหงาใจ
Teung wun nee mee dtae kwahm ngao jai
Even though there’s only loneliness today
ถึงแม้ว่าเราจะห่าง แยกคนละทางที่ไป
Teung mae wah rao ja hahng yaek kon la tahng tee bpai
Even though we’ve separated and gone our separate ways
ก็เป็นเพียงแค่ความสุขใจ เมื่อคิดถึงเธอ
Gor bpen piang kae kwahm sook jai meua kit teung tur
There’s only happiness when I think about you

(*)

อยากเก็บเอาไว้แค่เพียงสิ่งดีๆ
Yahk gep ao wai kae piang sing dee dee
I only want to keep the good things
ถึงวันนี้มีแต่ความเหงาใจ
Teung wun nee mee dtae kwahm ngao jai
Even though there’s only loneliness today
มีเพียงบางครั้งที่อาจจะยังสงสัย
Mee piang bahng krung tee aht ja yung song sai
There’s still some times when I still wonder
ว่าเธอเองจะเคยบ้างไหมที่คิดเหมือนกัน
Wah tur eng ja koey bahng mai tee kit meuan gun
If you’ve ever felt the same
ว่าเธอเองจะเคยบ้างไหมที่คิดเหมือนกัน
Wah tur eng ja koey bahng mai tee kit meuan gun
If you’ve ever felt the same

   

คำร้อง : เสาวลักษณ์ ลีละบุตร(แอม)
ทำนอง : โสฬส ปุณกะบุตร
เรียบเรียง : โสฬส ปุณกะบุตร

Title: ก็ยังเป็นเธอ / Gor Yung Bpen Tur (It’s Still You)
Artist: ActArt
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่พบไม่เจอ ก็คิดว่าใจ
Mai pob mai jur gor kit wah jai
We haven’t met or seen each other, I thought my heart
คงจะลืมเธอได้ซักวัน
Kong ja leum tur dai suk wun
Would be able to forget you some day
เวลาก็พ้นผ่าน ก็เนิ่นนาน
Welah gor pon pahn gor nern nahn
So much time has passed
ทำไมไม่ลืม ไม่เข้าใจ
Tummai mai leum mai kao jai
Why haven’t I forgotten? I don’t understand

ทั้งที่ความเป็นจริง สิ่งของที่มี
Tung tee kwahm bpen jing sing kaung tee mee
Even though in reality, I have so many things
เกี่ยวกับเธอ อะไรตั้งมากมาย
Giao gup tur arai dtung mahk mai
That are related to you
รูปเราที่เคยถ่าย ก็ทิ้งไป
Roop rao tee koey tah gor ting bpai
I’ve thrown away all the pictures of us that we ever took
ไม่มีอะไรให้ต้องเจอ
Mai mee arai hai dtaung jur
There’s nothing making me see you

(*) (เมื่อ) แต่ความทรงจำเก่าๆ ก็ยังคอยตามเป็นเงา
(Meua) dtae kwahm song jum gao gao gor yung koy dtahm bpen ngao
(When) But the old memories still follow me like a shadow
ผ่านมาแล้วกี่คืน ผ่านมาแล้วกี่เช้า ยังเหมือนเดิม
Pahn mah laeo gee keun pahn mah laeo gee chao yung meuan derm
However many mornings and nights have passed, it’s still the same

(**) ก็ยังเป็นเธอ ที่ติดอยู่ในใจ
Gor yung bpen tur tee dtit yoo nai jai
It’s still you who’s stuck in my heart
ไม่เคยเลือนหายไปตามเวลา
Mai koey leuan hai bpai dtahm welah
You’ve never faded away with time
หนีซักเท่าไหร่ แต่กลับยิ่งคิดถึง
Nee suk tao rai dtae glup ying kit teung
However much I try to run away, the more I end up thinking about you
ภาพที่เธอยิ้มยังคงคุ้นตา
Pahp tee tur yim yung kong koon dtah
The image of you smiling is still familiar
เพิ่งรู้ว่าเวลา ไม่ได้ช่วยอะไร
Perng roo wah welah mai dai chuay arai
I’ve just learned that time doesn’t help anything
ยิ่งนานยิ่งย้ำในใจ ว่ายังมีเธอ
Ying nahn ying yum nai jai wah yung mee tur
The longer it’s been, the more it emphasizes in my heart that I still have you
(ยิ่งนานยิ่งย้ำลงไป ว่ายังรักเธอ)
(Ying nahn ying yum long bpai wah yung ruk tur)
(The longer it’s been, the more it emphasizes that I still love you)

ถึงแม้มีใคร ที่เขาเข้ามา พยายามจะทำให้ลืมเธอ
Teung mae mee krai tee kao kao mah payayahm ja tum hai leum tur
Even though there have been people who have come in and tried to make me forget you
แต่สิ่งที่ได้เจอ ก็คือเธอ ไม่มีใครเลยที่มาแทน
Dtae sing tee dai jur gor keu tur mai mee krai loey tee mah taen
The thing I’ve found is that no one can replace you

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : อาทิตย์ พลอาสา
ทำนอง : อาทิตย์ พลอาสา
เรียบเรียง : จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์ , ActArt

Title: ทำได้ไง / Tum Dai Ngai (How Did You Do It?)
Artist: Mon Monik
Album: [Single]
Year: 2020

ยังนึกถึง เรื่องเหล่านั้น
Yung neuk teung reuang lao nun
I still think about those times
วันดีๆ เธอกับฉัน
Wun dee dee tur gup chun
The good days of you and me
แม้ว่ามันจะไม่มีความหมาย
Mae wah mun ja mai mee kwahm mai
Even though it’s meaningless
เธอคงยิ้มและหัวเราะ
Tur kon gyim lae hua ror
You’re probably easily smiling and laughing
กับเรื่องราวที่พบเจอได้ง่ายดาย ต่างจากฉัน
Gup reuang rao tee pob jur dai ngai dai dtahng jahk chun
Over the things you’re facing, unlike me

(*) แค่อยากรู้หนทางวิธีที่ฉันจะลืมเธอไป
Kae yahk roo hon tahng witee tee chun ja leum tur bpai
I just want to know the way for me to forget you
เพราะฉันวันนี้ยังมีเธอทั้งใจ
Pror chun wun nee yun gmee tur tung jai
Because I still have you in my entire heart today

(**) ช่วยบอกฉันว่าทำเช่นไร เธอจึงได้ลืมกันไป
Chuay bauk chun wah tum chen rai tur jeung dai leum gun bpai
Please tell me what you did to be able to forget me
ไม่ว่าพยายามเท่าไรก็ยังคิดถึงเธอ
Mai wah payayahm tao rai gor yung kit teung tur
No matter how much I try, I still miss you
ก็ไม่รู้เธอทำได้ไง ที่เธอลบทิ้งความรักเราให้หายไป
Gor mai roo tur tum dai ngai tee tur lop ting kwahm ruk rao hai hai bpai
I don’t know how you were able to do it, to completely erase our love
อยากรู้เธอทำได้อย่างไร
Yahk roo tur tum dai yahng rai
I want to know how you were able to do it

ยังคิดถึงกันอยู่ไหม
Yung kit teung gun yoo mai
Do you still miss me?
ได้เจอใครที่เข้าใจเธอได้ดีกว่าฉันไหม
Dai jur krai tee kao jai tur dai dee gwah chun mai
Have you found someone who understands you better than me?
สิ่งที่เหลือในใจฉัน คงไม่เหมือนใจของเธอ
Sing tee leua nai jai chun kong mai meuan jai kaung tur
The things left in my heart are probably different from your heart
หรือที่แล้วมาเธอไม่เคยรักกัน
Reu tee laeo mah tur mai koey ruk gun
Or did you never love to begin with?

(*,**)

   

Lyrics : Wanyai
Melody : Wanyai
Produced and arranged : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai

Title: เพลงก่อนนอน / Pleng Gaun Naun (A Song Before Bed)
Artist: Scrubb
Album: Club
Year: 2005

คืนวันหนึ่งที่โลกหลับใหล จิตใจฉันว่างเปล่า
Keun wun neung tee lohk lup lai jit jai chun wahng bplao
One night when the world is sleeping, my mind is empty
อยู่กับเสียงเพลงแผ่วเบา
Yoo gup siang pleng paeo bao
Here with the gentle sound of music
ได้แต่คิดถึงบางคนที่แสนจะห่างไกล
Dai dtae kit teung bahng kon tee saen ja hahng glai
I can only miss someone who’s so far away

(*) เพียงไม่นานก็จมลงอยู่ในภวังค์ง่ายดาย
Piang mai nahn gor jom long yoo nai pawung ngai dai
Soon I’ll easily slip into subconsciousness
ราวกับมีอะไรทำให้ฉันเคลิ้มไป
Rao gup mee arai tum hai chun klerm bpai
It’s like something is making me drift off

(**) แต่พอลืมตาก็มองเห็นเธอยืนอยู่ในสายตา
Dtae por leum dtah gor maung hen tur yeun yoo nai sai dtah
But as soon as I open my eyes, I see you standing in my vision
สวยงามเกินกว่าจะอธิบาย
Suay ngahm gern gwah ja attibai
You’re too beautiful for description
แสงพร่างพราย เธอเดินมาใกล้ๆกัน
Saeng prahng prai tur dern mah glai glai gun
The lights are twinkling, you walk close to me
สบตากัน ฉันมองเธออยู่นานเท่านาน
Sop dtah gun chun maung tur yoo nahn tao nahn
Our eyes meet, and I look at you for as long as possible
หัวใจเริ่มสั่น
Hua jai rerm sun
My heart starts to pound
ทุกสิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นมันจริงหรือว่าฝันไป
Took sing tee rao bpen yoo nun mun jing reu wah fun bpai
Is everything we are real or just a dream?

มีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่ทำฉันให้ฝันดี
Mee piang tur kon diao tao nun tee tum chun hai fun dee
Only you give me sweet dreams
หากว่าฝันชัดอย่างนี้
Hahk wah fun chut yahng nee
If my dreams are this clear
ก็อยากจะฝันเพื่อเห็นภาพนั้นตลอดไป
Gor yahk ja fun peua hen pahp nun dtalaut bpai
I want to dream to see that image forever

(*,**,**)