Yooze

All posts tagged Yooze

Title: She
Artist: Yooze
Album: [Single]
Year: 2020

ไร้พลังแอบแฝง ไร้ซึ่งความแข็งแรง
Rai palung aep faeng rai seung kwahm kaeng raeng
Lacking the strength to hide, lacking energy
สิ่งเธอทำมันเกินจะทนได้ไหว
Sing tur tum mun gern ja ton dai wai
The things she does are too much to bear

ไร้ซึ่งคำปลอบโยนจากคนที่เดินจากไป
Rai seung kum bplaup yohn jahk kon tee dern jahk bpai
Lacking comforting words from the person who left me
เหมือนข้างในมันพังทลาย
Meuan kahng nai mun pung talai
It’s like I’ve been destroyed inside

ถึงแม้ฉันจะแข็งแรงเท่าไหร่
Teung mae chun ja kaeng raeng tao rai
However strong I am
ถึงฉันไม่เคยร้องไห้ให้ใคร แต่สุดท้าย
Teung chun mai koey raung hai hai krai dtae soot tai
Even though I’ve never cried over anyone else, in the end

(*) มันคงจะเป็นเธอ ที่ทำให้ฉันได้รู้จัก
Mun kong ja bpen tur tee tum hai chun dai roo juk
It’s her who made me familiar
ทั้งความรักและความผิดหวัง
Tung kwahm ruk lae kwahm pit wung
With both love and disappointment
มันคงจะเป็นเธอ ที่เป็นดั่งแสงตะวัน
Mun kong ja bpen tur tee bpen dung saeng dtawun
It’s her who’s like the sunlight
มาทำให้ใจสุขสันต์ หากแต่แผดเผาเช่นกัน
Mah tum hai jai sook sun hahk dtae paet pao chen gun
Making my heart happy, but burning me as well
มันคงจะเป็นเธอ..
Mun kong ja bpen tur
It’s her

(*)

มันคงจะเป็นเธอ ที่ทำให้รู้ว่ารัก
Mun kong ja bpen tur tee tum hai chun roo wah ruk
It’s her who made me realize that love
จะไม่มีความหมาย เมื่อคนหนึ่งหายไป
Ja mai mee kwahm mai meua kon neung hai bpai
Is meaningless when one person has disappeared
ไม่รู้สึกเหมือนดั่งวันนั้น
Mai roo seuk meuan dung wun nun
It doesn’t feel like it did that day
วันแรกที่เราพบกัน คำที่เธอได้บอกฉัน
Wun raek tee rao pob gun kum tee tur dai bauk chun
The first day we met, the words she told me
จะรักจนวันสุดท้าย ยังทำร้ายในใจ ไม่ลืม..
Ja ruk jon wun soot tai yung tum rai nai jai mai leum
That she’d love me until the final day, they still torture me in my heart, I haven’t forgotten

   

Lyrics : ธีรัช รณเกียรติ
Music Arranged : Yooze
Label : Macrowave

Title: คู่ขนาน / Koo Kanahn (Parallel)
Artist: Yooze
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันและเธอรักกัน คือภาพฝันที่วาดเอาไว้ ต้องสวยงาม เคียงข้างกันถึงวันสุดท้าย
Chun lae tur ruk gun keu pahp fun tee waht ao wai dtaung suay ngahm kiang kahng gun teung wun soot tai
The love we had was a dream we created, it must be beautiful, us beside each other until the final day
แต่เราสองเราห่างไกลไม่เหมือนเช่นเคย เมื่อเราเริ่มเผยตัวตนแท้จริงต่อกัน ความฝันสวยงาม เลือนลางและเริ่มจางไป
Dtae rao saung rao hahng glai mai meuan chen koey meua rao rerm poey dtua dton tae jing dtor gun kwahm fun suay ngahm leuan lahng lae rerm jahng bpai
But the two of us are distant and not like we used to be, when we started to reveal our true selves to each other, the beautiful dream faded away
ไม่มีความหมายเหมือนเราไม่เคยรักกัน
Mai mee kwahm mai meuan rao mai koey ruk gun
It’s meaningless, like we never loved each other

(*) คล้ายเส้นทางสองเรา มาถึงวันสุดท้าย
Klai sen tahng saung rao mah teung wun soot tai
It’s like our journey has reached its final day
เส้นขนานที่รอให้บรรจบ ก็คงไม่มีวัน ที่เราได้เดินคู่กัน
Sen kanahn tee ror hai bunjop gor kong mai mee wun tee rao dai dern koo gun
Like parallel lines waiting to meet, there will never be a day that we walk beside each other

ไม่เข้าใจ ไม่รับฟัง ทำร้ายกันจนอ่อนล้า
Mai kao jai mai rup fung tum rai gun jon aun lah
We don’t understand, we don’t listen, we hurt each other until we’re exhausted
ฝันที่มี สลายไป ยิ่งห่างไกลออกไปทุกที
Fun tee mee salai bpai ying hahng glai auk bpai took tee
The dream we had has disintegrated, the further separated we become at every moment

(*)
จากนี้
Jahk nee
From now on

(*)

ครั้งหนึ่งเคยรักกัน แต่วันนี้เลือนลางและจางหายไปทุกที
Krung neung koey ruk gun dtae wun nee leuan lahng lae jahng hai bpai took tee
At one time we once loved each other, but today it has all faded away
ฉันก็ขอให้เธอจงยืนในความฝันของเธอเท่านั้น ตลอดไป
Chun gor kor hai tur jong yeun nai kwahm fun kaung tur tao nun dtalaut bpai
I hope you stand in your dreams forever

   

Lyrics : ธีรัช รณเกียรติ
Music Arranged : Yooze

   

Their name makes me think of someone from Brooklyn and had me expecting them to sound like the Beastie Boys aha. Disappointing, to say the least, though as slow and plodding as the song is, I’m not sure if I would have had a different opinion if their band name had been different and that hadn’t gotten stuck in my head

Title: นานเท่าไร / Nahn Tao Rai (How Long)
English Title: “Totem”
Artist: YOOZE
Album: [Single]
Year: 2017

รักที่ผ่าน ผ่านเข้ามา ช้ำทุกอย่าง ต้องเจ็บอยู่ทุกครา
Ruk tee pahn pahn kao mah chum took yahng dtaung jep yoo took krah
Past love passed by, hurting everything, I must ache every time
ทำร้ายกันไปก็เจ็บอย่างที่แล้วมา
Tum rai gun bpai gor jep yahng tee laeo mah
You hurt me, and I ache like I did before
ยิ่งฝืนเรื่องราว ยิ่งทำไปยิ่งเหนื่อยล้า
Ying feun reuang rao ying tum bpai ying neuay lah
The more I resist the memories, the more it happens, the more exhausted I am

แต่ฉันยังรอ ยังคงรออยู่
Dtae chun yung ror yung kong ror yoo
But I still wait, I’m still waiting

กี่ครั้งความจริง ทุกสิ่งต้องทิ้งไป
Gee krung kwahm jing took sing dtaung ting bpai
How many times must the truth abandon everything?
ยิ่งรักเท่าไหร่ ยิ่งทำไปยิ่งเจ็บช้ำ
Ying ruk tao rai ying tum bpai ying jep chum
The more I love, the more it happens, the more I get hurt
และยิ่งห้ามน้ำตาเท่าไหร่ มันก็ยิ่งรินไหล
Lae ying hahm num dtah tao rai mun gor ying rin lai
And the more I forbid the tears, the more they flow
ไม่รู้ทำไม ก็ยังคงตามหา
Mai roo tummai gor yung kong dtahm hah
I don’t know why, but I still search

(*) เป็นรักทรมาน ที่ยังต้องการที่จะตามหา
Bpen ruk toramahn tee yung dtaung gahn tee ja dtahm hah
It’s a torturous love that I still want to search for
ถึงแม้มีน้ำตา ฉันยังจะไขว่คว้าเอามากอดไว้
Teung mae mee num dtah chun yung ja kwai kwah ao mah gaut wai
Even if there are tears, I’ll still reach out and embrace it
จะต้องช้ำก็เข้าใจ แต่จะเป็นอย่างนี้ไปนานเท่าไรก็ไม่รู้
Ja dtaung chum gor kao jai dtae ja bpen yahng nee bpai nahn tao rai gor mai roo
I understand I must get hurt, but I don’t know how long it’ll be like this
ไม่อยากเป็นคนเฝ้าดู และไม่รู้ว่าใครอยู่ในรักของเธอ
Mai yahk bpen kon fao doo lae mai roo wah krai yoo nai ruk kaung tur
I don’t want to be a spectator, and I don’t know if anyone is in your love
ไม่ว่าฉันจะละเมอ หรือพร่ำเพ้อในใจว่ามีเธออยู่ตรงนี้
Mai wah chun ja lamur reu prum pur nai jai wah mee tur yoo dtrong nee
No matter if I’m daydreaming or fantasizing in my heart that I have you right here

   

เนื้อร้อง : ธีรัช รณเกียรติ (ปัน)
ทำนอง : Yooze
เรียบเรียง : Yooze
Producer : Sho Chotinun

   

This is my first exposure to this band, is this their debut single? If it is, it’s… not what I would have broken into the music scene with. I guess it’s nice to have such uplifting lyrics about how, no matter how many times you’ve gotten burned by love in the past, you’re still willing to search for that special someone and not give up. And I know it’s a common feeling everyone has, wondering how long it’s going to take to finally meet the right person. But the music is so slow and dragging, and the vocals so wailing, I found myself likening the lyrics more to how long the song was going to last. As my motto is “try anything twice,” I guess I’d be willing to give them a second shot if they release a second single, but personally this doesn’t exactly impress me and have me waiting impatiently for a new release.