Yongohm

All posts tagged Yongohm

Title: เฉยเมย / Choey Moey (Indifferent)
Artist: Youngohm
Album: [Single]
Year: 2017

ยังไม่ได้นอน
Yung mai dai naun
I still haven’t slept

ตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้า
Dtaun nee yung mai dai naun loey ja sip mohng chao
Right now I still haven’t slept, it’s going to be 10am
ก็พี่ไมค์ไม่เคยที่จะปล่อยให้โอมดาว
Gor pee mike mai koey tee ja bploy hai ohm dao
Mike won’t let me be a star
มีสมุนไพรแต่ไม่ได้เล่นยา
Mee samoonprai dtae mai dai len yah
I have some herbs, but I don’t take drugs
ก็แค่เห็นไลน์ของใครมันเด้งมา
Gor kae hen line kaung krai mun deng mah
Just seeing anyone’s Line, it bounces back
ฉันจำได้แค่เพียงได้เห็นหน้า
Chun jum dai kae piang dai hen nah
I can only remember and picture your face
เธอคนเดิมคุณก็รู้ความเป็นมา
Tur kon dermkoon gor roo kwahm bpen mah
The same you, I know the way things are
แค่อยากจะรู้เธอจะทักหรือเย็นชา
Kae yahk ja roo tur ja tuk reu yen chah
I just want to know if you’ll say hi or be indifferent
ก็แต่ก่อนเราเคยคุยเธอก็หายไม่เห็นลา
Gor dtae gaun rao koey kooey tur gor hai mai hen lah
But the last time we talked, you disappeared without even a good-bye

(*) เธอนั้นก็หายไปเป็นเดือน
Tur nun gor hai bpai bpen deuan
You’ve disappeared for months
อยากจะหายไปในเมือง
Yahk ja hai bpai nai meuang
I want to disappear into the city
เธอทำใจฉันกระทบและกระเทือน
Tur tum jai chun gratop lae grateuan
You’ve affected my heart
แค่อยากให้รู้ฉันไม่แค้นฉันไม่เคือง
Kae yahk hai roo chun mai kaen chun mai keuang
I just want to let you know that I’m not angry
มีสิทธิ์ไหมให้เธอทักมาอีกที
Mee sit mai hai tur tun mah eek tee
Do I have any right for you to say hi to me again?
แบบพี่น้องก็ยังดี
Baep pee naung or yung dee
Like we’re still cool
แต่ทำถูกแล้วที่ไม่ทักกันกลับมา
Dtae tum took laeo mai tuk gun glup mah
But you’ve done the right thing not saying hi back
เธอมีแฟนแล้วฉันเข้าใจการจากลา
Tur mee faen laeo chun kao jai gahn jahk lah
You already have a boyfriend, I understand your departure

และเธอก็รู้ลึกข้างใน
Lae tur gor roo seuk kahng nai
And you also feel it inside
ใจยังมีฉันแม้ห่างไกล
Jai yung mee chun mae hahng glai
Your heart still has me, even though we’re far apart
ฉันนั้นไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่กับใคร
Chun nun mai roo wah tur nun yoo gup krai
I don’t know whom you’re with
แต่แค่ทนไปอีกนิดไม่เป็นไรไปหรอกใจ
Dtae kae ton bpai eek nit mai bpen rai bpai rauk jai
But just enduring it a little longer will be okay
เรื่องระหว่างเราเก็บไว้ไม่บอกใคร
Reuang rawahng rao gep wai mai bauk krai
Keep our matters between the two of us, don’t tell anyone else
รู้กันแค่เธอและก็ฉันเป็นความลับตลอดไป
Roo gun kae tur lae gor chun bpen kwahm lup dtalaut bpai
I know you and I are just a secret forever
ไม่เคยแค้นโอ้ที่รักเธอปลอดภัย
Mai koey kaen oh tee ruk tur bplaut pai
I was never angry, oh darling, you’re safe
ยังห่วงใยเธอเสมอ
Yung huang yai tur samur
I’m still always worried about you
ถ้าเธอยิ้มฉันไม่สนเธอกอดใคร
Tah tur yim chun mai son tur gaut krai
If you’re smiling, I don’t care who you’re hugging

(**) Oh girl I wanna text you right now
Oh, girl, I want to text you right now
ถึงจะรู้ว่าอย่าดีกว่า
Teung ja roo wah yah dee gwah
Even though I know it’s better not to
เธอรู้ฉันอยากจะทักตอนนี้เลย
Tur roo chun yahk ja tuk dtaun nee loey
You know I want to say hi to you right now
แต่ก็ทำได้แค่เพียงนิ่งเฉยเมย
Dtae gor tum dai kae piang ning choey moey
But I can only be indifferently calm

(**)

(***) ในตอนนี้ มีแค่เรา
Nai dtaun nee mee kae rao
Right know, there’s only us
ในความคิด เป็นแค่เงา
Nai kwahm kit bpen kae ngao
In my thoughts, it’s only a shadow
ไม่ต้องเขิน ฉันแค่เมา
Ma dtaung kern chun kae mao
You don’t have to blush, I’m just drunk
จำได้ไหม เรื่องของเรา
Jum dai mai reuang kaung rao
Can you remember our story?

เอาชีวิตฉันเป็นประกัน
Ao cheewit chun bpen bpragun
Take my life as a guarantee
จากสุขุมวิทไปจนจรัญ
Jahk sookoomwit bpai jon jarun
From Sukhumvit to Charan
เธอก็คงจะไม่มีวันที่จะลืมเลือน
Tur gor kong ja mai mee wun tee ja leum leuan
There’s probably never going to be a day that you’ll fade away
จากสุขุมวิทไปจนจรัญJahk sookoomwit bpai jon jarun
From Sukhumvit to Charan
เอาชีวิตฉันเป็นประกันได้เลย
Ao cheewit chun bpen bpragun dai loey
You can take my life as a guarantee

(*)

Oh girl i wanna do it right here
Oh girl u wanna do it right now
Oh girl u wanna do it right by myside
Oh u wanna do it alone
Come here come here

รู้เธอนั้นก็ยังรักกันเหมือนเดิม
Roo tur nun gor yung ruk gun meuan derm
I know you still love me just the same
นั่นเป็นเหตุผลที่เธอยังมาโผล่ in my phone
Nun bpen het pon tee tur yung mah ploh in my phone
That’s the reason that you still pop up in my phone

(**,**,***)

จากสุขุมวิทไปจนจรัญ
Jahk sookoomwit bpai jon jarun
From Sukhumvit to Charan
เราก็คงจะไม่ได้พบกันอีก
Rao gor kong ja mai dai pob gun eek
We won’t meet again