Yokee Playboy

All posts tagged Yokee Playboy

Title: แผลเป็น / Plae Bpen (Scar)
Artist: Yokee Playboy (โยคีเพลย์บอย)
Album: YKPB
Year: 1999

เมื่อใจฉันมันตกสะเก็ด เกิดเป็นแผล และยังไม่หายไป
Meua jai chun mun dtok saget gert bpen plae lae yung mai hai bpai
When my heart scabbed over, it formed a scar, and it still hasn’t healed
เมื่อใจของเธอระเห็ด รักของเรายังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งไป
Meua jai kaung tur rahet ruk kaung rao yung mai set yung mai set yung mai set yah perng bpai
When your heart fled, our love hadn’t yet ended, hadn’t yet ended, hadn’t yet ended, don’t leave yet

ใจเหมือนฉันหกล้มทั้งยืน และตอนนี้ยังไม่ฟื้น ยังไม่ฟื้น
Jai meuan chun hok lom tung yeun lae dtaun nee yung mai feun yung mai feun
It’s like my heart has totally collapsed, and right now, I still haven’t recovered, I still haven’t recovered

(*) เกิดเป็นแผล เป็นรอยช้ำ เป็นรอยดำ เป็นรอยคล้ำ
Gert bpen plae bpen roy chum bpen roy dum bpen roy klum
Creating a scar, a wound, a blemish, a dark mark
คนที่ทำช่างใจดำ ช่างใจดำ ช่างใจดำ คนใจร้าย ช่างแสบจรงๆนะเธอ
Kon tee tum chahng jai dum chahng jai dum chahng jai dum kon jai rai chahng saep jing jing na tur
The person who did this is so black-hearted, so black-hearted, the cruel person is really fierce
เกิดเป็นแผล เป็นรอยช้ำ เป็นรอยดำ เป็นรอยคล้ำ
Gert bpen plae bpen roy chum bpen roy dum bpen roy klum
Creating a scar, a wound, a blemish, a dark mark
คนที่ทำช่างใจดำ ช่างใจดำ ช่างใจดำ คนใจร้าย ช่างแสบจรงๆนะเธอ
Kon tee tum chahng jai dum chahng jai dum chahng jai dum kon jai rai chahng saep jing jing na tur
The person who did this is so black-hearted, so black-hearted, the cruel person is really fierce

แต่ยังไงก็ไม่เข็ด แสบก็เช็ดๆ มันอยู่อย่างนั้น
Dtae yung ngai gor mai ket saep gor chet chet mun yoo yahng nun
But no matter what, I’m not afraid, it stings, but I shake it off, and I live like that
ฉันขอไม่ทายา ไม่หาหมอ อดทนรอก็ทู้ซี้
Chun kor mai tah yah mai hah mor aut ton ror gor too see
I don’t want any medicine, I won’t see a doctor, I’ll endure it, waiting for my dear friend

(*)

แต่สักวัน แต่สักวัน แผลกับฉัน จะกอดคอไปด้วยกัน
Dtae suk wun dtae suk wun plae gup chun ja gaut kor bpai duay gun
But one day, but one day, my wound and I will embrace each other
ฉันมั่นใจ อย่าอิจฉานะ แผลกับฉันนะที่ทำไว้รอยอันนั้น
Chun mun jai yah itchah na plae gup chun na tee tum wai roy un nun
I’m certain, don’t be jealous of my scar and me, you made it
เธอทำไว้บนกายฉัน ช่างสุขี
Tur tum wai bon gai chun chahng sookee
You made it on my body, I’m so happy
ดีจังโว้ย มีแผลก็ดีกว่าอยู่กับเธอ
Dee jung woy mee plae gor dee gwah yoo gup tur
I’m so ecstatic, having a scar is better than staying with you

(*)

Title: อีกแล้ว / Eek Laeo (Again)
Artist: Yokee Playboy (โยคี เพลย์บอย)
Album: Love Trend
Year: 2002

อยู่คนเดียวทุกครั้ง ต้องเปิดเพลงดังๆเอาไว้คลายเหงา
Yoo kon diao took krung dtaung bpert pleng dung dung ao wai klai ngao
Every time I’m alone, I must turn up the music to alleviate my loneliness
รู้สึกมันช่างว่างเปล่า เหลือเรา อยู่กับตัวเองทุกที ทุกที
Roo seuk mun chahng wahng bplao leua rao yoo gup dtua eng took tee took tee
I feel like it’s so empty, all that’s left is me by myself every time, every time

รู้สึกอย่างฉันไหม ว่าเราช่างเดียวดายในโลกไปนี้
Roo seuk yahng chun mai wah rao chahng diao dai nai lohk bpai nee
Do you feel like me? Lke we’re so alone in this world?
รอบกายที่เห็นไม่มี สักคน ยิ่งทำให้ฉันร้อนรน ร้อนใจ
Raup gai tee hen mai mee suk kon ying tim hai chun raun ron raun jai
It seems like there’s no one around me, the more it makes me impatient and flustered
เพราะอะไร บอกได้ไหม ทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้
Pror arai bauk dai mai tummai chun teung bpen yahng nee
What for? Please tell me, why am I like this?

(*) อีกแล้ว นี่ฉันต้องคิดถึงเธออีกแล้ว
Eek laeo nee chun dtaung kit teung tur eek laeo
Again, I must miss you again
อีกแล้ว แค่นี้ก็ทนไม่ไหวหรือเรา
Eek laeo kae nee gor ton mai wai reu rao
Again, are we unable to bear this?
โลกที่ไม่มีเธอ นั้นมันช่างว่างเปล่า
Lohk tee mai mee tur nun mun chahng wahng bplao
A world without you is so empty
เธอทำให้ฉันเข้าใจว่าความเหงา นั้นมันเป็นอย่างไร
Tur tum hai chun kao jai wah kwahm ngao nun mun bpen yahng ra
You made me understand what loneliness is like

รู้สึกอย่างฉันไหม ว่ามันช่างเดียวดายเมื่อเราห่างกัน
Roo seuk yahng chun mai wah mun chahng diao dai meua rao hahng gun
Do you feel like me; so alone when we’re separated?
เมื่อไหร่จะถึงวัน ได้เจอ เฝ้ารอให้ถึงวัน ได้พบเธอ
Meua rai ja teung wun dai jur fao ror hai teung wun dai pob tur
When will we finally meet? I’m waiting for the day that I can see you
คิดเสมอ อยากให้เธอมาอยู่ด้วยกันตอนนี้
Kit samur yahk hai tur mah yoo duay gun dtaun nee
I’m always thinking that I want you to be with me right now

(*,*,*)

Title: บุญบันดาล / Boon Bundahn (Inspiring Merit)
Artist: Tabby ft. Poh Yokee Playboy (แท็บบี้ ft. โป้ โยคีเพลย์บอย)
Album: [Single]
Year: 2014

เธอรู้ไหม ฉันทำบุญ อยู่คนเดียว ทุกปี
Tur roo mai chun tum boon yoo kon diao took bpee
Do you know that I make merit alone every year?
ไม่รู้ว่าทำไม ยิ่งใกล้เทศกาลปีนี้
Mai roo wah tummai ying glai tetsagahn bpee nee
I don’t know why, the closer it gets to the festival this year

เธอรู้ไหม ฉันรอคอย อยากทำบุญทุกปี
Tur roo mai chun ror koy yahk tumboon took bpee
Do you know that I’m waiting? I want to make merit every year
ไม่รู้ว่าทำไม ยิ่งใกล้เทศกาลปีนี้
Mai roo wah tummai ying glai tetsagahn bpee nee
I don’t know why, the closer it gets to the festival this year
ฉันอธิษฐาน ขอพร
Chun attitahn kor porn
I pray and ask for blessings

(*) ทำบุญให้จิตใจฉันสว่าง
Tum boon hai jit jai chuns awahng
I make merit to brighten my mind
ฉันจะขอให้บุญ ช่วยดลให้เราพบทาง
Chun ja kor hai boon chuay don hai rao pob tahng
I want my merit to help inspire me to find the way
ที่เทศกาลของปี ที่กำลังจะผ่าน พ้นไปอีกครั้ง
Tee tetsagahn kaung bpee tee gumlung ja pahn pon bpai eek krung
At this year’s festival that’s about to pass again

(**) ก็หลายปีแล้ว ที่ฉันทำบุญคนเดียว เธอรู้ไหม
Gor lai bpee laeo tee chun tumboon kon diao tur roo mai
Do you know it’s been many years that I’ve been making merit alone?
อยากให้ปีนี้บุญ บุญช่วยบันดาล
Yahk hai bpee nee boon boon chuay bundahn
This year, I want my merit to help inspire me

(***) ให้บุญช่วยบันดาลให้เรา
Hai boon chuay bundahn hai rao
For our merit to help inspire us

เธอรู้ไหม ฉันรอคอย อยู่ที่งาน ทุกปี
Tur roo mai chun ror koy yoo tee ngahn took bpee
Do you know I’m waiting at the festival every year?
อยากรู้ ว่าเมื่อไร อยากให้เราเจอกันปีนี้
Yahk roo wah meua rai yahk hai rao jur gun bpee nee
I want to know when, I want us to meet this year
ฉันอธิษฐาน ขอพร
Chun attitahn kor porn
I pray and ask for blessings

(*,**)

จะทำบุญให้พอ ให้ใจได้สว่าง
Ja tumboon hai por hai jai dai sawahng
I’ll make enough merit to be able to brighten my heart

ในเทศกาลของปี ที่กำลังจะผ่าน พ้นไปอีกครั้ง
Nai tetsagahn kaung bpee tee gumlung ja pahn pon bpai eek krung
In the festival this year that’s about to pass again

(**,***,***)

   
คำร้อง : ปิยะ ศาสตรวาหา
ทำนอง/เรียบเรียง : ปิยะ ศาสตรวาหา
โปรดิวเซอร์ : ปิยะ ศาสตรวาหา (โป้ โยคีเพลย์บอย)

Title: คนที่เดินผ่าน / Kon Tee Dern Pahn (Passerby)
Artist: Yokee Playboy
Album: ??
Year: ??

เธอคือคนคนนั้น ที่เคยเดินผ่าน เมื่อวันวานฉันยังจำได้ ยังไม่จาง จากหัวใจ
Tur keu kon kon nun tee koey dern pahn meua wun wahn chun yung jum dai yung mai jahng jahk hua jai
You’re the person who once walked past, I can still remember yesterday, it hasn’t faded from my heart
เธอคือคนคนนี้ที่ฉันเฝ้าดู และอยากรู้ว่าเธออยู่แห่งไหน จะไปหาเธอ
Tur keu kon kon nee tee chun fao doo lae yahk roo wah tur yoo haeng nai ja bpai hah tur
You’re the person whom I’ve been watching, and I want to know where you are, I’ll go see you

(*) พยายามตั้งใจอยากบอกให้เธอได้รู้ ว่าเฝ้าดูอยู่นานแล้ว
Payayahm dtung jai yahk bauk hai tur dai roo wah fao doo yoo nahn laeo
I try, I intended to tell you that I’ve been watching you for a long time
โอ้ เธอ ที่ทำให้ฉัน ต้องทนอ่อนไหว อยากจะรู้
Oh tur tee tum hai chund taung aun wai yahk ja roo
Oh, you who makes me endure this weakness, I want to know
ว่าถ้ามีสักวันที่เราจะได้พบ ถ้าเข้าไปทักเธอ จะยอมพูดคุยหรือไม่
Wah tah mee suk wun tee rao ja dai pob tah kao bpai tuk tur ja yaum poot kooey reu mai
If some day we could meet, if I went up and said hello to you, would you agree to talk to me?
อยากบอกความจริงของใจ ของคนคนนี้
Yahk bauk kwahm jing kaung jai kaung kon kon nee
I want to tell you the truth of my heart

(*)

Title: ทำร้าย / Tum Rai (Hurt)
Artist: Yokee Playboy
Album: YKPB
Year: 2002

โปรดลงโทษฉัน วันนี้ฉันทำเธอร้องไห้ คงรู้สึกผิดหวัง กับสิ่งที่ตัวฉันได้ทำไป
Bproht long toht chun wun nee chun tum tur raung hai kong roo seuk pit wung gup sing tee dtua chun dai tum bpai
Please blame me, today I made you cry, you’re probably disappointed in the things I’ve done
ไม่อยากรู้เลย ฉันทำให้คนที่รักฉันต้องเสียใจ แล้วมันไม่มีโอกาสย้อนคืน สิ่งใดจะแทนที่ทำเอาไว้
Mai yahk roo loey chun tum hai kon tee rukc hun dtaung sia jai lae mun mai mee ohgaht yaun keun sing dai ja taen tee tum ao wai
I don’t know to know that I made someone who loves me sad, and I won’t have the chance to turn things back and do anything else instead of what I did

นอกจากทำร้ายฉันมันให้แรงอีกหน่อย ให้มันคอยย้ำๆฉันให้จำว่าเธอเสียใจ
Nauk jahk tum rai chun mun hai raeng eek noy hai mun koy yum yum chun hai jum wah tur sia jai
Except for hurting, make it a little stronger, make it emphasize to me and make me remember that you’re sad
ให้แรงขึ้นอีกซ้ำอีกให้ลึกลงไปข้างใน เหมือนที่เธอถูกทำร้ายจากฉัน
Hai raeng keun eek sum eek hai leuk long bpai kahng nai meuan tee tur took tum rai jahk chun
Make it a little stronger, repeating again deep down inside, like how you were hurt by me
ช่วยทำฉันเจ็บมากขึ้นกว่านี้ที่ตรงที่เก่า ให้แรงขึ้นอีกซ้ำอีกเอาไว้ที่เธอร้องไห้
Chuay tum chun jep mahk keun gwah nee tee dtrong gao hai raeng keun eek sum eek ao wai tee tur raung hai
Please make me hurt more than this in the old places, give it a little more strength because you cried
ถ้าความเชื่อมั่นที่เธอให้ฉันมันหมดสิ้นไป ก็โปรดช่วยมาทำร้ายเอาให้สมกับที่เธอต้องผิดหวัง
Tah kwahm cheua mun tee tur hai chun mun mot sin bpai gor bproht chuay mah tumr ai ao hai som gup tee tur dtaung pit wung
If the trust you’ve given me is all gone, please come and hurt this person whom you’re disappointed in back

ทำให้แรงอีก (ทำให้แรงอีก) ช่วยทำให้แรงอีก
Tum hai raeng eek (tum hai raeng eek) chuay tum hai raeng eek
Make it stronger (make it stronger) Please make it stronger
ทำให้แรงอีก (ทำให้แรงอีก) หมั่นทำให้แรงอีก ยังไม่พอใจ (ยังไม่พอใจ)
Tum hai raeng eek (tum hai raeng eek) mun tum hai raeng eek yung mai por jai (yung mai por jai)
Make it stronger (make it stronger) for sure, make it stronger, I’m still not satisfied (I’m still not satisfied)
ช่วยทำฉันแรงอีก ให้เจ็บมันคงดีกว่าต้องจำแค่เรื่องนั้น
Chuay tum chunr aeng eek hai jep mun kong dee gwah dtaung jum kae reuang nun
Please be harsher to me, making me hurt is better than having to remember that incident

ถ้าความเชื่อมั่นที่เธอให้ฉันมันหมดสิ้นไป ก็โปรดช่วยมาทำร้าย
Tah kwahm cheua mun tee tur hai chun mun mot sin bpai gor bproht chuay mah tum rai
If the trust you’ve given me is all gone, please come and hurt me
ช่วยมาทำร้ายฉันมันให้แรงอีกหน่อย ให้มันคอยย้ำๆฉันให้จำว่าเธอเสียใจ
Chuay mah tum rai chun mun hai raeng eek noy hai mun koy yum yum chun hai jum wah tur sia jai
Please come and hurt me, make it stronger, make it emphasize and make me remember that you’re sad
ให้แรงขึ้นอีกซ้ำอีกให้ลึกลงไปข้างใน เหมือนที่เธอถูกทำร้ายจากฉัน
Hai raeng keun eek sum eek hai leuk long bpai kahng nai meuan tee tur took tum rai jahk chun
Make it stronger and repeating deep inside, like how you were hurt by me
ช่วยทำฉันเจ็บมากขึ้นกว่านี้ที่ตรงที่เก่า ให้แรงขึ้นอีกซ้ำอีกเอาไว้ที่เธอร้องไห้
Chuay tum chun jep mahk keun gwah nee tee dtrong tee gao hai raeng keun eek sum eek ao wai tee tur raung hai
Please make me hurt more than this in the same old places, make it stronger and repeating that you you’re crying
ถ้าความเชื่อมั่นที่เธอให้ฉันมันหมดสิ้นไป ก็โปรดช่วยมาทำร้าย
Tah kwahm cheua mun tee tur hai chun mun mot sin bpai gor bproht chuay mah tum rai
If the trust you’ve given me is all gone, please come and hurt me

Title: คำตอบ / Kum Dtaup (Answer)
Artist: Yokee Playboy
Album: Yokee Playboy
Year: ??

เดิมไม่เคยคิดหาคำตอบ เดิมไม่เคยจะรู้ที่บอก
Derm mai koey kit hah kum dtaup derm mai koey ja roo tee bauk
I never used to think about finding an answer, I never used to know what I’m telling you
ยามไม่มีผู้ใดคอยปลอบ ว่าสักวัน
Yahm mai mee poo dai koy bplaup wah suk wun
When I didn’t have anyone comforting me one day

ยามเมื่อลมฟ้าฝนแปรเปลี่ยน โดนผู้คนทำร้ายข้างเคียง
Yahm meua lom fah fon bprae bplian dohn poo kon tum rai kahng kiang
When the wind and rain changed and I was hurt by someone beside me
เธอเป็นลมที่พัดมาเยี่ยมและปลอบใจ
Tur bpen lom tee put mah yiam lae bplaup jai
You were the wind that blew and soothed and healed my heart

(*) อยากรู้ ว่าเธอคือคนเช่นไร อยากรู้ เธอมาหมอกร้ายก็หายไป
Yahk roo wah tur keu kon chen rai yahk roo tur mah mauk rai gor hai bpai
I want to know what kind of a person you are, I want to know, you came and the bad fog disappeared
อยากรู้ ทิศทางเธอมานั้นเพื่อใคร
Yahk roo tit tahng tur mah nun peua krai
I want to know the direction you came was for whom?

(**) ให้คำตอบ กับฉัน ให้เธอบอก คำนั้น
Hai kum dtaup gup chun hai tur bauk kum nun
Give me an answer, tell me those words
ให้เธอลอง บอกฉัน ว่ารักเธอเพื่อนใจกันและกัน
Hai tur laung bauk chun wah ruk tur peuan jai gun lae gun
Try to tell me that I love you, friend, our hearts together

(* , ** )

Title: อากาศ / Ahgaht (Air)
English Title: “Breathe”
Artist: Yokee Playboy (โยคีย์ เพลย์บอย)
Album: Second Sun
Year: 2012

(*) เสียใจตลอด เสียน้ำตาทำไม
Sia jai dtalaut sia num dtah tummai
Always sad, why cry?
ถ้าคิดว่าไม่มีใครก็ให้บอก
Tah kit wah mai mee krai gor hai bauk
If you think that you have no one, tell me
ช้ำใจเท่าไร เดี๋ยวก็ลืมมันไป
Chum jai tao rai diao gor leum mun bpai
However much you hurt, pretty soon, you’ll forget it
ต้องทุกข์ไปนานเท่าไร เธอจะพอ
Dtaung took bpai nahnt ao rai tur ja por
However long you must suffer, you’ll make it

(**) มา มาบอกฉัน
Mah mah bauk chun
Come, come tell me
เอาความทุกข์ ที่เธอเก็บไว้
Ao kwahm tookt ee tur gep wai
Bring the suffering that you keep
มา มาแบ่งกัน ให้เธอรู้
Mah mah baeng gun hai tur roo
Come, come share it with me, I’ll let you know
ไว้ว่านี่คือเสียง ที่รู้สึกข้างใน
Wai wah nee keu siang tee roo seuk kahng nai
That this is the voice that you feel inside

(***) อยากจะรู้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้
Yahk ja roo sing tee took saun wai
I want to know the things that have been hidden
ตรงนี้มีรักที่รอคอยเธอ
Dtrong nee mee ruk tee ror koy tur
Right here there’s love that’s waiting for you
เมื่อลมที่พัดอากาศ ให้เธอได้สูดเข้าไป
Meua lom tee put ahgaht hai tur dai soot kao bpai
When the wind blows the air for you to breathe

(****) อยากให้เธอรู้ อยากให้เธอรับฟัง
Yahk hai tur roo yahk hai tur rup fung
I want you to know, I want you to listen
ถ้าเธอรัก ถ้าเธออยากจะเชื่อฉัน
Tah tur ruk tah tur yahk ja cheua chun
If you love, if you want to believe me
ตอนเธอคิดถึงใครสักคนเวลาที่ทรมาน
Dtaun tur kit teung krai suk kon welah tee toramahn
If you think of someone when you’re tortured
อยากขอเป็นใครคนนั้นที่เธอกำลังต้องการ
Yahk kor bpen krai kon nun tee tur gumlung dtaung gahn
I want to be that someone whom you’re needing
ได้ไหม
Dai mai
Can I?

(*,**,***,****)

Title: อยากมองเธอในแง่ร้าย / Yahk Maung Tur Nai Ngae Rai (I Want to Look at You Negatively)
Artist: Yokee Playboy (โยคี เพลย์บอย)
Album: ??
Year: ??

ยิ่งฉันฝืนไม่คุยกับเธอ ยิ่งฉันฝืนไม่มองหน้าเธอ
Ying chun feun mai kooey gup tur ying chun feun mai maung nah tur
The more I force myself not to talk to you, the more I force myself not to look at you
ใจของฉันก็ยิ่งอยากเจอ ยิ่งคิดถึงเธอทุกที
Jai kaung chun gor ying yahk jur ying kit teung tur took tee
The more my heart wants to see you, the more I think of you every time
กลัวพูดมากันว่าฉันจะหวัง กลัวยิ้มมาแล้วฉันจะพัง
Glua poot mah gun wah chun ja wung glua yim mah laeo chun ja pung
I’m afraid speaking with you will give me hope, I’m afraid you smiling at me will make me collapse
กลัวหัวใจที่มันจริงจัง จะตั้งความหวังกับเธอคนนี้
Glua hua jai tee mun jing jung ja dtung kwahm wung gup tur kon nee
I’m afraid my sincere heart will start to hope about you
ก็เธอนั่นแหละน่ารักขึ้นทุกที
Gor tur nun lae naruk keun took tee
You get cuter every time

พยายามค้นหาว่าเพราะอะไร ใจของฉันจึงไม่ไปไหน
Payayahm kon hah wah pror arai jai kaung chun jeung mai bpai nai
I’ve tried to search for why my heart won’t go anywhere
ยิ่งฉันฝืนจะไม่ใส่ใจ ยิ่งแย่ลงไปทุกที
Ying chun feun ja mai sai aji ying yae long bpai took tee
The more I force myself not to pay attention, the worse it gets every time
ไม่ว่าเธอจะทำอะไร ไม่ว่าเธอจะไปกับใคร
Mai wah tur ja tum arai mai wah tur ja bpai gup krai
Regardless of what you’re doing or who you’re going with
รู้ไหมฉันไม่เคยเปลี่ยนใจ ก็ได้แต่มองเธอในแง่ดี
Roo mai chun mai koey bplian jai gor dai dtae maung tur nai ngae dee
Do you know that I’ll never change my mind, I can only look at you positively?
ก็เธอนั้นแหละน่ารักขึ้นทุกที อย่างนี้
Gor tur nun lae naruk keun took tee yahng nee
You get cuter every time like this

(*) อยากมองเธอในแง่ร้าย ให้จิตใจได้หยุดพัก
Yahk maung tur nai ngae rai hai jit jai dai yoot puk
I want to look at you negatively to give my mind a rest
แต่ยิ่งมองเท่าไร มันช่างยิ่งตกหลุมในความรัก
Dtae ying maung tao rai mun chahng ying dtok loom nai kwahm ruk
But the more I look, the more I really fall in love
ไม่เข้าใจสงสัย เพราะเหตุใดประหลาดนัก
Mai kao jai song sai pror het dai bpralaht nuk
I don’t understand, I wonder why, it’s so strange
ยิ่งระวังเท่าไร ฉันยิ่งตกหลุมรักเธอ
Ying rawung tao rai chun ying dtok loom ruk tur
However more I’m careful, the more I fall in love with you

ก็อยากจะพูดให้ฟังสักที ว่าเธอนั่นแหละน่ารักขึ้นทุกที อย่างนี้
Gor yahk ja poot hai fung suk tee wah tur nun lae naruk keun took tee yahng nee
I want to tell you that you get cuter every time like this

(*,*,*)

อากาศ / Ahgaht (Air) [Breathe]
อีกแล้ว / Eek Laeo (Again)
คนที่เดินผ่าน / Kon Tee Dern Pahn (Passerby)
คำตอบ / Kum Dtaup (Answer)
แผลเป็น / Plae Bpen (Scar)
ทำร้าย / Tum Rai (Hurt)
อยากมองเธอในแง่ร้าย / Yahk Maung Tur Nai Ngae Rai (I Want to Look at You Negatively)

   
All songs tagged Yokee Playboy