Yinglee Sijumpol

All posts tagged Yinglee Sijumpol

Title: เข้าใจตรงกันนะ / Kao Jai Dtrong Gun Na (Please Understand Me)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2015

มองมองมอง อยู่นั่นแหละ
Maung maung maung yoo nun lae
Looking, looking, looking
แวะแวะแวะ มาคุยเลย
Wae wae wae mah kooey loey
Stop, stop, stop and come chat
ก็เป็นคนที่เปิดเผย จีบได้เลยถ้าสนใจ
Gor bpen kon tee bpert poey jeep dai loey tah son jai
I’m an open person, you can flirt with me if you’re interested
อยู่คนเดียวมาพักนึง คนเคยซึ้งมาทิ้งไป
Yoo kon diao mah puk neung kon koey seung mah ting bpai
If you’re alone, come and rest, someone who used to impress me has dumped me
เปลี่ยวใจจนทนไม่ไหว ช่วยพาใครมารักที
Bpliao jai jon ton mai wai chuay pah krai mah ruk tee
I’m so lonely, I can’t take it, please bring someone to love me

(*) โสดมาหมาดหมาด ประกาศบอกกันวันนี้
Soht mah maht maht bpragaht bauk gun wun nee
I’m single, I’m announcing it today
เข้าใจตรงกันนะ.. ตรงกันนะ ตรงกันนะ
Kao jai dtrong gun na dtrong gun na dtrong gun na
Please understand me, understand me, understand me
เข้าใจตรงกันว่า.. แฟนไม่มี แฟนไม่มี
Kao jai dtrong gun wah faen mai mee faen mai mee
Understand that I don’t have a lover, I don’t have a lover
คนที่เขาเคยมาหายหน้าไป เกือบจะปี
Kon tee kao koey mah hai nah bpai geuap ja bpee
That person has disappeared for nearly a year
คนดูแลไม่มี ยังโสดจริงอะไรจริง
Kon doo lae mai mee yung soht jing arai jing
I don’t have anyone to take care of me, I’m still really single, really
เข้าใจตรงกันนะ.. ตรงกันนะ ตรงกันนะ
Kao jai dtrong gun na dtrong gun na dtrong gun na
Please understand me, understand me, understand me
เข้าใจตรงกันว่า มีสถานะถูกทิ้ง
Kao jai dtrong gun wah mee satahna took ting
Understand that I was dumped
อยากมีคนรู้ใจไม่ว่าชายไม่ว่าหญิง
Yahk mee kon roo jai mai wah chai mai wah ying
I want someone who gets me, no matter if it’s a guy or a girl
ขอแค่มีรักจริงอยากจะปิ๊งได้เลย
Kor kae mee ruk jing yahk ja bping dai loey
I just want true love, I want to be able to love

(**) อย่าอย่าพูดถึงเขาเลย เฉยเฉยเฉยจะดีกว่า
Yah yah poot teung kao loey choey choey choey ja dee gwah
Don’t, don’t speak to him, being nonchalant, nonchalant, nonchalant is better
เหตุการณ์มันก็ผ่านมา เสียเวลาถ้าว่าไป
Het gahn mun gor pahn mah sia welah tah wah bpai
It’s a waste of time talking about past events
มามาพูดเรื่องของเรา ลบความเหงาในหัวใจ
Mah mah poot reuang kaung rao lop kwahm ngao nai hua jai
Come, come talk about us, erase the loneliness in my heart
หากเธอยังไม่มีใคร ช่วยพาไปควงสักวัน
Hahk tur yung mai mee krai chuay pah bpai kuang suk wun
If you still don’t have anyone, please take me on a date some day

(*,**,*)

Title: รักนะ จุ๊บๆ / Ruk Na Joop Joop (I Love You, Kiss Kiss)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2015

กี่คืนหรือกี่วัน เราก็ทะเลาะกันแล้วดีกันทั้งปี
Gee keun reu gee wun rao gor talor gun laeo dee gun tung bpee
For many nights and days we’ve fought and made up all year
ต่างคนก็แข่งกันปากดี
Dtahng kon gor kaeng gun bpahk dee
Both of us are strong-willed and sharp-tongued
ประชดทุกทีงอนกันจนเมื่อย
Bprachot took tee ngaun gun jon meuay
Speaking sarcastically every time, pouting until our face muscles get stiff

เป็นแฟนล่ะก็ผูกพัน เหมือนดังลิ้นกับฟัน
Bpen faen la gor pook pun meuan dung lin gup fun
Being lovers in a relationship is like tongue and teeth
กระทบกันอยู่เรื่อย
Gratop gun yoo reuay
We’re constantly colliding with each other
คิดมากไปหัวใจมันเหนื่อย
Kit mahk bpai hua jai mun neuay
Over-thinking things, my heart is tired
ถึงโกรธกันเรื่อยแต่ก็ยังรักเธอ
Teung groht gun reuay dtae gor yung ruk tur
Though I’m constantly made at you, I still love you

เจ็บแต่ไม่เคยจำ เธอยังชอบทำ
Jep dtae mai koey jum tur yung chaup tum
It hurts but I never remember, you still like doing it
ทำให้ช้ำเสมอ โกรธกันก็มาง้อนะหรอ
Tum hai chum samur groht gun gor mah ngor na ror
And always making me hurt, I’m angry, won’t you come make up?
ฉันต้องยอมเธอดีกันทุกที
Chun dtaung yaum tur dee gun took tee
I must give into you every time

(*) ตอนนี้ล่ะเธองอนอะไร
Dtaun nee la tur ngaun arai
What are you pouting about now?
จะง้อแบบไหนถึงจะยอมคืนดี
Ja ngor baep nai teung ja yaum keun dee
In what way should I make it up to you so we can make up again?
ตอบมาให้ชื่นใจหน่อยสิ
Dtaup mah hai cheun jai noy si
Answer me, make me happy
ถ้าตอบดีดี…ฉันจะให้จูบ จุ๊บจุ๊บ
Tah dtaup dee dee chun ja hai joop joop joop
If you answer me nicely, I’ll give you a kiss, kiss kiss
รักหรือว่าไม่รัก ถ้าตอบว่ารัก
Ruk reu wah mai ruk tah dtaup wah ruk
Do you love me or not? If your answer is that you love me
ฉันจะให้จูบ จุ๊บจุ๊บ
Chun ja hai joop joop joop
I’ll give you a kiss, kiss kiss
คิดถึงหรือไม่คิดถึง ถ้าตอบคิดถึง
Kit teung reu mai kit teung tah dtaup kit teung
Do you miss me or not? If your answer is that you miss me
จะจูบให้ซึ้ง จุ๊บจุ๊บ
Ja joop hai seung joop joop
I’ll kiss you deeply, kiss kiss
อยากจองทั้งสี่ห้องใจ
Yahk jaung tung see haung jai
I want to reserve all four chambers of your heart
ไม่อยากให้ใครเข้าไปหอมไปจูบ
Mai yahk hai krai kao bpai haum bpai joop
I don’t want anyone else to go and kiss you
ข้อความหรือว่าโทรหา
Kor kwahm reu wah toh mah
To message or call you
เฟสบุ๊กยังว่า รักนะจุ๊บจุ๊บ
Facebook yung wah ruk na joop joop
Your Facebook still says “I love you, kiss kiss”

(**) แคร์อ่ะแคร์จุงเบย แคร์เธอจังเลย
Care a care joong boey care tur jung loey
I care, I really care about you, I care about you so much
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อยากรู้กำลังทำอะไร
Mai wah ja yoo tee nai yahk roo gumlung tum arai
No matter where you are, I want to know what you’re doing
แคร์ฉันบ้างไหม คิดถึงกันไหมหนอ
Care chunbahng mai kit teung gun mai nor
Do you care about me? Do you miss me?
รวมกันเหมือนปั้นข้าวเหนียว
Ruam gun meuan bpun kao niao
Sticking together like sticky rice
รักกันกลมเกลียวใจเดียวก็พอ
Ruk gun glom gliao jai diao gor por
Loving each other with one heart and one mind is enough
แฟนจ๋าเธอเท่านั้นที่ฉันรอ
Faen jah tur tao nun tee chun ror
Just your “oh, sweetie” is what I’m waiting for
กี่วันก็รอ รอมาจูบ จุ๊บ จุ๊บ จุ๊บ จุ๊บ จุ๊บ จุ๊บ
Gee wun gor ror ror mah joop joop joop joop joop joop joop
For many days, I wait, wait for you to kiss me, kiss kiss kiss kiss kiss kiss

(*,**)

จุ๊บ จุ๊บ จุ๊บ จุ๊บ จุ๊บ
Joop joop joop joop joop
Kiss kiss kiss kiss kiss

   
คำร้อง/ทำนอง หญิงลี ศรีจุมพล
เรียบเรียง สวัสดิ์ สารคาม

Title: แฟนใหม่ก็เอา แฟนเก่าก็รัก / Faen Mai Gor Ao Faen Gao Gor Ruk (You Want Your New Girlfriend, But You Love Your Old Girlfriend)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2015

เธอบอกให้รอ เพื่อจะขอเลิกกันกับเขา
Tur bauk hai ror peua ja kor lerk gun gup kao
You told me to wait so you could break up with her
เธอบอกว่าเขา เข้ากันไม่ได้ตั้งนาน
Tur bauk wah kao kao gun mai dai dtung nahn
You told me that she hasn’t gotten along with you for a long time
รักจึงเชื่อทุกอย่าง
Ruk jeung cheua took yahng
I love you, so I believed everything
ยอมอยู่ห่างห่างรอวันสำคัญ
Yaum yoo hahng hahng ror wun sumkun
I agreed to stay at a distance, waiting for my important day
การเลิกมันช่างเนิ่นนาน
Gahn lerk mun chahng nern nahn
Breaking up is taking so long
ผลัดไปวันวันไม่จบสักครั้ง
Palut bpai wun wun mai jop suk krung
You alternate day by day, but it never ends
เธอหลอกให้รอ ความจริงเปิดจอสายตาจึงรู้
Tur lauk hai ror kwahm jing bpert jor sai dtah jeung roo
You tricked me into waiting, the truth is right on your screen and the look in your eyes, so I know
ที่เธอทั้งคู่ยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่าง
Tee tur tung koo yung bpen meuan derm took yahng
That you both are still the same in every way
เธอเห็นฉันเป็นใคร
Tur hen chun bpen krai
Who do you see me as?
ทำไมเก็บไว้แล้วให้ความหวัง
Tummai gep wai laeo hai kwahm wung
Why do you keep stringing me on and giving me hope?
หากจะคิดควบใจสองทาง
Hahk ja kit kuap jai saung tahng
If you think you’re going to combine two hearts
คงมีแต่พังกับพังเท่านั้น
Kong mee dtae pung gup pung tao nun
Things will only collapse

(*) แฟนใหม่เธอก็จะเอา แฟนเก่าเธอก็จะรัก
Faen mai tur gor ja ao faen gao tur gor ja ruk
You’re going to want a new girlfriend, but you’re going to love your old girlfriend
สองคนจึงต้องเจ็บหนัก
Saung kon jeung dtaung jep nuk
Two people are going to get seriously hurt
หากต้องใช้ผู้ชายร่วมกัน
Hahk dtaung chai poo chai ruam gun
If they must use the same guy together
แฟนใหม่เธอก็จะเอา แฟนเก่ายังรักอย่างนั้น
Faen mai tur gor ja ao faen gao yung ruk yahng nun
You’re going to want your new girlfriend, but you still love your old girlfriend like that
ถ้าคนนั้นเขายังสำคัญ
Tah kon nun kao yung sumkun
If she’s still important to you
อย่าหลอกให้ฝันให้รออีกเลย
Yah lauk hai fun hai ror eek loey
Don’t trick me into dreaming, into waiting any longer
อยากให้เข้าใจ ไม่ใช่นางร้าย
Yahk hai kao jai mai chai nahng rai
I want you to understand, I’m not a villainess
หวังแย่งของใคร
Wung yaeng kaung krai
Hoping to steal something that belongs to someone else
บอกกันได้ไหม วันไหนเธอจะลงเอย
Bauk gun dai mai wun nai tur ja long oey
Please tell me when you’re going to end it
เลิกกับเขาไม่ได้ ก็อย่าให้ฉันเป็นรองเขาเลย
Lerk gup kao mai dai gor yah hai chun bpen raung kao loey
If you can’t break up with her, don’t make me inferior to her
หากไม่ได้เป็นแฟนเปิดเผย
Hahk mai dai bpenf aen bpert poey
If we can’t be lovers, let me know
เราจบกันเลย ฉันทรมาน
Rao jop gun loey chun toramahn
We’re over, I’m being tortured

(*)

   
คำร้อง/ทำนอง พลเดช แสนบัวคำ
เรียบเรียง ศิลาแลง อาจสาลี

Title: เมื่อไหร่จะทำกับฉันบ้าง / Meua Rai Ja Tum Gup Chun Bahng (When Will You Act Like That With Me?)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2014

เธอดูสิดู ดูคู่นี้สิ เขาเกาะเขาติด
Tur doo si doo doo koo ni si kao gor kao dtit
Look, look at this couple, they’re intertwined
แขนพันกันเป็นงู
Kaen pun gun bpen ngoo
With a thousand arms around each other like snakes
เธอดูสิดู ดูคู่นั้นดู เขาคุยข้างหูเธอ
Tur doo si doo doo koo nun doo kao kooey kahng hoo tur
Look, look at that couple, look, they’re talking into each other’s ears
เห็นไหม เห็นไหม เห็นไหม
Hen mai hen mai hen mai
Do you see? Do you see? Do you see?

(*) มุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง กระเซ้ากระซี้ กระดี๊กระด๊า
Moong ming moong ming grasao grasee gradi gradah
They’re so cute, so cute, teasing and playing, giggling and laughing
เจ๊าะแจ๊ะเจ๊าะแจ๊ะ จ๊ะจ๊ะจ๋าจ๋า
Jor jae jor jae ja ja jah jah
Chatting and talking
คลุกคลี คลุกคลี
Klook klee klook klee
And consorting together
กระหนุงกระหนิง กระซิบกระซาบ
Granoong graning grasip grasahp
Whispering softly
ซ้ายที ขวาที อยากได้อย่างนี้
Sai tee kwah tee yahk dai yahng nee
To the left, to the right, I want this
อยากได้อย่างนี้ อยากได้อยากได้
Yahk dai yahng nee yahk dai yahk dai
I want this, I want it, I want it!

(**) เมื่อไหร่จะทำกับฉันบ้าง
Meua rai ja tum gup chun bahng
When will you do that with me?
เมื่อไหร่จะทำกับฉันบ้าง
Meua rai ja tum gup chun bahng
When will you do that with me?
เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ จะทำ
Meua rai meua rai meua rai ja tum
When when when will you do it?
เมื่อไหร่จะทำกับฉันบ้าง
Meua rai ja tum gup chun bahng
When will you do that with me?
เมื่อไหร่จะทำกับฉันบ้าง
Meua rai ja tum gup chun bahng
When will you do that with me?
เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ เมื่อไหร่
Meua rai meua rai meua rai
When when when?
เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ เมื่อไหร่
Meua rai meua rai meua rai
When when when?

เธอดูสิดู ดูคู่นู้นสิ เขาเบียดเขาติด
Tur doo si doo doo koo noon si kao biat kao dtit
Look, look at that couple over there, they’re squeezed close together
เหมือนกลัวใครมาแงะ
Meuan glua krai mah ngae
Like they’re afraid someone will tear them apart
เธอดูสิดู ดูคู่โน้นแน่ะ เขาหยอกเขาแหย่
Tur doo si doo doo koo nohn nae kao yauk kao yae
Look, look at that couple there, they’re teasing each other
เธอเห็นไหม เห็นไหม เห็นไหม
Tur hen mai hen mai hen mai
Do you see? Do you see? Do you see?

(*,**,*,**,**)

Thailand’s currently reigning country princess Yinglee Sijumpol is back with a much anticipated second album, “อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly).”

Yinglee exploded in popularity from the very beginning with the debut single “ขอใจเธอแลกเบอร์โทร / Kor Jai Tur Laek Bur Toh (I Want Your Heart In Exchange For My Number).” If you were in Thailand from 2012 to 2014, you’ve heard the song, it was everywhere; at restaurants, in shops, in bars, on the radio in taxis and on buses, everyone was singing it in karaoke and making covers… And while it was a catchy song, I must admit I didn’t understand what the hype was. It was a nice song, but it was just..nice. Her debut album, too, was a nice solid first release, but again, didn’t blow me away and wasn’t something I could listen to for extended periods of time. I guess I just didn’t understand all the fuss and didn’t jump on the Yinglee bandwagon right away. But then I gave her new album a try…

Continue Reading

Title: แจ๋ว / Jaew (Awesome)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2014

(*) ถูกหวยได้เป็นล้าน มันก็แจ๋วนะสิ
Took huay dai bpen lah mun gor jaew na si
To win the lottery and got millions! That’s awesome!
มีทองใหญ่เท่าโซ่ โห้ก็แจ๋วนะสิ
Mee taung yai tao soh hoh gor jaew na si
To have big golden chains, oh, that’s awesome!
มีรถหรูไว้โชว์ โอ้วก็แจ๋วนะสิ
Mee rot roo wai shoh oh gor jaew na si
To have an elegant car I keep for show, oh, that’s awesome!
อ๊ะ มีแฟนไม่เจ้าชู้ หือก็แจ๋วนะสิ
A mee faen mai jao choo heu gor jaew na si
Ah, and to have a boyfriend who isn’t a player! Oooh, it’s awesome!

(**) แทงทุกครั้งก็หวังจะรวย แต่ถูกหวยรับทาน
Taeng took krung gor wung ja ruay dtae took huay rup tahn
I enter every time hoping to get rich, but the lottery just accepts my donation
ทองเส้นโตเท่าโซ่อย่างนั้น
Taung sen dtoh tao soh yahng nun
And big golden chains like that
ใส่แล้วมันจะเป็นไง
Sai laeo mun ja bpen ngai
How would things be to wear them?
รถเก๋งสักคัน มันก็คงจะนิ้ง ซิ่งไปไหนมาไหน
Rot geng suk kun mun gor kong ja ning sing bpai nai mah nai
A cool car would be nice to speed off here and there
คนไม่เจ้าชู้ ยังมีอยู่ไหม ได้ก็แจ๋วนะสิ
Kon mai jao choo yung mee yoo mai dai gor jaeo na si
Do guys who aren’t players still exist? Getting one would be awesome!

(***) มีเงินเต็มกระเป๋า ว๊าวก็แจ๋วนะสิ
Mee ngern dtem grabpao wao gor jaeo na si
To have money filling my wallet, wow! That’s awesome!
มีบ้านหลังเบ้อเร่อ เอ้อก็แจ๋วนะสิ
Mee bahn lung bur rur ur gor jaew na si
To have an enormous house, ohh, that’s awesome!
มีแฟนเป็นเธอ เหรอก็แจ๋วนะสิ
Mee faen bpen tur ror gor jaew na si
To have you as my lover, oh? That’s awesome!
อ๊ะ มีเธอเป็นแฟน แม่นก็แจ๋วนะสิ
A mee tur bpen faen maen gor jaew na si
Ah, having you as my lover, man, that would be awesome!

(****) มีทองเป็นถัง อ๊ะมีตังเป็นถุง มันก็แค่ในฝัน
Mee taung bpen tung a mee dtung bpen toon mun gor kae nai fun
Having buckets of gold, ah, having bags of money can only be in dreams
บ้านใหญ่สักหลัง สักสิบกว่าชั้น
Bahn yai suk lung suk sip gwah chun
Just ten more floors and I’ll have an enormous house
ดูแล้วคงแปนแวน
Doo laeo kong bpaen waen
Looking at it would be cheerful
มีใครสักคนมาช่วยเกาหลัง
Mee krai suk kon mah chuay gao lung
Having someone to help scratch my back
ว่างก็เดินควงแขน ถ้าหากเป็นเธอ
Wahng gor dern kuang kaen tah hahk bpen tur
And free to walk arm-in-arm, if it could be you
ได้เธอเป็นแฟนก็แต่นแต็นแต๊นนะสิ
Dai tur bpen faen gor dtaen dtaen dtaen na si
Having you as my lover would be fabulous!

(*,**,***,****,*,***)

Title: แฟนนินจา / Faen Ninja (Ninja Lover)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2015

ปากบอกว่า รักไม่คิดดูแล
Bpahk bauk wah ruk mai kit doo lae
Your mouth says you love me, but you never think of taking care of me
ปากบอกว่า แคร์ไม่เคยโทรหา
Bpahk bauk wah care mai koey toh hah
Your mouth says you care, but you never call
ปากบอกว่า หึงทำซึ้งสายตา
Bpahk bauk wah heung tum seung sai dtah
Your mouth says you’re jealous, but you act distant
ข้อความไปหาแชทมาเป็นครั้งคราว
Kor kwahm bpai hah chat mah bpen krung krao
Send messages to chat every once in a while

นานจะได้เจอเธอตกใจ
Nahn ja dai jur tur dtok jai
We met for a long time, then you surprised me
คุยไม่ทันไรหายไปใจเหงา
Kooey mai tun rai hai bpai jai ngao
Without a word, you disappeared, I was lonely
แอบฝึกวิชานินจาตัวเบา
Aep feuk wichah ninjah dtua bao
You’ve secretly been practicing ninjitsu
ถึงโผล่กับสาวสวยได้ในไอจี
Teung ploh gup sao suay dai nai IG
Until you reappeared with a pretty girl on IG

(*) ผลุบผลุบ โผล่โผล่ อย่างกับนินจา
Ploop ploop ploh ploh yahng gup ninja
You pop in and out like a ninja
ผลุบผลุบ โผล่โผล่
Disappearing and reappearing
ถ้าเราไม่โทรหา เธอก็หายตัวเหมือนผี
Tah rao mai toh hah tur gor hai dtua meuan pee
If I didn’t call, you’d vanish like a ghost
คอยพลางตัวอยู่กับใครนานนานมาที
Koy plahng dtua yoo gup krai nahn nahn mah tee
Waiting while you’re with someone else for a long time
ระวังให้ดี จะเจอกับอาวุธลับ
Rawung hai dee ja jur gup ahwootlup
Be careful, or you’ll meet my secret weapon;
นินจาตัวแม่
Ninja dtua mae
The ninja queen

(**) เมื่อก่อนนี้ไล่ ให้นี้ยังมา
Meua gaun nee lai hai nee yung mah
You’re being chased and I’m still coming
เดี๋ยวนี้โทรหานินจาตัดสาย
Diao nee toh hah ninjah dtut sai
Now if you call, a ninja will cut the line
ฝึกตีลังกาไว้นะคุณชาย
Feuk dee lung gah wai na koon chai
Practice hard doing somersaults, mister
จับได้เมื่อไรนายตายแน่นินจา
Jup dai meua rai nai dtai nae ninja
When I catch you, you’ll die for sure, ninja

(*,**,*,**)

Title: น้อยใจเพราะไอเลิฟยู / Noi Jai Pror I Love You (I’m Upset Because I Love You)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2015

ใครใครก็ชอบเธอ ใครใครก็รักเธอ
Krai krai gor chaup tur krai krai gor ruk tur
Everyone likes you, everyone loves you
แต่เธอนะเหรอไม่รู้ว่าเธอ
Dtae tur na ror mai roo wah tur
But you, I don’t know
อ่ะเธอน่ะรักใคร ดูเราก็รักกัน
A tur na ruk krai doo rao gor ruk gun
Who you love, it seems like we love each other
โทรคุยแทบทุกวัน แต่ปากเธอนั้น
Toh kooey tap took wun dtae bpahk tur nun
We talk on the phone nearly every day, but when your mouth
บอกรักใครกัน ฉันนะสงสัยจัง
Bauk ruk krai gun chun na song sai jung
Tells who you love, I’m really suspicious
คารมเธอดี้ดี เอาใจก็ดี้ดี
Kahrom tur dee dee ao jai gor dee dee
Your eloquence is nice, your behavior is good
ใครเจอแบบนี้ต้องรักแล้วสิ
Krai jur baep nee dtaung ruk laeo si
Anyone who meets you like this would have to fall in love with you
ใครเจอต้องระวัง ฉันเองก็รักเธอ
Krai jur dtaung rawung chun eng gor ruk tur
Everyone who meets you better be careful, I love you
จะเล่าให้เธอฟัง น้อยใจทุกครั้ง
Ja lao hai tur fung noy jai took krung
I’ll tell you, I’m upset every time
เพราะรักเธอจัง กลัวเธอไปนอกใจ
Pror ruk tur jung glua tur bpai nauk jai
Because I love you so much, I’m afraid you’ll be unfaithful

(*) โอ้ย อยากรู้ อยากรู้ ว่าเธอรักใคร
Oy yahk roo yahk roo wah tur ruk krai
Oh, I want to know, I want to know who you love
ข่าวลือว่าเธอเป็นคนหลายใจ
Kao leu wah tur bpen kon lai jai
Rumor has it you’re a man of many hearts
แค่รู้ก็ปิ๊ด ปิ๊ด เกือบตาย
Kae roo gor bpit bpit geuap dtai
Just knowing that absolutely kills me
ก็คนมันขี้น้อยใจ ก็เพราะว่าไอ เลิฟ ยู
Gor kon mun kee noy jai gor pror wah i love you
But people are sensitive because of “I love you”

(**) ไอ เลิฟ ยู อยากให้ยู เลิฟ ไอ
I love you yahk hai you love I
I love you, I want you to love me
แต่ว่ายู เลิฟ ใคร ฉันก็นอยน้อยใจ
Dtae wah you love krai chun gor noy noy jai
But if you love someone else, I’m upset
เพราะว่าไอ เลิฟ ยู แคร์ยู มิสยู
Pror wah I love you care you miss you
Because I love you, I care about you, I miss you
เลิฟ ยู เลยน้อยใจ
Love you loey noy jai
I love you, so I’m upset
ให้รู้ เลิฟ ยู เลยน้อยใจ
Hai roo love you loey noy jai
I want you to know that I love you, so I’m upset

ใครใครก็ชอบเธอ ใครใครก็รักเธอ
Krai krai gor chaup tur krai krai gor ruk tur
Everyone likes you, everyone loves you
แต่เธอนะเหรอไม่รู้ว่าเธอ
Dtae tur na rur mai roo wah tur
But you, I don’t know
อ่ะเธอนะรักใคร ฉันเองก็รักเธอ
Ah tur na ruk krai chun eng gor ruk tur
Who you love, I love you
จนแทบจะบ้าตาย จะทนไม่ไหว
Jon taep ja bah dtai ja ton mai wai
So much that I’m going crazy, I can’t take it
เพราะว่าน้อยใจ เพราะไอนะเลิฟ ยู
Pror wah noy jai pror I na love you
Because I’m upset because I love you

(*,**,**)

Title: หยอกแล้วบ๊ายบาย / Yauk Laeo Bye Bye (If You Tease Me, Then Bye-Bye)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2015

(*) ถ้าไม่ชอบ ถ้าไม่จีบก็อย่ามาทัก
Tah mai chaup tah mai jeep gor yah mah tuk
If you don’t like me, if you’re not going to flirt, don’t come and say hello
ถ้าไม่รัก ถ้าไม่หวงอย่ามาลวงหลอก
Tah mai ruk tah mai huang yah mah luang lauk
If you don’t love me, if you’re not jealous, don’t come deceiving me
อย่ามาจีบเล่นเล่นให้ช้ำชอก
Yah mah jeep len len hai chum chauk
Don’t flirt and play around and hurt me
มาแกล้งหยิกแกล้งหยอกแล้วก็บ๊ายบาย
Mah glaeng yik glaeng yauk laeo gor bye bye
If you come and pick on me and tease me, then bye bye
ถ้ารักฉัน ชอบฉันขอให้หมั่นเอา
Tah ruk chun chaup chun kor hai mun ao
If you love me, like me, I want you to be consistent
เอาอก เอาใจ เอาใจใส่
Ao auk ao jai ao jai sai
Bring your heart, try to please me, pay attention to me
ให้หมั่นแชท แชท แชทคุยกันไว้
Hai mun chat chat chat kooey gun wai
Consistently chat, chat, chat with me
จะแชทเฟส แชทไลน์ แชทได้ทั้งวัน
Ja chat face chat line chat dai tung wun
Chat on Facebook, chat on line, I can chat all day

(**) อยากกินตับ กินลาบ หรือกินก้อย
Yahk gun dtup gin lahp reu gun goy
Do you want to eat liver, eat larb, eat salad
จะกินกล้วย กินอ้อย หรือจะกินฉัน
Ja gin gluay gin oy reu ja gin chun
Eat bananas, eat sugar, or eat me?
ให้กินตับ ตับ ตับ ได้แค่นั้น
Hai gin dtup dtup dtup dai kae nun
You can only eat liver, liver, liver
อย่างอื่นของฉันห้ามกินนะ
Yahng eun kaung chun hahm gin na
You can’t eat anything else of mine
จะกินน้ำ กินนม ให้กินได้
Ja gin num gin nom hai gin dai
If you’ll drink water, drink milk, go ahead
หรือกินหอยตัวใหญ่ กุ้ง ปู ปลา
Reu gin hoy dtua yai goong bpoo bplah
Or eat giant clams, shrimp, crabs, fish
กินส้มตำไทย ตำปลาร้า
Gin som dtum thai dtum bplah rah
Eat Thai somtum, tum plara
แถมกินพิซซ่า แต่อย่ากินฉันเด้อ
Taem gin pizza dtae yah gin chun dur
Eat some pizza, but don’t eat me (+)
อย่ามาหลอกให้อยากแล้วจากไป
Yah mah lauk hai yahk laeo jahk bpai
Don’t trick me into wanting you, then leave
หลอกให้อยากชิดใกล้ อยากเป็นแฟนเธอ
Lauk hai yahk chit glai yahk bpen faen tur
Tricking me into wanting to get near you, wanting to be your girlfriend
อย่ามาหลอกให้รัก จนนอนเพ้อ
Yah mah lauk hai ruk jon naun pur
Don’t trick me into loving you so much, I can’t sleep
ให้คิดถึงคอยเก้อ แล้วก็บ๊ายบาย
Hai kit teung koy gur laeo gor bye bye
If you make me think of you in vain, then bye bye

(*,**)

บ๊ายบาย บ๊ายบาย บ๊ายบาย
Bye bye bye bye bye bye
Bye bye bye bye bye bye
หยอกแล้วบ๊ายบาย
Yauk laeo bye bye
If you tease me, then bye bye
มาจีบแล้วก็ไปล่ะบ๊ายบาย ให้เศร้า
Mah jeep laeo gor bpai la bye bye hai sao
If you came to flirt then leave, bye bye, making me sad
ขี้ตั๋วขี้ตั๋ว ขี้ตั๋ว โกหกน้ำเน่า
Kee dtua kee dtua kee dtua goh hok num nao
Jerk, jerk, jerk, liar liar pants on fire
บอกรักวอนเว้า แล้วบ๊ายบาย
Bauk ruk waun wao laeo bye bye
Telling me you love me, then bye bye
หายเลย หายเลย บ๊ายบายหายเลย
Hai loey hai loey bye bye hai loey
Disappear, disappear, bye bye, disappear

ขอร้อง ขอร้อง รักน้องอย่ามาลวงหลอก
Kor raung kor raung ruk naung yah mah luang lauk
I’m begging you, I’m begging you, if you love me, don’t deceive me
กลัวไปตกบ่อคารมพี่เอ๋ย
Glua bpai dtok bor kahrom pee oey
I’m afraid I’ll fall into your pit of eloquence
มีแฟนไม่กล้าเปิดเผย มีคู่ไม่กล้าเฉลย
Mee faen mai glah bpert poey mee koo mai glah chaloey
You don’t dare reveal if you have a girlfriend, you don’t dare answer if you have a lover
กลัวรักลงเอย ไปเลยบ๊ายบาย
Glua ruk long oey bpai loey bye bye
I’m afraid of love dying, so go, bye bye
กลัวรักลงเอย ไปเลยบ๊ายบาย
Glua ruk long oey bpai loey bye bye
I’m afraid of love dying, so go, bye bye

   
[+ – Note that the term “to eat someone/someone’s heart” in Thai in such a sense as this means, like “to chew someone up and spit them out” in English, like “use and abuse” and not the sexual connotation :’D]

Title: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Artist: Yinglee Sijumpol (หญิงลี ศรีจุมพล)
Album: อยู่เย็นเป็นโสด / Yoo Yen Bpen Soht (Living Singly)
Year: 2015

(*) อยู่เย็นเป็นโสด อย่างนี้
Yoo yen bpen soht yahng nee
Living singly like this
ไม่มีแฟน ก็ไม่ตาย
Mai mee faen gor mai dtai
I won’t die without a boyfriend
อยู่กินคนเดียว อย่างนี้ ก็ดี
Yoo gin kon diao yahng nee gor dee
Eating alone like this is fine
แฮปปี้จะตาย
Happy ja dtai
I’m perfectly happy

ไม่ใช่ไม่มีใครเอา
Mai chai mai mee krai ao
It’s not that no one wants me
แต่เจอขี้เมา เจ้าชู้วุ่นวาย
Dtae jur kee mao jao choo woon wai
But I meet drunkards and troublesome playboys
บ้างดูดีมีสไตล์ แต่พบคบกันไป
Bahng doo dee mee style dtae pob kop gun bpai
Some look good and have style, but when I date them
หล่อนกลายเป็นชะนี
Laun glai bpen chanee
They turn into monkeys

โสด มานานนมเน
Soht mah nahn nom nay
I’ve been single for so long
โสดช้ำจำเจก็โอเคดี
Soht chum jum jay gor okay dee
Being single has repetitively hurt me, but it’s okay
กลับดึกได้เต็มที่
Glup deuk dai dtem tee
I can come back late as I please
ค้างไหนไม่มี คำถามกวนหัวใจ
Kahng nah mai mee kumt ahm guan hua jai
If I stay overnight anywhere, there’s no questions bothering my heart

(**) ไม่มีแฟน เป็นลาภอันประเสริฐ
Mai mee faen bpen lahp un bprasert
Not having a boyfriend is a blessing
สวยเริ่ด เชิดโสดเข้าไว้
Suay rert chert soht kao wai
I’m pretty, outstanding, and in control of my singleness

(*)

แฟน จะหาคงไม่ยาก
Faen ja hah kong mai yahk
It’s not difficult finding a boyfriend
ก็แค่ผิวปาก ไม่ยากเลยเชียว
Gor kae piew bpahk mai yahk loey chiao
I just need to whistle, really, it’s not hard at all
เดินห้างดูหนังคนเดียว
Dern hahng doo nung kon diao
Walking in the stores, watching a movie alone
เข้านอนคนเดียว แค่เปลี่ยวหัวใจ
Kao naun kon diao kae bpliao hua jai
Sleeping alone is just solitary in my heart

(**,*,**,*,*,**,*)