Ya ya Ying

All posts tagged Ya ya Ying

Title: ไม่อยากเป็นแบบนี้ / Mai Yahk Bpen Baep Nee (I Don’t Want to Be Like This)
Artist: Ying Rhatha (หญิง รฐา)
Album: Project Her
Year: 2018

ปิดประตูแล้วนั่งลงเพียงลำพังคนเดียว
Bpit bpradtoo laeo nung long piang lumpung kon diao
I close the door and sit alone
ปล่อยตัวเองให้ร้องไห้จนหมดใจ
Bploy dtua eng hai raung hai jon mot jai
I let myself cry it out
นํ้าตาที่ไหล มีเพียงฉันที่เข้าใจ
Num dtah tee lai mee piang chun tee kao jai
Only I understand the tears that flow
เจ็บปวดยังไง อึดอัดยังไง มีเพียงกำแพงที่ได้ฟัง
Jep bpuat yung ngai eut ut yung ngai mee piang umpaeng tee dai fung
Only my walls listen to how much it hurts and how frustrated I am

เหนื่อยบางวันและเหงาบางคืน กับต้องตื่น คนเดียว
Neuay bahng wun lae ngao bahng keun gup dtaung dteun kon diao
Some days I’m tired and some nights I’m lonely of having to wake up alone
ต้องปลอบตัวเองทุกครั้งมันก็เหนื่อยไป
Dtaung bplaup dtua eng took krung mun gor neuay bpai
It’s too tiring having to comfort myself every time
นํ้าตาที่ไหล แค่อยากจะขอสักคนเข้าใจ
Num dtah tee lai kae yahk ja kor suk kon kao jai
The tears that flow, I just want someone to understand
ว่าไม่ได้เข้มแข็งเหมือนอย่างที่ใคร มองว่าฉันเป็น
Wah mai dai kem kaeng meuan yahng tee krai maung wah chun bpen
That I’m not as strong as everyone considers me

(*) ไม่อยากต้องร้องไห้เพียงลำพัง
Mai yahk dtaung raung hai piang lumpung
I don’t want to cry alone
ไม่อยากดูหนังเศร้าเพียงลำพัง
Mai yahk doo nung sao piang lumpung
I don’t want to watch sad movies alone
แค่อยากมีใครสักคนรับฟัง
Kae yahk mee krai suk kon rup fung
I just want someone to listen to me
ความเหงาในใจ ที่มันไม่เคยหายไป
Kwahm ngao nai jai tee mun mai koey hai bpai
The loneliness in my heart that has never disappeared

(**) ไม่อยากมองฟ้าแค่เพียงลำพัง
Mai yahk maung fah kae piang lumpung
I don’t want to look at the sky alone
มันเกลียดที่เพลงทุกเพลงเศร้าไป
Mun gliet tee pleng took pleng sao bpai
I hate every sad song
มันโกรธที่ไม่รู้ว่าต้องโทรหาใคร
Mun groht tee mai roo wah dtaung toh hah krai
I’m angry that I don’t know who to call
เพียงแค่อยากบอก เรื่องราวในใจที่มี
Piang kae yahk bauk reuang rao nai jai tee mee
I just want to tell the things I have in my heart
ไม่ได้อยากต้องเป็นแบบนี้เลย
Mai dai yahk dtaung bpen baep nee loey
I don’t want to be like this

คนคนหนึ่ง ต้องเข้มแข็งสักเท่าไร
Kon kon neung dtaung kem kaeng suk tao rai
How strong must one person be?
ต้องรออีกนานแค่ไหน
Dtaung ror eek nahn kae nai
How much longer must I wait?

(*,**)

   

Lyricist & Composer: วรรธนา วีรยวรรธนะ
Arranger: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Producer: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, วรรธนา วีรยวรรธนะ

   

I like the emotion in this song and music video, and I like how the music video wasn’t just people upset about a breakup, but people with other stresses, like the drag queen getting booed off stage, or the girl struggling financially with hospital bills to pay. At first, just translating the lyrics without having listened or watched this, I wasn’t expecting much, but Yaya Ying pleasantly surprised me

Title: โยกไปย้ายมา / Yohk Pai Yai Mah (Shake It, Move Away)
Artist: Yaya Ying
Album: Jeedd!
Year: 2001

ขอทีนะ ต้องขอต้องขอเอาไว้
Kor tee na dtaung kor dtaung kor ao wai
I’m begging you, I gotta gotta ask you
ขอได้ไหม ดีไหมดีไหมอย่าเลย
Kor dai mai dee mai dee mai yah loey
Can I ask you? Is it okay? Or shouldn’t I?
เดี๋ยวก็รัก สักพักสักพักก็เฉย
Diao gor ruk suk puk suk puk gor choey
One moment you love me and the next you’re silent
เหมือนอย่างเคย ไม่รู้ไม่รู้ทำไม
Meuan yahng koey mai roo mai roo tummai
It’s usually like this, I don’t know, don’t know why

(*) ไปจากกัน ไม่ทันไม่ทันจะลา
Pai jahk gun mai tun mai tun ja lah
When you left, you didn’t, didn’t say good-bye
ยังกลับมา อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจ
Yung glup mah un nee mai koy kao jai
But you still come back, I don’t really understand this

(**) โยกทางโน้น ประเดี๋ยวก็ส่ายทางนี้
Yohk tahng nohn pra diao gor sai tahng nee
You’re shakin’ it over there, then pretty soon you swing it back this way
อยู่ดีๆ ก็หนีไปมีใครๆ
Yoo dee dee gor nee pai mee krai krai
All the sudden you desert me for someone else
โยกทางโน้น ไม่รู้จะส่ายทางไหน
Yohk tahng nohn mai roo ja sai tahng nai
You’re shakin’ it over there, I don’t know which way you’ll swing it next
อยากจะย้าย ไปรักไปมีใครๆก็เชิญ
Yahk ja yai pai ruk pai mee krai krai gor chern
If you want to move and go love someone else, go ahead

แล้ววันนี้ มารักมารักกับฉัน
Laeo wun nee mah ruk mah ruk gup chun
So today you come love, come love me
แล้ววันนั้น ไปรักไปรักกับใคร
Laeo wun nun pai ruk pai ruk gup krai
Then that day you go love, go love someone else
ลืมไปนิด มันรับมันรับไม่ไหว
Leum pai nit mun rup mun rup mai wai
Forget it, I can’t, I can’t accept this
ลืมไปไหน ไม่รู้ไม่รู้จริง
Leum pai nai mai roo mai roo jing jing
How you can forget where you are I really, really don’t know

(**,*,*,*,*)

Title: Hula Hula
Artist: 2005 Tiwa (China Dolls, Yaya Ying, Kat English, Jenny JAMP)
Album: 2005 Tiwa Hula Hula
Year: 2005

*Hula Hula Hoo la la la ไปทะเล
Hula hula, hoo la la la pbai taley
Hula Hula, Hula-la-la, go to the sea
Hoorey Hoorey Yeah yeah ทุกเวลา
Hoorey hoorey yeah yeah took welah
Hooray Hooray, yeah yeah every time
Hula Hula A la la la ในทะเล
Hula hula, a la la la nai taley
Hula hula a-la-la-la In the sea

E Yeah e yeah Hey Ha Hula Hula

มามาชื่นฉ่ำ กับน้ำกับฟ้า Ya e Ya Ya อย่านะอย่าช้า
Mah mah cheun chum gup nam gup fah, ya-e-ya-ya yah na yah cha
Come on, be happy with the water, with the sky, ya-ee-ya-ya, don’t be slow!
มา มา สัมผัส มาเห็นด้วยตาสองตา แดดใสส่องฟ้ารอให้เจอ
Mah mah sum put mah hen duay dtah song dtah daet sai song fah ror hai tur
Come on, feel it, come see with your own two eyes, The sun is shining from the sky waiting for you

**อยู่ อยู่ ที่เกาะ มีน้ำกับทราย Ya e Ya Ya อย่าหนีไปไหน
Yoo yoo tee goh mee num gup sai ya-ee-ya-ya yah nee pbai nai
Here on the island there’s water and sand, ya-ee-ya-ya, don’t escape anywhere
อยู่ อยู่ ก็ติด ติดแล้วที่ตรงหัวใจ อยู่ใกล้กับฟ้าใกล้กับเธอ
Yoo yoo gor dtit dtit laeo tee dtrong hua jai yoo glai gup fah glai gup tur
To be here grows on you, sticks straight to your heart, to be close to the sky, close to you

สบาย สบาย ไม่เบื่อไม่เหงา ทะเลของเรา ท้องฟ้าของเรา
Sabai sabai mai beua mai ngao taley kong rao tong fah kong rao
It’s perfect, not boring, not lonely, our sea, our sky

( *, **, * )

Hoo la la la la Hey มาเมื่อไหร่ก็มีเธอ
Hoo la la la la hey mah meua rai gor mee tur
Hula-la-la-la hey! When are you coming? I’ll have you
Hoo la la la la Ha มาเมื่อไหร่ก็มีเรา
Hoo la la la la ha mah meua rai gor mee rao
Hula-la-la-la ha! When are you coming? We’ll have eachother

Hoo la la la la Hey ดีที่สุดเมื่อมีเธอ
Hoo la la la la hey dee teesoot meua mee tur
Hula-la-la-la hey! It’s best when I have you
Hoo la la la la Ha ดีที่สุดเมื่อมีเรา
Hoo la la la la hah dee tee soot meua mee rao
Hula-la-la-la ha! It’s best when we have each other