When Children

All posts tagged When Children

Title: รักข้างเดียวไม่ไหว / Ruk Kahng Diao Mai Wai (I Can’t Love You One-Sidedly)
Artist: When Children
Album: [Single]
Year: 2019

(*) เธอไม่ต้องหลบสายตา เธอไม่ต้องบอกก็พอรู้ ว่ามีความลับที่เธอซ่อนอยู่
Tur mai dtaung lop sai dtah tur mai dtaung bauk gor por roo wah mee kwahm lup tee tur saun yoo
You don’t have to avoid eye contact, you don’t have to tell me, I know that there’s a secret you’re hiding
ได้โปรดอย่าทำเป็นเสียดาย แค่คนที่ไม่มีความหมาย แค่อยากจะฟังเสียงคำร่ำลา ครั้งสุดท้าย
Dai bproht yah tum bpen sia dai kae kon tee mai mee kwahm mai kae yahk ja fung siang kum rum lah krung soot tai
Please don’t act like you regret it, I’m just a meaningless person, I just want to hear your good-bye for the last time

(**) just one time can I say somethings ไม่รักฉันแล้วใช่ไหม ขอแค่พูดเลย แค่พูดว่าเธอหมดใจ
Just one time can I say something mai ruk chun laeo chai mai kor kae poot loey kae poot wah tur mot jai
Just one time, can I say something? You don’t love me, right? Just say it, just say that you don’t have feelings for me anymore

just another one หมดความผูกพัน เป็นanother two
Just another one mot kwahm pook pun bpen another two
Just another one, we don’t have a connection anymore, so it’s another two
นี่แค่วันจันทร์ ต้องทรมาน จนถึง วันพุธโน่น
Nee kae wun jun dtaung toramahn jon teung wun poot nohn
This is just Monday, I must be tortured until Friday
วันเว้นวัน เวลาแค่นั้น don’t wanna lose
Wun wayn wun welah kae nun don’t wanna lose
Every other day, just time, I don’t want to lose
ทนรอทุกวัน ถ้าไม่อยากมีกัน you don’t do this
Ton ror took wun tah mai yahk mee gun you don’t do this
I put up with waiting every day, if you don’t want me, don’t do this

ก็อยากจะกอด แค่เธอคนเดียว อยากได้คำตอบ จากเธอคนเดียว
Gor yahk ja gaut kae tur kon diao yahk dai kum dtaup jahk tur kon diao
I only want to hug you, I only want an answer from you
อยากอยู่ตลอด กับเธอคนเดียว ดวงตามันบอด ไม่มีใครปลอบโยนอีกแล้ว
Yahk yoo dtalaut gup tur kon diao duang dtah mun baut mai mee krai bplaup yohn eek laeo
I want to be with you forever, only with you, my eyes are blind and there’s no one to comfort me anymore
ไม่ได้ทำร้าย แต่เธอทำให้ ผู้ชาย ต้อง cry ต้องกลายเป็น crisis ต้อง cry อีก ต้อง try not cry
Mai dai tum rai dtae tur tum hai poo chai dtaung cry dtaung glai bpen crisis dtaung cry eek dtaung try not cry
You didn’t hurt me, but you made a man cry, this had to become a crisis, I must cry again, must try not to cry
รักเธออยู่ตลอด แต่ทำทำไมต้องนอนร้องไห้ ไม่ต้องเกรงใจหรอก แค่พูดเหอะ ก็พอรับได้
Ruk tur yoo dtalaut dtae tum tummai dtaung naun raung hai mai dtaung greng jai rauk kae poot hur gor por rup dai
I’ve always loved you, but why did you do it? I must cry myself to sleep, you don’t have to be courteous, just say it, I can accept it

(*,**)

(***) just one time can I say somethings ไม่รักก็ปล่อยกันไป ขอแค่พูดเลย ฉันรักข้างเดียวไม่ไหว
Just one time can I say something mai ruk gor bploy gun bpai kor kae poot loey chun ruk kahng diao mai wai
Just one time, can I say something? If you don’t love me, let me go, just say it, I can’t love you one-sidedly

would you tell me something ฉันรุ้ว่ามันไม่ง่าย แค่พูดมาเลยว่าวันนี้ ไม่มีฉันแล้วก็ได้
Would you tell me something chun roo wah mun mai ngai kae poot mah loey wah wun nee mai mee chun laeo gor dai
Would you tell me something? I know it’s not easy, just say it today, it’s fine if you don’t have feelings for me anymore
จากปากเธอเลย แค่อยากได้ยินคำพูดที่รับไม่ได้
Jahk bpahk tur loey kae yahk dai yin kum poot tee rup mai dai
From your lips, I just want to hear the words that I can’t accept
แค่บอกมาเลยว่าเลิกกันเถอะ พูดเหอะ แค่คำง่ายๆอ่ะ
Kae bauk mah loeyw ah lerk gun tur poot hur kae kum ngai ngai a
Just tell me that you’re breaking up with me, say it, it’s just a simple phrase
ให้นึกถึงความรู้สึกที่มีให้ฉันมันคงไม่ใช่ ถ้าอยากรู้สึกก็ต้องรู้สึกสินะบังคับกันคงไม่ได้หรอก
Hai neuk teung kwahm roo seuk tee mee hai chun mun kong mai chai tah yahk roo seuk gor dtaung roo seuk si na bung kup gun kong mai dai rauk
I want you to think about the feelings you have for me, they’re not right, if you want to feel something, you have to feel it, you can’t force it
คำพูดที่เธอไม่ได้บอก คำที่ฉันถามแล้วเธอไม่ตอบ เพราะคำตอบ ที่เธอบอก เหมือนทั้งหมด ฉันเองที่โดนหลอก
Kum poot tee tur mai dai bauk kum tee chun tahm laeo tur mai dtaup pror kum dtaup tee tur bauk meuan tung mot chun eng tee dohn lauk
The words you haven’t told me, the words that I’ve asked about but you haven’t answered, because the answer that you told me is like I was deceived by everything

ที่ฉันรอให้เธอบอก ว่าลาก่อน
Tee chun ror hai tur bauk wah lah gaun
I’m waiting for you to tell me good-bye
ฉันรออยู่เธอเองก็รู้มาตั้งแต่ก่อนแล้วป่ะ
Chun ror yoo tur eng gor roo mah dtung dtae gaun laeo bpa
I’m waiting for you, you’ve known for a long time, haven’t you?
ที่ไม่ตอบ และไม่บอก ว่าลาก่อน
Tee mai dtaup lae mai bauk wah lah gaun
You don’t answer me and haven’t told me good-bye
เพราะเธอหลอก ด้วยอ้อมกอด ทั้งที่เธอไม่เหมือนก่อน
Pror tur lauk duay aum gaut tung tee tur mai meuan gaun
Because you deceive me with your embrace, even though you’re different

จบกันไปตรงนี้ รู้ดี ต้องจากไกล
Jop gun bpai dtrong nee roo dee dtaung jahk glai
Let’s end things right here, I know full well I must go far away
ต้องอยู่คนเดียวให้ไหว แม้ใจ ต้องจากกัน
Dtaung yoo kon dia hai wai mae jai dtaung jahk gun
I must be able to be alone, even though my heart must leave me
ในเมื่อเธอจะทิ้งฉันไป ก็ไม่เป็นไรจะยิ้มรับ คำร่ำลา
Nai meua tur ja ting chun bpai gor mai bpen rai ja yim rup kum rum lah
When you dump me, it’ll be okay, I’ll smile and accept your good-bye

(*,**,***)

   

คำร้อง : ชินณรงค์ จันทร์กำจร, ทวีศักดิ์ เพ็ชรปราณีนุกูล, ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : ชินณรงค์ จันทร์กำจร, ทวีศักดิ์ เพ็ชรปราณีนุกูล
เรียบเรียง : When Children

   

Yikes…I know it’s supposed to be Grammy debuting new baby groups, but..couldn’t they have at least tried to make them sound a little more major label? Between the main vocals that sound like bad, flat karaoke and the rapping guy whose lyrics are not only all over the place in Thai and hard to follow, but had to include broken English in there too, and wow, what a mess.. Maybe they’ll get better with experience? I do like how the rapping guy looks like a Thai version of the Australian Pokemon merchandise hoarding youtuber I follow, Maxmoefoepokemon, though.