Vamp

All posts tagged Vamp

Title: อกหักแล้วไง / Ok Huk Laeo Ngai (I’m Broken-Hearted, So What?)
Artist: VAMP
Album: [Single]
Year: 2014

ขอโทษจริงๆ ที่ไม่รับสาย
Kor toht jing jing tee mai rup sai
I’m really sorry for not answering the phone
ไม่ได้อะไร ก็ไม่รู้เธอเป็นห่วง
Mai dai arai gor mai roo tur bpen huang
I didn’t mean anything by it, I didn’t know you were worried

คนไม่มีใคร ไม่มีใครหวง
Kon mai mee krai mai mee krai huang
Someone who doesn’t have anyone doesn’t have anyone to be possessive of them
ใจก็เลยชวน ออกมา…ลั้ล ลัล ลัล ลา
Jai gor loey chuan auk mah la la la la
So my heart’s inviting me out, la la la la

(*) ที่เห็นเงียบๆอยู่ ที่เห็นเงียบๆน่ะ
Tee hen ngiap ngiap tee hen ngiap ngiap na
I seem quiet, I seem quiet
ไม่ได้หายไป ยังหายใจ
Mai dai hai bpai yung hai jai
But I haven’t disappeared, I’m still breathing
บังเอิญไปมัวจีบ กับโต๊ะข้างๆอยู่
Bung ern bpai mua jeep gup dtoh kahng kahng yoo
I just happen to be busy flirting with the table beside me
ได้เจ้าชู้ ไม่ต้องแคร์ใครแล้ว
Dai jao choo mai dtaung care krai laeo
I can be a player, I don’t have to care about anyone

(**) อกหักแล้วไง ก็ในเมื่อเธอไม่รักแล้ว ต้องเศร้ารึไง
Ok huk laeo ngai gor nai meua tur mai ruk laeo dtaung sao reu ngai
I’m broken-hearted, so what? When you don’t love me, do I have to be depressed or what?
อกหักแล้วไง ก็ในเมื่อโดนเธอทิ้งแล้ว แล้วมันยังไง
Ok huk laeo ngai gor nai meua dohn tur ting laeo laeo mun yung ngai
I’m broken-hearted, so what? When you left me, then what?
โลกยังเหมือนเดิม กว้างยาวเท่าเดิม
Lohk yung meuan derm gwahng yao tao derm
The world is still the same, it’s as big as always

กลัวไหมก็กลัว อ่ะกลัวเธอจะเหงา
Glua mai gor glua a glua tur ja ngao
Are you scared? I’m scared, ah, I’m scared you’ll be lonely
ตอนไม่มีเรา แต่ว่าฉันไม่เป็นไร
Dtaun mai mee rao dtae wah chun mai bpen rai
When we don’t have each other, I’m okay

ไปไหนคนเดียว โลกไม่สลาย
Bpai nai kon diao lohk mai salai
Going somewhere alone isn’t going to shatter my world
มันยิ่งสบาย บอกเลย…ลั้ล ลัล ลัล ลา
Mun ying sabai bauk loey la la la la
It’s even better, I’m telling you, la la la la

(*,**,**)

Title: มากับเขาแล้วเหงายังไง / Mah Gup Kao Laeo Ngao Yung Ngai (You Came With Him, How Can You Be Lonely?)
English Title: “How”
Artist: Vamp
Album: [Single]
Year: 2013

รับรู้ว่าเธอเจ็บ เก็บความทุกข์เป็นเพื่อนเธอ
Rup roo wah tur jep gep kwahm took bpen peuan tur
I realize you’re hurting, keeping your suffering as your friend
ทุกเรื่องที่เธอเจอ ฉันยิ่งปวดใจ
Took reuang tee tur jur chun ying bpuat jai
Every matter that you face, the more it breaks my heart

เหมือนเขาไม่เคยแคร์ ไม่ดูแลอยู่เรื่อยไป
Meuan kao mai koey care mai doo lae yoo reuay bpai
It’s like he never cared, he constantly doesn’t take care of you
เธอเพียงแค่ระบาย หรือให้ความหวัง
Tur piang kae rabai reu hai kwahm wung
Are you just letting off steam, or giving me hope?

(*) ก็วันนี้ เห็นว่าเธอยัง จับมือเขา
Gor wun nee hen wah tur yung jup meu kao
But today, I see you’re still holding his hand
ใกล้ชิด เหมือนยังเป็นเงา กันอย่างงั้น
Glai chit meuan yung bpen ngao gun yahng ngun
Near each other like you’re still each other’s shadows

(**) มากับเขา แล้วเหงายังไง ต้องการอะไรเหรอเธอ
Mah gup kao laeo ngao yung ngai dtaung gahn arai rur tur
You came with him, how can you be lonely? What do you want?
ก็มันไม่ได้เจ็บเพราะเขา แต่ปวดใจเพราะเธอ
Gor mun mai dai jep pror kao dtae bpuat jai pror tur
You’re not hurt because of him, but my heart was broken because of you
ถ้ามันเหงา รักเขาทำไม ก็เลิกกันไป ซะเถอะ
Tah mun ngao ruk kao tummai gor lerk gun bpai sa tur
If you’re lonely, why do you love him? Break up with him
ถ้ายังรักมั่นคงที่ใคร อย่าบีบใจฉันเลย
Tah yung ruk mun kong tee krai yah beep jai chun loey
If your love is still stable, don’t squeeze my heart

ทุกเรื่องที่เธอเจ็บ คนคนนี้เจ็บได้แทน
Took reuang tee tur jep kon kon nee jep dai taen
Every matter that hurts you, this man can hurt instead
ไม่ต้องให้เป็นแฟน ฉันแค่ห่วงใย
Mai dtaung hai bpen faen chun kae huang yai
You don’t have to be my girlfriend, I’m just worried about you

ทุกครั้งที่เธอบอก บอกว่าเธอไม่เหลือใคร
Took krung tee tur bauk bauk wah tur mai leua krai
Every time you tell me, tell me that you don’t have anyone left
เห็นมั้ยทั้งหัวใจ ยกให้กับเธอ
Hen mai tung hua jai yok hai gup tur
Don’t you see? I’m lifting my whole heart to you

(*,**,*,**)

ถ้ามันเหงา รักเขาทำไม ก็เลิกกันไป ซะเถอะ
Tah mun ngao ruk kao tummai gor lerk gun bpai sa tur
If you’re lonely, why do you love him? Break up with him
ถ้ายังรักมั่นคงที่ใคร อย่าบีบใจฉันเลย
Tah yung ruk mun kong tee krai yah beep jai chun loey
If your love is still stable, don’t squeeze my heart

Title: โสด…โปรดจีบ / Soht Bproht Jeep (I’m Single, Please Flirt With Me)
Artist: VAMP
Album: [Single]
Year: 2014

จะมองทางนั้นก็น่ารัก จะมองทางไหนก็อยากรู้จัก
Ja maung tahng nun gor naruk ja maung tahng nai gor yahk roo juk
Looking over there, that one’s cute, wherever I look, I want to get to know them all
oh! sexy lady come on ,girl
Oh, sexy lady, come on, girl
คนนั้นใจผมก็หวั่นไหว คนนี้ก็ฮ็อทจนสะท้านทั้งหัวใจ
Kon nun jai pom gor wun wai kon nee gor hot jon satahn tung hua jai
That person makes my heart pound, this one is so hot, my whole heart is trembling
You’ve got me crazy
You’ve got me crazy

(*) เดินเข้าไป sayทักทาย แต่แล้วต้องsay goodbye
Dern kao bpai say tuk tai dtae laeo dtuang say good-bye
I walk up to say hello, but then I must say good-bye
คนไหนก็มีคู่แล้วช่างโชคร้าย
Kon nai gor mee koo laeo chahng chohk rai
Every girl has a boy already, what bad luck
อยากพบเจอคนที่ใช่ ยังเหลือคนโสดหรือไม่
Yahk pob jur kon tee chai yung leua kon soht reu mai
I want to find the one, are there any single people left?
ผมคงต้องปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าฟ้า
Pom kong dtaung bpuk bpai kwaen keun paen tao fah
I need to put up a sign as tall as the sky

(**) ว่ายังเหว่ว้าว้าเหว่ อยู่คนเดียวมันจำเจ
Wah yung way wah wah way yoo kon diao mun jum jay
I’m still so lonely, being all lone is so tedious
Oh girl just want you baby ยังโสดโปรดจีบได้ไหม
Oh girl just want you baby yung soht bproht jeep dai mai
Oh, girl, I just want you, baby, I’m still single, please flirt with me
ยอมให้คุณทั้งตัว ยกให้เลยทั้งใจ
Yaum hai koon tung dtua yok hai loey tung jai
I give up my whole body to you, I’ll lift up my whole heart to you
มีไหมใครที่โสดโปรดจีบผมที
Mee mai krai tee soht bproht jeep pom tee
If anyone out there is single, please flirt with me

อย่าแกล้งให้ผมต้องนั่งเพ้อ เนื้อคู่อยู่ไหนช่วยมาพบเจอ
Yah glaeng hai pom dtaung nung pur neua koo yoo nai chuay mah pob jur
Don’t tease me and have me sitting crazily, where is my soulmate? Please come and find me
เอ๊ะ หรือว่าเป็นคุณ
Eh reu wah bpen koon
Eh, or is it you?

ไม่เคยตั้งใจจะโสด แต่ฟ้านั้นคงจะโหวต
Mai koey dtung jai ja soht dtae fah nun kong ja wot
I never intended to be single, but heaven voted
ผมเลยต้องทานแต่แห้วกระป๋องซะจนใจสลด
Pom loey dtaung tahn dtae waek grabpaung sa jon jai salot
So I must eat only a can of frustration, so much so that my heart is withering
S I N G L E วอนคุณคนดี มารับตัวผมที
S i n g l e waun koon kon dee mah rup dtua pom tee
S i n g l e, I’m begging you, sweetheart, come accept me
oh! I’m going crazy ,baby call me maybe
Oh, I’m going crazy, baby, call me maybe
อยากจะพาคุณไปฮันนี่มูนที่อิตาลี
Yahk ja pah koon bpai honeymoon tee italy
I want to take you on a honeymoon to Italy
don’t worry ,take it easy ,pretty lady
Don’t worry, take it easy, pretty lady
hey girls ! come with me
Hey, girls! Come with me

(*,**,*,**)

ยอมให้คุณทั้งตัว ยกให้เลยทั้งหัวใจ
Yaum hai koon tung dtua yok hai loey tung jai
I give up my whole body to you, I’ll lift up my whole heart to you
มีไหมใครที่โสดโปรดจีบผมที
Mee mai krai tee soht bproht jeep pom tee
If anyone out there is single, please flirt with me

Title: หัวใจวาย / Hua Jai Wai (Heart Attack)
Artist: Vamp
Album: [Single]
Year: 2014

แค่เพียงสบตาก็ทำใครๆหวั่นไหว
Kae piang sop dtah tum krai krai wun wai
Just looking in your eyes makes everyone tremble
เธอช่างเร่าร้อนเซ็กซี่และฮ็อทเป็นไฟ
Tur chahng rao raun sexy lae hot bpen fai
You’re so fierce, sexy, and hot as fire
ไม่อยากให้เธอคนดีแบ่งใจให้ใคร
Mai yahk hai tur kon dee baeng jai hai krai
I don’t want you to share your heart with anyone else
ฉันขอได้มั้ยเก็บไว้ให้ฉันคนเดียว
Chun kor dai mai gep wai hai chun kon diao
I’m asking you, please keep it only for me

Hey girl รู้มั้ยว่าผมน่ะหัวใจจะวาย
Hey girl roo mai wah pom na hua jai ja wai
Hey girl, do you know that I’m going to have a heart attack?
ไม่ว่าผู้ชายคนไหนมาเห็นก็ต้องล้มละลาย
Mai wah poo chai kon nai mah hen gor dtaung lom lalai
Regardless of what man looks at you, he melts
แค่ชวนไปออกเดท รู้มั้ยว่ากลัวแทบตาย
Kae chuan bpai auk date roo mai wah glua taep dtai
Just asking you out on a date and I’m afraid I’ll die, do you know?
แต่ถ้าตายในอ้อมอก ผมคงไม่เสียดาย
Dtae tah dtai nai aum auk pom kong mai sia dai
But if I die in your embrace, I won’t regret it
ตั้งแต่หัวจรดเท้า เธอน่ะเป๊ะทุกส่วน
Dtung dtae hua jarot tao tur na bpeh took suan
From your head to your toes, you’re perfect
หากว่าเธอเป็นนางแมว ผมจะยอมโดนข่วน
Hahk wah tur bpen nahng maeo pomg ja yaum dohn kuan
If you were a cat girl, I’d let you scratch me
อยากจะลักพาตัว แต่ผมรู้ว่าไม่ควร
Yahk ja luk pah dtua dtae pom roo wah mai kuan
I want to kidnap you, but I know I shouldn’t
ก็หัวใจมันปั่นป่วน ช่วยรักษาผมที
Gor hua jai mun bpun bpuan chuay ruk sah pom tee
My heart is frantic, please take care of me

(*) อยากให้เธอได้รู้ว่าฉัน นั้นรักเธอเพียงใด
Yahk hai tur dai roo wah chun nun ruk tur piang dai
I want you to know how much I love you
ต้องเจ็บเพราะเธอกี่ครั้ง มันก็ไม่เป็นไร
Dtaung jep pror tur gee krung mun gor mai bpen rai
However many times I must hurt because of you, it’s okay
สักวันเธอคงมอง มาที่ฉันซักที
Suk wun tur kong maung mah tee chun suk tee
Some day you’ll finally look at me
โอ้ Baby baby เธอนั้นทำให้ฉันหัวใจจะวาย
Oh baby baby tur nun tum hai chun hua jai ja wai
Oh, baby, baby, you give me a heart attack

(**) โว อู โวะ โอ ฝันหรือความจริง เธอน่ารักเกินไป
Woh oo woh oh fun reu kwahm jing tur naruk gern bpai
Woh oo woh oh, is this a dream or reality? You’re too cute
โว อู โวะ โอ ฉันต้องการเธอ ใจมันทนไม่ไหว
Woh oo woh oh chun dtaung gahn tur jai mun ton mai wai
Woh oo woh oh, I want you, my heart can’t take it
โว อู โวะ โอ ขอเพียงโอกาส ลองมารักฉันดู
Woh oo woh oh kor piang ohgaht laung mah ruk chun doo
Woh oo woh oh, I just want a chance, try loving me and see
ช่วยให้คำตอบ ช่วยให้ทางออก ก่อนที่ฉันจะ หัวใจวาย
Chuay hai kum dtaup chuay hai tahng auk gaunt ee chun ja hua jai wai
Please give me an answer, please give me an exit before I have a heart attack

เริ่มหายใจไม่ค่อยเป็นจังหวะ
Rerm hai jai mai koy bpen jung wa
My breath is beginning to get out of rhythm
เริ่มจะเวียนศรีษะ มือไม้ชาหมดแล้วล่ะ
Rerm ja wian sisa meu mai chah mot laeo la
Everything’s starting to spin, my hands are completely numb
โอ๊ะ โอ หุ่นเธอหยั่งกับนางแบบ
Oh oh hoon tur yung gup nahng baep
Uh oh, your puppet is exploring a mannequin
ขอเวลานอกหน่อย ผมต้องพักซักแป๊ป
Kor welah nauk noy pom dtang puk suk bpaep
I need some time outside, I must rest for a moment
Bank – ให้โอกาสกับผมซักครั้ง
Bank hai ohgaht gup pom suk krung
Bank – Give me just one chance
รับรองรักผมไม่มีทางผิดหวัง
Rup raung ruk pom mai mee tahng pit wung
Accept my love, there’s no way you’ll be disappointed
L – O – V – E โลกเป็นสีชมพู
L – O – V – E lohk bpen see chompoo
L-O-V-E, the world is pink
เปิดอกเปิดตาเปิดใจลองดู
Bpert auk bpert dtah bpert jai laung doo
Open your chest, open your eyes, open your heart and try it

(*,**)

(***) หมดใจมีแต่เธอ มีแต่เธอ คนเดียว
Mot jai mee dtae tur mee dtae tur kon diao
All my heart has only you, has only you alone
ไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็น อย่างนี้เลย
Mai koey bpen mai koey bpen yahng nee loey
I’ve never been, never been like this before

(***,***,***,*,**)

Title: กัด / Gut (Bite)
English Title: “Suck It”
Artist: Vamp
Album: [Single]
Year: 2013

ไม่ใช่แค่มาหยอด oh no oh no
Mai chai kae mah yaut oh no oh no
I didn’t just come to drop a line on you, oh no, oh no
เธอคนนี้น่ะชอบกอด
Tur kon nee na chaup gaut
You like hugging
ถึงจะไม่ได้ปอด oh no oh no
Teung ja mai dai bpaut oh no oh no
Though I haven’t flatlined, oh no, oh no
ใจก็คิดจะขอถอด
Jai gor kit ja kor taut
My heart’s thinking of taking off

(*) (Click Baby) ที่หาว่าฉันน่ะ Playboy
(Click baby) tee hah wah chun na playboy
(Click baby) You accuse me of being a playboy
(Click Baby) ก็เพราะว่าเธอน่ะ Playgirl
(Click baby) gor pror wah tur na playgirl
(Click baby) Because you’re a playgirl
(Click Baby) เราพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอ
(Click baby) rao puak diao gun mai chai ror
(Click baby) Aren’t we pretty close?
(Click Baby)
(Click baby)

เจอกันหมั่นเขี้ยวตลอด เออย่ามาทำยั่วนะ
Jur gun mun kiao dtalaut eh yah mah tum yua na
Whenever we meet, I always have fangs, hey, don’t provoke me!
เธออย่ามาทำเล่นนะ
Tur yah mah tum len na
Don’t play with me!
เธอทำใจถึงตลอด ต้องเกิดอารมณ์บ้างละ
Tur tum jai teung dtalaut dtaung gert ahrom bahng la
You’re always acting brave, you must be in a certain mood, huh?
มันคงต้องโดนบ้างละ
Mun kong dtaung dohn bahng la
I probably gotta hit ya
มันคงต้องโดนบ้างละ
Mun kong dtaung dohn bahng la
I probably gotta hit ya
มากัดหน่อยได้มั้ย ให้กัดหน่อยได้มั้ย
Mah gut noy dai mai hai gut noy dai mai
Can I bite you? Will you let me bite you?

(**) Oh! Baby girl ทำตัวซะน่ากัด
Oh! baby girl tum dtua na nah gut
Oh! Baby girl, you’re asking to be bitten
ก็ตอนเธอยิ้ม ในใจฉันร้อนจัด
Gor dtaun tur yim nai jai chun raun jut
When you smile, my heart heats up
You’re sexy Girl ก็เธอน่ะน่ากัด
You’re sexy girl gor tur na nah gut
You’re sexy, girl, you’re biteable
ก็ในคืนนี้ มีคนต้องเลือดสาด
Gor nai keun nee mee kon dtaung leuat saht
Tonight, there’s someone who wants to spill your blood

เธอทำให้ฉันตื่น hey girl hey girl
Tur tum hai chun dteun hey girl hey girl
You wake me up, hey girl, hey girl
ทุกๆ คืนไม่ได้นอน
Took took keung mai dai naun
I can’t sleep every night
คงจะห้ามลำบาก hey girl hey girl
Kong ja hahm lumbahk hey girl hey girl
Resisting is difficult, hey girl, hey girl
เธอต้องรักกับฉันก่อน
Tur dtaung ruk gup chun gaun
You have to love me first

(*)

เจอกันหมั่นเขี้ยวตลอด เธออย่ามาทำยั่วนะ
Jur gun mun kiao dtalaut eh yah mah tum yua na
Whenever we meet, I always have fangs, hey, don’t provoke me!
เธออย่ามาทำเล่นนะ
Tur yah mah tum len na
Don’t play with me!
เธอทำใจถึงตลอด ต้องเกิดอารมณ์บ้างละ
Tur tum jai teung dtalaut dtaung gert ahrom bahng la
You’re always acting brave, you must be in a certain mood, huh?
มันคงต้องโดนบ้างละ มากัดหน่อยได้มั้ย
Mun kong dtaung dohn bahng la mah gut noy dai mai
You have to be hit, can I bite you?
(Suck it Suck it Everybody)
(Suck it suck it everybody)
ให้กัดหน่อยได้มั้ย
Hai gut noy dai mai
Will you let me bite you?

(**)

ที่หาว่าฉันน่ะ Playboy
Tee hah wah chun na playboy
You accuse me of being a playboy
ก็เพราะว่าเธอน่ะ Playgirl
Gor pror wah tur na playgirl
Because you’re a playgirl

มากัดหน่อยได้มั้ย
Mah gut noy dai mai
Can I bite you?
(Suck it Suck it Everybody)
(Suck it Suck it Everybody)
ให้กัดหน่อยได้มั้ย
Hai gut noy dai mai
Will you let me bite you?

(**)

มากัดหน่อยได้มั้ย
Mah gut noy dai mai
Can I bite you?

(**)

กัด / Gut (Bite) [Suck It]
หัวใจวาย / Hua Jai Wai (Heart Attack)
มากับเขาแล้วเหงายังไง / Mah Gup Kao Laeo Ngao Yung Ngai (You Came With Him, How Can You Be Lonely?) [How]
อกหักแล้วไง / Ok Huk Laeo Ngai (I’m Broken-Hearted, So What?)
โสด…โปรดจีบ / Soht Bproht Jeep (I’m Single, Please Flirt With Me)

   
All songs tagged Vamp