Tukata Jamaporn

All posts tagged Tukata Jamaporn

Title: คือเธอใช่ไหม / Keu Tur Chai Mai (It’s You, Right?)
Artist: Tukata Jamaporn (จมาพร แสงทอง)
Album: OST เจ้าสาวจำยอม / Jao Sao Jum Yaum
Year: 2018

เจ็บมากี่ครั้ง ฉันกลัวเจอคำว่าผิดหวัง
Jep mah gee krung chun glrua jur kum wah pit wung
After being hurt several times, I’m scared of being disappointed
หัวใจลังเลและไหวหวั่น ยังสั่นข้างใน
Hua jai lung lay lae wai wun yung sun kahng nai
My heart is hesitant and nervous, still shaking inside

(*) อยู่กับความช้ำ เพราะความทรงจำบอกฉันเอาไว้
Yoo gup kwahm chum pror kwahm song jum bauk chun ao wai
I live with the pain, because the memories tell me
ไม่เคยเชื่อในความรักของใคร หมดใจกับความรักจริง
Mai koey cheua nai kwahm ruk kaung krai mot jai gup kwahm ruk jing
Never to trust in anyone’s love, I’ve had it with true love
แล้วในตอนนี้ที่เป็น ภาพที่เห็นในตาทุกสิ่ง
Laeo nai dtaun nee tee bpen pahp tee hen nai dtah took sing
Now the way things are now, everything that I see with my own eyes
คนที่มองตาให้แนบอิง ยืนอยู่ตรงหน้าฉันไม่ไกล
Kon tee maung dtah hai naep ing yeun yoo dtrong nah chun mai glai
The person looking in my eyes, making me cling to them, standing right in front of me, not far

(**) คือเธอใช่ไหม ที่ใจฉันรอมานาน
Keu tur chai mai tee jai chun ror mah nahn
It’s you, isn’t it? Whom my heart has waited for for so long
ไม่ใช่ความฝัน แต่คอยรักกันดูแลกันจนวันสุดท้าย
Mai chai kwahm fun dtae koy ruk gun doo lae gun jon wun soot tai
It’s not a dream, yet we keep loving each other and taking care of each other until the final day
คือเธอใช่ไหม ที่ฉันทุ่มเทให้ได้หมดหัวใจ
Keu tur chai mai tee chun toom tay hai dai mot hua jai
It’s you, right? Whom I can devote my entire heart to
ไม่ใช่จำยอมรับไป แต่เป็นความเต็มใจที่ได้รักกัน
Mai chai jum yaum rup bpai dtae bpen kwahm dtem jai tee dai ruk gun
It’s not that I’m unwilling to accept it, but it’s a willingness to love each other

(*, **)

ไม่ใช่จำยอมรับไป แต่เป็นความดีงามของใจ ที่ได้รักกัน
Mai chai jum yaum rup bpai dtae bpen kwahm dee ngahm kaung jai tee dai ruk gun
It’s not that I’m unwilling to accept it, but it’s a wonderful thing of my heart to be able to love you

   

คำร้อง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
ทำนอง/เรียบเรียง : อธิษฐาน

Title: รักกันแล้วต้องไว้ใจ / Ruk Gun Laeo Dtaung Wai Jai (If We’re in Love, We Must Trust Each Other)
Artist: Tukata Jamaporn (ตุ๊กตา จมาพร)
Album: OST สายลับรักป่วน / Sai Lup Ruk Bpuan
Year: 2016

แววตาเธอมันฟ้องอะไรบางอย่าง เธอกำลังปิดบังฉันเรื่องอะไร
Waew dtah tur mun faung arai bahng yahng tur gumlung bpit bung chun reuang arai
The look in your eyes is giving something away, what are you hiding from me?
อย่าปล่อยให้ฉันว้าวุ่นใจ ให้สงสัยอยู่อย่างนั้น ช่วยเอ่ยปากบอกกันเพียงสักคำ
Yah bploy hai chun wah woon jai hai song sai yoo yahng nun chuay oey bpahk bauk gun piang suk kum
Don’t leave me worried, wondering like that, please open your mouth and just tell me

การกระทำมันย้ำให้คลางแคลงใจ มีอะไรทำไมต้องโกหกฉัน
Gahn gratum mun yum hai klai klaeng jai mee arai tummai dtaung goh hohk chun
Your actions increase my suspicious, if something’s wrong, why do you have to lie to me?
ก็เราเจอกันแทบทุกวัน ทำไมฉันจะไม่รู้ ว่าเธอดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
Gor rao jur gun taep took wun tummai chun ja mai roo wah tur do bplian bpai mai meuan derm
We see each other nearly every day, why wouldn’t I know if you seem to have changed and aren’t the same anymore?

(*) ถ้าเธอยังมีใจรักฉัน อย่าโกหกกันได้ไหม เธอมีอะไรก็เล่าให้ฟัง ไม่ต้องเกรงใจ
Tah tur yung mee jai ruk chun yah goh hok gun dai mai tur mee arai gor lao hai fung mai dtaung greng jai
If you still have feelings for me, please don’t lie to me, if something’s wrong, tell me, there’s no need to be courteous
ถ้าเธอยังมีใจรักฉัน อย่าคิดว่าฉันทนไม่ไหว รักกันแล้วต้องไว้ใจ อย่าคิดว่าฉันรับเธอไม่ได้
Tah tur yung mee jai ruk chun yah kit wah chun ton mai wai ruk gun laeo dtaung wai jai yah kit wah chun rup tur mai dai
If you still have feelings for me, don’t assume I can’t take it, if we’re in love, we must trust each other, don’t assume I wouldn’t be able to accept it

ก่อนที่คำว่ารักเหลือเพียงแค่เงา ก่อนที่คำว่าเราต้องกลายเป็นเหงา
Gaun tee kum wah ruk leua piang kae ngao gaun tee kum wah rao dtaung glai bpen ngao
Before our love becomes just a shadow, before “us” becomes “loneliness”
หากเธอยังแคร์รักของเรา อย่าให้เขามาเกี่ยวเลย ฉันไม่อยากลงเอยด้วยน้ำตา
Hahk tur yung care ruk kaung rao yah hai kao mah giao loey chun mai yahk long oey duay num dtah
If you still care about our love, don’t let her get involved, I don’t want this to end in tears

(*,*)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: หรือว่าฉันรักเธอ / Reu Wah Chun Ruk Tur (Or Do I Love You?)
Artist: Tukata Jamaporn (ตุ๊กตา จมาพร)
Album: OST เกมมายา / Game Mahyah
Year: 2017

ตลอดเวลาได้พบได้เจอ
Dtalaut welah dai pob dai jur
At all times, I’ve faced
เรื่องราวที่มันเลวร้าย
Reuang rao tee mun leo rai
Bad things
เหตุการณ์ที่มันสับสนวุ่นวาย
Het gahn tee mun sup son woon wai
And situations that are confusing and troublesome
ก็ซ้ำวนไปอย่างนั้น
Gor sum won bpai yahng nun
It repeats like that
จะมองไปตรงทางไหน
Ja maung bpai dtrong tahng nai
Whichever way I look
ก็ไม่มีใครที่ดีกับฉัน
Gor mai mee krai tee dee gup chun
No one is good to me
มีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่คอยยืน
Mee piang kae tur tao nun tee koy yeun
There’s only you who keeps standing
เคียงข้างกันอย่างนี้
Kiang kahng gun yahng nee
Beside me like this

(*) ก็ไม่รู้ว่าใจของฉันมันเป็นอะไร
Gor mai roo wah jai kaung chun mun bpen arai
I don’t know what’s wrong with my heart
เวลาที่เธอมายืนใกล้ใกล้
Welah tee tur mah yeun glai glai
When you come stand closely
มันถึงรู้สึกแบบนี้
Mun teung roo seuk baep nee
It feels like this

(**) หรือว่าทั้งหัวใจมันจะรักเธอ
Reu wah tung hua jai mun ja ruk tur
Does my entire heart love you?
หรือที่ฉันนอนฝันละเมอ
Reu tee chun naun fun lamur
When I’m dreaming
จะมีเธอในนั้น
Ja mee tur nai nun
Will I have you in my dreams?
หรือว่าเรื่องที่เกิดระหว่างสองเรา
Reu wah reuang tee gert rawahng saung rao
Or is the situation that has occurred between the two of us
ไม่ใช่แค่ความฝัน
Mai chai kae kwahm fun
Not just a dream?
หรือเธอคิดตรงกัน
Reu tur kit dtrong gun
Do you feel the same?
อยากรู้ใจนั้นของเธอ
Yahk roo jai nun kaung tur
I want to know if your heart
เหมือนฉันรึเปล่า
Meuan chun reu bplao
Is like mine or not

ตลอดเวลาจากนี้มันคงดี
Dtalaut welah jahk nee mun kong dee
From now on, things will be good
ถ้ามีเธอเคียงข้างฉัน
Tah mee tur kiang kahng chun
If I have you beside me
จะเจอเรื่องราว
Ja jur reuang rao
If I face terrible things
เลวร้ายไม่เคยหวั่น
Leo rai mai koey wun
I’m never shaken
ถ้ามีเธอยืนตรงนี้
Tah mee tur yeun dtrong nee
If I have you standing right here

(*,**,**)

Title: รักที่ตามหา / Ruk Tee Dtahm Hah (The Love I’ve Searched For)
Artist: Max Jenmana and Tukata Jamaporn
Album: OST ภพรัก / Pop Ruk
Year: 2014

เคยอยู่อย่างเดียวดาย ไม่มีความหวังที่จะทำอะไร
Koey yoo yahng diao dai mai mee kwahm wung tee ja tum arai
I once lived alone with no hope of doing anything
เคยไม่มีแรงใจ ขาดคนคอยรักและเติมเต็มที่ขาดหาย
Koey mai mee raeng jai kaht kon koy ruk lae dterm dtem tee kaht hai
I once didn’t have any strength and was missing someone to love me and fill what I was lacking

(*) ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป ตั้งแต่ฉันได้มาเจอกับเธอ
Took yahng rerm bplian bplai dtung dtae chun dai mah jur gup tur
Everything started to change since I met you

(**) เธอคือรักที่ใจเฝ้าตามหา คนที่ฟ้าให้มาเป็นคู่กัน
Tur keu ruk tee jai fao dtahm hah kon tee fah hai mah bpen koo gun
You’re the love my heart’s been searching for, the person whom heaven made my soulmate
เธอมาเติมเวลาที่มีค่าให้ฉัน อย่างที่ฉันไม่เคยได้จากใคร
Tur mah dterm welah tee mee kah hai chun yahng tee chun mai koey dai jahk krai
You added meaningful time to me like I’ve never gotten from anyone else
มีเธอแล้วหัวใจไม่เคยเหงา ลืมความเศร้าเพราะมีเธอข้างกาย
Mee tur laeo hua jai mai koey ngao leum kwahm sao pror mee tur kahng gai
Having you, my heart is never lonely, I’ve forgotten the sadness because I have you beside me
อยากให้รู้ว่าเธอ คือคนนั้นที่ฉันรอมานาน
Yahk hai roo wah tur keu kon nun tee chun ror mah nahn
I want you to know that you’re the person whom I’ve waited for for so long

เธอเปลี่ยนแปลงบางคน ที่เคยสับสนให้มีวันสดใส
Tur bplian bplaeng bahng kont ee koey sup son hai mee wun sot sai
You changed someone who was once mixed up and brightened their days
เธอต่างจากใครๆ ไม่มีคนไหนที่ลงตัวเท่าเธอแล้ว
Tur dtahng jahk krai krai mai mee kon nai tee long dtua tao tur laeo
You’re different from everyone, there’s no one as perfect as you

(*,**,**)

เธอเป็นเหมือนใจที่ขาดหายไป
Tur bpen meuan jai tee kaht hai bpai
You’re like the heart that I was missing
ก็กว่าจะได้เจอก็เกือบจะถอดใจ
Gor gwah ja dai jur gor geuap ja taut jai
Until I met you, I had nearly been discouraged

(**)

Title: ความรักต้องการฉันไหม / Kwahm Ruk Dtaung Gahn Chun Mai (Does Love Want Me?)
Artist: Tukata Jamaporn (The Voice)
Album: OST ก๊วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล / Guan Kahn Taung Gup Gaeng Por Bplah Lai
Year: 2014

ที่ทำเป็นเข้มแข็ง ไม่ใช่ไม่อ่อนไหว
Tee tum bpen kem kaeng mai chai mai aun wai
I act strong, it’s not that I’m not weak
แต่ถ้าฉันร้องไห้ จะมีใครเช็ดน้ำตา
Dtae tah chun raung hai ja mee krai chet num dtah
But if I cry, who would wipe my tears?
ทำเป็นอยู่คนเดียวไหว ไม่ใช่ไม่อ่อนล้า
Tum bpen yoo kon diao wai mai chai mai aun lah
I act like I can be alone, it’s not that I’m not exhausted
จะมีใครที่รู้ว่า ความจริงเป็นเช่นไร
Ja mee krai tee roo wah kwahm jing bpen chen rai
Is there anyone who knows the truth?

แต่ความหลัง ยังทำร้าย กับความรักที่เลยผ่าน
Dtae kwahm lung yung tum rai gup kwahm ruk tee loey pahn
But the past still hurts me with past love
อาจจะนาน แต่ยังเจ็บจนวันนี้
Aht ja nahn dtae yung jep jon wun nee
It might have been a long time, but it still hurts to this day

(*) ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความรัก
Mai chai wah mai dtaung gahn kwahm ruk
It’s not that I don’t want love
แต่ไม่รู้ว่าความรักต้องการฉันไหม
Dtae mai roo wah kwahm ruk dtaung gahn chun mai
But I don’t know if love wants me
ถ้ารักจริงยังมีอยู่ อยากรู้ว่าเป็นเช่นไร
Tah ruk jing yung mee yoo yahk roo wah bpen chen rai
If true love still exists, I want to know what it’s like
จะมีสักคนที่เขาต้องการฉันอยู่ไหม และเขาอยู่ที่ไหน
Ja mee suk kon tee kao dtaung gahn chun yoo mai lae kao yoo tee nai
Will I have someone who wants me? And where is he?

ที่ทำเป็นใจแข็ง ไม่ใช่ไม่หวั่นไหว
Tee tum bpen jai kaeng mai chai mai wun wai
I act like my heart is strong, it’s not that I’m not nervous
แต่กลัวต้องร้องไห้ เพราะเธออีกครั้ง
Dtae glua dtaung raung hai pror tur eek krung
But I’m afraid I’ll cry because of you again
อาจเป็นเธอคนนี้ ที่ผ่านกำแพงนั้น
Aht bpen tur kon nee tee pahn gum paeng nun
It might be you who gets over that wall
จะมาเปลี่ยนแปลงทุกวัน ในชีวิตฉันไป
Ja mah bplian bplaeng took wun nai cheewit chun bpai
And changes every day in my life

เปลี่ยนความหลังที่ทำร้าย กับความรักที่เลยผ่าน
Bplian kwahm lung tee tum rai gup kwahm ruk tee loey pahn
Changing the past that hurt me and the past love
อาจจะนาน แต่ก็หวังให้เธอเข้าใจ
Aht ja nahn dtae gor wung hai tur kao jai
It might be a long time, but I hope you’ll understand

(*,*)

คือเธอใช่ไหม / Keu Tur Chai Mai (It’s You, Right?)
ความรักต้องการฉันไหม / Kwahm Ruk Dtaung Gahn Chun Mai (Does Love Want Me?)
หรือว่าฉันรักเธอ / Reu Wah Chun Ruk Tur (Or Do I Love You?)
รักกันแล้วต้องไว้ใจ / Ruk Gun Laeo Dtaung Wai Jai (If We’re in Love, We Must Trust Each Other)
รักที่ตามหา / Ruk Tee Dtahm Hah (The Love I’ve Searched For)

   
All songs tagged Tukata Jamaporn