Triumphs Kingdom

All posts tagged Triumphs Kingdom

Title: ตบจูบ / Dtop Joob (Spike Kiss)
Artist: Triumphs Kingdom ft. Vacation
Album: [Single]
Year: 2016

จิตใจพร้อม ของฉันก็พร้อม
Jit jai praum kaung chun gor paum
Minds are ready, mine is ready
ร่างกายพร้อม ของฉันก็พร้อม
Rahng gai praum kaung chun gor praum
Bodies are ready, mine is ready
ที่จะไปให้ถึงที่สุด
Tee jai bpai hai teung tee soot
To reach the top

ในตอนนี้ ชีวิตของเรา
Nai dtaun nee cheewit kaung rao
At this moment, our lives
จะรวมกัน กับฝันของเรา
Ja ruam gun gup fun kaung rao
Will combine with our dreams
เพื่อข้ามขีดจำกัดของมนุษย์
Peua kahm keet jum gut kaung manoot
To cross human limitations

(*) ฉันจะเสริฟลูกบอลด้วยพลังของเธอ
Chun ja serve look ball duay palung kaung tur
I’ll serve the ball with your strength
และส่งมันออกไปด้วยหัวใจของเธอ
Lae song mun auk bpai duay hua jai kaung tur
And send it out with your heart
เพื่อให้โลกได้รู้ซึ้งถึงคนไทย
Peua hai lohk dai roo seung teung kon thai
So the world can know Thai people
ประเทศเล็กๆ แต่เจ็บ รู้ไหม
Bpratayt lek lek dtae jep roo mai
We’re a small country, but do you know that we can hurt?

(**) ตบจูบ ตบรักแล้วก็ส่งจูบ
Dtop joob dtop ruk laeo gor song joob
Spike a kiss, spike love and send a kiss
ให้เขาเดาทางไม่ถูก
Hai kao dao tahng mai took
They won’t be able to guess the direction
ตบจนเต็มรักพักแล้วเสริฟใหม่
Dtop jon dtem ruk puk laeo serve mai
Spike it full of love, rest, and serve again
เสิรฟจูบ แทนรักของประเทศไทย
Serve joob taen ruk kaung bpratayt thai
Serve a kiss to represent the love of Thailand
ตบรักที่เต็มล้นให้
Dtop ruk tee dtem lon hai
Spike a love that’s overflowing
ตบจนหัวใจเต็มไปด้วยจูบ
Dtop jon hua jai dtem bpai duay joob
Spike it until their hearts are full of kisses

ไม่ได้เป็นของใคร แต่ว่าเป็นของไทย
Mai dai bpen kaung krai dtae wah bpen kaung thai
It doesn’t belong to anyone, but it belongs to Thailand
ไม่ได้สู้เพื่อใคร แต่ว่าสู้ขาดใจ
Mai dai soo peua krai dtae wah soo kaht jai
It’s not being fought for anyone, but we’re fighting to the death
กว่าจะมาวันนี้เจ็บมาตั้งกี่ที?
Gwah ja mah wun nee jep mah dtung gee tee
To this day, how many times have they been hurt?
กว่าจะยืนตรงนี้เหนื่อยมาสักกี่ปี?
Gwah ja yeun dtrong nee neuay mah suk gee bpee
How many years have they been tired to stand right here?

ไหนใครเชียร์ทีมไทยช่วยแสดงตัวหน่อยได้ไหมคะ?
Nai krai cheer teem thai chuay sadaeng dtua noy dai mai ka
Who’s cheering for team Thailand? Please show yourselves!
ไหนใครรักทีมไทยช่วยตะโกนให้ดังอีกนิดนะ
Nai krai ruk teem thai chuay dtagohn hai dung eek nit na
Whoever loves team Thailand, please shout a little louder!
ใครอยากให้ทีมไทยมานั่งใกล้ๆ ลุกขึ้นยืนค่ะ
Krai yahk hai team thai mah nung glai glai look keun yeun ka
Who wants Team Thailand to sit close to them? Stand up!
รักกันแล้วต้องเชียร์กันนะ
Ruk gun laeo dtaung cheer gun na
If you love them, you must cheer them!
รักน้อยๆแต่นานๆนะ
Ruk noy noy dtae nahn nahn na
A little love goes a long way

(**,*,**)

   
Words , Music and Produced by Vacation
Arrangement base on the construction kits from L.A. Session
Vocal produced and edited by Sutee Sangsareechon
Recorded bySamit Ditsungnoen at Loveis studio
Mixed and mastered by Sutee Sangsareechon at tree studio

   
Another song for the Thai women’s volleyball team~
Hoh, is Triumphs Kingdom making a comeback?? This song sounds just like their old style~
And is the “featuring Vacation” the old Vacation band? Are they being active again too??

Title: ห้ามใจไม่ไหว / Hahm Jai Mai Wai (Can’t Stop)
Artist: Triumphs Kingdom
Album: TK Vision
Year: 2003

ตลอดเวลาที่เราคบกัน เวลาที่เราใกล้กันช่างดีเหลือเกิน ดีจนฉันไม่ได้เตรียมใจ
Dtalaut welah tee rao kop gun welah tee rao glai gun chahng dee leua gern dee jon chun mai dai dtriam jai
All the times we’ve gone out together, the times we’re near each other, are so wonderful, so good that I wasn’t prepared
ว่าในวันนี้หัวใจชั้นเอง จะคิดอะไรกับเธอมากจนเกินไป เกินความเป็นเพื่อนของเรา
Wah nai wun nee hua jai chun eng ja kit arai gup tur mahk jon gern bpai gern kwahm bpen peuan kaung rao
That today my heart would feel something much more towards you, more than being friends

(*) ฉันไม่กล้าจะคุยเหมือนเดิม เพราะว่าใจไม่เป็นเหมือนเดิม สบตาเธอเหมือนเดิมไม่ได้
Chun mai glah ja kooey meuan derm pror wah jai mai bpen meuan derm sop dtah tur meuan derm mai dai
I don’t dare talk to you the same way because my heart isn’t the same, I can’t look you in the eyes the same way anymore
ทุกครั้งที่เราใกล้กัน ใจฉันมันแปลกไป วันนี้ไม่เหมือนเดิม เมื่อเธอเข้ามาอยู่ในหัวใจ
Took krung tee rao glai gun jai chun mun bplaek bpai wun nee mai meuan derm meua tur kao mah yoo nai hua jai
Every time that we’re near, my heart is strange, today it’s not the same when you entered into my heart

(**) มันห้ามใจไม่ไหวจริงๆ ไม่ได้จริงๆ วันนี้ฉันขอพูดทุกสิ่งที่อยู่ในหัวใจ
Mun hahm jai mai wai jing jing mai dai jing jing wun nee chun kor poot took sing tee yoo nai hua jai
I really can’t stop it, I really can’t today I want to tell you everything in my heart
อย่าโกรธฉันเลย ฉันรักเธอได้ไหมได้หรือเปล่า อยากให้รักของเราเป็นมากกว่าแค่เพื่อนกัน
Yah groht chun loey chun ruk tur dai mai dai reu bplao yahk hai ruk kaung rao bpen mahk gwah kae peuan gun
Don’t be angry with me, can I love you? Can I? I want our love to be more than just friends

ตลอดเวลาฉันมีเธอใกล้ เธอเป็นคนที่เข้าใจฉันมากที่สุด เหมือนที่ฉันก็เข้าใจเธอ
Dtalaut welah chun mee tur glai tur bpen kon tee kao jai chun mahk tee soot meuan tee chun gor kao jai tur
All the time I have you near, you are the person who understands me the most, like I understand you
แต่ไม่เคยรู้ลึกไปข้างใน เธอมองยังไงเท่าไรก็ยังไม่เจอ ว่าเธอคิดกับฉันยังไง
Dtae mai koey roo seuk bpai kahng nai tur maung yung ngai tao rai gor yung mai jur wah tur kit gup chun yung ngai
But you’ve never felt what’s inside, however you look, you still haven’t found how you feel about me

(*,**)

อยากให้รักของเราเป็นมากกว่าแค่เพื่อนกัน
Yahk hai ruk kaung rao bpen mahk gwah kae peuan gun
I want our love to be more than just friends

Title: ล่ำบึ้ก / Lum Beuk (Macho)
Artist: Triumphs Kingdom
Album: TK Vision
Year: 2001

ล่ำบึ้กไปเท่านั้น ไม่เห็นเขาหล่อกว่าแฟนฉัน ไม่เห็นจะสักเท่าไร
Lum beuk bpai tao nun mai hen kao lor gwah faen chun mai hen ja suk tao rai
He’s just macho, I don’t see how he’s more handsome than my boyfriend, I don’t see it at all
ไหนใครบอกคิ้วหนาหน้าตาก็ดี รู้ไหมฉันแอบดูกี่ที ยังไงก็ยังไม่น่าสนใจ
Nai krai bauk kiew nah nah dtah gor dee roo mai chun aep doo gee tee yung ngai gor yung mai nah son jai
Everyone tells me he’s got thick eyebrows and looks so good, but do you know that no matter how many times I secretly look, I’m still not interested?

(*) ไว้จอนมีลักยิ้ม หน้าก็ดูติ๋มๆ ไม่ต้องเลยมายิ้ม ยังไงก็ไม่สนใคร
Wai jaun mee luk yim nah gor doo dtim dtim mai dtaung loey mah yim yung ngai gor mai son krai
He’s got sideburns and dimples, his face is coy, there’s no need to smile, no matter what, I don’t care about anyone else
หน้าตาแบบบ้านๆ หยุดเลยตรงนั้น เพราะถ้าไม่หล่อกว่าแฟนฉัน ระวังให้ดีเถอะจะต้องเสียใจ
Nah dtah baep bahn bahn yoot loey dtrong nun pror tah mai lor gwah faen chun rawung hai dee tur ja dtaung sia jai
He looks perfectly planned out, stop right there, because if he’s not as handsome as my boyfriend, be careful, you’re going to be sad

(**) ก็แฟนฉันรูปหล่อ และแฟนฉันรุ่นใหญ่
Gor faen chun roop lor lae faen chun roon yai
My boyfriend is handsome, and my boyfriend is high class
ไม่ทำเก็กไม่ทำตัวเด็กๆ เรื่องเล็กไม่ทำเป็นเรื่องใหญ่ เหมือนหนุ่มๆทั่วไป
Mai tum gek mai tum dtua dek dek reuang lek mai tum bpen reuang yai meuan noom noom tua bpai
He doesn’t act stuck-up or immature, little matters don’t become big problems with him like all the other guys out there
และแฟนฉันใจกว้าง ไม่เคยจะห่างไปไหน
Lae faen chun jai gwahng mai koey ja hahng bpai nai
And my boyfriend’s generous, he never goes away very far
แม้ว่าเขาจะดูแก่ เหมือนว่าเขาเป็นเพื่อนแม่ แต่ฉันไม่เคยสนใจ ก็แฟนฉันรูปหล่อ
Mae wah kao ja doo gae meuan wah kao bpen peuan mae dtae chun mai koey son jai gor faen chun roop lor
Even though he looks old, even though he’s a friend of my mom’s, I never care, my boyfriend is handsome

(*,**)

นี่เธอรู้ไหมว่าไม่ว่าเธอจะหล่อแค่ไหน ก็แค่อยากบอกให้เธอรู้ไว้ จะได้ไม่ต้องทำหน้าสงสัย
Nee tur roo mai wah mai wah tur ja lor kae nai gor kae yahk bauk hai tur roo wai ja dai mai dtaung tum anh song sai
Hey, do you know that no matter how handsome you are, I just want to tell you you don’t have to look so suspicious
ไม่ต้องยักคิ้วไม่ต้องวีดวิ้ว ไม่ต้องทำเก๊กเพราะดูแล้วอิ้ว ฉันไม่เปลี่ยนใจไปจากเขาหรอก
Mai dtaung yuk kiew mai dtaung weet wiew mai dtaung tum gek pror doo laeo iew chun mai bplian jai bpai jahk kao rauk
You don’t have to cock an eyebrow, you don’t have to wolf-whistle, you don’t have to act stuck-up because you see him and think “ew,” I’m not changing my mind from him
ถ้ายังสงสัยก็คงต้องขอบอก
Tah yung song sai gor kong dtaung kor bauk
If you still doubt it, I have to tell you

(**)

Title: อยู่นานๆอีกนิด / Yoo Nahn Nahn Eek Nit (Stay A Little Longer)
English Title: “Obsess”
Artist: Triumphs Kingdom
Album: Twice
Year: 2001

ในคืนนี้ช่างดีเหลือเกิน ดีจนฉันปล่อยใจเพลิดเพลิน
Nai keun nee chahng dee leua gern dee jon chun bploy jai plert plern
Tonight has been so wonderful, so wonderful that I released my happy heart
เก็บอารมณ์ไม่ไหว ไม่รู้ทำอย่างไร
Gep ahrom mai wai mai roo tum yahng rai
I can’t keep my feelings in, I don’t know what to do

(*) ก็เธอน่ารักยิ่งกว่าทุกวัน จนใจฉันนั้นคิดไปไกล
Gor tur naruk ying gwah took wun jon jai chun nun kit bpai glai
You get cuter every day until I’m thinking too far
แต่ว่าในตอนนี้ เธอกลับต้องไป
Dtae wah nai dtaun nee tur glup dtaung bpai
But now you end up having to go

(**) อยู่ด้วยกันอีกนิดนะ อยู่นานๆอีกนิดนะ
Yoo duay gun eek nit na yoo nahn nahn eek nit na
Stay with me a little longer, okay? Stay a little longer, okay?
อยู่กันฉันอีกนิดแล้วเราค่อยคุยกันใหม่
Yoo gun chun eek nit laeo rao koy kooey gun mai
Stay with me a little longer and we’ll start talking again
อยู่ด้วยกันอีกนิดนะ อยู่นานๆอีกนิดนะ
Yoo duay gun eek nit na yoo nahn nahn eek nit na
Stay with me a little longer, okay? Stay a little longer, okay?
ให้เวลาอีกนิดนะ ฉันยังไม่ยอมให้เธอไป
Hai welah eek nit na chun yung mai yaum hai tur bpai
Give me a little more time, I still refuse to let you go

(***) เข้ามาใกล้ๆ อยู่กับฉันทั้งตัวแล้วก็หัวใจ
Kao mah glai glai yoo gup chun tung dtua laeo gor hua jai
Come closer, stay with me with both your body and your heart
กอดฉันต่อจากนี้ฉันจะไม่ยอมให้เธอไป
Gaut chun dtor jahk nee chun ja mai yaum tur bpai
Hug me, from now on, I refuse to let you leave

เพลงก็เพราะอากาศก็ดี เวลานี้มีเธอใกล้ๆ
Pleng gor pror ahgaht gor dee welah nee mee tur glai glai
The music is catchy, the atmosphere is good, this time I have you near
สุขกันจนใจฉัน แทบกลั้นไม่ไหว
Sook gun jon jai chun taep glun mai wai
I’m so happy with you, my heart nearly can’t be restrained

(*,**,***)

อยู่กับฉันนะ อยู่กับฉัน อยู่กับฉันอย่างในวันนั้นนะ
Yoo gup chun na yoo gup chun yoo gup chun yahng nai wun nun na
Stay with me, okay? Stay with me, stay with me like those days, okay?
บอกกับฉันนะ บอกกับฉันนะ บอกกับฉันว่ารักแค่นั้นนะ
Bauk gup chun na bauk gup chun na bauk gup chun wah ruk kae nun na
Tell me, okay? Tell me, okay? Just tell me that you love me, okay?
หากเธอนั้น ไม่อยู่กับฉัน ไม่บอกกับฉัน ไม่ได้ๆนะ
Hahk tur nun mai yoo gup chun mai baup gup chun mai dai mai dai
If you won’t stay with me, won’t tell me, you can’t! You can’t! Okay?
รักกับฉัน ต้องรักกับฉัน ต้องรักกับฉันเท่านั้นๆนะ
Ruk gup chun dtaung ruk gup chun dtaung ruk gup chun tao nun tao nun na
Love me, you must love me, you must love only me, okay?

Title: รัก ๆ….รัก / Ruk Ruk Ruk (Love Love Love)
Artist: Triumphs Kingdom
Album: Triumphs Kingdom
Year: 1999

เธอ เธอทำใจฉันลอยไปกับฝัน
Tur tur tum jai chun loy bpai gup fun
You, you make my heart float away with my dreams
เธอจะได้รู้ไหม รู้สึกเลยว่าใจข้างในนั้น
Tur ja dai roo mai roo seuk loey wah jai kahng nai nun
Will you realize the feelings that my heart has inside?

(*) มันแปลกรู้สึกเป็นพิเศษ
Mun bplaek roo seuk bpen piset
It’s strange, I feel special
เมื่อสัมผัสกับสายตา ที่มองฉัน
Meua sumput gup sai dtah tee maung chun
When I catch your eyes looking at me
เป็นครั้งแรก ที่ฉันแย่ อยากรู้
Bpen krung raek tee chun yae yahk roo
It’s the first time that I”m bad, I want to know
(อะไรที่เธอน่ะเก็บเอาไว้)
(arai tee tur na gep ao wai)
(What are you hiding?)

(**) หรือเธอแอบเอารักๆๆ ฉันไปเมื่อไร
Reu tur aep ao ruk ruk ruk chun bpai meua rai
When will you secretly take my love?
เลยแอบไปคิดๆๆ ถึงเธอไม่ยอมหาย
Loey aep bpai kit kit kit teung tur mai yaum hai
So I secretly think think thing about you, refusing to quit
ทุกๆนาที หลับฝันก็ยังมีภาพเธอ ไม่ไปไหน
Took nahtee lup fun gor yung mee pahp tur mai bpai nai
Every minute I dream I still have your image, not going anywhere

(***) ถ้าเธอจะเอารักๆๆฉันไปทั้งใจ
Tah tur ja ao ruk ruk ruk chun bpai tung jai
If you’ll take my love love love with all your heart
จึงอยากจะขอให้เธอช่วยตอบหน่อยจะได้ไหม
Jeung yahk ja kor hai tur chuay dtaup noy ja dai mai
I want to ask you to please answer me
ว่าแล้วเมื่อไร จะรับเอาตัวฉันไปเหมือนหัวใจ
Wah laeo meua rai ja rup ao dtua chun bpai meuan hua jai
When you’ll accept me like my heart

มือของเธอที่ยื่นมาให้กับฉัน
Meu kaung tur tee yeun mah hai gup chun
Your hand extended towards me
เธอจะได้รู้ไหม ว่าทำให้หัวใจข้างในนั้น
Tur ja dai roo mai wah tum hai hua jai kahng nai nun
Do you know that it makes my heart inside…

(*,**,***,*,**,***,**,***)

Title: ถอด / Taut (Out)
Artist: Triumphs Kingdom
Album: TK Vision
Year: 2001

เธอมีอะไรอยากจะรู้หรือเปล่า ไม่ชอบเดาไม่ชอบเดาให้มันเสียเวลา
Tur mee arai yahk ja roo reu bplao mai chaup dao mai chaup dao hai mun sia welah
Is there something you want me to know? I don’t like guessing, I don’t like guessing, it’s a waste of time
เธอมีอะไรไม่พอใจหรือเปล่า ไม่เอาไม่เอารีบบอกกับฉันมา
Tur mee arai hai por jai reu bplao mai ao mai ao reep bauk gup chun mah
Is there something you’re upset about? I don’t want this, I don’t want this, hurry up and tell me

(*) ไม่อยากให้เธอขรึม ไม่อยากให้เธอเฉย ขอฉันขอฉันขอฉันขอเลย
Mai yahk hai tur kreum mai yahk hai tur choey kor chun kor chun kor chun kor loey
I don’t want you to be serious, I don’t want you to be silent, I’m asking, I’m asking, I’m asking, I’m asking

(**) ไม่บอกจะถอดแล้วนะๆ ถอดหัวใจออกมาดู และเปิดให้ฉันได้รู้ ฉันจะได้รักษาให้
Mai bauk ja taut laeo na na taut hua jai auk mah doo lae bpert hai chun dai roo chun ja dai ruk sah hai
If you don’t tell, I need to take it out, take out your heart and see, open it up so I can know, so I can take care of it for you
ถอดมันออกเถอะนะๆ ถอดให้มันหมดใจไป สิ่งที่เธอปิดไว้ ถอดมันออกซะทีเถอะ
Taut mun auk tur na na taut hai mun mot jai bpai sing tee tur bpit wai taut mun auk sa tee tur
Take it out for me, take out everything, the things you’re hiding, take them out for me

ฉันทำให้เธอไม่พอใจหรือเปล่า ไม่ชอบเดาไม่ชอบเดาให้มันเสียเวลา
Chun tum hai tur mai por jai reu bplao mai chaup dao mai chaup dao hai mun sia welah
Am I upsetting you? I don’t like guessing, I don’t like guessing, it’s a waste of time
มีใครมาบอกอะไรเธอหรือเปล่า ไม่เอาไม่เอารีบบอกกับฉันมา
Mee krai mah bauk arai tur reu bplao mai ao mai ao reep bauk gup chun mah
Did someone tell you something? I don’t want this, I don’t want this, hurry up and tell me

(*,**,**)

นิ่งๆบื้อๆพูดอะไรก็ตอบทื่อๆ ดื้อๆๆถามอะไรก็ตอบฮื่อๆ
Ning ning beu beu poot arai gor dtaup teu teu deu deu deu tahm arai gor dtaup heu heu
You sit silent and still, whatever I say, your answer is vague, you’re so stubborn, whatever I ask, your answer is a sigh
นี่อะไรนี่อะไรฟังกันหน่อยแคร์กันหน่อย เงียบๆนานๆเดี๋ยวฉันพาลเศร้าสร้อย
Nee arai nee arai fung gun noy care gun noy ngiap ngiap nahn nahn diao chun pahn sao soy
What is it? What is it? Listen to me, care about me, if you’re too silent for too long, pretty soon I’ll bully it out of you
พูดกันดีๆฟังกันหน่อยดีไหมคะ ตอบมาตรงๆเร็วๆหน่อยได้ไหมจ๊ะ
Poot gun dee dee fung gun noy dee mai ka dtaup mah dtrong dtrong rew rew noy dai mai ja
Talk to me, listen to me, okay? Answer me straight and quickly, okay?
อึดอัดๆก็เล่นเงียบตลอด ถ้ายังเป็นแบบเนี้ยเดี๊ยะๆจับถอด
Eut ut eut ut gor len ngiap dtalaut tah yung bpen baep nia dia dia jup taut
It’s frustrating, it’s frustrating, you’re always playing silent, if you stay like this, pretty soon I’ll grab it out

(**,**)

Title: ผ้าเช็ดหน้า / Pah Chet Nah (Handkerchief)
Artist: Triumphs Kingdom
Album: Twice TK
Year: 2000

เจอะเธอเมื่อไหร่ในใจมันหวิว เด็ดดอกไม้ปลิวจนเกลื่อนถนน
Jur tur meua rai nai jai mun wiew det dauk mai bpliew jon gleuan tanon
Whenever I see you, my heart is dizzy, the flowers are blown away until they’re scattered over the road
เธอน่ารักจนฉันเก็บไปคิดไปฝัน อยากขอเป็นแฟนด้วยคน
Tur naruk jon chun gep bpai kit bpai fun yahk kor bpen faen duay kon
You’re so cute, I keep thinking and dreaming of you, I want to be your girlfriend
หน้าตาของเธอก็หล่อพอใช้ แต่ว่าหัวใจเธอช่างเปี่ยมล้น
Nah dtah kaung tur gor lor por chai dtae wah hua jai tur chahng bpiam lon
Your face is perfectly handsome, but your heart is so full
เธอเพียบพร้อมไปทุกอย่าง จนฉันสับสนว่าต้องทำตัวยังไง
Tur piang praum bpai took yahng jon chun sup son wah dtaung tum dtua yung ngai
You’re so complete in everything, I’m mixed up as to what I should do

(*) แล้วก็ไม่กล้าจริงๆ ไม่กล้าจริงๆ ทุกครั้งที่ฉันเจอเธอฉันนั้นไม่กล้าจริงๆ
Laeo gor mai glah jing jing mai glah jing jing took krung tee chun jur tur chun nun mai glah jing jing
I’m really not brave, I’m really not brave, every time I see you, I’m really not brave
จะต้องทำท่ายังไง จะพูดจะเริ่มยังไง ก็ใจฉันมันปิ๊ง
Ja dtaung tum tah yung ngai ja poot ja rerm yung ngai gor jai chun mun bping
How should I act? How do I begin speaking? My heart is fond of you

(**) ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้า ของฉันหน่อยได้ไหม
Chuay gep pah chet nah kaung chun noy dai mai
Please keep my handkerchief, okay?
เพราะฉันทำมันตก ฉันกลัวใครคว้าไป
Pror chun tum mun dtok chung lua krai gwah bpai
Because I dropped it, I’m afraid someone else will take it
ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้า ของฉันหน่อยได้ไหม
Chuay gep pah chet nah kaung chun noy dai mai
Please keep my handkerchief, okay?
เพราะฉันทำมันตก ตกลงพร้อมหัว(ใจ)
Pror chun tum mun dtok dtok long praum hua jai
Because I dropped it, dropped it with my heart

ไม่พูดไม่จาทำท่าเงียบขรึม ยิ่งเธอเซื่องซึมฉันยิ่งสับสน
Mai poot mai jah tum tah ngiap kreum ying tur seuang seum chun yung sup son
I don’t say anything, I remain silent, the more you’re nonchalant, the more mixed up I am
อยากให้เธอเห็นผ้าเช็ดหน้า ที่ทิ้งเอาไว้รอจนหัวใจเวียนวน
Yahk hai tur hen pah chet nah tee tung ao wai ror jon hua jai wian won
I want you to see the handkerchief I left, waiting for your heart to turn around

(*,**)

ไม่อยากทอดสะพาน แต่รอนานๆก็ไม่ไหวนะ
Mai yahk taut sa pahn dtae ror nahn nahn gor mai wai na
I don’t want to encourage you, but I’ve been waiting for so long, I can’t take it
เจอกันมาตั้งนานแล้ว ทำไมไม่มองตัวฉันบ้างล่ะ
Jur gun mah dtung nahn laeo tummai mai maung dtua chun bahng la
We’ve been running into each other for a while now, why don’t you look at me?
ตรงนี้ตรงนี้ หยิบสิหยิบสิ มองเห็นไหมจ๊ะ
Dtrong nee dtrong nee yip si yip si maung hen mai ja
Over here, over here, pick it up, pick it up, don’t you see it?
อุตส่าห์ทิ้งให้เธอเก็บ ทำไมไม่เก็บซะทีล่ะคะ
Ootsah ting hai tur gep tummai mai gep sa tee la ka
I tried to drop it so you’ll get it, why haven’t you picked it up?

(*,**,**)

Title: อ้วน / Ouan (Fat)
Artist: Triumphs Kingdom
Album: Twice TK
Year: 2000

อย่าอย่าไปเชื่อใครและเพราะเขาไม่ได้คุ้นเคย ก็ใครเลยจะเข้าใจกว่าฉัน
Yah yah bpai cheua krai lae pror kao mai dai koon koey gor krai loey ja kao jai gwah chun
Don’t, don’t go believing anyone else, because they don’t know you, who would understand better than me?
สิ่งใดที่อ้วนกลมใหญ่รู้ไว้ซะชั้นชอบใจ ไม่มีใครแทนที่เธอสำหรับฉัน
Sing dai tee ouan glom yai roo wai sa chun chaup jai mai mee krai taen tee tur sumrup chun
I like anything that’s fat, no one can replace you in my eyes

(*) ไม่ใช่ปัญหาเวลาต้องการกอดฉัน หากเรานั้นจะกอดกัน
Mai chai bpunhah welah dtaung gahn gaut chun hahk rao nun ja gaut gun
It’s no problem when you want to hug me, if we hug
น้ำหนักจะลดไปทำไม ถ้าอดอาหารแล้วกลุ้มใจ
Num nuk ja lot bpai tummai tah aut ahhahn laeo gloom jai
Why lose weight? I’ll worry if you starve yourself

(**) อ้วนทำไมเธอจะไม่หล่อ ขอแค่เธอยังน่ารัก ผอมยังไงก็ไม่รัก
Ouan tummai tur ja mai lor kor kae tur yung nahruk paum yung ngai gor mai ruk
Why wouldn’t you be handsome if you’re fat? I just want you to still be cute, I don’t love skinniness
อ้วนยังไงเธอดูก็หล่อ เพราะถ้าเธอไม่น่ารัก ให้ผอมยังไงฉันคงไม่สนใจ
Ouan yung ngai tur doo gor lor pror tah tur mai nahruk hai paum yung ngai chun kong mai son jai
However fat you are, you look handsome, because if you weren’t cute, no matter how skinny you were, I wouldn’t be interested

(***) อ้วนอ้วนอ้วนอ้วน อ้วน ใครๆก็หาว่าเธอน่ะอ้วน
ouan ouan ouan ouan ouan krai krai gor hah wah tur na ouan
Fat fat fat fat fat, everyone says you’re fat
หน้าอกหน้าใจหน้าท้อง จับไปมีแต่ไขมันล้วนๆ
Nah auk nah jai nah taung jup bpai mee dtae kai mun luan luan
Your chest, your heart, your abs, I touch only complete fattness
คนโน้นคนนี้ชอบบอก ให้ตัวเธอนั้นไปลดความอ้วน
Kon nohn kon nee chaup bauk hai dtua tur nun bpai lot kwahm ouan
Everyone likes telling you to lose weight
แต่ฉันดูว่าน่ารักดีแล้ว ดังนั้นไม่ควรไม่ควร
Dtae chun doo wah nahruk dee laeo dung nun mai kuan mai kuan
But I think you’re cute enough already, so you shouldn’t do that

(*,**,**,***,**,**,**)

Title: อย่าเข้าใจฉันผิด / Yah Kao Jai Chun Pit (Don’t Get Me Wrong)
Artist: Triumphs Kingdom
Album: Triumphs Kingdom
Year: 1999

ฉันไม่ได้อยากจะทำให้เราต้องโกรธกัน
Chun mai dai yahk ja tum hai rao dtaung groht gun
I don’t want to make us angry at each other
และก็ไม่อยาก ไม่อยากที่จะทะเลาะกันอย่างนี้
Lae gor mai yahk mai yahk tee ja talor gun yahng nee
And I don’t want to, I don’t want to argue with you like this
ถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำแล้วดูไม่ดี
Teung mae took sing sook yahng tee chun tum laeo doo mai dee
Though everything I’ve done looks bad
แต่ขอสักทีถ้าเธอจะมีจิตใจ
Dtae kor suk tee tah tur ja mee jit jai
But I’m asking you, if you have a heart

ที่วันนั้นฉันนะโกรธ โธ่เพราะคิดถึง
Tee wun nun chun na groht toh pror kit teung
I was angry that day, I cursed because I missed you
ที่วันนั้นฉันหน้าบึ้ง ๆ ก็เพราะว่าแคร์
Tee wun nun chun nah beung beung gor pror wah care
I was frowning that day because I cared
ก็งอแงเป็นเหมือนกัน เพราะตัวฉันนั้นสุดทน
Gor ngor ngae bpen meuan gun pror dtua chun nun soot ton
You were irritated too, because I was pushing your last nerve
ก็แค่บ่น ๆ ๆ ๆ แหม ก็คนมันมีใจ
Gor kae bon bon bon mae gor kon mun mee jai
I just grumbled, grumbled, grumbled, but gosh, people have a heart

(*) อย่าเข้าใจฉันผิด โปรดอย่าเข้าใจฉันผิด
Yah kao jai chun pit bproht yah kao jai chun pit
Don’t get me wrong, please don’t misunderstand me
ฉันคิดอะไร ๆ ไม่ต่างกับใจเธอเหมือนกัน
Chun kit arai arai mai dtahng gup jai tur meuan gun
What I’m thinking is no different from your heart
ถ้าขออะไร อารมณ์ ฉันถึงเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน
Tah kor arai ahrom chun teung bplian bplaeng dai took wun
If anything I ask puts you in a bad mood, I’ll change every day
ฉันเองก็ไม่เคยรู้
Chun eng gor mai koey roo
I never knew

ฉันก็ไม่อยากจะทำให้เธอต้องเสียใจ
Chun gor mai yahk ja tum hai tur dtaung sia jai
I don’t want to make you sad
และก็ไม่อยาก ไม่อยาก เป็นคนทำร้ายเธออย่างนี้
Lae gor mai yahk mai yahk bpen kon tum rai tur yahng nee
And I don’t want, don’t want to be the person who hurts you like this
ถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำแล้วดูไม่ดี
Teung mae took sing sook yahng tee chun tum laeo doo mai dee
Though everything I’ve done looks bad
แต่ขอสักทีที่เธอจะมีจิตใจ
Dtae kor suk tee tah tur ja mee jit jai
But I’m asking you, if you have a heart

ที่วันนั้นฉันไม่มา จริงๆ แล้วอยากโทรหา
Tee wun nun chun mai mah jing jing laeo yahk toh hah
When I didn’t come that day, I really wanted to call
ที่ฉันไม่ได้โทรหา ก็นึกว่าเธอจะโทรมา
Tee chun mai dai toh hah gor neuk wah tur ja toh mah
I didn’t call you because I thought you’d call me
เธอบอกว่าเธอนั้นโทรมา ทำไมฉันไม่รับสาย หา
Tur baukw ah tur nun toh mah tummai chun mai rup sai hah
You told me you called, but why didn’t I pick up?
ก้อฉันนั้นอยากบอกเธอว่า รอเดี๋ยวกำลังจะมา
Gor chun nun yahk bauk tur wah ror diao gumlung ja mah
I wanted to tell you to hold on, that I was coming

(*)
ที่จริงฉันรักเธอมากเธอรู้ไหม
Tee jing chun ruk tur mahk tur roo mai
I really love you a lot, do you know?

(*)
ว่าทำไมฉันถึงทำอย่างนั้น
Wah tummai chunt eung tum yahng nun
Why I acted that way

อย่าเข้าใจฉันผิด โปรดอย่าเข้าใจฉันผิด
Yah kao jai chun pit bproht yah kao jai chun pit
Don’t get me wrong, please don’t misunderstand me

ห้ามใจไม่ไหว / Hahm Jai Mai Wai (Can’t Stop)
อ้วน / Ouan (Fat)
ผ้าเช็ดหน้า / Pah Chet Nah (Handkerchief)
รัก ๆ….รัก / Ruk Ruk Ruk (Love Love Love)
ล่ำบึ้ก / Lum Beuk (Macho)
ตบจูบ / Dtop Joob (Spike Kiss)
ถอด / Taut (Out)
อย่าเข้าใจฉันผิด / Yah Kao Jai Chun Pit (Don’t Get Me Wrong)
อยู่นานๆอีกนิด / Yoo Nahn Nahn Eek Nit (Stay A Little Longer) [Obsess]

 
Solo Projects
Translations from Bo Suratnawee’s solo project

   
Translated Songs by Triumphs Kingdom