Tol Vonthongchai

All posts tagged Tol Vonthongchai

Title: เหตุผลที่มีชีวิตอยู่ / Het Pon Tee Mee Cheewit Yoo (The Reason I’m Living)
Artist: Tol Vonthongchai (ต้อล วันธงชัย)
Album: OST My Dear Loser รักไม่เอาถ่าน
Year: 2017

ถ้าเธอคิดว่ารักครั้งนี้ต้องหยุดตรงนี้เป็นเพียงแค่ความทรงจำ ฉันก็คงไม่พยายามทำให้เธอรักฉันเหมือนเก่า
Tah tur kit wah ruk krung nee dtaung yoot dtrong nee bpen piang kae kwahm song jum chung or kong may payayahm tum hai tur ruk chun meuan gao
If you think that this time, love must stop right here and be only a memory, I won’t try to make you love me like before
ทิ้งฉันไว้คนเดียว บนทางที่ว่างเปล่า กับรักเราที่จบลงไป
Ting chun wai kon diao bon tahng tee wahng bplao gup ruk rao tee jop long bpai
Leave me alone on this empty path with our love that ended

เธอคงไม่ต้องเป็นกังวลจะทำชีวิตบางคนต้องพังทลาย ทางยังมีให้ฉันเดินไป ถึงแม้ว่าเธอไม่รักกัน
Tur kong mai dtaung bpen gungwon ja tum cheewit bahng kond taung pung talai tahng yung mee hai chun dern bpai teung mae wah tur mai ruk gun
You don’t have to worry that someone’s life is going to be destroyed; there’s still a path for me to walk, even though you don’t love me
แค่ได้คิดถึงเธอ แค่ได้รักเธอ แค่นี้ก็สำคัญ กับชีวิตฉัน เธอรู้หรือเปล่า
Kae dai kit teung tur kae dai ruk tur kae nee gor sumkun gup cheewut chun tur roo reu bplao
Just to be able to miss you, just to be able to love you, just this is important to my life, do you know?

(*) การได้รักใครสักคน คือเหตุผลที่ฉันมีชีวิตอยู่ เธออาจไม่รู้ความรักมีค่ามากมายแค่ไหน
Gahn dai ruk krai suk kon keu het pon tee chun mee cheewit yoo tur aht mai roo kwahm ruk mee kah mahk mai kae nai
Being able to love someone is the reason that I’m living, you might not know how much my love is worth
ความคิดของเรานับวันยิ่งต่างออกไป เธอคงไม่เป็นไร และอยู่ได้โดยไม่รัก
Kwahm kit kaung rao nup wun ying dtahng auk bpai tur kong mai bpen rai lae yoo dai doy mai ruk
As the days went by, our thoughts got more and more different, you’re probably okay and can live without my love

(**) การได้รักใครสักคน คือเหตุผลที่ฉันยังคงหายใจ ยังได้รักใครถึงแม้จะไม่ได้เจอะได้เจอ
Gahn dai ruk krai suk kon keu het pon tee chun yung kong hai jai yung dai ruk krai teung mae ja mai dai jur dai jur
Being able to love someone is the reason that I’m still breathing, I’m still able to love someone even though I won’t be able to see them
ชีวิตฉันยังอยู่ได้เมื่อไม่มีเธอ แต่ห้ามให้ใจไม่รักเธอคงอยู่ไม่ไหว
Cheewit chun yung yoo dai meua mai mee tur dtae hahm hai jai mai ruk tur kong yoo mai wai
I’ll still be able to live without you, but I can’t stop my heart from loving you

ก็เพราะว่าความรักครั้งนี้เรื่องราวที่มีมันเป็นของเธอและฉัน
Gor pror wah kwahm ruk krung nee reuang rao tee mee mun bpen kaung tur lae chun
Because this time, the stories our love has belong to you and me
ในเมื่อเธอก็ไม่ต้องการฉันขอเก็บมันได้หรือเปล่า
Nai meua tur gor mai dtaung gahn chun kor gep mun dai reu bplao
When you don’t want them, can I keep them?
ปล่อยให้ฉันนั่งมอง เรื่องของวันวาน และทุกทุกเรื่องราว เธอรู้หรือเปล่า ว่าเพราะอะไร
Bploy hai chun nung maung reuang kaung wun wahn lae took took reuang rao tur roo reu bplao wah pror arai
Let me sit and look at the matters of yesterday and every single memory, do you know why?

(*,**)

คนรักมาพบกันแล้วก็จาก ยังเหลือแค่เพียงความรักที่ไม่ไปไหน
Kon ruk mah pob gun laeo gor jahk yung leua kae piang kwahm ruk tee mai bpai nai
I met the person I love, then they left me, there’s only a love remaining that won’t go anywhere

(**)

คงอยู่ไม่ไหว
Kong yoo mai wai
I can’t do it

   

คำร้อง นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
ทำนอง นิน ลิขิตปัญญารัตน์
เรียบเรียง กวิตา คุณาวงศ์

Title: ถ้าเธอมองที่ใจ / Tah Tur Maung Tee Jai (If You Look at the Heart)
Artist: Tol Vonthongchai (ต้อล วันธงชัย อินทรวัตร)
Album: OST กามเทพออกศึก / Gahm Tayp Auk Seuk
Year: 2017

ถ้าเธอ เพียงต้องการจะคบใครแบบนั้น มองแค่เพียงสิ่งนอกกายว่าสำคัญ
Tah tur piang dtaung gahn ja kop krai baep nun maung kae piang sing nauk gai wah sumkun
If you only want to date someone like that, looking only at the things on the outside as being important
ในสักวันเธอจะรู้ ว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาหลอนใจ
Nai suk wun tur ja roo wah mun bpen kae pahp luang dtah laun jai
Some day you’ll know that it’s just a haunting illusion

(*) อย่าตัดสินจากที่เห็น อย่าคิดเองว่ารู้ ภาพที่ดูหรูอาจไม่ใช่ความจริง
Yah dtut sin jahk tee hen yah kit eng wah roo pahp tee doo roo aht mai chai kwahm jing
Don’t decide from what you see, don’t think that you know, the image you’re looking at might not be the truth

(**) อยากให้มองให้ลึกเข้าไปข้างในจิตใจ มองให้ลึกว่าใครคนไหนห่วงเธอ
Yahk hai maung hai leuk kao bpai kahn gnia jit jai maung hai leuk wah krai kon nai huang tur
I want you to look deep down inside their heart, look deep at whoever is concerned about you
ค้นในใจของเขาให้เจอ แล้วเธอก็จะรู้ ว่าใครจะรักเธอจริง
Kon nai jai kaung kao hai jur laeo tur gor ja roo wah krai ja ruk tur jing
Search their heart and you’ll find it, then you’ll know who will really love you
(แล้วเธอก็จะรู้ ว่าคนคนนั้นคือใคร)
(Laeo tur gor ja roo wah kon kon nun keu krai)
(Then you’ll know who that person is)

ถ้าเธอ ลองเปิดใจให้ฉันเพียงสักครั้ง มองที่ใจคนใกล้ตัวดูสักวัน
Tah tur laung bpert jai hai chun piang suk krung maung tee jai kon glai dtua doo suk wun
If you tried opening your heart to me for once, look at the heart of the person close to you and see some day
ให้หัวใจพิสูจน์ใจ ให้เราเป็นตัวเองเวลาคบกัน
Hai hua jai pisoot jai hai rao bpen dtua eng welah kop gun
Let the heart prove itself, let us be ourselves when we’re dating

(*,**,**)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: อย่าเปลี่ยนไป / Yah Bplian Bpai (Don’t Change)
Artist: Rose Sirinthip ft. Tol Vonthongchai (โรส ศิรินทิพย์ Feat.ต้อล วันธงชัย)
Album: OST Wifi Society
Year: 2015

เริ่มจากแค่เป็นคนรู้จัก แล้วก็กลายเป็นคนรู้ใจ
Rerm jahk kae bpen kon roo juk laeo gor glai bpen kon roo jai
We started as just acquaintances and became people who understood each other
ชอบที่เธอเป็นเธอ ไม่ต้องแต่งเติมอะไร
Chaup tee tur bpen tur mai dtaung dtaeng dterm arai
I like that you are you, you don’t need to alter anything
ชอบที่เราเป็นเรา เมื่ออยู่ข้างเขา
Chaup tee rao bpen rao meua yoo kaung kao
I like that we are us when we’re beside them

(*) จะดูแลเธอไปจนตาย เคียงข้างจนวันสุดท้าย
Ja doo lae tur bpai jon dtai kiang kahng jon wun soot tai
I’ll look after you until I die, beside you until the last day
ที่ฉันคนนี้ยังหายใจอยู่
Tee chun kon nee yung hai jai yoo
That I’m still breathing
ให้เธอรู้มีเธอคนเดียว ที่ฉันรักหมดใจ
Hai tur roo mee tur kon diao tee chun ruk mot jai
I want you to know that I have only you, that I love you with all my heart
ถ้าเธอให้สัญญาด้วยหัวใจ
Tah tur hai sunyah duay hua jai
If you’ll promise me with your heart
ข้อเดียวเพียงเท่านี้ได้หรือไม่ อย่าเปลี่ยนไป
Kor diao piang tao nee dai reu mai yah bplian bpai
Can you give me the only thing I’m asking for? Don’t change

เป็นมากกว่ารักที่เธอได้ให้ฉันมา
Bpen mahk gwah ruk tee tur dai hai chun mah
It’s more than love that you’ve given to me
อยากใช้เวลาที่เหลืออีกครึ่งทางเพื่อเธอ
Yahk chai welah tee leua eek kreung tahng peua tur
I want to spend the time I have left for you
หากเธอเดินไม่ไหว ฉันจะอุ้มเธอเดินไป
Hahk tur dern mai wai chun ja oom tur dern bpai
If you can’t walk, I’ll carry you
หากเธอล้มจะมีฉันคอยกอดไว้
Hahk tur lom ja mee chun koy gaut wai
If you fall, you’ll have me embracing you

(*)

จะดูแลเธอไปจนตาย เคียงข้างจนวันสุดท้าย
Ja doo lae tur bpai jon dtai kiang kahng jon wun soot tai
I’ll look after you until I die, beside you until the last day
ที่ฉันคนนี้ยังหายใจอยู่
Tee chun kon nee yung hai jai yoo
That I’m still breathing
อยากจะบอกให้ฟังทุกวัน จากหัวใจของฉัน
Yahk ja bauk hai fung took wun jahk hua jai kaung chun
I want to tell you every day from my heart

ก็เพราะมันยาก กว่าจะรัก
Gor pror mun yahk gwah ja ruk
Because it’s more difficult than love
และเพราะว่าชีวิตนี้มันสั้น เมื่อฉันรักเธอ
Lae pror wah cheewit nee mun sun meua chun ruk tur
And because this life is short, when I love you
ตลอดไปนะ ไม่มีวันเปลี่ยน
Dtalaut bpai na mai mee wun bplian
Forever, it’ll never change
อยากจะพูด อยากจะพูด ว่าจะรัก รักทุก ๆ วัน
Yahk ja poot yahk ja poot wah ja ruk ruk took took wun
I want to say, I want to say that I love, I love you every day

ก็เพราะมันยาก กว่าจะรัก
Gor pror mun yahk gwah ja ruk
Because it’s more difficult than love
และเพราะว่าชีวิตนี้มันสั้น จะรักเธอตลอดไป
Lae pror wah cheewit nee mun sun ja ruk tur dtalaut bpai
And because this life is short, I’ll love you forever

Title: ประตู / Bpradtoo (Door)
Artist: Tol Vonthongchai (ต้อล วันธงชัย)
Album: [Single]
Year: 2015

ก็รู้ว่าเธอคงเจ็บกับความรัก
Gor roo wah tur kong jep gup kwahm ruk
I know you’re hurting over love
วันนี้เธอคงต้องการจะหยุดพัก
Wun nee tur kong dtaung gahn ja yoot puk
Today you want to stop and rest
สิ่งที่เธอเจอมันหนัก จนทนไม่ไหว
Sing tee tur jur mun nuk jon ton mai wai
The things you’ve faced have been so stressful, you can’t take it
และฉันก็เป็นหนึ่งคนที่เคยช้ำ
Lae chun gor bpen neung kon tee koey chum
I’m another person who was once hurt
ผิดหวังประจำไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง
Pit wung bprajum mai roo dtung gee krung
I don’t know how many times I was disappointed
แต่ฉันก็ยังไม่คิดที่จะถอดใจ
Dtae chun gor yung mai kit tee ja taut jai
But I still don’t think of giving up

(*) ที่เธอเป็นใครต่อใครก็เป็น
Tee tur bpen krai dtor gor bpen
Be whoever you are
อย่ากลัว อย่าเห็นเป็นเรื่องใหญ่
Yah glua yah hen bpen reuang yai
Don’t be afraid, don’t see it as a big problem
แค่เพียงเธอลองมองออกไปแล้วเธอจะเข้าใจ
Kae piang tur laung maung auk bpai laeo tur ja kao jai
If you just try to look out, you’ll understand

(**) แค่ออกมาจากประตูบานนั้น
Kae auk mah jahk bpradtoo bahn nun
Just come out the door of your house
อย่าปิดตัวเองให้อยู่อย่างนั้น
Yah bpit dtua eng hai yoo yahng nun
Don’t close yourself off like that
เปิดใจเธอออกมาเจอกับฉันที่รออยู่
Bpert jai tur auk mah jur gup chun tee ror yoo
Open your heart, come out and see me, I’m waiting

ความรักไม่ดีก็มีแต่ทำร้าย
Kwahm ruk mai dee gor mee dtae tum rai
Love is bad, it only hurts
จะร้องฟูมฟายก็ไม่มีความหมาย
Ra raung foom fai gor mai mee kwahm mai
But crying is meaningless
สุดท้ายเขาคงไม่รู้และไม่กลับมา
Soot tai kao kong mai roo lae mai glup mah
In the end, he won’t know and won’t come back
โลกนี้ยังมีอะไรให้เราค้น
Lohk nee yung mee arai hai rao kon
This world still has something for us to search for
อีกหลายคนที่เฝ้ารอให้ตามหา
Eek lai kon tee fao ror hai dtahm hah
There’s so many other people waiting for us to find them
อย่าเสียเวลากับรักที่เลยผ่านพ้นไป
Yah sia welah gup rukt ee loey pahn pon bpai
Don’t waste time over a love that has passed by

(*,**)

(***) แค่ออกมาจากประตูบานนั้น
Kae auk mah jahk bpradtoo bahn nun
Just come out of the door of your house
ไม่ออกมาดูก็คงไม่รู้
Mai auk mah doo gor kong mai roo
If you don’t come out and see, you won’t know
ที่ทำให้เธอได้เจอกับรักที่ซ่อนอยู่
Tee tum hai tur dai jur gup ruk tee saun yoo
What will make you find the love that’s hiding

(*,**,***,***,***)

Title: รักไม่มีเงื่อนไข / Ruk Mai Mee Ngeuan Kai (Love Has No Qualifications)
Artist: Nat Sakdatorn and Tol Vonthongchai (นัท – ต้อล)
Album: OST Love Sick the Series 2
Year: 2015

ความในใจที่ฉันและเธอปิดไว้
Kwahm nai jai tee chun lae tur bpit wai
The things in our hearts that you and I have hidden
ไม่กล้าแสดงออกไป
Mai glah sadaeng auk bpai
Not brave enough to show
ต้องเก็บเอาไว้อยู่อย่างนั้น
Dtaung gep ao wai yoo yahng nun
We must keep them in like that
เป็นอารมณ์ที่ลึกเกินความผูกพัน
Bpen ahrom tee leuk gern kwahm pook pun
It’s a feeling deeper than a connection
มันฟ้องเมื่อเราอยู่ใกล้กัน
Mun faung meua rao yoo glai gun
It indicates when we’re near each other
และมันไม่อาจห้ามใจ
Lae mun mai aht hahm jai
And I can’t stop it

(*) หยุดฟังเสียงของหัวใจ เปิดใจให้รักสักวัน
Yoot fung sing kaung hua jai bpert jai hai ruk suk wun
Stop listening to the voice of your heart and open your heart to love for once
ถ้าที่ตรงนี้มีกันและกัน จะกลัวอะไรทำไม
Tah tee dtrong nee mee gun lae gun ja glua arai tummai
If we have each other right here, why fear anything?

(**) แค่มีเพียงเราที่เข้าใจ ไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่สำคัญ
Kae mee piang rao tee kao jai mai wah reuang dai gor mai sumkun
There’s just us who understand, no matter what the situation is, it’s not important
เพียงแค่มีเธอและมีฉัน เรารู้กันอยู่ข้างใน
Piang kae mee tur lae mee chun rao roo gun yoo kahng nai
There’s only you and me, we know each other inside
อย่ากลัวใครจะมองว่าผิด
Yah glua krai ja maung wah pit
Don’t be afraid anyone will see it as wrong
อย่ามัวต้องปิดต้องเก็บเอาไว้
Yah mua dtaung bpit dtaung gep ao wai
Don’t fixate on having to close up and hide it
เมื่อคำว่ารักไม่มีเงื่อนไข
Meua kum wah ruk mai mee ngeuan kai
When love doesn’t have any qualifications
มันอยู่ที่หัวใจ ของสองเรา
Mun yoo te ehua jai kaung saung rao
It’s in our hearts

ใครจะมีคำถามอะไรแบบไหน
Krai ja mee kum tahm arai baep nai
Whoever has any sort of questions
จะคิดจะมองแตกต่างยังไง
Ja kit ja maung dtaek dtahng yung ngai
However differently they think or look at us
คำตอบคือเธอเท่านั้น
Kum dtaup keu tur tao nun
The answer is only you

(*,**,**)

ของสองเรา
Kaung saung rao
Our hearts

Title: สภาวะไร้น้ำหนัก / Sapahwa Rai Num Nuk (Weightless State)
Artist: Tol Vonthongchai
Album: [Single]
Year: 2014

จากนาทีที่เธอพูดว่าทิ้ง
Jahk nahtee tee tur poot wah ting
From the minute you said you were leaving
แต่ความจริงเหมือนยังรักกันอยู่เลย
Dtae kwahm jing meuan yung ruk gun yoo loey
But the truth is like we’re still in love

อะไรกันที่มันเข้ามาเปลี่ยนหัวใจเธอ
Arai gun tee mun kao mah bplian hua jai tur
What came and changed your heart?
ไม่เหลือใจให้กัน
Mai leua jai hai gun
You don’t have any feelings left for me

(*) คน..ที่กำลังลอยหายไปจากสายตา
Kon tee gumlung loy hai bpai jahk sai dtah
The person who is floating out of your sight
เธอเคยรักจำได้ไหม
Tur koey ruk jum dai mai
You once loved, do you remember?

(**) ทำไมรักวันนี้ไม่มีความหมาย
Tummai ruk wun nee mai mee kwahm mai
Why is our love meaningless today?
เหมือนมันไร้น้ำหนัก รั้งใจเธอไม่อยู่
Meuan mun rai num nuk rung jai tur mai yoo
It’s like I’m weightless, I can’t hold back your heart
มันเจ็บตรงความจริงที่รักเธอด้วยชีวิต
Mun jep dtrong kwahm jing tee ruk tur duay cheewit
It hurts with the truth that I loved you with my life
สุดท้ายก็มีค่า แค่ลมที่ว่างเปล่า
Soot tai gor mee kah kae lom tee wahng bplao
In the end, it’s worth only the empty wind
ทำไมคำว่ารักที่เคยซึ้งใจ เดินทางไม่ถึงหัวใจเธอ
Tummai kumw ah ruk tee koey seung jai dern tahng mai teung hua jai tur
Why doesn’t the love that once touched you not reach your heart anymore?

เป็นคำลาที่ฉันไม่เคยคิด
Bpen kum lah tee chun mai koey kit
It’s the farewell I never imagined
ว่าวันหนึ่งฉันจะได้ยินจากเธอ
Wah wun neung chun ja dai yin jahk tur
That one day I’d hear from you

มีทางใดหรือมีคำใดให้ฉันได้บอก
Mee tahng dai reu mee kumd ai hai chun dai bauk
Is there any way or any words I can say
จะช่วยยื้อให้เธอไม่ไป
Ja chuay yeu hai tur mai bpai
That will help make you not leave?

(*,**,*,**)
ทำไมไม่ถึงหัวใจเธอ…
Tummai mai teung hua jai tur
Why doesn’t it reach your heart?

Title: เหงาเหมือนกันหรือเปล่า / Ngao Meuan Gun Reu Bplao (Are You Lonely Like Me?)
Artist: Tol Vonthongchai
Album: [Single]
Year: 2014

อยากเจอรอยยิ้มเธออีกที สบสายตาอีกครั้ง
Yahk jur roy yim tur eek tee sop sai dtah eek krung
I want to see your smile again, to look into your eyes again
เสียงที่เคยฟังก่อนนอน คิดถึงมันเหลือเกิน
Siang tee koey fung gaun naun kit teung mun leua gern
I miss the voice I used to hear before sleeping so much

อยากเดินควงแขนเธออีกที
Yahk dern kuang kaen tur eek tee
I want to walk arm-in-arm with you again
อยากรั้งตัวเธอมา กอดไว้แนบกายได้อีกครั้ง
Yahk rung dtua tur mah gaut wai naep gai dai eek krung
I want to hold you back, to cling on to your body again
คิดถึงเธอสุดใจ
Kit teung tur soot jai
I miss you with all of my heart

(*) ตั้งแต่เธอลาไป เหมือนน้ำตายังไหลในใจอยู่เลย
Dtung dtae tur lah bpai meuan num dtah yung lai nai jai yoo loey
Ever since you left, it’s like the tears still flow in my heart
ได้ยินเสียงหัวใจ ที่มันคอยจะถามถึงแต่เธอ
Dai yin siang hua jai tee mun koy ja tahm teung dtae tur
I hear the voice of my heart that’s still asking about you

(**) อย่างเธอจะเหงา เหมือนอย่างฉันหรือเปล่า
Yahng tur ja ngao meuan yahng chun reu bplao
Are you lonely like me?
ตื่นมาเคว้งคว้าง เหมือนหัวใจฉันบ้างไหม
Dteun mah kweng kwahng meuan hua jai chun bahng mai
Do you wake up absently like my heart does?
รู้สึกชีวิตขาดหาย หมดแรงอย่างฉันบ้างไหม
Roo seuk cheewit kaht hai mot raeng yahng chun bahng mai
Do you feel like you’re lifeless and out of strength like me?
ถ้าเธอยังไม่มีใคร ได้ไหม อยากให้เรากลับมารักกัน
Tah tur yung mai mee krai dai mai yahk hai rao glup mah ruk gun
If you still don’t have anyone, please, I want us to get back together

ไม่มีคืนไหนที่หลับตา
Mai mee keun nai tee lup dtah
There’s no night that I close my eyes
และฉันจะไม่เจอเธอข้างในใจ ในความฝัน
Lae chun ja mai jur tur kahng nai jai nai kwahm fun
And don’t find you in my heart, in my dreams
รักไม่เคยจางหาย
Ruk mai koey jahng hai
My love will never fade

(*,**,**)

(กลับมารักกันดังเดิม กลับมารักกันเหมือนเก่า ได้แต่หวังในใจ)
(Glup mah ruk gun dung derm glup mah ruk gun meuan gao dai dtae wung nai jai)
(Come back and love me again, come back and love me like before, I can only hope in my heart)

และใจของเธอรู้สึก อ้างว้างบ้างไหม
Lae jai kaung tur roo seuk ahng wahng bahng mai
And does your heart feel empty?
ค่ำคืนเหน็บหนาวแค่ไหน
Kum keun nep nao kae nai
How cold are the nights?
หนาวเท่ากับใจฉันไหม
Nao tao gup jai chun mai
Are they as cold as my heart?
อยากขอ ให้เธอช่วยกลับมารักกัน
Yahk kor hai tur chuay glup mah ruk gun
I want to ask you to please come back and love me

Title: นาทีที่ไม่มีฉัน / Nahtee Tee Mai Mee Chun (A Moment Without Me)
Artist: Tol Vonthongchai
Album: Calling Love 2
Year: 2013

เล่นเกมหลบตากับหน้าจอ
Len game lop dtah gup nah jor
Playing a game and avoiding eye contact with my cellphone
ทั้งๆ เป็นเบอร์ที่เฝ้ารอ
Tung tung bpen bur tee fao ror
Even though it’s the number I’ve been waiting for
แต่ต้องไม่รับสาย เธอคงแค่โทร.มา
Dtae dtaung mai rup sai tur kong kae toh mah
But I must not pick up, you’re probably just calling
อยากพูดจาและทักทาย ฐานที่เคยผูกพัน
Yahk poot jah lae tuk tai tahn tee koey pook pun
Wanting to talk and say hi on the basis that we were once in a relationship

รู้ตัวว่าเธอหมดเยื่อใย
Roo dtua wah tur mot yeua yai
I know that you’re out of feelings for me
วันนี้เธอมีแล้วคนใหม่ ซึ่งมันต่างกับฉัน
Wun nee tur mee laeo kon mai seung mun dtahng gup chun
Today you already have someone else, unlike me
กลัวจะถามแรงๆ ให้ทิ่มแทงหัวใจกัน
Glua ja tahm raeng raeng hai teem taeng hua jai gun
I’m afraid I’ll boldly ask and stab myself in the heart
คำถามที่ติดในจิตใจ
Kum tahm tee dtit nai jit jai
With the question that’s stuck in my mind

นาทีที่ไม่มีฉันมันดีรึเปล่า
Nahtee tee mai mee chun mun dee reu bplao
Is a moment without me good?
เวลาจะกอดเขาลึกซึ้งเท่าไหร่
Welah ja gaut kao leuk seung tao rai
Whenever you’re hugging him, how deep is it?
มีแต่คำถามที่คนรักเก่า ไม่ควรวุ่นวาย
Mee dtae kum tahm tee kon ruk gao mai kuan woon wai
It’s only questions that an ex shouldn’t bother you with
ฉันถึงไม่อยากรับสายเธอ
Chun teung mai yahk rup sai tur
So I don’t want to answer your calls

เห็นเบอร์ก็แค่กดรับไป
Hen bur gor kae got rup bpai
Seeing your number, I just press answer
เธอพูดอะไรก็ฟังไป แต่ใจมันกลัวเผลอ
Tur poot arai gor fung bpai dtae jai mun glua plur
Whatever you have to say, I’ll listen, but my heart’s afraid of being careless
กลัวไปถามอะไร ให้ระคายหัวใจเธอ
Glua bpai tahm arai hai rakai hua jai tur
Afraid it’ll go asking something that’ll make you irritated
คำถามที่มันดูไม่เอาไหน
Kum tahm tee mun doo mai ao nai
With questions that seem useless

นาทีที่ไม่มีฉันมันดีรึเปล่า
Nahtee tee mai mee chun mun dee reu bplao
Is a moment without me good?
เวลาจะกอดเขาลึกซึ้งเท่าไหร่
Welah ja gaut kao leuk seung tao rai
Whenever you’re hugging him, how deep is it?
มีแต่คำถามที่คนรักเก่า ไม่ควรวุ่นวาย
Mee dtae kum tahm tee kon ruk gao mai kuan woon wai
It’s only questions that an ex shouldn’t bother you with

อยู่ห่างจากคนอย่างฉันมันดีรึเปล่า
Yoo hahng jahk kon yahng chun mun dee reu bplao
Is being separated from a guy like me good?
ตอนเธอนอนกอดเขาชื่นใจเท่าไหร่
Dtaun tur naun gaut kao cheun jai tao rai
When you’re sleeping hugging him, how happy are you?
มีแต่คำถามที่คนรักเก่า ต้องเก็บเอาไว้ในใจ
Mee dtae kum tahm tee kon ruk gao dtaung gep ao wai nai jai
It’s only questions that an ex must keep inside his heart
ฉันถึงไม่อยากรับสายเธอ
Chun teung mai yahk rup sai tur
So I don’t want to answer your call

นาทีที่ไม่มีฉันมันดีรึเปล่า
Nahtee tee mai mee chun mun dee reu bplao
Is a moment without me good?
เวลาจะกอดเขาลึกซึ้งเท่าไหร่
Welah ja gaut kao leuk seung tao rai
Whenever you’re hugging him, how deep is it?
มีแต่คำถามที่คนรักเก่า ไม่มีสิทธิ์จะถามอะไร
Mee dtae kum tahm tee kon ruk gao mai mee sit ja tahm arai
It’s only questions that an ex doesn’t have the right to ask

อยู่ห่างจากคนอย่างฉันมันดีรึเปล่า
Yoo hahng jahk kon yahng chun mun dee reu bplao
Is being separated from a guy like me good?
ตอนเธอนอนกอดเขาชื่นใจเท่าไหร่
Dtaun tur naun gaut kao cheun jai tao rai
When you’re sleeping hugging him, how happy are you?
มีแต่คำถามที่คนรักเก่า
Mee dtae kum tahm tee kon ruk gao
It’s only questions that an ex
ต้องเก็บมันเอาไว้ในใจ อยู่อย่างนั้น
Dtaung gep mun ao wai nai jai yoo yahng nun
Must keep inside his heart like this

ฉันว่าเธอเข้าใจ
Chun wah tur kao jai
I hope you understand

เหตุผลที่มีชีวิตอยู่ / Het Pon Tee Mee Cheewit Yoo (The Reason I’m Living)
นาทีที่ไม่มีฉัน / Nahtee Tee Mai Mee Chun (A Moment Without Me)
เหงาเหมือนกันหรือเปล่า / Ngao Meuan Gun Reu Bplao (Are You Lonely Like Me?)
ประตู / Bpradtoo (Door)
รักไม่มีเงื่อนไข / Ruk Mai Mee Ngeuan Kai (Love Has No Qualifications) [With Nat Sakdatorn]“>
สภาวะไร้น้ำหนัก / Sapahwa Rai Num Nuk (Weightless State)
ถ้าเธอมองที่ใจ / Tah Tur Maung Tee Jai (If You Look at the Heart)

   
All songs tagged Tol Vonthongchai