Timethai

All posts tagged Timethai

Title: เจ็บคนเดียวก็พอ / Jep Kon Diao Gor Por (Hurting One Person is Enough)
English Title: “Blame It On Me”
Artist: Timethai
Album: Drife
Year: 2013

คิดอะไรของเธอ ถึงยังเดินกลับมาตรงนี้
Kit arai kaung tur teung yung dern glup mah dtrong nee
Thinking about you, I still return here to the same place
รู้ไหมมันไม่ดี รู้ไหมมันไม่ควร เมื่อเธอมีเขา คนใหม่
Roo mai mun mai dee roo mai mun mai kuan meua tur mee kao kon mai
Do you know it’s not good? Do you know I shouldn’t when you have someone new?

(*) แค่โทรคุยก็พอ ไม่จำเป็นอย่ามาได้ไหม
Kae toh kooey gor por mai jum bpen yah mah dai mai
Just chatting with you is enough, there’s no need to come, okay?
เพราะว่าความเห็นใจ เพราะว่าความผูกพัน
Pror wah kwahm hen jai pror wah kwahm pook pun
Because of sympathy, because of a connection
ยิ่งทำให้ฉัน ลำบาก ทำยังงี้ฉันยิ่งเจ็บ
Ying tum hai chun lumbahk tum yung ngee chun ying jep
The more it bothers me, the more we act like this, the more I hurt
ทำยังงี้เธอก็เจ็บ ทำยังงี้เขาก็เจ็บ
Tum yung ngee tur gor jep tum yung ngee kao gor jep
Acting like this, you also get hurt, acting like this, he gets hurt too

(**) เจ็บคนเดียวไม่พอ เหรอไง
Jep kon diao gor por ror ngai
Is hurting one person not enough or what?
เธอจะทำร้ายใคร ซ้ำอีก
Tur ja tum rai krai sum eek
You’ll keep hurting other people?
เมื่อเธอไปได้ดีกับเขา แล้วเธอก็ควรหลีก
Meua tur bpai dai dee gup kao laeo tur gor kuan leek
When you’re a good match with him, you should avoid
ทิ้งคนคนนี้ให้เจ็บไป
Ting kon kon nee hai jep bpai
Abandoning this guy to hurt

(***) เจ็บคนเดียวไม่พอเหรอเธอ
Jep kon diao mai por ror tur
Is hurting one person not enough for you?
ห่วงแต่คนของเธอได้ไหม
Huang dtae kon kaung tur dai mai
Just worry about your man, okay?
มาอะไรกับคนอย่างฉัน ช่างมันไม่เป็นไร
Mah arai gup kon yahng chun chahng mun mai bpen rai
Forget getting involved with a guy like me, it’s okay
ให้เธอเป็นสุขกับเขาไป เจ็บคนเดียวก็พอ
Hai tur bpen sook gup kao bpai jep kon diao gor por
I want you to be happy with him, hurting one person is enough

ถึงเขาจะไม่บอก ฉันว่าเขาก็คงต้องคิด
Teung kao ja mai bauk chun wah kao gor kong dtaung kit
Though he hasn’t said anything, I think he must be wondering
แต่เขาคงไม่ผิด ถ้าคิดระแวงขึ้นมา
Dtae kao kong mai pit tah kit rawaeng keun mah
But it’s not his fault if he’s getting suspicious

(*,**,***,**,***)

Title: มาได้จังหวะ / Mah Dai Jungwah (Come Take the Chance)
English Title: “In Time”
Artist: Timethai (ธามไท)
Album: [Single]
Year: 2013

ถ้าจังหวะนี้ ก็ต้องเธอ ฉันน่ะอยากเจอ มาตั้งนาน
Tah jungwa nee gor dtaung tur chun na yahk jur mah dtung nahn
If this chance must be you, I’ve been wanting to find you for so long
ได้จังหวะตาม ที่ต้องการ เหงามาตั้งนาน เจอซะที
Dai jungwa dtahm tee dtaung gahn ngao mah dtung nahn jur sa tee
To get the chance I’ve been wanting, I’ve been lonely for so long, I’ve finally found you

(*) Ah ah ah aw พูดเลยว่า Fin
Ah ah ah aw, poot loey wah fin
Ah ah ah aw, I’m saying that it’s fin[ished]
Ah ah ah aw จงใจให้ได้ยินนะ
Ah ah ah aw jong jai hai dai yin na
Ah ah ah aw, I intend for you to hear
Ah ah ah aw สงสัยอะไร
Ah ah ah aw song sai arai
Ah ah ah aw, what are you suspicious of?
Ah ah ah ah ah ah aw
Ah ah ah ah ah ah aw

(**) พูดก็แปลว่าคิด เพราะถ้าไม่คิดจะพูดได้ไงล่ะ
Poot gor bplae wah kit pror tah mai kit ja poot dai ngai la
Speaking means I was thinking, because if I wasn’t thinking, how could I speak?
พูดเพื่อให้เธอคิด แล้วเธอน่ะคิดเหมือนๆกันปะ
Poot peua hai tur kit laeo tur na kit meuan meuan gun bpai
I’m speaking so you’ll think, then would you think like me?
ก็เธอมาได้จังหวะ ก็เธอน่ารักจังอะ
Gor tur mah dai jung wa gor tur naruk jung a
Come and take the chance, you’re so cute
รักจังอะ Yeah yeah yeah yeah ayy
Ruk jung a yeah yeah yeah ay
I really love you, yeah yeah yeah ayy
สงสัยต้องจีบ
Songsai dtaung jeep
I bet we gotta flirt

ถ้าจังหวะนี้ คิดตรงกัน ถ้าเธอกับฉัน ไม่ได้กลัว
Tah jungwah nee kit dtrong gun tah tur gup chun mai dai glua
If you’re feeling the same as me about this chance, if you’re with me, I’m not afraid
ถ้าจังหวะนี้ คิดว่าชัวร์ อ่ะพกมาแต่ตัว และหัวใจ
Tah jungwa nee kit wah sure a pok mah dtae dtua lae hua jai
If you’re feeling sure about this chance, ah, bring only your body and your heart

(*)

มันคงจะมีอะไรดีๆอีกเยอะเลย
Mun kong ja mee arai dee dee eek yur loey
There’s probably a whole lot more good things in store
เพราะฉันไม่เคยเธอก็ไม่เคย ต้องลองมั้ง
Pror chun mai koey tur gor mai koey dtaung laung mung
Because I’ve never done it, and you’ve never done, we have to try, right?
ลองพูดว่ารักพูดให้ชัดๆนะเธอ
Laung poot wah ruk poot hai chut chut na tur
Try saying that you love me, say it clearly
แค่อยากฟัง อยากฟัง Ah ah
Kae yahk fung yahk fung ah ah
I just wanna hear it, I wanna hear it, ah ah

(**,**)

Title: ไม่มีทางไม่มีเธอ / Mai Mee Tahng Mai Mee Tur (No Way I Won’t Have You)
English Title: “Always Da One”
Artist: Timethai (ธามไท)
Album: [Single]
Year: 2012

อาจจะดูไม่ดีเหมือนใคร อาจไม่ค่อยเอาใจเหมือนใคร
Aht ja doo mai dee meuan krai aht mai koey ao jai meuan krai
I might seem bad like other guys, I might not really please you like other guys
แต่เชื่อฉันได้ เชื่อฉันได้ เชื่อฉันได้ นะเธอ
Dtae cheua chun dai cheua chun dai cheua chun dai na tur
But you can believe me, you can believe me, you can believe me
สิ่งที่ทำให้เธอเรื่อยมา อาจไม่ทำให้เธอเข้าใจ
Sing tee tum hai tur reuay mah aht mai tum hai tur kao jai
The things I always do for you might not make you understand
แต่เชื่อฉันได้ เชื่อฉันได้ เชื่อฉันได้ นะเธอ
Dtae cheua chun dai cheua chun dai cheua chun dai na tur
But you can believe me, you can believe me, you can believe me

(*) หลับตาดูนะ…เธอจะรู้สึกมั้ย
Lup dtah doo na…tur ja roo seuk mai
Close your eyes and look…do you feel it?
ถึงฉันไม่พูด…เธอพอได้ยินมั้ย
Teung chun mai poot…tur por dai yin mai
Though I’m not speaking…do you hear it?
ยังไงก็รักเธอBaby…ฉันรักเธอ
Yung ngai gor ruk tur baby…chun ruk tur
No matter what, I love you, baby…I love you
ตั้งแต่วันนั้น…มาจนถึงวันนี้
Dtung dtae wun nun…mah jon teung wun nee
Since that day…to today
ถึงฉันต้องพูด…คำเดิมสักกี่ที
Teung chun dtaung poot…kum derm suk gee tee
No matter how many times I must speak…the same words
ยังไงก็รักเธอBaby…ฉันรักเธอ
Yung ngai gor ruk tur baby…chun ruk tur
No matter what, I love you, baby…I love you

(**) ไม่มีทาง ที่จะ ไม่มีเธอ
Mai mee tahng tee ja mai mee tur
There’s no way I won’t have you
อยู่ตรงไหน แต่ในใจ ต้องมีเธอเสมอ
Yoo dtrong nai dtae nai jai dtaung mee tur samur
Wherever you are, you’ll always be in my heart
พูดว่าชอบ พูดไม่ได้ พูดไม่ได้ พูดไม่ได้ พูดได้แต่คำว่ารัก
Poot wah chaup poot mai dai poot mai dai poot mai dai poot dai dtae kum wah ruk
To say I like you, I can’t, I can’t, I can’t, I can only say I love you
ไม่มีเธอ คงจะ ไม่มีทาง อยู่กับใคร ทำอะไร มันก็คงอ้างว้าง
Mai mee tur kong ja mai mee tahng yoo gup krai tum arai mun gor kong ahng wahng
Without you, there’s no way I’ll be with anyone else, whatever I do, I’ll do alone
เธอไม่ชอบ ก็ไม่ว่า ก็ไม่ว่า ก็ไม่ว่า ยังไงฉันก็จะรัก
Tur mai chaup gor mai wah gor mai wah gor mai wah yung ngai chun gor ja ruk
Even if you don’t like it, regardless, regardless, regardless, no matter what, I’ll love you
Always da one, always da one
Always da one, always da one

อ่ะ ต่อให้วันที่เธอหน้างอ
A dtor hai wun tee tur nah ngor
Ah, even on a day you’re frowning
มีหนึ่งคนที่ยอมนั่งรอ
Mee neung kon tee yaum nun ror
You have one person who’s willing to sit and wait
แต่เชื่อฉันได้ เชื่อฉันได้ เชื่อฉันได้ นะเธอ
Dtae cheua chun dai cheua chun dai cheua chun dai na tur
But you can believe me, you can believe me, you can believe me
อาจจะดูไม่เคยเข้าตา แต่ก็อยากให้เธอเข้าใจ
Aht ja doo mai koey kao dtah dtae gor yahk hai tur kao jai
I might seem like I’m never satisfied, but I want you to understand
แต่เชื่อฉันได้ เชื่อฉันได้ เชื่อฉันได้ นะเธอ
Dtae cheua chun dai cheua chun dai cheua chun dai na tur
But you can believe me, you can believe me, you can believe me

(*,**)

Baby Girl, I’m Yours, Baby Baby Girl, I’m Yours
Baby Girl, I’m Yours, Baby Baby Girl, I’m Yours
Baby Girl, I’m Yours, Baby Baby Girl, I’m Yours
Baby Girl, I’m Yours, Baby Baby Girl, I’m Yours
Always Da One Always Da One

(**)

Baby Girl, I’m Yours, Baby Baby Girl, I’m Yours
Baby Girl, I’m Yours, Baby Baby Girl, I’m Yours
Baby Girl, I’m Yours, Baby Baby Girl, I’m Yours
Always Da One

Title: มีอะไรอีกมั้ยฯ / Mee Arai Eek Mai (Is There Anything Else?)
English Title: “Top Secret”
Artist: Timethai (ธามไท)
Album: [Single]
Year: 2012

เธอคงรอจนใกล้ปิดฉาก ให้ฉันทำใจได้ลำบาก
Tur kong ror jon glai pit chahk hai chun tum jai dai lumbahk
You’re probably waiting for things to wrap up, making it difficult for me to accept
ถึงได้เพิ่งมานึกออก ถึงได้เพิ่งจะมาบอก
Teung dai perng mah neuk auk teung dai perng ja mah bauk
You’ve just thought about it, you’ve just told me
ถึงค่อยมาเฉลยความจริง
Teung koy mah chaloey kwahm jing
You’ve finally shared the truth

(*) มีคนที่เธอรักอยู่ก่อน เธอก็รู้ว่าฉันหมดสิทธิ์
Mee kon tee tur ruk yoo gaun tur gor roo wah chun mot sit
You already had someone who you loved, you knew I had no right
เธอยังยอมให้คิดผิด ฉันไม่รู้เธอคิดยังไง
Tur yung yaum hai kit pit chun mai roo tur kit yung ngai
You still let me think wrongly, I don’t know what you’re feeling

(**) ไม่ตั้งใจ…แต่ก็แค่จงใจ
Mai dtung jai…dtae gor kae jong jai
You didn’t mean to…but it was still your intention
ลืม…ไม่ก็ทำเป็นลืม
Leum…mai gor tum pen leum
You forgot…or were pretending to have forgotten
รอ…อาจจะรอบางคน ที่เพิ่งนึกได้ว่ามีเขา
Ror… aht ja ror bahng kon tee perng neuk dai wah mee kao
Waiting…I might be waiting for someone who just remembered they had someone else
และก่อนจะจากไป
Lae gaun ja jahk pai
And before you leave

(***) เธอมีอะไรอีกมั้ย…ที่ลืมบอก
Tur mee arai eek mai tee leum bauk
Is there anything else you forgot to tell me?
มีอะไรอีกมั้ย…ที่ลืมหลอก
Mee arai eek mai tee leum lauk
Is there anything else you forgot to lie about?
ช่วยนึกดีๆเด๊ะ บอกวันนี้ เจ็บวันนี้ จบวันนี้ ซะเธอ
Chuay neuk dee dee day bauk wun nee jep wun nee job wun nee sa tur
Please think about it, tell me today, hurt me today, end it today
มีอะไรอีกมั้ย…ที่ต้องเจ็บ
Mee arai eek mai tee dtaung jep
Is there anything else that needs to hurt me?
มีอะไรอีกมั้ย…ที่ฉันต้องรู้
Mee arai eek mai tee chun dtaung roo
Is there anything else that I should know?
นอกจากฉัน มันเป็นคน โง่งมงายเป็นตัวอะไรของเธอ
Nauk jahk chun mun pen kon ngoh ngohm ngai pen dtua arai kaung tur
Aside from me being a naive idiot, what am I of yours?

กลัวเธอเองจะค้างคาใจ ใจเธอคงจะไม่สบาย
Glua tur eng ja kahng kah jai jai tur kong ja mai sabai
I’m afraid that you won’t have any closure, your conscience might be troubled
ฉันก็เพียงแค่เป็นห่วง ฉันไม่ได้จะมาถ่วง ฉันไม่ได้จะรั้งตัวเธอ
Chun gor piang kae pen huang chun mai dai ja mah tuang chun mai dai ja rung dtua tur
I’m just worried, I didn’t come to hold you back, I wasn’t going to prevent you

(*,**,***,***)

Title: …จบมั้ย / …Jop Mai (…Is It Over?)
English Title: “The End”
Artist: Timethai (ธามไท)
Album: [New Single]
Year: 2012

ไม่ชอบจริงๆ ที่เธอยังโทร ยังโทร ยังโทรมาแคร์ ว่าอยู่คนเดียวไหวมั้ย
Mai chaup jing jing tee tur yung toh yung toh yung toh mah care wah yoo kon diao wai mai
I really don’t like that you still call, still call, still call and care if I’m still alone or not
ไม่ชอบที่เธอคอยถามใครๆ ว่าฉันทำใจ ทำใจ ได้รึเปล่า ได้รึเปล่า
Mai chaup tee tur koy tahm krai krai wah chun tum jai tum jai dai reu plao dai reu plao
I don’t like that you keep asking everyone if I’ve been able to accept it, accept it or not

ฉันไม่ชอบที่ในความจริงเธอเองเป็นคนเดินไป ทำไมต้องห่วง ต้องกลัวฉันเหงา
Chun mai chaup tee nai kwahm jing tur eng pen kon dern pai tum mai dtaung huang dtaung glua chun ngao
I don’t like that in reality, you’re just someone walking by, why do you have to worry or be afraid that I’m lonely?
เมื่อวันนี้เธอมีเขา เธอมีเขา ฉันมีแค่นี้จะบอกเธอ
Meua wun nee tur mee kao tur mee kao chun mee kae nee ja bauk tur
When today you have him, you have him, I have only this to tell you

(*) ฉันไม่รักเธอแล้วเนี้ยะ จบมั้ย
Chun mai ruk tur laeo nia job mai
I don’t love you anymore, is this over?
ซึ่งก็แปลว่าเธอเลิกสงสาร ฉันได้ซะที นะเธอ
Seung gor plae wah tur lerk song sahn chun dai sa tee na tur
So that means you can stop pitying me, okay?
กลับไปให้เวลากับคนที่เธอรัก
Glup pai hai welah gup kon ee tur ruk
Go and give your time to the person you love
ถ้าไม่รักฉันแล้ว จบได้มั้ย
Tah mai ruk chun laeo job dai mai
If you don’t love me anymore, can this be over?
เธอจะรออะไรเมื่อไม่รัก ต้องตัดให้หมด ทั้งใจ
Tur ja ror arai meua mai ruk dtaung dtut hai mot tung jai
What are you waiting for when you don’t love me? You have to give this up
อย่าให้เศษจากความหวั่นไหวบาดใจฉันเลย
Yah hai set jahk kwahm wun wai baht jai chun loey
Don’t let fragments from nervousness cut my heart

ก็รู้ว่าเธอเป็นคนใจดี ใจดี ใจดี บางทีก็ออกจะขี้สงสาร
Gor roo wah tur pen kon jai dee jai dee jai dee bahng tee gor auk ja kee song sahn
I know that you’re a kind, kind, kind person, but sometimes you’re rather soft-hearted
รู้มั้ยว่าฉันเป็นคนไม่ยอม ไม่ยอม ไม่ชอบให้ใคร มาเห็นใจ มาเห็นใจ
Roo mai wah chun pen kon mai yaum mai yaum mai chaup hai krai mah hen jai mah hen jai
Do you know I’m a stubborn, stubborn person? I don’t like letting anyone sympathize, sympathize with me

ถ้าสมมุติว่าการลืมใครบางคนที่มีเพียงเธอ มันทำให้เธอหน่ะ ดูเหมือนร้าย
Tah sommoot wah gahn leum krai bahng kon tee mee piang tur mun tum hai tur na doo meuan rai
If supposing the act of forgetting someone who had only you makes you seem cruel
ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ฉันเตรียมคำนี้ไว้เพื่อเธอ
Tah yahng nun mai pen rai mai pen rai chun dtriam kum nee wai peua tur
If it’s like that, it’s okay, it’s okay, I’ve prepared these words for you

(*,*,*)

Title: รักกว่านี้ไม่มีอีกละ / Ruk Gwah Nee Mai Mee Eek La (There’s No More Love Than This)
English Title: “No More”
Artist: Timethai (ธามไท) ft. Tomo K-Otic
Album: [New Single]
Year: 2011

ทราบแล้วไม่ต้องเปลี่ยน ทราบแล้วไม่ต้องเปลี่ยน
Sahp laeo mai dtaung plian sahp laeo mai dtaung plian
I realize it, there’s no need to change, I understand it, there’s no need to change
รักที่ให้เธอไป ไม่ได้คิดอะไรๆ
Ruk tee hai tur pai mai dai kit arai arai
The love I gave you, you didn’t think anything of it

ทราบแล้วไม่ต้องเปลี่ยน แล้วไม่ต้องเกรงใจ
Sahp laeo mai dtaung plian laeo mai dtaung greng jai
I know already, there’s no need to change and no need to be courteous
ก็มันเต็มใจให้เธอ
Gor mun dtem jai hai tur
I willingly give it to you

(*) My Girl เธอจะน่ารักกว่านี้ ก็รักเธอได้เท่าเดิม (Baby Baby)
My girl tur ja naruk gwah nee gor ruk tur dai tao derm (baby baby)
My girl, if you were cuter than this, I’d love you just the same (baby baby)
My Heart ต่อให้มันใหญ่ว่านี้ ก็คงรักได้แค่เธอ (Only you Only you)
My heart dtor hai mun yai gwah nee gor kong ruk dai kae tur (only you only you)
My heart, even if it was bigger than this, it would still love only you (only you, only you)

(**) รักกว่านี้ไม่มีอีกละ
Ruk gwah nee mai mee eek la
There’s no more love than this
เทใจทั้งใจไปให้เธอหมด
Tay jai tung jai pai hai tur mot
I’m giving my entire heart to you
รักกว่านี้ไม่มีอีกละ
Ruk gwah nee mai mee eek la
There’s no more love than this
มากขึ้นน้อยลงคงไม่ได้แล้ว
Mahk keun noy long kong mai dai laeo
Even a little more isn’t possible

(***) Hoo Wie Hoo Wie Girl Baby you’re my world
Why oh Why a ay นี่ก้รักแล้วไง
Why oh why a ay nee gor ruk laeo ngai
Why oh why a ay, I love you, so what?
Hoo Wie Hoo Wie Girl มันLimitแล้วเธอ
Hoo wee hoo wee girl mun limit laeo tur
Hoowee hoowee girl, it’s reached the limit
โลกสลาย ก็รักเธอได้เท่าเดิม
Lohk Salai gor ruk tur dai tao derm
Even if the world was destroyed, I’d still love you the same

ฉันรักเธอเท่าไหร่ ฉันรักเธอเท่าไหร่
Chun ruk tur tao rai chun ruk tur tao rai
How much do I love you? How much do I love you?
รักไปหมดทั้งใจ เท่าไหร่เท่ากัน
Ruk pai mot tung jai tao rai tao gun
I love you with all of my heart, to the very limit

ฉันรักเธอเท่าไหร่ ฉันรักเธอเท่าไหร่
Chun ruk tur tao rai chun ruk tur tao rai
How much do I love you? How much do I love you?
ฉันรักแค่เธอเท่านั้น
Chun ruk kae tur tao nun
I love only you

(*,**,***)

เมื่อถึงที่สุดเมื่อมันมาถึงจุดมันจะไม่เคลื่อนไหว
Meua teung tee soot meua mun mah teung joot mun ja mai kleuan wai
Until the end, up to that point, I won’t move
น้ำที่มันต้มจนมันเดือดต่อให้ร้อนกว่านี้มันก็ได้แค่เดือด
Num tee mun dtom jon mun deuad dtor hai raun gwah nee mun gor dai kae deuat
Even if it’s hotter than water that boils until it bubbles over, it’s okay, I’ll just boil
น้ำตรงที่จุดเยือกแข็งต่อให้เย็นกว่านี้มันก็ได้แค่น้ำแข็ง
Num dtrong tee joot yeuak kaeng dtor hai yen gwah nee mun gor dai kae num kaeng
Even if it’s colder than freezing water, that’s fine, it’s just ice

Still, still, still, you still beautiful
Now who’s gonna stop us,
Who’s gonna change us,
Just us, and who can come in between us

(**,***)

[NOTE]:Thank you Enceret for being able to hear the English rap~ xD

C
ชู้ทางไลน์ / Choo Tahng Line (Cheating Through Line) [Hidden Line]

D
Don’t Judge Me

F
แฟนพันธุ์ท้อ / Faen Pun Tor (Disheartened Lover) [Spy]

I
Impossible (เป็นไปไม่ได้)
It’s Time

J
เจ็บคนเดียวก็พอ / Jep Kon Diao Gor Por (Hurting One Person is Enough) [Blame It On Me]
…จบมั้ย / …Jop Mai (…Is It Over?) [The End]

K
แค่อีกวันที่รักเธอ / Kae Eek Wun Tee Ruk Tur (Just Another Day to Love You) [All I Need]

M
มาได้จังหวะ / Mah Dai Jungwah (Come Take the Chance) [In Time]
ไม่มีทางไม่มีเธอ / Mai Mee Tahng Mai Mee Tur (No Way I Won’t Have You) [Always Da One]
ไม่เป็นไร / Mai Pen Rai (All Good)
มีอะไรอีกมั้ยฯ / Mee Arai Eek Mai (Is There Anything Else?) [Top Secret]

R
รักกว่านี้ไม่มีอีกละ / Ruk Gwah Nee Mai Mee Eek La (There’s No More Love Than This) [No More]

Y
อย่าหาว่าฉันร้าย / Yah Hah Wah Chun Rai (Don’t Accuse Me of Being Bad) [Don’t Judge Me]

   
All songs tagged Timethai