Thanwa Raseetanu

All posts tagged Thanwa Raseetanu

Title: ปลาไหล / Bplah Lai (Eel)
Artist: Thanwa Raseetanu (ธันวา อาร์สยาม)
Album: ??
Year: ??

เธอนั้นรักฉัน หรือเธอนั้นรักเขา บอกฉันได้ไหมเอย
Tur nun ruk chun reu tur nun ruk kao bauk chun dai mai oey
Do you love me or do you love him? Please tell me
อย่ามาทำเฉย อย่าทำแบบนี้มันไม่ดีรู้ไหม
Yah mah tum choey yah tum baep nee mun mai dee roo mai
Don’t act indifferent, don’t act like this, don’t you know it’s not good?
คนเพียงหนึ่งคน ไยมีสองใจ เป็นปลาไหลหรือปล่าว
Kon piang neung kon yai mee saung jai bpen bplah lai reu bplao
Why does one person have two hearts? Are you an eel or what?
หน้าเธอขาวขาว แต่เธอเจ้าชู้ ดูดู๊ดู เธอทำ
Nah tur kao kao dtae tur jao choo doo doo doo tur tum
Your face is white, but you’re a player, look look look what you’ve done

จับได้คาหนัง จับได้คาเขา ตีหน้าเศร้าทำไม
Jup dai kah nung jup dai kah kao dee nah sao tummai
I catch you at a movie, I catch you with him, why look so sad?
บีบให้มันไหล บีบให้ออกมา น้ำตาคนโกหก
Beep hai mun lai beep hai auk mah num dtah kon gohhok
Forcing the tears to flow, squeezing them out, the tears of a liar
เธอไม่ต้องยก คำมาแก้ตัว ฉันไม่เชื่อเธอหรอก
Tur mai dtaung yok kum mah gae dtua chun mai cheua tur rauk
You don’t have to give me any excuses, I don’t believe you
ยิ่งกว่าผีหลอก หลอกยิ่งกว่าผี หลอกทุกวี่ทุกวัน
Ying gwah pee lauk lauk ying gwah pee lauk took wee took wun
More than a ghost’s trick, you trick more than a ghost, tricking me every day

(*) หรือเธอเห็นฉันนั้นเป็นของเล่น เป็นแค่หนูทดลอง
Reu tur hen chun nun bpen kaung len bpen kae noo tot laung
Or do you see me as a toy? As just a guinea pig?
เธอเล่นควบสอง เธอเล่นสับราง ยิ่งกว่าทางรถไฟ
Tur len kuap saung tur len sup raung ying gwah tahng rot fai
You play with two, you play and switch tracks more than a train
เธอเล่นสับใจ ปลาไหลชุบน้ำมัน
Tur len sup jai bplah lai choop num mun
You playfully cut open hearts, an eel coated in oil

(**) ถ้าหากเธอรักเขา ก็จงลืมฉัน เพราะมันไม่มีประโยชน์
Tah hahk tur ruk kao gor jong leum chun pror mun mai mee bprayoht
If you love him, forget about me, because I’m no benefit to you
ฉันจะไม่โกรธ หากไม่ดีพอ ก็ขอเป็นฝ่ายไป
Chun ja mai groht hahk mai dee por gor kor bpen fai bpai
I won’t be angry if I’m not good enough, I want to be the person who leaves
แต่หากเธอรักฉัน ก็จงทิ้งเขา อย่าเอามาขวางทางใจ
Dtah hahk tur ruk chun gor jong ting kao yah ao mah kwahng tahng jai
But if you love me, dump him, don’t block the path of our hearts
ฉันไม่ใช้ไก่ ฉันไม่ใช้ลา ให้เธอมาหลอกกัน
Chun mai chai gai chun mai chai lah hai tur mah lauk gun
I’m not a chicken, I’m not a jackass that you can deceive

(*,**)

แต่หากเธอรักฉัน ก็จงทิ้งเขา อย่าเอามาขวางทางใจ
Dtah hahk tur ruk chun gor jong ting kao yah ao mah kwahng tahng jai
But if you love me, dump him, don’t block the path of our hearts
ฉันไม่ใช้ไก่ ฉันไม่ใช้ลา ให้เธอมาหลอกกัน
Chun mai chai gai chun mai chai lah hai tur mah lauk gun
I’m not a chicken, I’m not a jackass that you can deceive

Title: สันดานเจ้าชู้ / Sundahn Jaochoo (Trait of Unfaithfulness)
Artist: Thanwa Raseetanu (ธันวา ราศีธนู อาร์สยาม)
Album: ควาย 2 / Kwai Saung (Buffalo 2)
Year: 2013

ปากก็บอกไม่มีอะไร
Bpahk gor bauk mai mee arai
Your mouth tells me that it’s nothing
แต่ในใจซ่อนความลับอยู่
Dtae nai jai saun kwahm lup yoo
But in your heart, you’re hiding a secret
นี่คือสันดานของคนเจ้าชู้
Nee keu sundahn kaung kon jaochoo
This is the trait of an unfaithful person
พอห่างคู่หนูโสดนะคะ
Por hahng koo noo soht na ka
As soon as they’re far apart from their lover, they’re single
พอห่างคู่หนูโสดนะคะ
Por hahng koo noo soht na ka
As soon as they’re far apart from their lover, they’re single

แสร้งออดอ้อนทำอ่อนเดียงสา
Saeng autaun tum aun diang sah
You pretend to beg with me and act inexperienced
ร่ายมารยาหมื่นร้อยเล่มเกวียน
Rai mahn yah meun roy lem gwian
You have hundreds of thousands of tricks at your disposal
กี่คนแล้วเธอที่ทิ้งแล้วเปลี่ยน
Gee kon laeo tur tee ting laeo bplian
How many people have you tossed aside and changed?
ทำเป็นเนียนยิ่งกว่าปลาไหล
Tum bpen nian ying gwah bplah lai
Acting more slippery than an eel

(*) ต่อหน้าต่อตา ยังกล้าโทรหาเขา
Dtor nah dtor dtah yung glah toh hah kao
Right in front of my face, in front of my eyes, you still dare call him
สิ้นแล้วไอ้เสือเก่า นั่งหงอยเหงาเป็นหอยตาย
Sin laeo ai seua gao nung ngoy ngao bpen hoy dtai
I’m over like an old tiger, sitting lonely like a dead clam
ต่อหน้าต่อตา ยังโทรหาผู้ชาย
Dtor nah dtor dtah yung toh hah poo chai
Right in front of my face, in front of my eyes, you still call other men
เห็นฉันไม่มีความหมาย เห็นฉันไม่มีหัวใจ
Hen chun mai mee kwahm mai hen chun mai mee hua jai
You see me as being meaningless, you see me as not having a heart

ซ่อนเอาไว้ในใจของเรา
Saun ao wai nai jai kaung rao
Hiding it away in our hearts
โคตรโศกเศร้าแสนทรมาน
Koht sohk sao saen toramahn
The freaking sadness is such torture
ไม่ต้องเสแสร้งทำเป็นสงสาร
Mai dtaung say saeng tum bpen song sahn
There’s no need to fake any pity
ป้อนคำหวานผสมมารยา
Bpaun kum wahn pasom mahn ya
Feeding sweet words mixed with tricks

(*,*)

ถึงฉันไม่มีความหมาย แต่ฉันก็มีหัวใจ
Teung chun mai mee kwahm mai dta chun gor mee hua jai
Even though I’m meaningless, I have a heart

   
คำร้อง / ทำนอง : ธันวา ราศีธนู เรียบเรียง : รุ่ง รินรัมย์