Teh Uthen Prommin

All posts tagged Teh Uthen Prommin

Title: หกปี / Hok Bpee (6 Years)
Artist: Teh Uthen Prommin (เท่ห์)
Album: 2191 วันที่ฉันรักเธอ / 2191 Wun Tee Chun Ruk Tur
Year: 1999

แต่ก่อนนั้น เมื่อครั้งฉันมีข่าวคราว
Dtae gaun nun meua krung chun mee kao krao
Before when I had rumors about me
เรื่องราวไปไหนทางไม่ดี แต่เธอกลับมองฉันเป็นคนดี
Reuang rao bpai nai tahng mai dee dtae tur glup maung chun bpen kon dee
The stories had taken a bad turn, but you ended up seeing me as a good person
ใช่สิ ก่อนนี้เธอไม่มีใคร
Chai si gaun nee tur mai mee krai
Yes, before this, you didn’t have anyone else

แต่ตอนนี้ฉันที่เธอเคยห่วงใย กลายไปเป็นคนไม่ดี
Dtae dtaun nee chun tee tur koey huang yai glai bpai bpen kon mai dee
But now, the person whom you once worried about has become a bad person
คงเป็นเพราะใจเธอแอบมี คนดีเทพบุตรสุดบูชา
Kong bpen pror jai tur aep mee kon dee taypaboot soot boochah
It’s probably because your heart secretly has another male deity you’re worshiping

(*) เธอนั้นบอกว่าเธอเสียใจ ที่จากไปเธอนั้นมีเหตุผล
Tur nun bauk wah tur sia jai tee jahk bpai tur nun mee het pon
You told me you were sorry for leaving and that you had your reasons
บอกว่าใจของเธอสับสน มีแต่คนเขาบอกว่าฉันไม่ดี
Bauk wah jai kaung tur sup son mee dtae kon kao bauk wah chun mai dee
You told me that your heart was mixed up, there were only people telling you that I was bad
ไม่เป็นไรรู้ใจมาหกปี สิ่งดีคงพอหลงเหลือบ้าง
Mai bpen rai roo jai mah hok bpee sing dee kong por long leua bahng
It’s okay, you’ve known my heart for 6 years, there’s probably enough good things left
เหตุที่ทำให้เราแยกทาง รู้ไว้บ้างเธอคิดมากไป
Het tee tum hai rao yaek tahng roo wai bahng tur kit mahk bpai
Keep in mind, you’re overthinking the reason that made us separate

(*)

รู้ไว้บ้าง ใครไม่มีใจ
Roo wai bahng krai mai mee jai
Keep in mind who doesn’t have a heart

Title: วันลืม / Wun Leum (The Day I Forget)
Artist: Teh Uthen Prommin (เท่ห์)
Album: 2191 วันที่ฉันรักเธอ / 2191 Wun Tee Chun Ruk Tur
Year: 1999

ยังรักกันดีหรือเปล่า กับเขาคนใหม่ของเธอ
Yung ruk gun dee reu bplao gup kao kon mai kaung tur
Are you still in love with your new boyfriend?
อยากให้เธอได้สุขเสมอ ไม่อยากให้เธอช้ำใจ
Yahk hai tur dai sook samur mai yahk hai tur chum jai
I always want you to be happy, I don’t want you to be heart-broken
ฉันคิดถึงเธอทุกวัน แม้ฝันก็เห็นหน้าเธอ
Chun kit teung tur took wun mae fun gor hen nah tur
I think about you every day, even if I’m dreaming, I see your face
แต่ก็มีบางทีที่เผลอ คิดว่าเธอยังรักกัน
Dtae gor mee bahng tee tee plur kit wah tur yung ruk gun
But sometimes I carelessly imagine that you still love me

(*) ตอบกันได้ไหม เธอรักทำไหมเธอปิดฉัน
Dtaup gun dai mai tur ruk tum mai tur bpit chun
Please answer me, why did your love shut me out?
ไม่เคยได้รู้ เพราะเขารักกันฉันไม่รู้
Mai koey dai roo pror kao ruk gun chun mai roo
I never realized it, I didn’t know it was because he loved you
ตราบวันที่เธอเดินเข้ามา เอ่ยคำร่ำลาถ้อยคำบาดหัวใจ
Dtrahp wun tee tur dern kao mah oey kum rum lah toy kum baht hua jai
Since the day you walked up and said good-bye, those words pained my heart
รู้ไหมที่เธอนั้นบอก ว่าฉันคงลืมเธอได้
Roo mai tee tur nun bauk wah chun kong leum tur dai
Do you know? You told me that I’d be able to forget you
อยากให้เธอได้จำเอาไว้ วันตายคือวันลืม
Yahk hai tur dai jum ao wai wun dtai keu wun leum
I want you to remember that the day I die is the day I’ll forget

(*)

Title: มาสิมารักกัน / Mah Si Mah Ruk Gun (Come, Come Love Me)
Artist: Teh Uthen Prommin (เท่ห์)
Album: 2191 วันที่ฉันรักเธอ / 2191 Wun Tee Chun Ruk Tur
Year: 1999

มีเธอเท่านั้นในใจ ให้เธอเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
Mee tur tao nun nai jai hai tur cheua dai roy percent
I have only you in my heart, you can believe me 100%
ซบตากันดูจะรู้จะเห็น ว่ารักนี้มันดียังไง
Sop dtah gun doo ja roo ja hen wah ruk nee mun dee yung ngai
Look into my eyes and you’ll know, you’ll see how good this love is
เธอไม่ต้องคิดกังวล อย่ากลัวจะทำให้ช้ำใจ
Tur mai dtaung kit gung won yah glua ja tum hai chum jai
You don’t have to be worried, don’t be scared I’ll break your heart
จะไม่ทำลายจะไม่ทำร้าย ให้เธอเชื่อฉันได้ว่ารักจริง
Ja mai tum lai ja mai tum rai hai tur cheua chun dai wah ruk jing
I won’t mess this up, I won’t hurt you, I want you to be able to believe me that this love is real
ไออุ่นอุ่นตุนไว้ตลอดพร้อมให้ใจเธอมาพักพิง คอยโอกาสที่ฉันจะบอกรักเธอ
Ai oon oon dtoon wai dtalaut praum hai jai tur mah puk ping koy ohgaht tee chun ja bauk ruk tur
I’m always storing up warmth, ready for your heart to take a rest, waiting for the chance to tell you I love you

(*) มาสิมามาเก่งใกล้ๆซักนิด มะ มา มารวมชีวิตรวมหัวใจไว้ด้วยกัน
Mah si mah mah geng glai glai suk nit ma mah mah ruam cheewit ruam hua jai wai duay gun
Come, come be near me, come, come share our lives and share our hearts together
มาสิมามาอยู่เคียงข้างกับฉัน รักจริงมากมายไม่อั้นฉันมีให้ทุกเวลา
Mah si mah mah yoo kiang kahng gup chun ruk jing mahk mai mai un chun mee hai took welah
Come, come be beside me, I really love you so much, there’s no limitations, I’ll give it to you at all times

มีเธอเท่านั้นในใจอยู่ไหนฉันก็คิดถึงเธอ หลับตาลืมตาเจอหน้าเสมอ
Mee tur tao nun nai jai yoo nai chun gor kit teung tur lup dtah leum dtah jur nah samur
I have only you in my heart, wherever I am, I think about you, when I close my eyes or open my eyes
ภาพเธอเป็นดั่งเงาตามติด รอคอยอยู่ทุกคืนวัน
Pahp tur bpen dung ngao dtahm dtit ror koy yoo took keun wun
Your image is like a shadow following me, waiting every night and day
เมื่อไรจะได้มีสิทธิ์ ก็อยากดูแลเธอไปทั้งชีวิต
Meua rai ja dai mee sit gor yahk doo lae tur bpai tung cheewit
When will I have the right? I want to take care of you for all my life
ไม่คิดที่จะจากไปไหนเลย ไออุ่นอุ่นตุนไว้ตลอด
Mai kit tee ja jahk bpai nai loey ai oon oon dtoon wai dtalaut
I won’t think about leaving anywhere, I’m always storing up warmth
พร้อมให้ใจเธอมาพักพิง คอยโอกาสที่ฉันจะบอกรักเธอ
Praum hai jai tur mah puk ping koy ohgaht tee chun ja bauk ruk tur
Ready for your heart to take a rest, waiting for the chance to tell you I love you

(*,*,*,*,*,*)

Title: เงาใครในใจเธอ / Ngao Krai Nai Jai Tur (Whose Shadow is In Your Heart?)
Artist: Teh Uthen Prommin (เท่ห์)
Album: 2191 วันที่ฉันรักเธอ / 2191 Wun Tee Chun Ruk Tur
Year: 1999

คง เป็นใคร สักคน
Kong bpen krai suk kon
It’s probably someone
ที่เธอ ยังจำ ฝังใจ
Tee tur yung jum fung jai
Whom you still remember
วัน เวลา ผ่านไป
Wun welah pahn bpai
Time passes by
แต่ภาพ ในใจ มันยังย้ำ เตือน
Dtae pahp nai jai mun yung yum dteuan
But the image in your heart still reminds you
ฉันหวังว่าคงจะมี สักวัน
Chun wung wah kong ja mee suk wun
I hope that some day
ทุกอย่าง มันคง ลบเลือน
Took yahng mun kong lop leuan
Everything will fade away
กว่าจะรู้
Gwah ja roo
By the time I realized
ว่าที่ลาง ที่เลือน
Wah tee lahng tee leuan
What was fading
นั้นคือ รักเรา
Nun keu ruk rao
Was our love
เธอ เป็นคน บอกเอง
Tur bpen kon bauk eng
You were the one who told me yourself
ว่ามี เราเพียง สองคน
Wah mee rao piang saung kon
That there was only the two of us
เธอ คงจำ สับสน
Tur kong jum sup son
You probably were confused
หรือว่า อีกคน เธอลืม นับไป
Reu wah eek kon tur leum nup bpai
Or was there another person you forgot to count?
เพราะฉันมันเป็นคนมา ทีหลัง
Pror chun mun bpen kon mah tee lung
Because I was the second in your life
ก็ได้ แต่ทน ช้ำใจ
Gor dai dtae ton chum jai
I can only endure the heartache
แม้จะทุ่มจะเท เท่าไร
Mae ja toom ja tay tao rai
No matter how much I devote
ถมใจ ไม่เต็ม
Tom jai mai dtem
It doesn’t fill your heart

(*) ยิ่งได้เห็น
Ying dai hen
The more I see
ดวงตา ที่เหม่อ ลอย
Duang dtah tee mur loy
Your distracted gaze
เหมือนคน ไม่มี จิตใจ
Meuan kon mai mee jit jai
Like someone who doesn’t have any feelings
ทำให้ฉัน เข้าใจ
Tum hai chun kao jai
It makes me understand
ในความ หมาย
Nai kwahm mai
The meaning
ว่าใจ เธอยังมีเขา อยู่
Wah jai tur yung mee kao yoo
That your heart still has him
บอก ให้รู้
Bauk hai roo
Tell me and let me know
ว่าควร จะอยู่ หรือไป
Wah kuan ja yoo reu bpai
Should I stay or go?
หากจะรัก
Hahk ja ruk
If you love me
ก็คงได้เพียง แต่กาย
Gor kong dai piang dtae gai
It’s probably only with your body
เพราะใจ เธอไม่มี ให้กัน
Pror jai tur mai mee hai gun
Because you don’t have you heart to give to me
สิ่งที่เห็น
Sing tee hen
The thing I see
เมื่อเธอ สบตา ฉัน
Meua tur sop dtah chun
When you make eye contact with me
แม้ มันจะมี เงา ฉันอยู่
Mae mun ja mee ngao chun yoo
Even though there’s my reflection
แต่อยาก รู้
Dtae yahk roo
I want to know
เงาใคร ที่ในใจ เธอ
Ngao krai tee nai jai tur
Whose shadow is in your heart?

คืน ที่มี เมฆบัง
Keun tee mee mek bung
The cloudy nights
แม้ มัน จะดู มืดมัว
Mae mun ja doo meut mua
Even though they seem dark
แต่เงา ในคืน สลัว
Dtae ngao nai keun salua
But the shadow in the dim night
ยังอาจ มีวัน จะจางหาย ไป
Yung aht mee wun ja jahng hai bpai
Still might some day fade away
ทุกครั้งที่เราได้มอง สบตา
Took krung tee rao dai maung sop dtah
Every time we make eye contact
มันเจ็บ จนเกิน ห้ามใจ
Mun jep jon gern hahm jai
It hurts to much to stop
เพราะว่าเงาที่ใน หัวใจ
Pror wah ngao tee nai hua jai
Because the shadow in your heart
ของเธอ ไม่จาง
Kong tur mai jahng
Hasn’t faded

(*)

Title: รักจอมปลอม / Ruk Jaum Bplaum (Fake Love)
Artist: Teh Uthen Prommin (เท่ห์ อุเทน)
Album: ทุกนาทีที่มีรัก / Took Nahtee Tee Mee Ruk (Every Minute There’s Love)
Year: 1998

เจ็บปวดที่ได้รับรู้เรื่องราว
Jep bpuat tee dai rup roo reuang rao
It hurts to realize the story
ที่ผ่านมาเธอมีเขาในใจ
Tee pahn mah tur mee kao jai
That in the past you had him in your heart
เธอทำเป็นรักฉันมากมาย
Tur tum bpen ruk chun mahk mai
You acted like you loved me so much
แต่ใจนั้นอยู่กับเขา
Dtae jai nun yoo gup kao
But your heart was with him

(*) ดึงฉันมา เพียงหวังลองดู
Deung chun mah peiang wung laung doo
Pulling me, I only hoped to try to see
อยากจะรู้เขารักมากเท่าไหร่
Yahk ja roo kao ruk mahk tao rai
I want to know how much he loves you
พอถึงวันทีเธอสมใจ
Por teung wun tee tur som jai
As soon as you were satisfied
ก็จากไปเหมือนฉันเป็นส่วนเกิน
Gor jahk bpai meuan chun bpen suan gern
You left me like I was an extra piece

(**) ตบตาฉันมาตลอด
Dtaup dtah chun mah dtalaut
You pulled the wool over my eyes all along
หลอกใช้ฉันมาตั้งนาน
Lauk chai chun mah dtung nahn
Deceiving and using me for so long
ทำเป็นผูกพัน ฉันถึงเชื่อใจ
Tum bpen pook pun chun teung cheua jai
Acting like we had a connection, I believed you
เสียความรู้สึก ที่ฉันทุ่มเทลงไป
Sia kwahm roo seuk tee chun toom tay long bpai
I lost my feelings that I devoted to you
เกิดเป็นแผลลึกในใจ
Gert bpen plae leuk nai jai
They became a wound deep in my heart
เพราะรักจอมปลอม
Pror ruk jaum bplaum
Because of fake love

ไม่เคยมีใจแท้จริงให้กัน
Mai koey mee jai tae jing hai gun
You never had true feelings for me
ที่ผ่านมานั้นเพียงรักปลอมปลอม
Tee pahn mah nun piang ruk bplaum bplaum
What passed was just a fake love
เธอทำให้หัวใจต้องยอม
Tur tum hai hua jai dtaung yaum
You made my heart have to give in
ต้องทนต้องเจ็บจนตาย
Dtaung ton dtaung jep jon dtai
Have to endure, have to hurt to death

(*,**)

Title: เสียหายยับเยิน / Sia Hai Yup Yern (Destroyed)
Artist: Teh Uthen Prommin
Album: ??
Year: ??

บอกตัวเอง ว่าคงสักวัน
Bauk dtua eng wah kong suk wun
Telling myself that someday
เธอเองก็คงทิ้งไป
Tur eng gor kong ting bpai
You’ll dump me
คงถึงเวลาที่เราต้องจบกัน
Kong teung welah tee rao dtaung jop gun
It’s time for us to end

(*) ได้แต่คอยเตรียมตัว
Dai dtae koy dtriam dtua
I can only prepare myself
และเตรียมหัวใจ
Lae dtriam hua jai
And prepare my heart
รอวันที่เธอทิ้งกัน
Ror wun tee tur ting gun
Waiting for the day you dump me
จะสร้างกำแพง กั้นความไหวหวั่น
Ja sahng gum paeng gun kwahm wai wun
I’ll create a barrier, isolating my nervousness
ไม่ให้ฉันต้องมีน้ำตา
Mai hai chund taung mee num dtah
And not letting me cry

(**) แต่เธอรู้ไหม สิ่งที่ฉันพร้อม
Dtae tur roo mai sing tee chun praum
But do you know? The things that I’ve gotten ready
จะต้องเสียหายยับเยิน
Ja dtaung sia hai yup yern
Must be destroyed
เมื่อเธอทิ้งฉัน เมื่อเธอหายไป
Meua tur ting chun meua tur hai bpai
When you dump me, when you disappear
ไม่มีอะไรหนักเกิน
Mai mee arai nuk gern
Nothing is too strong
ไม่มีหลงเหลือ เมื่อต้องสูญเสีย
Mai mee long leua meua dtaung soon sia
There’s nothing left when it must be lost
ที่ใจเสียหายยับเยิน
Jee jai sia hai yup yern
When my heart is destroyed
ทุกทุกอย่าง มันเกิดขึ้นมา
Took took yahng mun gert keun mah
Everything must happen
ฉันไม่อาจจะหยุดน้ำตา
Chun mai aht ja yoot num dtah
I won’t stop the tears
ไม่มีแรงจะไป ต้านทาน
Mai mee raeng ja bpai dahn tahn
I don’t have the energy to resist
ต้องยอมปล่อยให้มันท่วมใจ
Dtaung yaum bploy hai mun tuam jai
I must let it flood my heart

ประมาทตัวเอง แค่เธอทิ้งกัน
Bpramaht dtua eng kae tur ting gun
I look down on myself, you just dumped me
มันคงไม่แรงเท่าไร
Mun kong mai raeng tao rai
However weak I am
เจ็บช้ำยังไง ก็คงจะไม่นาน
Jep chum yung ngai gor kong ja mai nahn
However it hurts, it won’t last very long

(*,**)

ใจ เมื่อมันต้องเสียเธอไป
Jai meua mun dtaung sia tur bpai
My heart, when I must lose you
ถึงรู้ว่าทรมาน
Teung roo wah toramahn
Though I know it’s torture
เตรียมใจป้องกัน แต่มันก็แพ้
Dtriam jai bpaung gun dtae mun gor pae
I’ve prepared to defend myself, but it’ll fail

(**)

Title: ทาสใจ / Taht Jai (Slave of the Heart)
Artist: Teh Uthen Prommin (เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์)
Album: 2191 วันที่ฉันรักเธอ / 2191 wun tee chun ruk tur (2191 Days that I Love You)
Year: 1999

มองตาเธอก็รู้ว่าเธอมีใครมากมาย
Maung dtah tur gor roo wah tur mee krai mahk mai
Looking in your eyes, I know you have so many other people
แต่ใจฉันรักเข้าแล้วให้ทำไง
Dtae jai chun ruk kao laeo hai tum ngai
But my heart loves you already, what do you want me to do?
ก็อยากจะขอร้อง สักครั้งนึงจะได้ไหม
Gor yahk ja kor raung suk krung neung ja dai mai
I want to beg just once, please
แค่ขอเป็นเพียงทาสใจของเธอ
Kae kor bpen piang taht jai kaung tur
I just want to be a slave to your heart

ไม่ว่าเธอจะไปหนใด จะขอเฝ้าคอยติดตาม
Mai wah tur ja bpai hon dai ja kor fao koy dtit dtahm
Wherever you’re going, I want to follow you
จะคอยบริการ ดูแลเทคแคร์สุดหัวใจ
Ja koy borigahn doo lae take care soot hua jai
I’ll serve you, look after you, and take care of you with all my heart
ทุ่มเททุกทางไม่หวังจะคืนกำไร
Toom tay took tahng mai wung ja keun gum rai
I’ll devote myself in every way and not hope for anything in return
เพียงเธอยิ้มให้หัวใจก็พองโต
Piang tur yim hai hua jai gor paung dtoh
With just your smile at me, my heart swells up

(*) โปรดเถิดโปรดใคร่ครวญ แหละ ทบทวนดูให้ดี
Bproht turt brpoht krai kruan lae top tuan doo hai dee
Please, please think about it and reconsider it carefully
กับตรงนี้ที่ฉันได้ทำไป
Gup dtrong nee tee chun dai tum bpai
With the things I’ve done here
ยังมีใครที่ไหนเล่าที่เขาให้เธอมากมาย
Yung mee krai tee nai lao tee kao hai tur mahk mai
You still have someone somewhere who has given you so much
อีกทั้งยังมีหัวใจรักจริง
Eek tung yung mee hua jai ruk jing
And on top of that, he still has a heart that really loves you

(**) ไม่ว่าเธอจะไปหนใด จะขอเฝ้าคอยติดตาม
Mai wah tur ja bpai hon dai ja kor fao koy dtit dtahm
Wherever you go, I want to follow you
จะเป็นสายธารดับร้อนให้เธอผ่อนคลาย
Ja bpen sai tahn dup raun hai tur paun klai
I’ll be the wind that blows away the heat and lets you relax
จะเป็นสายลม ลูบไล้ให้เธอชื่นใจ
Ja bpen sai lom loop lai hai tur cheun jai
I’ll be the wind caressing you and making you happy
จะเป็นทาสใจจนตายในมือเธอ
Ja bpen taht jai jon dtai nai meu tur
I’ll be a slave to your heart until I die by your hand

(*,**)

จะเป็นทาสใจจนตายในมือเธอ
Ja bpen taht jai jon dtai nai meu tur
I’ll be a slave to your heart until I die by your hand

Title: รับไว้สักคน / Rup Wai Suk Kon (Someone Accept Me)
Artist: Teh Uthen Prommin
Album: ??
Year: ??

ขอร้องสักนิด
Kor raung suk nit
I beg just a little
คิดอีกทีถ้ายังไม่ยอมสน
Kit eek tee tah yung mai yaum son
Think about it again, if you still refuse to care
ขอร้องสักนิด
Kor raung suk nit
I beg just a little
ดูอีกทีถ้ายังไม่แน่ใจ
Doo eek tee tah yung mai nae jai
Look again if you’re still not sure
เพราะรักของฉัน
Pror ruk kaung chun
Because my love
รับประกันถ้าเธอได้มีไว้
Rup bpragun tah tur dai mee wai
I guarantee, if you have it,
จะเป็นดั่งใจเธอต้องการ
Ja bpen dung jai tur dtaung gahn
It’ll be just as your heart desires

(*) ไม่ทำให้เธอเบื่อ
Mai tum hai tur beua
I won’t bore you
ไม่ทำให้เธอหน่าย
Mai tum hai tur nai
I won’t make you tired of things
จะดูแลเธอทุกๆวัน
Ja doo lae tur took took wun
I’ll take care of you every day
รับรองว่าพูดจริง
Rup raung wah poot jing
I guarantee that I’m speaking the truth
เธออย่ามัวไหวหวั่น
Tur yah mua wai wun
Don’t be nervous
ไม่ลองดูกัน มันก็ไม่รู้
Mai laung doo gun mun gor mai roo
If you don’t try and see, you won’t know

(**) รับฉันไว้สักคนเหอะ
Rup chun wai suk kon hur
Someone accept me
อยากให้รับฉันไว้สักคนเหอะ
Yahk hai rup chun wai suk kon hur
I want someone to accept me
รับไว้สักคนเหอะ
Rup wai suk kon hur
Someone accept me
ไม่ทำให้เสียใจเลย
Mai tum hai sia jai loey
I won’t make you sad
ถ้าคิดว่าเธอเบื่อ
Tah kit wah tur beua
If you think you’re bored
หากวันไหนถ้าคิดว่าเธอเบื่อ
Hahk wun nai tah kit wah tur beua
If any day you think you’re bored
ฉันพร้อมจะเปิดทางให้ไป
Chun praum ja bpert tahng hai bpai
I’m ready to open the way for you to leave

รับรักฉันไว้
Rup ruk chun wai
Accept my love
คิดให้ดีไม่มีอะไรเสีย
Kit hai dee mai mee arai sia
Think carefully, there’s nothing to lose
เพราะฉันก็รู้
Pror chun gor roo
Because I also know
เธอก็ยังไม่เคยจะชอบใคร
Tur gor yung mai koey ja chaup krai
You’ve still never liked anyone
และฉันก็รู้
Lae chun gor roo
And I also know
รู้ว่าเธอก็รออยู่ใช่ไหม
Roo wah tur gor ror yoo chai mai
Know that you’re waiting, aren’t you?
รอใครสักคนมาตั้งนาน
Ror krai suk kon mah dtung nahn
Waiting for someone for so long

(*,**)

Title: สงครามดอกรัก / Songkrahm Dauk Ruk (The Battle of Milkweeds)
Artist: Teh Uthen Prommin
Album: ??
Year: ??

ต้นรักต้นนี้ใครปลูกมันขึ้นมา
Who raised the beginning of this love
แล้วใยถึงไม่มาใส่ใจ
Laeo yai teung mai mah sai jai
And then stopped paying attention to it
ผ่านร้อนผ่านหนาว ต้องปวดร้าวเดียวดาย
Pahn raun pahn nao dtaung bpuat rao diao dai
Passing the heat and the cold, having to hurt alone
ไม่มีใครเห็นใจสักคน
Mai mee krai hen jai suk kon
Without anyone to have sympathy for me

(*) ฉันเหงาฉันเหงา เฝ้ารอคอยเรื่อยไป
Chun ngao chun ngao fao ror koy reuay bpai
I’m lonely, I’m lonely, constantly waiting
เหมือนต้นไม้ที่ไร้หยาดฝน
Meuan dton mai tee rai yaht fon
Like a flower without the rain
เหนื่อยหล้าอ่อนแรง ก็ยังต้องสู้ฝืนทน
Neuay lah aun raeng gor yung dtaung soo feun ton
I’m exhausted and weary, but I still must fight on
เดินไปบนหนทางเดียวดาย
Dern bpai bon hon tahng diao dai
Walking alone this lonely path

(**) ร้องพร่ำเพรียกเรียกหาใคร น้ำตาไหลรินล้นเอ่อ
Raung prum priak riak hah krai numd tha lai rin lon ur
Crazily calling out for anyone, the tears overflowing
แต่ไม่พบไม่เจอผู้ใด
Dtae mai pob mai jur poo dai
But I don’t find anyone
หวังเพียงได้ไออุ่นอิงไว้พึ่งพิงหัวใจ
Wung piang dai ai oon ing wai peung ping hua jai
Hoping only to be arm and able to lean on and depend on my heart
แต่จะร้องให้ดังแค่ไหน
Dtae ja raun hai dung kae nai
But however loudly I cry
ก็ไม่มีใครคนไหนได้ยิน
Gor mai mee krai kon nai dai yin
No one hears

(*,**)

Title: เตือนใจเธอ / Dteuan Jai Tur (Reminding Your Heart)
Artist: Teh Uthen Prommin (เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์)
Album: ??
Year: ??

คนอย่างฉัน คงมีแค่เพียงฝัน
Kon yahng chun kong mee kae piang fun
A guy like me only has dreams
สิ่งที่ฝัน ร่วมกันในวันเก่า
Sing tee fun ruam gun nai wun gao
The thing I dream about is us, together in the old days
อยากจะคอยเตือนใจที่ปวดร้าว
Yahk ja koy dteuan jai tee bpuat rao
I want to remind your broken heart
เจ็บและจำ จำฝังใจ
Jep lae jum jum fung jai
To hurt and remember it, memorize it

(*) จะไม่ขอวอน ให้เธอกลับคืนมา
Ja mai kor waun hai tur glup keun mah
I won’t beg for you to come back
จะไม่เสียน้ำตาให้กับเธอ
Ja mai sia numdtah hai gup tur
I won’t lose any tears over you
เจ็บและช้ำเท่าใดก็ใจของฉันเอง
Jep lae chum tao dai gor jai kaung chun eng
However much it hurts, it’s my heart
คนอย่างเธอ ไม่มีหัวใจ
Kon yahng tur mai mee hua jai
But a person like you doesn’t have a heart

อาจจะยืนมองบนหนทางสิ้นหวัง
Aht ja yeun maung bon hon tahng sin wung
I might be standing and looking on a path without hope
อยากจะคอยฟังวันที่เธอปวดร้าว
Yahk ja koy fung wun tee tur bpuat rao
I want to wait and listen for when you’re hurting
หากมีวันใด วันที่เธอถูกเขา
Hahk mee wun dai wun tee tur took kao
If that day comes, the day that you’re hurt
ทำลาย คงสะใจ
Tum lai kong sa jai
By him, I’ll be satisfied

โปรดจงไปในทางที่เธอต้องการ
Bproht jong bpai nai tahng tee tur dtaung gahn
Please go on whatever path you want
จะทนยอมทำใจที่เคยผิดหวัง
Ja ton yaum tum jai tee koey pit wung
I’ll endure accepting the fact that I was disappointed
ที่ผิดพลั้งพลาดไป ฉันยอมให้เธอ
Tee pit lung plaht bpai chun yaum hai tur
I’ll admit to you that I messed up

(*)