Tattoo Colour

All posts tagged Tattoo Colour

Title: หอมละลาย / Haum Lalai (Melting Scent)
Artist: Tattoo Colour ft. Mai Davika
Album: [Single (Commercial?)]
Year: 2016

That Feeling and touch
Oh… That beautiful scent
I miss you so much
It’s luxury nature

อยากเตรียมไว้ให้เธอเท่านั้น
Yahk dtriam wai hai tur tao nun
I only want to get ready for you
ให้เธอได้คิดถึงกันและกัน
Hai tur dai kit teung gun lae gun
To make you think of me
เธอรักกลิ่นหอมของช่อดอกไม้
Tur ruk glin haum kaung chor dauk mai
love like the smell of a bouquet of flowers

ได้ยินว่าน้ำหอมที่ดี
Dai yin wah num haum tee dee
You’ve heard that for the best perfumes
ต้องไปที่ Paris ใช่หรือเปล่า
Dtaung bpai tee Paris chai reu bplao
You must go to Paris, right?
ต้องเตรียมทุกอย่างให้ดีเสมอ
Dtaung dtriam took yahng hai dee samur
I’ve been preparing everything carefully
ให้เธอ Surprise
Hai tur surprise
To give you a surprise

(*) เพราะในคืนที่พิเศษ
Pror nai keun tee piset
Because, during a special night
ต้องเป็นของพิเศษเท่านั้น คนดี
Dtaung bpen kaung piset tao nun kon dee
There must be something special, darling
คัดน้ำหอมทุกยี่ห้อ
Kut num haum took yee hor
Check out every brand of perfume
ดอกไม้ทุก ๆ ช่อ
Dauk mai took took chor
And every bouquet of flowers
จะดีพอหรือเปล่า
Ja dee por reu bplao
Are they good enough?

(**) เพราะว่าเธอหอม เธอหอมจนใจแทบละลาย
Pror wah tur haum tur haum jon jai taep lalai
Because you have a scent, you have such a scent that my heart nearly melts
เธอทำให้ฉันนั้นหวั่นไหว
Tur tum hai chun nun wun wai
You make me nervous
แค่เพียงเธอเท่านั้น
Kae piang tur tao nun
Only you
ให้เธออยู่กับฉัน
Hai tur yoo gup chun
I want you to stay with me
ฉันไม่ต้องการสิ่งไหน
Chun mai dtaung gahn sing nai
I don’t need anything else

(***) เพราะว่าเธอหอม เธอหอมมากเกินกว่าสิ่งใด
Pror wah tur haum tur haum mahk gern gwah sing dai
Because you have a scent, you have a stronger scent than anything else
ไม่อาจจะหาได้จากไหน
Mai aht ja hah dai jahk nai
I can’t find it anywhere else
แค่เพียงเธอเท่านั้น
Kae piang tur tao nun
Only you
ให้เธออยู่กับฉัน
Hai tur yoo gup chun
I want you to stay with me
ขอแค่เธออย่าไปไหน
Kor kae tur yah bpai nai
I just ask that you don’t leave anywhere

เปิดเพลง My Cherie Amour
Bpert pleng my cherie amour
I’ve turned on the music, my cherie amour
จุดเทียนริน Champagne ไว้รอเธอ
Joot tian rin champagne wai ror tur
I’ve lit a candle and poured some champagne waiting for you
ฉันเตรียมทุกอย่างที่ดีเสมอ ให้เธอ Surprise
Chun dtriam took yahng tee dee samur hai tur surprise
I’ve prepared everything carefully to give you a surprise

(*,**,***)

I love the way you speak
the way you sing
And when I’m close to you
That beautiful scent
I miss you so much
It’s luxury nature

(**,***)

That Feeling and touch
Oh… I miss you so much

   
เนื้อร้อง : รัฐ พิฆาตไพรี, รังสรรค์ ปัญญาใจ
ทำนอง : รัฐ พิฆาตไพรี
เรียบเรียง : TATTOO COLOUR
Recording Engineer : รัฐ พิฆาตไพรี
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง & พี่เทอด smallroom BKK, Thailand

   
Clearly this is a song for a commercial, I assume some perfume brand, but they don’t mention the product in the Youtube video. But, for another episode of “Actors and Actresses Who Shouldn’t Sing,” I found all the comments claiming “omg, I can’t stand Mai’s voice” rather amusing. Her English pronunciation isn’t bad at all, if only it wasn’t such weird and awkward lines being sung-spoke William Shatner-style.

Edit: And with the music video release, we finally find out the mystery product is laundry detergent haha.
I still can’t get over how awkward and weird Mai’s verses are. But I love love LOVE that purple dress!

Title: จากกันด้วยดี / Jahk Gun Duay Dee (Breaking Up Amicably)
English Title: “Good-Bye”
Artist: Tattoo Colour ft. Soul After Six
Album: POP Dad
Year: 2014

กี่ที ที่เราสองคนต้องปวดใจ
Gee tee tee rao saung kon dtaung bpuat jai
The two of us were hurt many times
เรื่องราว มากมาย ร้องไห้ เพราะอะไร
Reuang rao mahk mai raung hai pror arai
So many memories, and crying, because of what?

(*) หรือฉันนั้นควรจะเสี่ยง ต้องเสี่ยงให้เธอจากไปช้าๆ
Reu chun nun kuan ja siang dtaung siang hai tur jahk bpai chah chah
Or should I risk it? Must I risk letting you slowly move away from me?
คล้ายๆ ว่ามันจะจบ ต้องจบลงไป ที่มีความหมาย ตลอดมา
Klai klai wah mun ja jop dtaung jop long bpai tee mee kwahm mai klaut mah
It seems like it will end, what was always meaningful to me must end

(**) จากกันด้วยดีเถอะ คำสัญญา นานเท่านาน เก็บเอาไว้
Jahk gun duay dee tur kum sunyah nahn tao nahn gep ao wai
Let’s break up amicably, we kept our promise for as long as possible
จากกันด้วยดีเถอะ คำสัญญา คงต้องลา จากกันไป
Jahk gun duay dee tur kum sunyah kong dtaung lah jahk gun bpai
Let’s break up amicably, we must say good-bye to our promise and leave each other
ทิ้งไว้ตรงนี้เถอะ คำสัญญา จะทรมาน สักเพียงไหน
Ting wai dtrong nee tur kum sunyah ja toramahn suk piang nai
Leave our promise right here, however torturous it’ll be
จบลงตรงนี้ จากกันด้วยดีเถอะ
Jop long dtrong nee jahk gun duay dee tur
It ends right here, let’s break up amicably

ที่จริง ก็รู้ตัว ฉันกลัว การจากลา
Tee jing gor roo dtua chun glua gahn jahk lah
In truth, I’ve realized I’m scared of saying good-bye
แต่ความ ความเสียใจ ยิ่งนานยิ่งทำร้าย จนเหนื่อยล้า
Dtae kwahm kwahm sia jai ying nahn ying tum rai jon neuay lah
But the longer this goes on, the more the sadness hurts me, I’m so exhausted

(*)

แม้ว่าเราจะรักกัน ฝันที่เคยผ่านกันมา
Mae wah rao ja ruk gun fung tee koey pahn gun mah
Even though we love each other and dream of the past
แม้มีคำสัญญา ว่าจะรักจนวันสุดท้าย
Mae mee kumsunyah wah ja ruk jon wun soot tai
Even though we promised we’d love each other until our final days
แต่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ รู้ตัวดีว่าคงแบกรับไม่ไหว
Dtae chuang welah tee leua yoo roo dtua dee wah kong baek rup mai wai
But we know full well that the time we have left can’t be shouldered anymore
เก็บความรักใส่กลับคืนในหัวใจ ถึงวันต้องร่ำลา
Gep kwahm ruk sai glup keun nai hua jai teung wund taung rum lah
Keep your love back in your heart, it’s time to say good-bye

(**,**)

   
เนื้อร้อง / ทำนอง : รัฐ พิฆาตไพรี
เรียบเรียง : Soul After Six
Recording Engineer : รุ่ง smallroom, นิ้ม smallroom, เทอดศักดิ์ small room, Chalinthorn Pimthakupt
Mixed and Mastered : รุ่ง smallroom, นิ้ม smallroom BKK, Thailand

Title: เกาะร้างห่างรัก / Gor Rahng Hahng Ruk (Deserted Island Separated from Love)
Artist: Tattoo Colour
Album: Hong Ser
Year: 2006

อยู่กลางทะเล มีน้ำกับทราย
Yoo glahng talay mee num gup sai
At the sea, there’s water and sand
มองไปทางใด ไม่เคยเห็นใครมา
Maung bpai tahng dai mai koey hen krai mah
Whichever way I look, I’ve never seen anyone
ติดเกาะอย่างนี้มานาน
Dtit gor yahng nee mah nahn
I’ve been stuck on an island like this for a long time
บางวันลงน้ำหาปลา
Bahng wun long num hah bplah
Some days I go diving for fish
จุดไฟต้องหาไม้มาขูดกัน
Joot fai dtaung hah mai mah koot gun
To light a fire, I must find sticks to rub together

ตกตอนกลางคืน ยิงหนาวจับใจ
Dtok dtaun glahng keun ying nao jup jai
When night falls, the cold grips my heart
อยู่ริมกองไฟ ข่มใจให้พักผ่อน
Yoo rim gaung fai kom jai hai puk paun
At the base of the campfire, I force my heart to rest
บางวันฉันเหงาฉันเพลีย
Bahng wun chun ngao chun plia
Some days I’m lonely and weary
อยากจะจิบเบบียร์ก่อนนอน
Yahk ja jip beer gaun naun
I want to sip a beer before going to bed
บางวันฉันร้อน วิ่ง ลงหาดทราย
Bahng wun chun raun wing long haht sai
Some days I get hot from running around on the beach

(*) เกาะร้างเกาะนี้ฉันอยู่ลำพังมานานเกินใจทนไหว
Gor rahng gor nee chun yoo lumpung mah nahn gern jai ton wai
I’ve lived alone on this deserted island for longer than my heart can stand
รอเรือสักลำมาพาฉัน แล่นออกไป
Ror reua suk lum mah pah chun laen auk bpai
I’m waiting for a boat to come and carry me out of here

(**) แต่จะมีใครหรือเปล่า ที่เห็นว่ายังมีเงาน่าสงสัย
Dtae ja mee krai reu bplao tee hen wah yung mee ngao nah song sai
But will there be anyone who will see that there’s still a suspicious shadow?
เกาะร้างยังมีคนอยู่ ยังหายใจ
Gor rahng yung mee kon yoo yung hai jai
This deserted island still has a person, he’s still breathing
และยังมีฉันอยู่ตรงนี้
Lae yung mee chun yoo dtrong nee
And still has me right here
บนเกาะที่น่าเบื่อ ก็หวังว่าจะมี เรือสักลำไหม
Bon gor tee nah beua gor wung wah ja mee reua suk lum mai
On this boring island, I hope there will be a boat
ที่รู้และพาฉันออกไปให้ได้
Tee roo lae pah chun auk bpai hai dai
That knows and can get me off of here
ก็อยากจะเฝ้ารอต่อไป
Gor yahk ja fao ror dtor bpai
I want to keep waiting

(*,**)

บนเกาะที่น่าเบื่อ ไม่เห็นสักลำเลยเรืออยู่ที่ไหน
Bon gor tee nah beua mai hen suk lum loey reuay yoo tee nai
On this boring island, I don’t see a single boat, where are they?
ชีวิตฉันคงจะออก ไปไม่ได้
Cheewit chun kong ja auk bpai mai dai
My life can’t go on
ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไป
Dtaung yoo yahng nee dtalaut bpai
I must live like this forever
ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไป
Dtaung yoo yahng nee dtalaut bpai
I must live like this forever
ต้องอยู่ อย่างนี้อีกนานไหม
Dtaung yoo yahng nee eek nahn mai
How much longer must I live like this?

Title: สุดท้ายแล้วเธอต้องไป / Soot Tai Laeo Tur Dtuang Bpai (In the End, You Must Go)
English Title: “Empty”
Artist: Tattoo Colour
Album: POP Dad
Year: 2014

เธออยู่ตรงนี้ อยู่ไม่ไกล และต่อจากนี้ อีกไม่นานเท่าไร
Tur yoo dtrong nee yoo mai glai lae dtor jahk nee eek mai nahn tao rai
You’re right here, not far, and from now on, it won’t be much longer
คนที่ตรงนี้ เขาต้องไป มีแค่ภาพทรงจำติดใจเท่านั้นเอง
Kon tee dtrong nee kao dtaung bpai mee kae pahp song jum dtit jai tao nun eng
Until the person right here has to go, there’s only memories stuck in your heart
แต่ทุกนาทีจากนี้จะเป็นเช่นไร เก็บรักที่มีเอาไว้
Dtae took nahtee jahk nee ja bpen chen rai gep ruk tee mee ao wai
But however every moment from now on will be, keep the love you have
แค่นั้นก็มีความหมาย
Kae nun gor mee kwahm mai
Only that is meaningful

(*) จากวันนี้ ฉันยังไม่รู้จะเป็นอย่างไร
Jahk wun nee chun yung mai roo ja bpen yahng rai
I still don’t know how things will be from now on
ในเมื่อเราต้องห่าง ตัวฉันทำทุกอย่าง สุดท้ายแล้วเธอต้องไป
Nai meua rao dtaung hahng dtua chun tum took yahng soot tai laeo tur dtaung bpai
When we had to separate, I did everything, but in the end, you had to go

(**) นับวันต่อจากนี้ เวลาที่มีค่อยๆห่างไกล
Nup wun dtor jahk nee welah tee mee koy koy hahng glai
From this day on, the time we had gradually gets further away
วันที่เราพบกัน ตัวฉันยังจำได้ อยากให้เก็บมันไว้
Wun tee rao pob gun dtua chun yung jum dai yahk hai gep mun wai
I can still remember the days we met, I want to keep them
ฉันนั้นรักเธออยู่ ทั้งที่รู้เธอต้องจากไป
Chun nun ruk tur yoo tung tee roo tur dtaung jahk bpai
I love you, even though I know you must go

(*,**)

ฉันนั้นรักเธออยู่ ทั้งที่รู้เธอต้องจากไป
Chun nun ruk tur yoo tung tee roo tur dtaung jahk bpai
I love you, even though I know you must go

   
เนื้อร้อง / ทำนอง : รัฐ พิฆาตไพรี
เรียบเรียง : Tattoo Colour
Recording Engineer : รุ่ง smallroom, นิ้ม smallroom, เทอดศักดิ์ smallroom, Chalinthorn Pimthakupt
Mixed and Mastered : รุ่ง smallroom, นิ้ม smallroom BKK, Thailand

Title: อยากรู้…เสมอมา / Yahk Roo Samur Mah (I’ve Always Wanted to Know)
Artist: Tattoo Colour
Album: Pop Dad
Year: 2014

อยากรู้….ที่ผ่านมา สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ
Yahk roo tee pahn mah sing tee chun mai kao jai
I want to know what happened, the things I don’t understand
ก็อยากรู้…ช่วยฉันที สิ่งเหล่านี้คืออะไร
Gor yahk roo chuay chun tee sing lao nee keu arai
I want to know, please tell me, what are these things?

(*) เหตุใดจากคนที่รักแต่ฉัน เปลี่ยนไปไม่รักกันนั้น..อยากรู้
Het dai jahk kon tee rukd tae chun bplian bpai mai ruk gun nun yahk roo
The reason you went from a person who loved only me to changing and not loving me anymore, I want to know
อยากรู้…ว่าเพราะอะไร ?
Yahk roo wah pror arai
I want to know…why?

ความรักจากเดิม บอกจะรักตลอดไป
Kwahm ruk jahk derm bauk ja ruk dtalaut bpai
The same love, you told me you’d love me forever
และอีกคำสัญญา และไม่นาน ก็จากไป
Lae eek kumsunyah lae mai nahn gor jahk bpai
And another promise, and soon, you left

(*)

(**) อาจเป็นเพียงลม ที่เปลี่ยนแปลงคำสัญญาต่างๆ
Aht bpen piang lom tee bplian bplaeng kum sunyah dtahng dtahng
It might have just been the wind that changed your promise into something else
เมฆหมอกบดบังท้องฟ้าสว่าง
Mek mauk bot bung taung fah sawahng
Clouds hiding the bright sky
สิ่งที่เห็น เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
Sing tee hen bplian bpai mai meuan derm
The things seem to have changed and aren’t the same
แต่ความเป็นจริง ไม่มีคำปลอบหัวใจ ใดใด
Dtae kwahm bpen jing mai mee kumbplaup hua jai dai dai
But in reality, there’s no words to comfort my heart
ทุกสิ่งต่างเกิดแล้วสิ้นลงไป
Took sing dtahng gert laeo sin long bpai
Everything has happened and ended already
เป็นเช่นนั้นเอง….เสมอมา
Bpen chen nun eng samur mah
It’s always been like that

(***) อยากรู้ที่ผ่านมา จะผ่านพ้น ไปอย่างไร
Yahk roo tee pahn mah ja pahn pon bpai yahng rai
I want to know how to get through what has happened
ไม่อยากท้อ ทรมาน อยู่อย่างนี้ อีกต่อไป
Mai yahk tor toramahn yoo yahng nee eek dtor bpai
I don’t want to be discouraged and tortured like this anymore

(****) แค่อยากจะลืมทุกความเจ็บช้ำ อยากลืมภาพเธอคนนั้น
Kae yahk ja leum took kwahm jep chum yahk leum pahp tur kon nun
I just want to forget every pain, I want to forget your image
อยากรู้…ต้องทำยังไง
Yahk roo dtaung tum yung ngai
I want to know, what must I do?

(**,***,****)

Title: เธอต้องมีฉัน / Tur Dtaung Mee Chun (You Need Me)
Artist: Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2015

ทุกทีที่พบกัน ฉันเป็นอะไร
Took tee tee pob gun chun bpen arai
Every time we meet, something’s wrong with me
แว้บเดียวเธอหันมา ทุกอย่างล่องลอยและเคลิ้มไปไกล
Waep diao tur hun mah took yahng laung loy lae klerm bpai glai
The instant you turn around, everything floats and drifts far away
จนหยุดห้ามใจไม่รักไม่ได้
Jon yoot hahm jai mai ruk mai dai
Until I can’t stop my heart from loving you
เหมือนเธอไม่รู้ตัว ว่าฉันคิดอะไร
Meuan tur mai roo dtua wah chun kit arai
It’s like you don’t realize what I’m thinking
เห็นใครก็หลายคน ก็แอบมองเธออยู่ทุกวัน
Hen krai gor lai kon gor aep maung tur yoo took wun
I see everyone secretly looking at you every day
แต่จะเป็นคนไหนกัน
Dtae ja bpen kon nai gun
But who will it be?

(*) ฉันไม่รู้ว่าใครจะดีกับเธอแค่ไหน
Chun mai roo wah krai ja dee gup tur kae nai
I don’t know how good everyone is to you
ฉันไม่รู้ว่าใครจริงใจกับเธอเท่าฉันได้หรื­อเปล่า หรือเปล่า
Chun mai roo wah krai jing jai gup tur tao chun dai reu bplao reu bplao
I don’t know if anyone is as sincere about you as I am, as I am
ไม่เอาอย่าให้ฉันคอยอีกต่อไป
Mai ao yah hai chun koy eek dtor bpai
If you don’t want me, don’t make me wait any longer

(**) อยากให้เธอได้รู้จัก ได้รู้ว่าฉันเป็นใคร
Yahk hai tur dai roo juk dai roo wah chun bpen rai
I want you to know, to know who I am
หากว่าเธอจะสัมผัส ว่ารักคืออะไร
Hahk wah tur ja sum put wah ruk keu arai
If you will feel what love is
พาเธอออกไปมองที่สวยกว่า
Pah tur auk bpai maung tee suay gwah
Leading you out to look at a prettier place
มองท้องฟ้างดงามขึ้นใหม่
Maung taung fah ngot ngahm keun mai
Look at a new, beautiful sky
เธอต้องมีฉัน คนที่รักกัน
Tur dtaung mee chun kon tee ruk gun
You need me, the person who loves you
ไม่ใช่ฉัน แล้วมันจะเป็นใคร
Mai chai chun laeo mun ja bpen krai
If it’s not me, who will it be?

(*,**)

เอ๊ะเจออีกแล้วสิ เหมือนเรื่องบังเอิญ
Eh jur eek laeo si meuan reuang bung ern
Eh, we’ve already met, it’s like a coincidence
ฉันยืนอยู่ที่เดิม ถ้าหากว่าเธออยากเคลิ้มไปไกล
Chun yeun yoo tee derm tah hahk wah tur yahk klerm bpai glai
I’m standing in the same place, if you want to drift far away
จนหยุดห้ามใจเอาไว้ไม่ได้
Jon yoot hahm jai ao wai mai dai
Until I can’t stop my heart
บ้าไปซะแล้วเรา คิดได้อย่างไร
Bah bpai sa laeo rao kit dai yahng rai
I’m already crazy, how can I think?
เหมือนว่าจะจริงจัง จนเก็บเอาเธอไปฝันทุกวัน
Meuan wah ja jing jung jon gep ao tur bpai fun took wun
It’s like I’m so sincere, I’m keeping you in my dreams every day
อยากให้เราได้รักกัน
Yahk hai rao dai ruk gun
I want us to love each other

แล้วถ้าเธอได้รู้จัก ได้รู้ว่าฉันเป็นใคร
Laeo tah tur dai roo juk dai roo wah chun bpen krai
If you got to know me, got to know who I am
หากว่าเธอจะสัมผัส ว่ารักคืออะไร
Hahk wah tur ja sumput wah ruk keu arai
If you’ll feel what love is
พาเธอออกไปมองที่สวยกว่า
Pah tur auk bpai maung tee suay gwah
Leading you out to look at a prettier place
กี่วันท้องฟ้าเนิ่นนานเท่าไหร่
Gee wun taung fah nern nahn tao rai
However many days, however long it’ll be
เธอจะมีฉัน คนที่รักกัน
Tur ja mee chun kon tee ruk gun
You’ll have me, the person who loves you
ไม่ใช่ฉัน แล้วมันจะเป็นใคร
Mai chai chun laeo mun ja bpen krai
If it’s not me, who will it be?

   
เนื้อร้อง & ทำนอง : Ruzzy TC, RUNGSAN PANYAJAI / เรียบเรียง : TATTOO COLOUR
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : รุ่ง smallroom BKK, Thailand

Title: เผลอไป / Plur Bpai (Carelessly)
English Title: Friend With Benefit
Artist: Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2014

ดึกแล้วเราก็ยังไม่กลับ นอนเราก็นอนไม่หลับ
Deuk laeo rao gor yung mai glup naun rao gor naun mai lup
It’s late, we still haven’t gone home, we’re not sleeping
เกือบจะเวลาเช้า ในคืนที่เหน็บหนาว
Geuap ja welah chao nai keun tee nep nao
It’s nearly morning during a cold night
คุยกันถึงเรื่องเก่าๆ วันที่เราไม่เหลือใคร
Kooey gun teung reuang gao gao wun tee rao mai leua krai
Talking together about old things, the days we didn’t have anyone else left

เย็นมือคล้ายๆมันสั่น มองเธอแล้วใจยังหวั่น
Yen meu klai klai mun sun maung tur laeo jai yung wun
It’s like my hands are shaking, looking at you, my heart’s still trembling
กอดซักทีได้ไหม แต่ก็ข่มใจไว้
Gaut suk tee dai mai dtae gor kom jai wai
Can I finally hug you? But I keep my composure
ความจริงฉันคงไม่กล้า ปล่อยให้มันผ่านพ้นไป
Kwahm jing chun kong mai glah bploy hai mun pahn pon bpai
The truth is I’m not brave enough, so I let it pass by

(*) และช่วงเวลา ไม่รู้อะไร
Lae chuang welah mai roo arai
And time doesn’t know what
ที่มากดดันให้ฉันได้เฉลยในใจไม่กล้าจะเอ่ย
Tee mah got dun hai chund ai chaloey nai jai mai glah ja oey
Forced me to reply the things in my heart that I wasn’t brave enough to speak
ให้ฉันได้พูดไปอย่างนั้น
Hai chun dai poot bpai yahng nun
For me to speak like that

(**) ว่าฉันนั้นรักเธอ ก็ปากมันเผลอไป
Wah chun nun ruk tur gor bpahk mun plur bpai
That I love you, my mouth was careless
ในเวลาที่สองเราอ่อนไหว
Nai welah tee saung rao aun wai
When the two of us were weak
ได้ตัดสินใจพูดคำว่ารัก
Dai dtut sin jai poot kum wah ruk
I decided to say I loved you
และฉันไม่รู้ตัว ได้แต่ยอมรับมัน
Lae chun mai roo dtua dai dtae yaum rup mun
And I didn’t realize it, I could only accept it
เก็บคำบางคำซ่อนไว้ ว่าใจฉัน นั้นรักเธอ
Gep kum bahng kums aunw ai wah jai chun nun ruk tur
I kept some words hidden away, that my heart loves you
ฉันเผลอ ออกไป
Chun plur auk bpai
But I carelessly let them out

ต่อให้มองเธอเท่าไหร่ไม่เบื่อ คุยกันเหมือนเราเป็นเพื่อน
Dtor hai maung tur tao rai mai beua kooey gun meuan rao bpen peuan
No matter how much I look at you, I’m not bored, talking with you is like we’re friends
กอดซักทีได้ไหม แต่ก็ข่มใจไว้
Gaut suk tee dai mai dtae gor kom jai wai
Can I finally hug you? But I keep my composure
เอาจริงๆฉันคงไม่กล้า ปล่อยให้มันผ่านไป
Ao jing jing chun kong mai glah bploy hai mun pahn bpai
In reality, I’m not brave enough, so I let it pass by

(*,**)

เผลอไป
Plur bpai
Carelessly

Title: เพลงของเรา / Pleng Kaung Rao (Our Song)
Artist: Tattoo Colour
Album: Pop Dad
Year: 2014

ฉันได้ยินเสียงเพลงของเรา ที่บรรเลงขึ้นมา
Chun dai yin siang pleng kaung rao tee bunleng keun mah
I heard our song that was playing
เหมือนได้กลับไปสู่เวลาที่เคยมีกันและกัน
Meuan dai glup bpai soo welah tee koey mee gun lae gun
It’s like I went back to the time when we were once together
เป็นเพลงที่เคยได้ฟังตั้งนาน แต่ลืมมันไป
Bpen pleng tee koey dai fung dtung nahn dtae leum mun bpai
It’s a song I used to listen to for so long, but I forgot it
แต่ถ้าหากได้ยืนเมื่อไหร่ ก็กลับร้องไห้ออกมา
Dtae tah hahk dai yin meua rai gor glup raung hai auk mah
But whenever I hear it, I end up crying

(*) ยังคงรับรู้ถึงความรู้สึก ยังคงคิดถึงเมื่อวันที่ผ่าน
Yung kong rup roo teung kwahm roo seuk yung kong kit teung meu wun tee pahn
I still know the feelings, I still miss the days past
ภาพความทรงจำทุกครั้งจะคืนกลับมา อยู่ข้างในใจ
Pahp kwahm song jum took krung ja keun glup mah yoo kahng nai jai
Every time, the memories come back in my heart
ทำให้เราแม้เราได้จาก ทางที่เราเดินแม้มันจะห่าง
Tum hai rao mae rao dai jahk tahng tee rao dern mae mun ja hahng
Making us, even though we departed from the path that we traveled, even though we’re far apart
แต่ภาพความรักที่มีให้กันยังเก็บเอาไว้
Dtae pahp kwahm ruk tee mee hai gun yung gep ao wai
But I still keep the image of love that we gave each other

(**) ยังอยู่ตรงนี้ ยังมีเพลงของสองเรา
Yung yoo dtrong nee yung mee pleng kaung saung rao
I’m still right here, I still have our song
ที่ทำให้รู้สึกดี จากนี้ไป
Tee tum hai roo seuk dee jahk nee bpai
That makes me feel good from now on
แม้วันนั้นไม่มีวันกลับมาหา
Mae wun nun mai mee wun glup mah hah
Even though there’s no way those days will come back
แต่เสียงเพลงได้พาฉันกลับไป ในคืนวันที่ฉันมีเธอ
Dtae siang pleng dai pah chun glup bpai nai keun wun tee chun mee tur
But the song takes me back to the days I had you

แม้เรื่องราวของเราจะนานและผ่านมาไกล
Mae reuang rao kaung rao ja nahn lae pahn mah glai
Though our story is a long time ago and has passed far away
เราต่างได้เจอกับใครใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนกัน
Rao dtahng dai jur gup krai mai mai tee mai meuan gun
We’ve both met new people who aren’t like each other
แต่เมื่อเพลงของเราได้ร้องบรรเลงขึ้นมาเมื­่อไหร่
Dtae meua pleng kaung rao dai raung bunleng keun mah meua rai
But whenever our song starts playing
ทุกความรู้สึกในใจจะยังคงเป็นนิรันดร์
Took kwahm roo seuk nai jai ja yung kong bpen nirun
Every feeling in my heart will still last an eternity

(*,**)

เพลงที่เราเคยร้องด้วยกัน ในวันนั้น
Pleng tee rao koey raung duay gun nai wun nun
The song we used to sing together that day
เพลงที่มีความหมายผูกพัน
Pleng tee mee kwahm mai pook pun
The song that was meaningful to our relationship
เมื่อวันใดที่อ่อนล้า สิ่งเดียวที่ได้พาฉันเดินทางกลับไป
Meua wun dai tee aun lah sing diao tee dai pah chund ern tahng glup bpai
Whenever I’m exhausted, the one thing that can take me back down that road
คือเพลงรักของฉันและเธอ
Keu pleng ruk kaung chun lae tur
Is the love song of you and me

Title: เจ็บแล้วไม่จำ / Jep Laeo Mai Jum (Hurt and Don’t Remember)
English Title: “Love Alzheimer”
Artist: Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2014

(*) เจ็บสักกี่ครั้งก็ไม่จำ เจ็บอยู่อย่างนั้นทรมาน
Jep suk gee krung gor mai jum jep yoo yahng nun toramahn
I don’t remember how many times I’ve been hurt, hurting like that is torture
มันตอกและย้ำเกินกว่าที่ใครเข้าใจ
Mun dtok laeo yum gern gwah tee krai kao jai
It emphasizes it far more than anyone could understand
แต่เจ็บสักกี่ครั้งก็จะยอม ไม่ว่าจะร้องอีกสักเท่าไหร่
Dtae jep suk gee krung gor ja yaum mai wah ja raung eek suk tao rai
But however many times I’ll be hurt, I consent, regardless of how many times I’ll cry
จะเจ็บและทนรับไว้เพียงคนเดียว
Ja jep lae ton rup wai piang kon diao
I’ll hurt and accept it alone

ฉันเจ็บไม่จำเวลา จะทำจะคิดอะไร ก็เหมือนโดนทำร้าย..เรื่อยมา
Chun jep mai jum welah ja tum ja kit arai gor meuan dohn tum rai reuay mah
I get hurt, then don’t remember, whatever I do or think, it’s like I’ve been constantly hurt
ก็พอเข้าใจ ก็ยอมจะแลกจะมีน้ำตาก็ไม่มีปัญหา
Gor por kao jai gor yaum ja laek ja mee numd tah gor mai mee bpunhah
But I understand, I’m willing to exchange it for tears, no problem
อยากเป็นนกก็ต้องบินถ้าไม่บินก็ไม่ได้ไป
Yahk bpen nok gor dtaung bin tah mai bin gor mai dai bpai
If I want to be a bird, but I must fly, if I don’t fly, I won’t be able to go
อยากจะรักก็ต้องลอง เธอไม่มองก็ไม่เป็นไร
Yahk ja ruk gor dtaung laung tur mai
If I want to love, I must try, if you don’t look at me, that’s okay
ชินแล้ว ไม่เคยบ่น และจะทนเอาไว้
Chin laeo mai koey bon lae ja ton ao wai
I’m used to it, I never complain, and I’ll endure it

(*)

บางคนก็งง ทำไมฉันล้มลงตรงที่เดิมแล้วยังจะย้อน…มาใหม่
Bahng kon gor ngong tummai chun lom long dtrong tee derm laeo yung ja yaun mah mai
Some people are confused as to why I fall down at the same place and still come back again
ในมือของเธอยังมีมีดเล่มเดิมและเธอพร้อมที่จะใช้
Nai meu kaung tur yung mee meet lem derm lae tur praum tee ja chai
In your hand, you still have the same knife, and you’re ready to use it
อยากจะซัดเอาให้แรง เธอไม่แคร์ก็ไม่เป็นไร
Yahk ja sut ao hai raeng tur mai care gor mai bpen rai
You want to throw it strongly, you don’t care, and that’s okay
อยากจะทิ้งเอาให้ตายไม่ต้องอาย
Yahk ja ting ao hai dtai mai dtaung ai
You want to leave me for dead, you don’t have to be shy
ฉันไม่เป็นไร ชินแล้ว ไม่เคยบ่น และจะทนเอาไว้
Chun mai bpen rai chin laeo mai koey bon lae ja ton ao wai
I’m okay, I’m used to it, I never complain, and I’ll endure it

เหมือนนิยายจะจบตอน ทำให้เราไม่อยากนอน
Meuan niyai ja jop dtaun tum hai rao mai yahk naun
It’s like the end of a fairytale, making us not want to sleep
ต้องฝืนมาดู ต้องลุกขึ้นมา
Dtaung feun mah doo dtaung look keun mah
I must force myself to watch, I must get up
แม้เรื่องราวจะผิดหวัง ฉันก็ยังจะอ่านมัน อย่างนั้น…ทุกเวลา
Mae reuang rao ja pit wung chun gor yung ja ahn mun yahng nun took welah
Even though the story is disappointing, I still read it like that every time
จะทำร้ายเท่าไหร่ ฉันพร้อมจะอยู่
Ja tum rai tao rai chun praum ja yoo
However much it’ll hurt, I’m ready to be here
ให้เธอรู้ว่าใจฉันมีคุณค่า
Hai tur roo wah jai chun mee koon kah
And let you know that my heart has value
หวังสักวัน เพียงสักวัน เธอจะ รัก รัก กัน
Wung suk wun piang suk wun tur ja ruk ruk gun
I hope that some day, some day, you’ll love, love me

(*)

Title: ซ่อนหา / Saun Hah (Hide-and-Seek)
Artist: Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2014

เด็กๆ มีเกมหนึ่งเกมที่ทุกคนไม่ว่าใคร
Dek dek mee game neung game tee took kon mai wah krai
Kids have one game that everyone plays, no matter who they are
เราต่างมีความสุขใจได้ซ่อนหากันไปกันมา
Rao dtahng mee kwahms ook jai dai saun hah gun bpai gun mah
We all are happy getting to play hide-and-seek with each other
เราปิดตายืนนับถอยหลังจนครบค่อยลืมตาขึ้นม­า
Rao bpit dtah yeun nup toy lung jon krop koy leum dtah keun mah
We close our eyes and count backwards to zero, then open our eyes
ต่างก็มีมุมลับที่แอบซ่อนไว้ให้เราตามหา
Dtahng gor mee mom lup tee aep saunw ai hai rao dtahm hah
Everyone has a secret spot they secretly hide in for us to go looking for them
ไปหลบอยู่ตรงที่ใดใจฉันนั้นอยากจะรู้ อยากจะรู้
Bpai lop yoo dtrong tee dai jai chun nun yahk ja roo yahk ja roo
Where have you been hiding? My heart wants to know, it wants to know

จนวันที่เราเติบโตมันไม่ได้ต่างกันไป
Jon wun tee rao dterp dtoh mun mai dai dtahng gun bpai
Until the day we grew up, we were no different
ถ้าอยากจะเจออะไร ต้องเสาะหาให้ได้มันมา
Tah yahk ja jur arai dtaung sor hah hai dai mun mah
If you want to find anything, you must search for it
มีสิ่งเดียวที่ฉันนั้นอยากจะพบทุกช่วงเวลา
Mee sing diao tee chun nun yahk ja pob took chuang welah
There’s only one thing I’ve always wanted to find
ก็คือความรักแท้ที่แอบซ่อนไว้ให้เราตามหา
Gor keu kwahm ruk tae tee aep saun wai hai rao dtahm hah
And that’s true love that’s secretly hiding away for us to find
ไปหลบอยู่ตรงที่ใดใจฉันนั้นอยากจะรู้
Bpai lop yoo dtrong tee dai jai chun nun yahk ja roo
Where is it hiding? My heart wants to know

เฝ้าตามหาเนิ่นนานเท่าไร
Fao dtahm hah nern nahn tao rai
However long I’ve searched
ผ่านมานานและไกลแสนไกลหายังไม่เคยได้เจอ
Pahn mah nahn lae glai saen glai hah yung mai koey dai jur
I’ve searched long and far, but I still have never found it
เฝ้าตามหาแสนนานเท่าไร
Fao dtahm hah saen nahn tao rai
However long I’ve searched
คำว่ารักข้างในหัวใจ หายไปไม่เคยได้เจอ
Kum wah ruk kahng nai hua jai hai bpai mai koey dai jur
The word love inside my heart has disappeared, never to be found
ไปหลบอยู่ตรงที่ใดใจฉันนั้นอยากจะรู้
Bpai lop yoo dtrong tee dai jai chun nun yahk ja roo
Where is it hiding? My heart wants to know
อยากจะรู้ อยากจะรู้ อยากจะรู้
Yahk ja roo yahk ja roo yahk ja roo
Wants to know, wants to know, wants to know

เราปิดตายืนนับถอยหลังจนครบค่อยลืมตาขึ้นม­า
Rao bpit dtah yeun nup toy lung jon krop koy leum dtah keun mah
We close our eyes and count backwards to zero, then open our eyes
เพื่อจะเจอรักแท้ที่แอบซ่อนไว้ที่ใดกันนะ
Peua ja jur ruk tae tee aep saun wai tee dai gun na
To look for true love that’s secretly hiding somewhere

เฝ้าตามหาเนิ่นนานเท่าไร
Fao dtahm hah ner nahn tao rai
However long I’ve searched
ผ่านมานานและไกลแสนไกลหายังไม่เคยได้เจอ
Pahn mah nahn lae glai saen glai hah yung mai koey dai jur
I’ve searched long and far, but I still have never found it
เฝ้าตามหาแสนนานเท่าไร
Fao dtahm hah saen nahn tao rai
However long I’ve searched
คำว่ารักข้างในหัวใจ หายไปไม่เคยได้เจอ
Kum wah ruk kahng nai hua jai hai bpai mai koey dai jur
The word love inside my heart has disappeared, never to be found
ไม่เคยเจอ อยากจะรู้
Mai koey jur yahk ja roo
I’ve never found it, I want to know
ไปหลบอยู่ตรงที่ใดใจฉันนั้นอยากจะรู้
Bpai lop yoo dtrong tee dai jai chun nun yahk ja roo
Where is it hiding? My heart wants to know