Tao Somchai

All posts tagged Tao Somchai

Title: คนเดิมๆ / Kon Derm Derm (The Same Person)
Artist: Tao Somchai (เต๋า สมชาย)
Album: [Single]
Year: 2018

เคยยืนที่เดิมที่ตรงนี้ เรื่องราวดีๆยังเก็บไว้ เวลาใช่ไหมที่พาให้ฉันห่างไกลเธอ
Koey yeun tee derm tee dtrong nee reuang rao dee dee yung gep wai welah chai mai tee pah hai chun hahng glai tur
We once stood in the same place right here, I still remember the good times, it was time that lead me apart from you, right?

(*) นานเท่าไร ที่ไม่ได้เดินกลับมา ไม่รู้ที่ผ่านมา เธอจะลืมบ้างไหม
Nahn tao rai tee mai dai dern glup mah mai roo tee pahn mah tur ja leum bahng mai
How long has it been since I came back? I don’t know if you’ve forgotten the past

(**) เก่าๆ ดูพังๆ แต่ยังเป็นอย่างเดิม ไม่แต่งไม่เสริม ไม่เติมให้วุ่นวาย
Gao gao doo pung pung dtae yung bpen yahng derm mai dtaeng mai serm mai dterm hai woon wai
It seems like the old things have been demolished, but I’m still the same, nothing’s embellished, nothing’s enhanced, nothing is added to complicate things
ใครจะมองเห็นว่าเป็นตัวร้าย ไงก็ได้ไม่เคยว่ากัน ก็บอกไปตรงๆ ยังคงเป็นอย่างนี้ รวมทั้งเรื่องที่มีในใจฉัน ยังคงรู้สึกอย่างวันนั้น ยังรักเธออยู่ทุกวันหมดหัวใจ
Krai ja maung hen wah bpen dtua rai ngai gor dai mai koey wah gun gor bauk bpai dtrong dtrong yung kong bpen yahng nee ruam tung reuang tee mee nai jai chunyung kong roo seuk yahng wun nun yung ruk tur yoo took wun mot hua jai
Whoever sees me as a villain, well, I can’t blame them, but I’m telling you straight that I’m still like this, every memory I have in my heart, I still feel like that day, I still love you every day with all my heart

ไม่อ้อมไม่ค้อมไม่ปากหวาน จะเนินจะนานค่อยเปลี่ยนไหม ไม่เป็นอย่างใจแบบใครเขา ไม่ต้องคาดหวัง
Mai aum mai kaum mai bpahk wahn ja nern ja nahn koy bplian mai mai bpen yahng jai baep krai kao mai dtaung kaht wung
I’m not coy, I’m not a sweet-talker, after a while, have things changed? I’m not what you desire like everyone else, there’s no need to get your hopes up

(*,**,**)

ยังรักเธออยู่ทุกวันหมดหัวใจ
Yung ruk tur yoo took wun mot hua jai
I still love you every day with all my heart

   

เนื้อเพลง: ปิยะ ครุธา
ทำนอง: ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา
เรียบเรียง: เศรษฐ์สัณห์ เลาหเจริญสมบัติ

   

Wow, what a surprise to see one of RS’s 90 powerhouses making a comeback on Monomusic! He still sounds exactly the same haha 🙂

Title: มันดีอยู่แล้ว / Mun Dee Yoo Laeo (It’s Better Already)
Artist: Tao Somchai
Album: Profile
Year: ??

อย่าบอกว่ารักนะ อย่าบอกว่าเธอยังมีเยื่อใย
Yah bauk wah ruk na yah bauk wah tur yung mee yeua yai
Don’t tell me you love me, don’t tell me you still have feelings for me
เก็บมันเอาไว้ซะ เก็บใจเธอไว้ให้คนของเธอ
Gep mun ao wai sa gep jai tur wai hai kon kaung tur
Save it, keep your heart for your special someone

เมื่อใครคนนั้น เขาดีทุกอย่างเหมือนใจเธอต้องการ
Meua krai kon nun kao dee took yahng meuan jai tur dtaung gahn
When he’s great in every aspect like your heart desires
ไม่มีเหตุผล ที่เธอยังมาทำเป็นห่วงใยฉัน
Mai mee het pon tee tur yung mah tum bpen huang yai chun
There’s no reason that you should still be worried about me

จบกันไปแล้วนะ ก็อยากให้ลืมกันไปซะที
Job gun bpai laeo na gor yahk hai leum gun bpai sa tee
We’re over, I want you to forget about me
ไม่มีอีกแล้วนะ อย่าขุดอย่าคุ้ยในความสัมพันธ์
Mai mee eek laeo na yah koot yah kooey nai kwahm sum pun
There’s nothing left anymore, don’t try to dig up anything
อย่าทำให้ฉัน เข้าใจเธอผิดและคิดว่ายังรักกัน
Yah tum hai chun kao jai tur pit lae kit wah yung ruk gun
Don’t make me misunderstand you and think you still love me
อย่าทำให้ฉัน ต้องทรมานกับการโกหกตัวเอง
Yah tum hai chun dtaung toramahn gup gahn gohhok dtua eng
Don’t make me tortured with my lying to myself

(*) เมื่อเขาคนนั้นยังใช่อยู่ ฉันก็รู้ตัวดี
Meua kao kon nun yung chai yoo chun gor roo dtua dee
When he’s still the one, I know full well
ไม่มีความหมาย ไม่มีอะไรจะควรคู่เธอ
Mai mee kwahm mai mai mee arai ja kuan koo tur
It’s meaningless, nothing about me is suitable for you
เมื่อเขาคนนั้นยังใช่อยู่ ฉันก็ขอเป็นเพียง
Meua kao kon nun yung chai yoo chun gor kor bpen piang
When he’s still the one, I only want to be
แค่คนที่เฝ้า มองเธอไกลๆ อย่างเคยรักกัน
Kae kon tee fao maung tur glai glai yahng koey ruk gun
The person who looks at you from a distance like we were once in love
มันดีอยู่แล้ว
Mun dee yoo laeo
It’s better already

มันดีอยู่แล้วนะ ที่เธอมีใครมาคอยเข้าใจ
Mun dee yoo laeo na tee tur mee krai mah koy kao jai
It’s better already that you have someone who understands you
ต้องดีกับเขานะ เมื่อเธอมีเขาเป็น คนสำคัญ
Dtaung dee gup kao na meua tur mee kao bpen kon sumkun
Be good to him, when he’s your important person
อยากให้เธอสมหวัง และมีความสุข ขอเอาใจช่วยเธอ
Yahk hai tur som wung lae mee kwahm sook kor ao jai chuay tur
I want you to have your hopes fulfilled and to be happy, I wish you success
อยากให้เธอรู้ไว้ ว่าฉันคนหนึ่ง ดีใจด้วยเสมอ
Yahk hai tur roo wai wah chun kon neung dee jai duay samur
I want you to keep in mind that I am always happy for you

(*,*)

เพราะรักครั้งนี้มันลงตัว เหมือนที่ต้องการ
Pror ruk krung nee mun long dtua meuan tee dtaung gahn
Because this time, your love is perfect, like you’ve wanted
ก็ควรรักษาและดูแลไว้
Gor kuan ruk sah lae doo lae wai
And you should look after and take care of it
เพราะรักครั้งนี้มันลงตัว เหมือนที่ต้องการ
Pror ruk krung nee mun long dtua meuan tee dtaung gahn
Because this time, your love is perfect, like you’ve wanted
จะกลับมาหาฉันอีกทำไม
Ja glup mah hah chun eek tummai
Why come back looking for me?