Sweety Boy

All posts tagged Sweety Boy

Title: เนื้อคู่ฉันอยู่ไหน / Neua Koo Chun Yoo Nai (Where Is My Soulmate?)
Artist: Sweety Boy
Album: [Single]
Year: 2017

มองดูคนมากมายสลับกันไป กับหลงตัวเอง
Maung doo kon mahk mai salup gun bpai gup long dtua eng
I’ve seen so many people infatuated with themselves
ยิ่งมองดูก็ยิ่งสงสัย ว่าทำไมเค้ามีคู่ควร
Ying maung doo gor ying song sai wah tummai kao mee koo kuan
The more I watch, the more I wonder why they get to have lovers
ต่างกับเราที่ไม่มีใคร ไม่มีเลยแม้แต่คนคุย
Dtahng gup rao tee mai mee krai mai me eloey mae dtae kon kooey
Unlike me who has no one, I don’t even have anyone to talk to
ฟังเพลงรักก็ไม่คุ้นเลย ไม่เคยมีหรอกคนคุ้นเคย
Fung pleng ruk gor mai koon loey mai koey mee rauk kon koon koey
Listening to love songs, they’re unfamiliar to me, I’ve never had someone be intimate with me
มีเพียงกระดาษกับปากกาด้ามหนึ่ง
Mee piang gradaht gup baphkgah dahm neung
I have only paper and a pen
เป็นเพื่อนรู้ใจไปด้วยกันทุกแห่ง
Bpen peuan roo jai bpai duay gun took haeng
That are my understanding friends through everything
ตั้งแต่ตอนเช้ายันเย็น ในเวลา คำแบ้ค
Dtung dtae dtaun chao yun yen nai welah kum baek
From morning to evening, and when the time comes back

(*) เหงาจุงเบย เหงากายใยๆ เหงาจายใยๆ
Ngao joong boey ngao gai yai yai ngao jai yai yai
I’m so lonely, my body is lonely, my heart is lonely
ใครมาเข้าใจ ความรู้สึกแบบนี้
Krai mah kao jai kwahm roo seuk baep nee
Who understands feelings like this?
กามเทพอยู่ไหน ช่วยฉันทีสิ่
Gahmatayp yoo nai chuay chun tee see
Where is Cupid? Help me
ช่วยฝากเพลงนี้ไป ช่วยฝากไปถามเทอที
Chuay fahk pleng nee bpai chuay fahk bpai tahm tur tee
Please entrust this song, please entrust this song to ask you

(**) เนื้อคู่ฉันอยู่ไหน รายงานตัวทีได้ไหม
Neua koo chun yoo nai rai ngahn dtua tee dai mai
Where is my soulmate? Please show yourself
อย่าปล่อยให้เหงาใจ อย่าปล่อยให้เหงาเลย
Yah bploy hai ngao jai yah bploy hai ngao loey
Don’t leave me lonely, don’t leave me lonely
เรารอเทออยู่รู้ไหม รีบมาไวๆได้ไหม
Rao ror tur yoo roo mai reep mah wai wai dai mai
Do you know I’m waiting for you? Please hurry
เราให้เวลาแค่ 3 นาที
Rao hai welah kae sahm nahtee
I’ll give you only three minutes
ถ้าตัวไม่มีเค้าจะงอล
Tah dtua mai mee kao ja ngaun
If you don’t show up, I’ll pout

เรางอลจิงๆน้ะ ไม่ง้อไม่หายน้ะ
Raongaun jing jing na mai ngor mai hai na
I’m really pouting, I’m not going to get over it
รีบมาไวๆน้ะเพราะตัวจะทนไม่ไหวล่ะ
Reep mah wai wai na pror dtua ja ton mai wai la
Hurry up, because I can’t take it
ไม่ควรจะปล่อยให้รอนาน เพราะกลัวสุดความพยายาม
Mai kuan ja bploy hai ror nahn pror glua soot kwahm payayahm
You shouldn’t let me wait for so long, because I’m scared of all my endeavors
ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไม่รอเทอ ไปรักคนอื่นละเทอจะเสียใจน้ะ
Tah rao bplian bpaleng mai ror tur bpai ruk kon eun la tur ja sia jai na
If I change and don’t wait for you and go love someone else, you’ll be sad
แล้วเมื่อไหร่น้ะ โลกจะเหวี่ยงเรามาพบกันอีก เมื่อไหร่น้ะ เราจะได้มารักกัน
Laeo meua rai na lohk ja wiang rao mah pob gun eek meua rai na rao ja dai mah ruk gun
So when will the world bring us together again? When will we be able to love each other?
หรือว่าตอนนี้เทอได้แต่หลงทาง
Reu wah dtaun nee tur dai dtae long tahng
Or are you just lost right now?
เราควรทำทางหรือเราควรทำใจดี ก็ยังไม่รู้สิ้ืเรารออย่างมีหวัง
Rao kuan tum tahng reu rao kuan tum jai dee gor yung mai roo si rao ror yahng mee wung
Should I pave the way for you? Or should I accept it? I still don’t know, I’m hopefully waiting
แต่มันก็เหงาอยู่อย่างเนี้ย มันก็เหมือนเดิม มันก็เหมือเดิม
Dtae mun gor ngao yoo yahng nia mun gor meuan derm mun gor meuan derm
But it’s lonely like this, it’s the same, it’s the same

(*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : Sweety Boy
เรียบเรียง : Sweety Boy
Recorded : บ้านนา STUDIO