Sunny Parade

All posts tagged Sunny Parade

Title: สงสัย / Song Sai (Doubt)
Artist: Sunny Parade
Album: [Single]
Year: 2019

เหมือนว่าเธอจะมีฉัน แต่ความเป็นจริงไม่ได้ทำให้ฉันนั้นได้เข้าใจ
Meuan wah tur ja mee chun dtae kwahm bpen jing mai dai tum hai chun nun dai kao jai
It’s like you want me, but in reality, you haven’t made me understand
ว่าสิ่งใด ที่ให้เราทั้งสองไม่เหมือนเคย
Wah sing dai tee hai rao tung saung mai meuan koey
That the things we’ve given each other aren’t the same

ยิ้มที่มีในวันนั้น วันนี้มันดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนวันเก่า
Yim tee mee nai wun nun wun nee mun doo bplian bpai mai meuan wun gao
The smiles that we had those days seem to have changed today and aren’t the same
แล้วฉันควรจะทำอย่างไร
Laeo chun kuan ja tum yahng rai
What should I do?

(*) ก็อยากจะถามเธอดูสักทีให้แน่ใจ ว่าเธอคิดกับฉันตอนนี้อย่างไร
Gor yahk ja tahm tur doo suk tee hai nae jai wah tur kit gup chun dtaun nee yahng rai
I want to ask you to check and see for sure how you feel about me right now

(**) คนที่เธอรัก ยัง เป็นฉัน รึเปล่า
Kon tee tur ruk yung bpen chun reu bplao
Am I still the person you love?
รักของเราในวันเก่า ยังเหมือนเดิมอยู่ไหม
Ruk kaung rao nai wun gao yung meuan derm yoo mai
Is our love from the old days still the same?
อยากจะถามอีกครั้งให้แน่ใจ หากเธอยังไม่เปลี่ยนไป ยังไม่เปลี่ยนใจ
Yahk ja tahm eek krung hai nae jai hahk tur yung mai bplian bpai yung mai bplian jai
I want to ask you again to be certain, if you still haven’t changed, if you haven’t changed your mind yet
ตอบได้ไหมว่าฉันยังเป็นคนสำคัญ
Dtaup dai mai wah chun yung bpen kon sumkun
Please answer me if I’m still an important person

คำว่ารักที่บอกฉัน อยากจะรู้ว่ามันจะมีความหมาย มากมายเท่าไร
Kum wah ruk tee bauk chun yahk ja roo wah mun ja mee kwahm mai mahk mai tao rai
The loving words you told me, I want to know how much meaning they had
หรือเธอแค่เพียงพูดไป
Reu tur kae piang poot bpai
Or if you were just speaking

(*,**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : Sunny Parade
Lyrics editor : Boyd Kosiyabong , LTB
Producer : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ , Wut Wongsunsern
ร้องนำ : อมรเทพ คำชาย , Amorntep Komchai
กลอง : ธรรมาวุฒิ พุทธเจริญลาภ , Thammawut Puttacharoenlarp
เบส : วรพัฒน์ ยอดรัก , Worapat Yodrak
กีต้าร์ : ภาคภูมิ มูลทรัพย์ , Pakbhum Moolsap
คีย์บอร์ด : พาพรรค สิทธิแพทย์ , Phaphak Sitthipat
ร้องคอรัส : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
คุมอัดร้อง : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Sound engineer : Ham Richboy
Edits Vocal & Instrument : สุทธิ วงศ์สรรเสริญ , สร้างสรรค์ วัฒนกุล
Mixed & Mastered : พีท ตันสกุล , Pete Tanskul

   

Interesting choice of music video, with a zombie apocalypse, but with a loved one getting turned and the other being unable to kill/leave them, I feel like it’s already been done before? I want to say Be Peerapat, but I’m not positive and I’m too lazy to check. Either way, it made an average song of wanting to reaffirm a relationship into something a little more entertaining to watch.

Title: ยัด / Yut (Stuffed)
Artist: Sunny Parade
Album: [Single]
Year: 2018

หัวเราะ คิดถึง เพลงซึ้ง ข้อความ
Hua ror kit teung pleng seung kor kwahm
Your laugh, I miss you, the touching songs, the messages
ดูหนัง กินข้าว นอนเช้า คุยค่ำ
Doo nung gin kao naun chao kooey kum
Watching movies, eating, sleeping in, chatting
กลิ่นร้าน หนังสือ ที่ไปซื้อ ประจำ
Glin rahn nung seu tee bpai seu bprajum
The smell of the book shop we’d buy from frequently
รอยยิ้ม รูปถ่าย ดอกไม้ เเละทุกอย่าง
Roy yim roop tai dauk mai lae took yahng
Your smile, the photographs, the flowers, everything

(*) จะเก็บความทรงจำ เก็บวันเวลาเเสนวิเศษ
Ja gep kwahm song jum gep wun welah saen wiset
I’ll keep the memories, keep the special times
เก็บไว้ในเพลงที่ชั้นร้องอยู่นี้
Gep wai nai pleng tee chun raung yoo nee
I’ll keep them in this song that I sing
จะเก็บวันเเละคืนเก็บมันทุกๆวินาที
Ja gep wun lae keun gep mun took took winahtee
I’ll keep the days and nights, I’ll keep every second

(**) เเละตะโกนออกไปว่าคิดถึง อยากจะได้เจออีกครั้งนึง
Lae dtagohn auk bpai wah kit teung yahk ja dai jur eek krung neung
And I’ll shout out that I miss you, I want to see you again
อยากจะได้พบเธออีกสักที จะปลดปล่อยความคิดถึง
Yahk ja dai pob tur eek suk tee ja bplot bploy kwahm kit teung
I want to meet you again, to release my longing for you
ด้วยช่องทางเดียวที่มี และจะยัดมันลงไปในเพลงนี้
Duay chaung tahng diao tee mee lae ja yut mun long bpai nai pleng nee
With the one way I have, and I’ll stuff them into this song
ให้สมกับความคิดถึง
Hai som gup kwahm kit teung
To match my longing

ของขวัญ ที่เธอลืมไว้เมื่อวันวาน
Kaung kwun tee tur leum wai meua wun wahn
The gift you forgot yesterday
จอโทรศัพท์ ที่เเตกเพราะเธอขว้าง
Jor torasup tee dtaek pror tur kwahng
Your broken phone screen because you threw it
ปลอกหมอน รองเท้า แก้วน้ำยังคงวาง
Bplauk maun raung tao gaeo num yung kong wahng
Your pillowcase, your shoes, your glass still remain
เศษของผ้าม้าน ยังคงค้างที่หน้าต่าง
Set kaung pah mahn yung kong kahng tee nah dtahng
Part of your curtain set still covers the windows

(*,**,**)

   

Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน
Executive Directors : บอย โกสิยพงษ์, เทพอาจ กวินอนันต์

Producer : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Lyricist : บอย โกสิยพงษ์
Composer : บอย โกสิยพงษ์ & Sunny Parade
Arranger Chorus : Sunny Parade/วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Drums : ธรรมาวุฒิ พุทธเจริญลาภ
Bass : กรกฏ ศรีธวัชชัย
Electric Guitar : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Acoustic Guitar : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Keyboard/Synth : สร้างสรรค์ วัฒนกุล
Chorus : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Mix&Master : สุธี แสงเสรีชน

   

The actor in this music video is so attractive 😛

Title: เด็กสร้างบ้าน / Dek Sahng Bahn (A Child Building a House)
Artist: Sunny Parade
Album: OST เคหาสน์ดาว / Kay Haht Dao
Year: 2015

(*) หากว่าใครจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง
Hahk wah krai ja sahng bahn suk lung neung
If someone builds a house
ไม่มีใครจะเริ่มต้นจากหลังคา
Mai mee krai ja rerm dton jahk lung kah
No one starts from the roof
เริ่มจากบานประตู สนามหญ้า
Rerm jahk bahn bpradtoo sanahm yah
They start from the door frame and yard
หรือว่าขั้นบันได
Reu wah kun bun dai
Or the steps

หากว่าเราจะมีบ้านสักหลังหนึ่ง
Hahk wah rao ja mee bahn suk lung neung
If we had a house
ไม่จำเป็นว่ามันจะต้องหลังใหญ่
Mai jum bpen wah mun ja dtaung lung yai
It wouldn’t have to be a big one
แค่มีเธอกับฉัน คู่กันไป
Kae mee tur gup chun koo gun bpai
Just having you and me together
แค่นั้นก็คงเพียงพอ
Kae nun gor kong piang por
Just that is enough

(**) ต้องสร้างจากความรัก
Dtaung sahng jahk kwahm ruk
It must be built from love
ที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จัก
Tee tur nun tum hai chun dai roo juk
That you made me familiar with
ต้องสร้างจากความฝัน
Dtaung sahng jahk kwahm fun
It must be built from dreams
ที่ฉันและเธอมีอยู่ร่วมกัน
Tee chun lae tur mee yoo ruam gun
That you and I have together

(***) ไม่ต้องคิดอะไรให้มันวุ่นวาย
Mai dtaung kit arai hai mun woon wai
There’s no need to think anything and get flustered
แค่เพียงใช้หัวใจ
Kae piang chai hua jai
Just use your heart
แล้วเราจะสร้างบ้านไปด้วยกัน
Laeo rao ja sahng bahn bpai duay gun
And we’ll build a house together

(*,**,***,**,***)