Sunny Parade

All posts tagged Sunny Parade

Title: ยัด / Yut (Stuffed)
Artist: Sunny Parade
Album: [Single]
Year: 2018

หัวเราะ คิดถึง เพลงซึ้ง ข้อความ
Hua ror kit teung pleng seung kor kwahm
Your laugh, I miss you, the touching songs, the messages
ดูหนัง กินข้าว นอนเช้า คุยค่ำ
Doo nung gin kao naun chao kooey kum
Watching movies, eating, sleeping in, chatting
กลิ่นร้าน หนังสือ ที่ไปซื้อ ประจำ
Glin rahn nung seu tee bpai seu bprajum
The smell of the book shop we’d buy from frequently
รอยยิ้ม รูปถ่าย ดอกไม้ เเละทุกอย่าง
Roy yim roop tai dauk mai lae took yahng
Your smile, the photographs, the flowers, everything

(*) จะเก็บความทรงจำ เก็บวันเวลาเเสนวิเศษ
Ja gep kwahm song jum gep wun welah saen wiset
I’ll keep the memories, keep the special times
เก็บไว้ในเพลงที่ชั้นร้องอยู่นี้
Gep wai nai pleng tee chun raung yoo nee
I’ll keep them in this song that I sing
จะเก็บวันเเละคืนเก็บมันทุกๆวินาที
Ja gep wun lae keun gep mun took took winahtee
I’ll keep the days and nights, I’ll keep every second

(**) เเละตะโกนออกไปว่าคิดถึง อยากจะได้เจออีกครั้งนึง
Lae dtagohn auk bpai wah kit teung yahk ja dai jur eek krung neung
And I’ll shout out that I miss you, I want to see you again
อยากจะได้พบเธออีกสักที จะปลดปล่อยความคิดถึง
Yahk ja dai pob tur eek suk tee ja bplot bploy kwahm kit teung
I want to meet you again, to release my longing for you
ด้วยช่องทางเดียวที่มี และจะยัดมันลงไปในเพลงนี้
Duay chaung tahng diao tee mee lae ja yut mun long bpai nai pleng nee
With the one way I have, and I’ll stuff them into this song
ให้สมกับความคิดถึง
Hai som gup kwahm kit teung
To match my longing

ของขวัญ ที่เธอลืมไว้เมื่อวันวาน
Kaung kwun tee tur leum wai meua wun wahn
The gift you forgot yesterday
จอโทรศัพท์ ที่เเตกเพราะเธอขว้าง
Jor torasup tee dtaek pror tur kwahng
Your broken phone screen because you threw it
ปลอกหมอน รองเท้า แก้วน้ำยังคงวาง
Bplauk maun raung tao gaeo num yung kong wahng
Your pillowcase, your shoes, your glass still remain
เศษของผ้าม้าน ยังคงค้างที่หน้าต่าง
Set kaung pah mahn yung kong kahng tee nah dtahng
Part of your curtain set still covers the windows

(*,**,**)

   

Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน
Executive Directors : บอย โกสิยพงษ์, เทพอาจ กวินอนันต์

Producer : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Lyricist : บอย โกสิยพงษ์
Composer : บอย โกสิยพงษ์ & Sunny Parade
Arranger Chorus : Sunny Parade/วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Drums : ธรรมาวุฒิ พุทธเจริญลาภ
Bass : กรกฏ ศรีธวัชชัย
Electric Guitar : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Acoustic Guitar : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Keyboard/Synth : สร้างสรรค์ วัฒนกุล
Chorus : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Mix&Master : สุธี แสงเสรีชน

   

The actor in this music video is so attractive 😛

Title: เด็กสร้างบ้าน / Dek Sahng Bahn (A Child Building a House)
Artist: Sunny Parade
Album: OST เคหาสน์ดาว / Kay Haht Dao
Year: 2015

(*) หากว่าใครจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง
Hahk wah krai ja sahng bahn suk lung neung
If someone builds a house
ไม่มีใครจะเริ่มต้นจากหลังคา
Mai mee krai ja rerm dton jahk lung kah
No one starts from the roof
เริ่มจากบานประตู สนามหญ้า
Rerm jahk bahn bpradtoo sanahm yah
They start from the door frame and yard
หรือว่าขั้นบันได
Reu wah kun bun dai
Or the steps

หากว่าเราจะมีบ้านสักหลังหนึ่ง
Hahk wah rao ja mee bahn suk lung neung
If we had a house
ไม่จำเป็นว่ามันจะต้องหลังใหญ่
Mai jum bpen wah mun ja dtaung lung yai
It wouldn’t have to be a big one
แค่มีเธอกับฉัน คู่กันไป
Kae mee tur gup chun koo gun bpai
Just having you and me together
แค่นั้นก็คงเพียงพอ
Kae nun gor kong piang por
Just that is enough

(**) ต้องสร้างจากความรัก
Dtaung sahng jahk kwahm ruk
It must be built from love
ที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จัก
Tee tur nun tum hai chun dai roo juk
That you made me familiar with
ต้องสร้างจากความฝัน
Dtaung sahng jahk kwahm fun
It must be built from dreams
ที่ฉันและเธอมีอยู่ร่วมกัน
Tee chun lae tur mee yoo ruam gun
That you and I have together

(***) ไม่ต้องคิดอะไรให้มันวุ่นวาย
Mai dtaung kit arai hai mun woon wai
There’s no need to think anything and get flustered
แค่เพียงใช้หัวใจ
Kae piang chai hua jai
Just use your heart
แล้วเราจะสร้างบ้านไปด้วยกัน
Laeo rao ja sahng bahn bpai duay gun
And we’ll build a house together

(*,**,***,**,***)