So-M

All posts tagged So-M

Title: ไม่มั่นใจ / Mai Mun Jai (Insecure)
Artist: So-M
Album: [Single]
Year: 2017

บ่อยครั้งที่ไม่แน่ใจ ฉันกลัวอะไรไม่รู้
Boy krung tee mai nae jai chun glua arai mai roo
Often times when I’m insecure, I don’t know what I’m afraid of
เมื่อเธอกับเขา ก็เป็นเพื่อนกันแค่เท่านั้น
Meua tur gup kao gor bpen peuan gun kae tao nun
When you and she are only friends
หรือมันอาจเป็นเพราะเขา เข้าใจเธอขึ้นทุกวัน
Reu mun aht bpen pror kao kao jai tur keun took wun
Or it might be because she understands you more every day
เรื่องที่คุยกันนั้น คนข้างกายเธออย่างฉัน…ไม่เข้าใจ
Reuang tee kooey gun nun kon kahng gai tur yahng chun mai kao jai
When you talk, the person beside you like me doesn’t understand

(*) ถ้าให้ฉันพูดตรงๆ มันคงหวั่นใจลึกๆ
Tah hai chun poot dtrong dtrong mun kong wun jai leuk leuk
If you want me to speak frankly, it makes me nervous deep down
จะนึกในทาง… ที่ดียังไง ก็ยังร้าย
Ja neuk nai tahng tee dee yungngai gor yung rai
However I think about it, it’s still bad
ตอนที่เธอไปปรึกษา ฉันอิจฉา เขารู้มั้ย
Dtaun tee tur bpai bpreuksah chun itchah kao roo mai
When you go to give her advice, I’m jealous, does she know?
เขาดูมีอะไร ที่ฉัน….ไม่มี
Kao doo mee arai tee chun mai mee
It seems like she has something that I don’t

(**) ถ้าเกิดเธอเหงา จะไปจีบเขาหรือเปล่า
Tah gert tur ngao ja bpai jeep kao reu bplao
If you happen to get lonely, will you flirt with her?
ในหนึ่งลมหนาว เคยคิดถึงเขามั้ยเธอ
Nai neung lom nao koey kit teung kao mai tur
When the cold wind blows, do you ever think of her?
ยิ่งเขาใกล้เธอ ยิ่งมองยิ่งดูเข้าใจ…กันเสมอ
Ying kao glai tur ying maung ying doo kao jai gun samur
The closer she gets to you, the more it seems like you always understand each other
แล้วฉันต้องวางตัวเอง เอาไว้ตรงไหน
Laeo chun dtaung wahng dtua eng ao wai dtorng nai
So where does that leave me?

(***) เธออยากให้เขา มาแทนที่ฉันหรือเปล่า
Tur yahk hai kao mah taen tee chun reu bplao
Do you want her to replace me?
ระหว่างตัวเรา ตรงนั้นมีเงาของใคร
Rawahng dtua rao dtrong nun mee ngao kaung krai
Whose shadow is between us?
ไม่ได้ระแวง แต่แค่รู้สึก..ไม่มั่นใจ
Mai dai rawaeng dtae kae roo seuk mai mun jai
I’m not suspicious, but I just feel insecure
กลัวเจอตัวเองตอนสุดท้าย ว่ากลายเป็นเพื่อนของเธอ
Glua jur dtua eng dtaun soot tai wah glai bpen peuan kaung tur
Afraid that in the end, I’ll find out that I’ve become your friend

ไอ้ฉันก็คิด ไอ้ฉันก็คิด พวกเธอนะเข้ากัน
Ai chun gor kit ai chun gor kit puak tur na kao gun
I think, I think that you guys get along well
ไม่เหมือนกับฉัน ไม่เหมือนกับฉัน ที่มันไม่เข้าเลย
Mai meuan gup chun mai meuan gup chun tee mun mai kao loey
Unlike me, unlike me, whom you don’t get along with
เป็นเพียงคนที่มาก่อน ที่โดนเธอเฉยเมย
Bpen piang kon tee mah gaun tee dohn tur choey moey
I’m just the person who came first who’s being treated indifferently by you
เธอให้ฉันเป็นแค่คนคนนึง ที่เธอแค่คุ้นเคย
Tur hai chun bpen kae kon kon neung tee tur kae koon koey
You want me to be just a person whom you’re familiar with
สมมุติอะนะ สมมุติอะนะ ถ้าฉันเกิดหายไป
Sommoot a na sommoot a na tah chun gert hai bpai
Supposing, supposing that I disappeared
แล้วถ้าตอนนั้น แล้วถ้าตอนนั้น ถ้าเขาเกิดเข้ามา
Laeo tah dtaun nun laeo tah dtaun nun tah kao gert kao mah
And if at that moment, and if at that moment, if she happened to show up
แล้วเธอจะทำยังไง ยังอยากจะตามไปหา หรือว่าเธอคงจะ…ลืมฉันเลย
Laeo tur ja tum yung ngai yung yahk ja dtahm bpai hah reu wah tur kong ja leum chun loey
What would you do? Would you still want to search for me? Or would you forget about me?

(*,**,***)

I just want your love
I just want your love

กลัวเจอตัวเองตอนสุดท้าย ว่ากลายเป็นเพียง…เพื่อนเธอ
Glua jur dtua eng dtaun soot tai wah glai bpen peuan kaung tur
Afraid that in the end, I’ll find out that I’ve become your friend

   

Written by: Postcard
Composed by: Tossawat Chotivong
Arranged by: Tossawat Chotivong
Producer : Tossawat Chotivong
Mix&Mastering : Tossawat Chotivong
Executive Producer : Thanee Wongniwatkajorn ( Gop Postcard )

   

For a new (right?) indie girl group, I like them a lot more than the major label ones that have been churning out lately. Their sound and lyrics are a little more unique, as are their dances. We’ll see if they can catch on without the benefit of major-label marketing 🙂