SLUR

All posts tagged SLUR

Title: หลง / Long (Lost)
Artist: Slur
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ไม่เคยจะรู้เลย
Mai koey ja roo loey
I’ll never know
ไม่เคยได้รู้เลย
Mai koey dai roo loey
I’ve never known
อยู่ไหน ทั้งที่ใจตามหา
Yoo nai tung tee jai dtahm hah
Where I am, even though my heart is searching

หลงอยู่ในวันที่ดูว่างเปล่า
Long yoo nai wun tee doo wahng bplao
I’m lost in the seemingly empty days
หลงอยู่ในความเสียใจหม่นหมอง
Long yoo nai kwahm sia jai mon maung
Lost in the bleak sadness

(**) หลงอยู่ในแสงไฟเสียงเพลงหลากหลาย
Long yoo nai saeng fai siang pleng lahk lai
Lost in the light and the various music
หลงไปไกลออกไป เท่าไร
Long bpai glai auk bpai tao rai
Lost, so far gone

หลงอยู่ในวันที่ดูมืดหม่น
Long yoo nai wun tee doo meut mon
Lost in the seemingly dim days
หลงอยู่ในความทุกข์ทนอ่อนล้า
Long yoo nai kwahm took ton aun lah
Lost in the suffering that I’ve exhaustively endured

(**,*)

ไม่ว่าฉันหรือเธอหรือใคร
Mai wah chun reu tur reu krai
No matter if it’s me or you or anyone else
ต้องเคยหลงทางอยู่เสมอ
Dtaung koey long tahng yoo samur
We must have always gotten lost

(**,*,*)

(***) หลงอยู่ในวันที่ดูว่างเปล่า
Long yoo nai wun tee doo wahng bplao
Lost in the seemingly empty days
อยู่กับฝันที่เดินต่อไป
Yoo gup fun tee dern dtor bpai
Living with dreams that continue on
หลงอยู่ในวันที่ดูว่างเปล่า
Long yoo nai wun tee doo wahng bplao
Lost in the seemingly empty days

(***)

   

เนื้อร้อง : จักรพันธ์ บุณยะมัต
ทำนอง : จักรพันธ์ บุณยะมัต
เรียบเรียง : Slur

   

If there was any band I’d expect this cerebral of a song or this strange, unsettling of a music video from, it’s Slur~

Title: เซโรงัง / Say Roh Ngung (Perpetually Bored)
Artist: Slur
Album: Boong
Year: 2010

เจอกระเป๋า แต่ไม่มีแบงค์พันอยู่ในนั้น
Jur grabpao dtae mai mee bank pun yoo nai nun
I found my wallet, but it doesn’t have a 1000-baht note in it
จะไปภูเขา แต่ไม่มีน้ำมันอยู่ในรถ
Ja bpai poo kao dtae mai mee num mun yoo nai rot
I was going to go to the mountains, but there’s no oil in my car

(*) สุด สุด ซวยที่สุด ฉุดดวงให้กุด
Soot soot suay tee soot choot duang hai goot
I’m the unluckiest person alive, screwed over by fate
อยู่ อยู่ มาเป็นชุด พร้อมกันทุกวันพุธ
Yoo yoo mah bpen choot praum gun took wun poot
Living as a team, together every Wednesday
อยากดูบอลที่สุด แต่มันไม่หนุก ถูกวางสนุ้ก รถโดนทุบ
Yahk doo ball tee soot dtae mun mai nook took wahng sanook rot dohn toop
I really wanted to watch soccer, but it was no fun, I had a bad game in snooker, and my car was in an accident

(**) เซโรงังตั้งแต่เช้า เซ็งจังซวยอย่างเว่อร์
Say roh ngung dtung dtae chao seng jung suay yahng ver
I’ve been perpetually bored since I woke up, I’m so over being unlucky
คิดแล้วมันสะเหล่อ แสบกว่าทิงเจอร์
Kit laeo mun salur saep gwah ting jur
I’ve thought about it, and it’s stupid, it stings more than tincture
โพนยางคำก็ปิดแล้ว กินได้ก็แต่แห้ว
Pohn yahng kum gor bpit laeo gin dai gor dtae haew
The beef place was already closed, I could eat, but I’m disappointed
คีปลุคทำเป็นอิ่ม บอดี้สลิม
Keep look um bpen im body slim
I watch my figure and act like I’m full, slim body

(***) แต่มาเที่ยวกับเธอ ไม่เจอซักอย่าง ไม่เคยต้องวัดดวงเลย
Dtae mah tiao gup tur mai jur suk yahng mai koey dtaung wut duang loey
But going out with you, I didn’t face anything, I never had to test my luck
ออกมาซ่ากับเธอ ซิ่งกันให้สุด สนุกกันทั้งคืนเลย
Auk mah sah gup tur sing gun hai soot sanook gun tung keun loey
Hanging out with you, chilling with each other, having fun all night

ไวน์อย่างหรู เปิดไม่เป็นแล้วดันหมดอายุ
Wine yahng roo bpert mai bpen laeo dun mot ahyoo
I didn’t know how to open my expensive wine and it expired
จะไปสวรรค์ ลืมเข้าวัดก็คงตกนรก
Ja bpai saun leum kao wut gor kong dtok narok
I forget to go to temple, so if I die, I’ll probably end up in hell

(*,**,***,*,**,***)

แต่มาเที่ยวกับเธอ ไม่เจอซักอย่าง ไม่เคยต้องวัดดวงเลย
Dtae mah tiao gup tur mai jur suk yahng mai koey dtaung wut duang loey
But going out with you, I didn’t face anything, I never had to test my luck
ออกไปรั่วกับเธอ บ้ากันให้สุด มันสุขจนล้นหัวใจ
Auk bpai rua gup tur bah gun hai soot mun sook jon lon hua jai
Going out with you, being crazy together, I’m so happy, it overflows from my heart

Alternative rock band Slur’s latest album, “B,” actually came out about a month and a half ago, so I’m a little late with this review. The band has been around for a while and has become a fairly staple band among alternative rock fans, especially after the growth in popularity of Pae Arak, who used to be the guitarist before he quit to focus on his acting and solo careers. Though Slur has never been a particular favorite of mine personally, they have had some songs with really intriguing or humorous lyrics, and some songs with a catchy, unique sound that I have enjoyed, so I was looking forward to giving their latest release a listen. However, after the first time I heard it from start to finish, I had little to no motivation to listen to it again, and it took a lot of will-power for me to translate all the songs, listen a few more times, and write up this review, which I feel already says a lot for this album.

But, after a lot of feet-dragging, here I am, and my first impression is that this album is pretty black and white; I’m pretty equally torn between loving half the tracks and hating the other half, with no “eh, it’s all right” grey area in between.
Continue Reading

Title: ด้วยกัน / Duay Gun (Together)
English Title: “With You”
Artist: Slur
Album: B
Year: 2015

(*) ฉันละเมอเดิน เพ้อถึงเรือใบ
Chun lamur dern pur teung reuang bai
I’m daydreaming and walking, fantasizing about a boat
แต่ไม่นานก็หายไป อย่างเดิม
Dtae mai nahn gor hai bpai yahng derm
But pretty soon, it disappears, as usual
ฉันละเมอเจอ เห็นเธอยืนอยู่
Chun lamur jur hen tur yeun yoo
I daydream I meet you and see you standing here
แต่ไม่นานก็สลายไป กับตา
Dtae mai nahn gor salai bpai gup dtah
But pretty soon, it disintegrates with my eyes

(**) มันจะนานแค่ไหน จะเนิ่นนานสักเท่าไหร่
Mun ja nahn kae nai ja nern nahn suk tao rai
No matter how long, however long it’ll be
ในความฝัน เพียงแค่นั้น
Nai kwahm fun piang kae nun
In my dreams, only that

(***) ตลอดไป ขอเพียง ได้เจอกับความจริง
Dtalaut bpai kor piang dai jur gup kwahm jing
Forever, I only ask to meet reality
สักวัน ได้ออกไป พบกัน เป็นมากกว่าความฝัน
Suk wun dai auk bpai pob gun bpen mahk gwah kwahm fun
One day, I’ll go out and find you, it’ll be more than a dream
มีฉันและเธอ ด้วยกัน
Mee chun lae tur duay gun
There will be you and I together

(*,**,***)

Title: ไม่รับฝาก / Mai Rup Fahk (Not Accepting Responsibility)
English Title: “Don’t Leave”
Artist: Slur
Album: B
Year: 2015

รู้แล้วว่าจะต้องเตรียมใจ ไม่รับปาก
Roo laeo wah ja dtaung dtriam jai mai rup bpahk
I know I must prepare myself, but no promises
รู้แล้วว่าจะต้องเตรียมการ ไม่รับฝาก
Roo laeo wah ja dtaung dtriam gahn mai rup fahk
I know I must get ready, but I’m not accepting responsibility

(*) หากอยู่ในใจ ทำไมไม่ขอมา
Hahk yoo nai jai tummai mai kor mah
If I’m in your heart, why don’t you ask me to come?
อยากบอกออกไป ทำไมไม่ขอมา
Yahk bauk auk bpai tummai mai kor mah
I want to tell you out loud, why don’t you ask me to come?
ไม่ขอมา ไม่ขอมา ไม่ขอ
Mai kor mah mai kor mah mai kor
You don’t ask me to come, you don’t ask me to come, you don’t ask

(**) ความทรงจำ ในวันเลือนลาง
Kwahm song jum nai wun leuan lahng
The memories of faded days
และคนที่รอเวลาให้เธอเดินกลับมา
Lae kon tee ror welah hai tur dern glup mah
And someone waiting for you to come back
การเดินทาง ในความทรงจำ
Gahn dern tahng nai kwahm song jum
Travelling in the memories
สิ่งเดียวที่ลอยตามมา ให้เราเดินต่อไป
Sing diao tee loy dtahm mah hai rao dern dtor bpai
There’s one thing that floats after me, getting me to keep going

(***) รู้ดี รู้ดี อยู่ เดินต่อไป
Roo dee roo dee yoo dern dtor bpai
I know full well, I know full well, I’m moving on
รู้ดี รู้ดีแก่ใจ แต่สายไป
Roo dee roo dee gae jai dtae sai bpai
I know full well, I know full well, but it’s too late

ไม่พร้อมที่จะต้องเป็นคน ที่เข้าใจ
Mai praum tee ja dtaun gbpen kon tee kao jai
I’m not ready to be a person who understands
ไม่พร้อมถ้ามันต้องเป็นเธอ ที่หายไป
Mai praum tah mun dtaung bpen tur tee hai bpai
I’m not ready if has to be you who disappears

(*,**,***,**,***)

เธอคงเป็นทาง ให้เราเดินต่อไป
Tur kong bpen tahng hai rao dern dtor bpai
You’re the way for me to move on
เธอก็คงเป็นทาง ให้เราเดินต่อไป
Tur kong bpen tahng hai rao dern dtor bpai
You’re the way for me to move on
เธอก็คงเป็นทาง ให้เราเดินต่อไป
Tur kong bpen tahng hai rao dern dtor bpai
You’re the way for me to move on
เธอก็คงเป็นทาง ให้เราเดินต่อไป
Tur kong bpen tahng hai rao dern dtor bpai
You’re the way for me to move on

Title: ดูหมา / Doo Mah (To See a Dog)
English Title: “Barking Dog”
Artist: Slur
Album: B
Year: 2015

(*) เธอคนที่มีดอกไม้ เธอคนที่มีรอยยิ้ม
Tur kon tee mee dauk mai tur kon tee mee roy yim
You who has flowers, you who smiles
วันที่เธอทำให้เห็นว่าเธอคือเช้าวันใหม่
Wun tee tur tum hai hen wah tur keu chao wun mai
When you made me see that you’re the morning of a new day
เกิดมาในสายตา
Gert mah nai sai dtah
Born in my vision
ทุกห้วงเวลาที่ฉันลืมตา ลืมตา
Took huang welah tee chun leum dtah leum dtah
Every time that I open my eyes, open my eyes

เธอคนที่มีรองเท้า เธอคนที่มีกระเป๋า
Tur kon tee mee raung tao tur kon tee mee grabpao
You who has shoes, you who has a purse
วันที่ทุกคนต่างเห็นว่าเธอนั้นสวยเกินใคร
Wun tee took kon dtahng hen wah tur nun suay gern krai
When everyone considers you prettier than anyone else
เกิดมาในสายตา
Born in my vision
ทุกห้วงเวลาที่ฉันลืมตา
Took huang welah tee chun leum dtah
Every time that I open my eyes

เธอก็โบยบินเข้ามา เข้ามาหาในหัวใจ
Tur gor boy bin kao mah kao mah hah nai hua jai
You floated in, into my heart
แต่พอเธอหามันไม่เจอเธอก็ไป
Dtae por tur hah mun mai jur tur gor bpai
But as soon as you didn’t find what you were looking for, you left
ไปหาปลา ไปซื้อยา
Bpai hah bplah bpai seu yah
Going to search for fish, going to buy drugs
เธอต้องไปดูหมา เธอต้องไปดูหมา
Tur dtaung bpai doo mah tur dtaung bpai doo mah
You have to go watch your dog, you have to go watch your dog

(*)

เธอก็โบยบินเข้ามา เข้ามาหาในหัวใจ
Tur gor boy bin kao mah kao mah hah nai hua jai
You floated in, into my heart
แต่พอเธอหามันไม่เจอเธอก็ไป
Dtae por tur hah mun mai jur tur gor bpai
But as soon as you didn’t find what you were looking for, you left
เธอก็โบยบินเข้ามา เข้ามาหาในหัวใจ
Tur gor boy bin kao mah kao mah hah nai hua jai
You floated in, into my heart
แต่พอเธอหามันไม่เจอเธอก็ไป
Dtae por tur hah mun mai jur tur gor bpai
But as soon as you didn’t find what you were looking for, you left
ไปหาปลา ไปซื้อยา
Bpai hah bplah bpai seu yah
Going to search for fish, going to buy drugs
เธอต้องไปดูหมา เธอต้องไปดูหมา
Tur dtaung bpai doo mah tur dtaung bpai doo mah
You have to go watch your dog, you have to go watch your dog
เธอต้องไปดูหมา เธอต้องไปดูหมา
Tur dtaung bpai doo mah tur dtaung bpai doo mah
You have to go watch your dog, you have to go watch your dog

เธอคนที่มีดอกไม้ เธอคนที่มีดอกไม้
Tur kon tee mee dauk mai tur kon tee mee dauk mai
You who has flowers, you who has flowers
เธอคนที่มีดอกไม้ เธอคนที่มีดอกไม้
Tur kon tee mee dauk mai tur kon tee mee dauk mai
You who has flowers, you who has flowers

Title: HEY! เธอ / Hey! Tur (Hey, You!)
Artist: Slur
Album: B
Year: 2015

(*) ธรรมดาที่เธอมีใจ ธรรมดาที่ลมพาไป
Tummadah tee tur mee jai tummadah tee lom pah bpai
It’s normal that you have feelings, it’s normal that the wind led you
ไกลแสนไกล
Glai saen glai
So far away
คงไม่นาน ถ้าร่วงโรยไป ลมที่เคยได้พัดพาใจ
Kong mai nahn tah ruang roy bpai lom tee koey dai put pah jai
Soon, if it fades away, the wind that once blew your heart
ไม่เหลืออะไร ไม่เหมือนเดิม
Mai leua arai mai meaun derm
Won’t have anything left, won’t be the same

(**) ถ้าอยากมีความหมายอยู่ในความรัก
Tah yahk mee kwahm mai yoo nai kwahm ruk
If you want there to be meaning in love
ปล่อยใจเธอไว้ ปล่อยให้ได้พบ รัก
Bploy jai tur wai bploy hai dai pob ruk
Let your heart go, let it find love

HEY เธอ Hey เธอ รู้ว่าเธอ รู้ว่าเธอ
Hey tur hey tur roo wah tur roo wah tur
Hey, you, hey, you, I know that you, I know that you…

(*,**,*,*,**)

Title: โลกสอง / Lohk Saung (Two Worlds)
English Title: “Us”
Artist: Slur
Album: B
Year: 2015

ความวุ่นวายที่มีตลอดมา
Kwahm woon wai tee mee dtalaut mah
The troubles that I’ve always had
อีกคนอีกหลายไม่ใส่ใจ
Eek kon eek lai mai sai jai
Not many other people pay attention
ต้องทนทรมานอยู่ต่อไป
Dtaung ton toramahn yoo dtor bpai
I must continue enduring the torture
ก็มีจุดหมายไม่คล้ายกัน
Gor mee joot mai mai klai gun
But I have a goal that’s different

(*) แม้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรอบกายเรา
Mae took yahng bplian bplaeng raup gai rao
Though everything around us changes
ไม่มีความหมายทั้งนั้น
Mai mee kwahm mai tung n un
It’s meaningless
เพราะว่าความจริง ที่ฉันได้พบเจอ
Pror wah kwahm jing tee chun dai pob jur
Because the truth that I’ve found
มันมีบางสิ่งไม่เข้าใจ
Mun mee bahng sing mai kao jai
Is that there’s some things we don’t understand

(**) โลกมีเพียงแค่สองเรา
Lohk mee piang kae saung rao
The world has only the two of us
ความจริงที่ใจได้บอกมา
Kwahm jing tee jai dai bauk mah
The truth that my heart told me
โลกมีเพียงแค่สองเรา
Lohk mee piang kae saung rao
The world has only the two of us
เวลาไม่เดินไปจากตรงนี้
Welah mai dern bpai jahk dtrong nee
Time doesn’t pass from here

มีความจริงมากมายอยู่ในนั้น
Mee kwham jing mahk mai yoo nai nun
There’s a lot of truth in there
บางคำที่ฉันได้บอกไป
Bahng kum tee chun dai bauk bpai
Some words that I’ve told you

(*,**,*,**,**,**,**,**)

Title: หรือ / Reu (Or)
Artist: Slur
Album: B
Year: 2015

ฉัน ยัง ยืนอยู่ตรงนี้
Chun yung yeun yoo dtrong nee
I’m still standing right here
ทุก สิ่ง ยังอยู่ตรงนี้
Took Sing yung yoo dtrong nee
Everything is still right here

(*) นาฬิกาของความรู้สึก ไม่หยุดเดิน
Nahligah kaung kwahm roo seuk mai yoot dern
The clock of feelings doesn’t stop turning
แม้ว่าเธอนั้นจะไกลห่าง จากตรงนี้
Mae wah tur nun ja glai hahng jahk dtrong nee
Even if you’re far away from here
อยากให้เธอนั้นคืนกลับมา
Yahk hai tur nun keun glup mah
I want you to come back

(**) หรือฉันควรจะเดินไป ปล่อยให้วันผันผ่าน เปลี่ยน
Reu chun kuan ja dern bpai bploy hai wun pun pahn bplian
Or should I walk away and let the days pass?
เวียนและวนในเส้นทางเดิน ฉันต้องทำอย่างไร
Wian lae won nai sen tahng dern chun dtaung tum yahng rai
Walking in circles on this path, what should I do?
หรือฉันควรจะรอคอย อยู่กับวันที่ไม่มีจริง
Reu chun kuan ja ror koy yoo gup wun tee mai mee jing
Or should I wait with a day that doesn’t exist?
ทุกสิ่งที่ทรมานใจ ฉันต้องทำอย่างไร
Took sing tee toramahn jai chun dtaung tum yahng rai
Everything tortures my heart, what should I do?

ฉัน ยัง รออยู่ตรงนี้
Chun yung ror yoo dtrong nee
I’m still waiting right here
ทุก สิ่ง เคยอยู่ตรงนี้
Took sing koey yoo dtrong nee
Everything used to be right here

(*,**,**)

Title: คำเหล่านั้นที่ทำให้ฉันสุขใจ / Kum Lao Nun Tee Tum Hai Chun Sook Jai (Those Words That Make Me Happy)
English Title: “Sentences”
Artist: Slur
Album: B
Year: 2015

ถ้าหากมีคำถามในใจ ฉันต้องทำอย่างไร
Tah hahk mee kum tahm nai jai chund taung tum yahng rai
What should I do if I have a question in my heart?
ต้องเก็บมันเอาไว้ในใจ ต้องฝืนต้องทนต่อไป
Dtaung gep mun ao wai nai jai dtaung feun dtaung ton dtor bpai
I must keep in in my heart, I must continue to resist and endure it

(*) เส้นทางที่ต้องเผชิญ ทางเดินที่เราต้องผ่าน
Sen tahng tee dtaung pachern tahn dern tee rao dtaung pahn
The path that we must brave, the road that we must pass
ไม่มีอะไรได้มา ง่ายดายเสมอ เพียงแค่เผลอ
Mai mee arai dai mah ngai dai samur piang kae plur
Nothing has always come easily, just by accident

(**) ถ้าเธอว่าไม่สาย ไม่เปลี่ยนใจ
Tah tur wah mai sai mai bplian jai
If you say it’s not too late, I haven’t changed my mind
หากเธอว่าไม่ช้า ไม่ถอดใจ
Hahk tur wah mai chah mai taut jai
If you say it wasn’t too slow, I’m not discouraged
สิ่งเดียวที่มีค่า กว่าสิ่งใด
Sing diao tee mee kah gwah sing dai
The one thing that’s worth more than anything else
คำเหล่านั้น ที่ทำให้ฉันสุขใจ
Kum lao nun tee tum hai chun sook jai
Those words that make me happy

ถ้าหากต้องผิดหวังในใจ ต้องรับต้องฟังจากใคร
Tah hahk dtaung pit wung nai jai dtaung rup dtaung fung jahk krai
If I must be disappointed, I must accept and hear it from everyone
จะเปิดใจเอาไว้ทำไม ถ้าสุดท้ายก็ต้องเสียใจ
Ja bpert jai ao wai tummai tah soot tai gor dtaung sia jai
Why open my heart if, in the end, I must be hurt?

(*,**)

ฉันจะทำต่อไป ฉันจะทำต่อไป
Chun ja tum dtor bpai chun ja tum dtor bpai
I’ll keep going, I’ll keep going

(*,**)

ไม่เปลี่ยนใจ ฉันไม่ถอดใจ
Mai bplain jai chun mai taut jai
I haven’t changed my mind, I’m not discouraged
สิ่งเดียวที่มีค่า กว่าสิ่งใด
Sing diao tee mee kah gwah sing dai
The one thing that’s worth more than anything else
คำเหล่านั้น ที่ทำให้ฉันสุขใจ
Kum lao nun tee tum hai chun sook jai
Those words that make me happy