Sleeprunway

All posts tagged Sleeprunway

Title: ยังทันไหม / Yung Tun Mai (Am I Still In Time?)
Artist: Sleeprunway
Album: OST My dear loser Series รักไม่เอาถ่าน
Year: 2017


วันที่ใจอ่อนล้า หัวใจฉันมันผิดหวัง
Wun tee jai aun lah hua jai chun mun pit wung
When I’m exhausted, my heart is disappointed
ยิ่งรักก็ยิ่งพัง เหมือนฉันไร้ค่าไร้ตัวตน
Ying ruk gor ying pung meuan chun rai kah rai dtua dton
The more I love, the more it’s destroyed, it’s like I’m worthless and invisible
สิ่งที่ใจตามหา ฉันคิดว่าอยู่แสนไกล
Sing tee jai dtahm hah chun kit wah yoo saen glai
I’ve thought the thing my heart is searching for was so far away
เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจ คือเธอข้างกายตลอดมา
Perng roo perng kao jai keu tur kahng gai dtalaut mah
I just realized and understood that it’s you who has always been beside me

(*) กี่ครั้งที่ต้องเจ็บ กี่ครั้งที่เธอปลอบ
Gee krung tee dtaung jep gee krung tee tur bplaup
However many times I’ve been hurt, however many times you’ve comforted me
ทุกสิ่งที่เธอให้ฉัน ก็ทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไป
Took sing tee tur hai chun gor tum hai cheewut chun bplian bpai
Everything that you’ve given me has changed my life

(**) อยากขอบคุณ ที่เธอไม่เคยทิ้งกัน
Yahk kaup koon tee tur mai koey ting gun
I want to thank you for never leaving me
อยู่เคียงข้างฉัน ในวันที่มันเลวร้าย
Yoo kiang kahng chun nai wun tee mun leo rai
For being beside me when things have been terrible
อยากบอกเธอสักคำ ก่อนมันจะสาย
Yahk bauk tur suk kum gaun mun ja sai
I want to tell you one thing before it’s too late
ยังทันไหม ยังทันไหม ที่จะบอกว่ารักเธอ
Yung tun mai yung tun mai tee ja bauk wah ruk tur
Am I still in time? Am I still in time to tell you that I love you?

ฉันเคยอยู่ตรงนี้ ที่เคยมีรอยน้ำตา
Chun koey yoo dtrong nee tee koey mee roy num dtah
I was once right here, where I once had tear stains
ต่างวันต่างเวลา มีเธอเข้ามาโอบกอดหัวใจ
Dtahng wun dtahng welah mee tur kao mah ohb gaut hua jai
Each and every time, I had you come and embrace my heart

(*,**)

รักเธอ
Ruk tur
I love you

(*,**,**)


Title: ฝันของเรา / Fun Kaung Rao (Our Dream)
Artist: Sleeprunway
Album: OST Fly to Fin
Year: 2015

อาจจะเป็นความฝัน ที่มันอยู่บนนั้น
Aht ja bpen kwahm fun tee mun yoo bon nun
It might be a dream up there
ที่มันอยู่บนฟ้าแสนไกล
Tee mun yoo bon fah saen glai
That’s up so far in the sky
อาจจะดูว่าเพ้อ ภาพที่มองยังเบลอ
Aht ja doo wah pur pahp tee maung yung blur
It might seem crazy, the image I look at is still blurred
ว่าจะเป็นไปได้ไหม
Wah ja bpen bpai dai mai
As to if it’s possible or not

แต่ละคนตรงนี้ แต่ละใจตรงนี้
Dtae la kon dtrong nee dtae la jai dtrong nee
But each person here, each heart here
อาจจะพอถ้าเรารวมใจ
Aht ja por tah rao ruam jai
Might be enough if we combine our hearts
ขึ้นไปสู่จุดนั้น ขึ้นไปแตะความฝัน
Keun bpai soo joot nun keun bpai dtae kwahm fun
Going up to that point, going up to our dreams
ที่ใครว่าเป็นไปไม่ได้
Tee krai wah bpen bpai mai dai
That everyone said were impossible

(*) ชั้น เธอ ทั้งพวกเราและนาย
Chun tur tung puak rao lae nai
Me, you, both us and them
พร้อมใช่ไหม
Praum chai mai
You’re ready, right?

(**) ก็มันคือความฝันของเรา
Gor mun keu kwahm fun kaung rao
They’re our dreams
ใครก็คงมาเอาไปไม่ได้
Krai gor kong mah ao bpai mai dai
No one can come and take them
ก็มันคือชีวิตของเรา
Gor mun keu cheewit kaung rao
It’s our life
ที่เราเป็นคนขีดไว้ ไม่ต้องกลัว
Tee rao bpen kon keet wai mai dtaung glua
That we determine, there’s no need to be afraid
แม้ต้องล้มก็จะไป
Mae dtaung lom gor ja bpai
Even if we must fall, we’ll go

ถ้าไม่ทำวันนี้ ถ้าไม่ไปตอนนี้
Tah mai tum wun nee tah mai bpai dtaun nee
If we don’t do it today, if we don’t go now
บอกกันทีต้องรออะไร
Bauk gun tee dtaung ror arai
Tell us what we must wait for?
ถ้าไม่ออกไปหา ถ้าไม่ออกไปค้น
Tah mai auk bpai hah tah mai auk bpai kon
If we don’t go out and look, if we don’t go out and search
ฝันก็คงยังไกล
Fun gor kong yung glai
Our dreams won’t get any closer

(*,**,**,**)

Title: ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว / Took Yahng Mun Bplian Bpai Laeo (Everything Has Already Changed)
Artist: Sleep Runway
Album: [Single]
Year: 2016

วันที่ดี วันที่มีความสุข
Wun tee dee wun tee mee kwahm sook
The good days, the happy days
เราเฝ้ามอง มองเห็นมัน ด้วยกัน
Rao fao maung maung hen mun duay gun
We watched, watched them together
รอยยิ้ม รอยน้ำตา
Roy yim roy num dtah
Smiles, tears
ผ่านกันมาจนเราผูกพัน
Pahn gun mah jon rao pook pun
We got through them both until we developed a relationship

(*) แต่แล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างฝัน
Dtae laeo gor mai dai bpen yahng fun
But now things aren’t as I dreamed
เจ็บเพราะความคาดหวัง ที่ฉันเคยมี
Jep pror kwahm kaht wung tee chun koey mee
I’m hurt because of the expectations I used to have

(**) ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว
Took yahng mun bplian bpai laeo
Everything has already changed
ฉันคิดถึงเธอแค่ไหน เธอก็ไม่กลับมา
Chun kit teung tur kae nai tur gor mai glup mah
However much I miss you, you’re not coming back
ทุกเรื่องราว มันผ่านไปแล้ว
Took reuang rao mun pahn bpai laeo
Every stories have already passed by
ในวันที่คำว่ารัก เป็นแค่ความทรงจำ
Nai wun tee kum wah ruk bpen kae kwahm song jum
The days of love are only memories
มัวแต่จมก็ยิ่งเจ็บช้ำ
Mua dtae jom gor ying jep chum
Just sinking, the more I hurt
วันนี้คงหมดเวลาที่จะเสียใจ
Wun nee kong mot welah tee ja sia jai
Today I’m out of time to be sad

สองมือ สองใจ เชื่อกัน
Saung meu saung jai cheua gun
Two hands, two hearts trusted each other
ฉันให้ไป หมดหัวใจ เพื่อเรา
Chun hai bpai mot hua jai peua rao
I gave up all my heart for us
รอยยิ้ม รอยน้ำตา
Roy yim roy num dtah
Smiles, tears
ผ่านกันมาจนเราผูกพัน
Pahn gun mah jon rao pook pun
We got through them both until we developed a relationship

(*,**,**)

ภาพถ่ายจากวันนั้น
Pahp tai jahk wun nun
The pictures from those days
ข้อความที่มีความหมาย
Kor kwahm tee mee kwahm mai
The meaningful messages

   
คำร้อง : เก้า จิรายุ ละอองมณี
ทำนอง : เก้า จิรายุ ละอองมณี x Chinese boy , Captain Samuel
เรียบเรียง : เก้า จิรายุ ละอองมณี x Chinese boy , Captain Samuel

Title: พร้อมเสี่ยง / Praum Siang (Ready to Risk)
Artist: Sleeprunway
Album: [Single]
Year: 2015

เธอเคยสงสัยไหมว่าบนฟ้านั้นมีอะไร
Tur koey song sai mai wah bon fah nun mee arai
Have you ever wondered if there was anything up in the sky?
อยากจะรู้จริงๆอยากลองขึ้นไปพิสูจน์
Yahk ja roo jing jing yahk laung keun bpai pisoot
I really want to know, I want to try going up there and proving it
ด้วยปีกของตัวเอง
Duay bpeek kaung dtua eng
With my own wings

(*) รู้ว่าคงไม่ง่ายไม่มีเครื่องบิน
Roo wah kong mai ngai mai mee kreuang bin
I know that it’s not easy without an airplane
ไม่มีทางลัดมีแต่ฟ้าที่ลมพัดแรง
Mai mee tahng lut mee dtae fah tee lom put raeng
There’s no shortcut, only the sky and the strong wind

(**) แต่จะบินขึ้นไปอยากรู้ว่ามีอะไรบนนั้น
Dtae ja bin keun bpai yahk roo wah mee arai bon nun
But I’ll fly up there, I want to know what’s up there
มีสวรรค์มีเรื่องราวรึมีแต่ความว่างเปล่า
Mee sawun mee reuang rao reu mee dtae kwahm wahng bplao
Is there heaven? Is there stories? Or is there only emptiness?
อยากจะบินขึ้นไปต่อให้รู้ไม่มีอะไรบนนั้น
Yahk ja bin keun bpai dtor hai roo mai mee arai bon nun
I want to fly up there even though I know there’s nothing up there
แค่ได้ลองแค่ได้ทำอะไรซักอย่างก็ยังดี
Kae dai laung kae dai tum arai suk yahng gor yung dee
Just being able to try, just being able to do something is still good

อยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็ต้องพร้อมเสี่ยง
Yahk mee cheewit tee dee gwah nee gor dtaung praum siang
If you want a better life, you must be ready to risk it
หากได้ทำตามใจทั้งทีจะทำให้สุด
Hahk dai tum dtahm jai tung tee ja tum hai soot
If you follow your heart at every chance
ให้โลกจดจำ
Hai lohk jot jum
You’ll make the world remember

(*,**)

อยากจะบินขึ้นไปอยากรู้ว่ามีอะไรบนนั้น
Yahk ja bin keun bpai yahk roo wah mee arai bon nun
I want to fly up there, I want to know what’s up there
มีสวรรค์มีเรื่องราวรึมีแต่ความว่างเปล่า อยากจะบินขึ้นไปต่อให้รู้ไม่มีอะไรบนนั้น
Mee sawun mee reuang rao reu mee dtae kwahm wahng bplao yahk ja bin keun bpai dtor hai roo mai mee arai bon nun
Is there heaven? Is there stories? Or is there only emptiness? I want to fly up there even though I know there’s nothing up there
แค่ได้ลองแค่ได้ทำอะไรซักอย่างก็ยังดี
Kae dai laung kae dai tum arai suk yahng gor yung dee
Just being able to try, just being able to do something is still good
ก็ยังดี ก็ยังดี
Gor yung dee gor yung dee
Still good, still good

   
เนื้อร้อง : เก้า จิรายุ
ทำนอง : เก้า จิรายุ
เรียบเรียง : Mr.69 & ไชนีสบอย

ฝันของเรา / Fun Kaung Rao (Our Dream)
พร้อมเสี่ยง / Praum Siang (Ready to Risk)
ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว / Took Yahng Mun Bplian Bpai Laeo (Everything Has Already Changed)
ยังทันไหม / Yung Tun Mai (Am I Still In Time?)

   
All songs tagged Sleep Runway