Skywalker

All posts tagged Skywalker

Title: คืนฝนพรำ / Keun Fon Prum (Rainy Night)
Artist: Skywalker
Album: [Single]
Year: 2015

ยังจดจำค่ำคืนฝนพรำ ที่ฉันและเธอกอดกัน
Yung jot jum kum keun fon prum tee chun lae tur gaut gun
I still remember the rainy nights when you and I hugged
คำว่ารักที่เรากระซิบแผ่วเบา
Kum wah ruk tee rao grasip paeo bao
And the word love that we gently whispered
ยังจดจำสายตางดงาม กลิ่นหอมมาจากปลายผมเธอ
Yung jot jum sai dtah ngot ngahm glin haum mah jahk bplai pom tur
I still remember your beautiful eyes and the sweet smell coming from your hair
ละเมอถึงเธอทุกทีที่ฝนมา
Lamur teung tur took tee fon mah
I daydream about you every time it rains

(*) ใจมันร้องให้เธอกลับมา คืนที่ฟ้ามีหยดน้ำตาไหลมา
Jai mun raung hai tur glup mah keun tee fah mee yot numd tah lai mah
My heart cries out for you to come back during the nights teardrops fall from they sky
ใจมันหนาวจนชา หยดน้ำรินจากสองตา
Jai mun nao jon chah yot num rin jahk saung dtah
My heart is so cold, it’s numb, water dripping from my eyes

คิดถึงเพียงเธอ…แม้เวลาเนิ่นนานผ่านไป สักเท่าไร
Kit teung piang tur mae welah nern nahn pahn bpai suk tao rai
I think only of you, no matter how much time has passed
รักเพียงเธอ…ใจนี้ยังคอยให้เธอกลับมารัก­กัน
Ruk piang tur jai nee yung koy hai tur glup mah ruk gun
I love only you, this heart still waits for you to come back and love me
ในคืนฝนพรำ…อีกสักครั้ง
Nai keun fon prum eek suk krung
During the rainy nights…again

ยังคงฝันละเมอทุกคืน ตื่นแล้วไม่ยอมจางหายไป
Yung kong fun lamur took keun dteun laeo mai yaum jahng hai bpai
I still dream every night, waking up, it refuses to fade
อยากคืนย้อนวันเวลาให้หวนมา
Yahk keun yaun wun welah hai won mah
I want to turn back time

(*)

(**) คิดถึงเพียงเธอ…แม้เวลาเนิ่นนานผ่านไปสั­กเท่าไร
Kit teung piang tur mae welah nern nahn pahn bpai suk tao rai
I think only of you, no matter how much time has passed
รักเพียงเธอ…ใจนี้ยังคอยให้เธอกลับมารัก­กัน
Ruk piang tur jai nee yung koy hai tur glup mah ruk gun
I love only you, this heart still waits for you to come back and love me
ฝนเป็นสัญญา เหน็บหนาวเพียงใด จะรอให้เธอกลับมา
Fon bpen sunyah nep nao piang dai ja ror hai tur glup mah
The rain is a promise, however cold it is, I’ll wait for you to come back
ทุกลมหายใจ…มีเพียงเธอคนเดียว ไม่เคยให้ใคร
Took lom hai jai mee piang tur kon diao mai koey hai krai
My every breath has only you, I’ve never given it to anyone else
ในคืนฝนพรำ
Nai keun fon prum
During the rainy nights

ขอให้ฟ้าฝนเป็นพยาน ว่ารักจริง ขอสาบาน
Kor hai fah fon bpen payahn wah ruk jing kor sabahn
With the sky and the rain as my witness that I really love you, I want to vow

(**)

   
Lyric : สายัณห์ สุวรรณเมธา
Music-Arrange : อรรคพล ทรัพยอาจิณ
Mixdown&Mastering : นกแก้ว เจนเซ่น
Recorded at We love mixed Studio
Sound Engineer : ครุศักดิ์ เคนทวาย

Title: คำว่ารักจากปากฉันไม่ทำร้ายเธอ / Kum Wah Ruk Jahk Bpahk Chun Mai Tum Rai Tur (The Word Love From My Lips Won’t Hurt You)
Artist: Skywalker
Album: [Single]
Year: 2015

เหมือนคำสาป รักมลายต้องเสียน้ำตา
Meuan kum sahp ruk malai dtaung sia num dtah
Like a curse, love is destroyed and you must lose tears
ให้ใจเท่าไหร่ ไม่ได้อะไร ก็ได้แค่ความเสียใจ
Hai jai tao rai mai dai arai gor dai kae kwahm sia jai
However much of your heart you give, you don’t get anything, all you get is sadness
เห็นเธอเจ็บ ช้ำเพราะคำว่ารักมากมาย
Hen tur jep chum pror kum wah ruk mahk mai
I see you hurting because you loved so much
รักใครเท่าไหร่ ก็ช้ำหัวใจ ก็เจ็บเจียนตายทุกที
Ruk krai tao rai gor chum hua jai gor jep jian dtai took tee
However much you love someone, it breaks your heart, it hurts to death every time

(*) มองฉันหน่อย ฉันยังอยู่
Maung chun noy chun yung yoo
Look at me, I’m still here
ยังเป็นคนเดียวที่จะรักหมดใจ
Yung bpen kon diao tee ja ruk mot jai
I’m still the only person who will love you with all their heart

(**) รักที่เคยทำร้ายเธอ จากไปแล้ว
Ruk tee koey tum rai tur jahk bpai laeo
The love that once hurt you is gone
โปรดให้ฉันดูแลหัวใจของเธอ
Bproht hai chun doo lae hua jai kaung tur
Please let me take care of your heart
และรักนี้ไม่ทำร้ายเธอต่อไปแล้ว
Lae ruk nee mai tum rai tur dtor bpai laeo
And this love won’t hurt you anymore
จะมีเพียงใจที่มันรักจริง
Ja mee piang jai tee mun ruk jing
I have only a heart that really loves

ขอมือเธอ ไว้ในมือของฉันนานๆ
Kor meu tur wai nai meu kaung chun nahn nahn
I want your hand in mine for a long time
นับจากนี้ไป ทุกลมหายใจ ของฉันนั้นเป็นของเธอ
Nup jahk nee bpai took lom hai jai kaung chun nun bpen kaung tur
From now on, every breath I take is yours
เชื่อคำว่า รักที่เธอได้ยินจากปากฉัน
Cheua kum wah ruk tee tur dai yin jahk bpahk chun
Trust in the word love that you hear from my lips
แค่เธอรักกัน จะไม่มีวัน ที่มันจะทำร้ายเธอ
Kae tur ruk gun ja mai mee wun tee mun ja tum rai tur
Just love me, there will never be a day that it hurts you

(*,**,**,**)