Seua Thanapol

All posts tagged Seua Thanapol

Title: คนใช้ชีวิต / Kon Chai Cheewit (A Living Person)
Artist: Seua Thanapol (เสือ ธนพล)
Album: คนใช้ชีวิต / Kon Chai Cheewit (A Living Person)
Year: 2003

ตื่นขึ้นมาตอนเช้า ชีวิตของเราเหมือนเดิมทุกวัน
Dteun keun mah dtaun chao cheewit kaung rao meuan derm took wun
Waking up in the morning, my life is the same every day
ตื่นแล้วก็หิว หิวแล้วก็หา ชีวิตวันหน้าไม่รู้เหมือนกัน
Dteun laeo gor hiew hiew laeo gor hah cheewit wun nah mai roo meuan gun
When I wake up, I’m hungry, I’m hungry so I go searching for something, I don’t know about the future days
ในยุคที่ต้องไปซื้อน้ำดื่ม แต่ดูราคาพอกับน้ำมัน
Nai yook tee dtaun bpai seu num deum dtae doo rahkah por gup num mun
In the age of having to buy drinking water, seeing the price, it’s equal to gasoline
ต้องใช้เงินแสน ต้องแข่งวิ่งเต้น เรียนยากเรียนเย็น ตั้งแต่อนุบาล
Dtaung chai ngern saen dtaung kaeng wing dten rian yahk rian yen dtung dtae anoobahn
We must spend a lot of money, we must constantly be competing, studying is difficult since kindergarten

อ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้า การเมืองการมุ้งเหมือนยุงตีกัน
Ahn nung seu pim dtaun chao gahn meuan gahn moong meuan yoong dtee gun
Reading and typing till morning, politics are like mosquitoes pounding on the mosquito net
เบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องตื้น จุดยงจุดยืนตามบายแล้วกัน
Beuag lung beuang nah beuang leuk beuang dteun joot yong joot yeun dtahm bai laeo gun
Behind, in front, deep, shallow, we see things how we want to see things
อายุสิบสามอายุสิบสี่ เด็กๆสมัยนี้เป็นไงล่ะท่าน
Ahyoo sip sahm ahyoo sip see dek dek samai nee bpen ngai la tahn
Thirteen years old, fourteen years old, how are kids these days?
เอาอย่างจากไหนใยเขาคิดสั้น ยอมรับแล้วกันว่ามันหนักใจ
Ao yahng jahk nai yai kao kit sun yaum rup laeo gun wah mun nuk jai
They’re so short-sighted, where do they get this from? We accept that it’s troubling

(*) คิดแล้วกลุ้มไม่รู้ทำไง ก็เราอยู่ในเมืองนี้
Kit laeo gloom mai roo tum ngai gor rao yoo nai meuang nee
I worry thinking about it, I don’t know what to do, but we live in this country
ยิ้มไว้เถอะยิ้มไว้คนดี เพราะนี่มันคือวิธีที่ทุกข์มันกลัว
Yim wai tur yim wai kon dee pror nee mun keu witee tee took mun glua
Smile, smile darling, because this is how to scare the suffering

(**) หากใจร้อน..ร้อน..ร้อนใจ
Hahk jai raun raun raun jai
If we’re impatient, hot-tempered, anxious
หากใจเย็น..เย็น..เย็นใจ ใช้ชีวิตกันไป อย่าโมโห
Hahk jai yen yen jai chai cheewit gun bpai hah moh hoh
If we’re calm, cool, and collected, living life, don’t be mad

ขับรถอยู่บนถนนก็แคบ เกือบชนถึงยิงกันตาย
Kup rot yoo bon tanon gor kaep geuap chon teung ying gun dtai
Driving on a narrow road, nearly getting into accidents and shot to death
สถานที่หรูโค้งรับต่างแดน แต่ทำหมิ่นแคลนดูถูกคนไทย
Satahn tee roo kohng rup dtahng daen dtae tum min klaen doo took kon thai
Luxurious places accept foreigners but insult Thai people
เรียนหนังสือเก่งแต่ไม่เป็นข่าว เรียนรู้ชู้สาวกลับดังกันใหญ่
Rian nung seu geng dtae mai bpen kao rian roo choo sawok lup dung gun yai
You could be good at studying books, but it’s not news, studying about the affairs of the famous is bigger
ความจริงแบบนี้งูเห็นนมไก่ ทำเอยทำใจทำไงทำกัน
Kwahm jing baep nee ngoo hen nom gai tum oey tum jai tum ngai tum gun
Reality is like this, the snake sees the chicken breast, do it, come to terms with it, do it, do it together

(*,**)

   

คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์
ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม;ธนพล อินทฤทธิ์

Title: ร้องไห้กับฉัน / Raung Hai Gup Chun (Cry With Me)
Artist: Seua Thanapol (เสือ ธนพล)
Album: รักคนไทย / Ruk Kon Thai (I Love Thai People)
Year: 2005

แม้ชีวิตไม่เป็นดั่งใจ หากผิดหวังท้อแท้เมื่อใด
Mae cheewit mai bpen dung jai hahk pit wung tor tae meua dai
Even if life isn’t as we hoped, whenever you’re disappointed and exhausted
ยังมีกำลังใจอยู่ตรงนี้ พร้อมเสมอแค่เธอบอกมา
Yung mee gumlung jai yoo dtrong nee praum samur kae tur bauk mah
You still have support right here, always ready, just tell me
จะไปหาช่วยซับน้ำตา ไม่ว่าใครจะทำให้มันไหล
Ja bpai hah chuay sup num dtah mai wah krai ja tum hai mun lai
I’ll go to you and help dry your tears, no matter who made them flow

(*) อย่าให้คนเพียงคนเดียว ทำชีวิตของเธอพัง
Yah hai kon pian gkon diao tum cheewit kaung tur pung
Don’t let one person destroy your life
เก็บความฝันของเธอเอาไว้
Gep kwahm fun kaung tur ao wai
Keep your dreams

(**) ร้องไห้กับฉันระบายออกจากหัวใจ แล้วเริ่มใหม่ยังไม่สาย
Raung hai gup chun rabai auk jahk hua jai laeo rerm mai yung mai sai
Cry with me, let it out from your heart, then start over, it’s not too late yet
ร้องไห้กับฉันระบายออกจากหัวใจ ผ่านไปแล้วลืมมันไป
Raung hai gup chun rabai auk jahk hua jai pahn bpai laeo leum mun bpai
Cry with me, let it out from your heart, it’s already happened, forget it

เมื่อเธอนั้นทำดีสุดแล้ว แต่ไม่แคล้วเสียงคนประณาม
Meua tur nun tum dee tee soot laeo dtae mai klaeo siang kon bpranahm
When you’ve done the best you can, but you can’t escape the voice of people condemning you
คำเหยียดหยามมันทำให้เธอท้อ ฉันพอรู้มันเป็นอย่างไร
Kum yiat yahm mun tum hai tur tor chun por roo munbpen yahng rai
Insults make you discouraged, I know what that’s like
สิ่งที่เสียแล้วให้เสียไป อย่าทำร้ายตัวเองอีกเลย
Sing tee sia laeo hai sia bpai yah tum rai dtua eng eek loey
Throw away things that are broken, don’t hurt yourself anymore

(*,**,*,**,**)

   

คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์
ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม

Title: รักเดียวใจเดียว / Ruk Diao Jai Diao (One Love, One Heart)
Artist: Seua Thanapol (เสือ ธนพล)
Album: คนใช้ชีวิต / Kon Chai Cheewit (A Living Person)
Year: 2000

อย่าแปลกใจ ที่ผ่านมานานเท่าไร กาลเวลาไม่อาจลืมหัวใจ
Yah bplaek jai tee pahn mah nahn tao rai gahn welah mai aht leum hua jai
Don’t be surprised that no matter how long it’s been, time hasn’t forgotten my heart
เปลี่ยนไปจากเธอ คงเป็นไปไม่ได้ เมื่อใจผูกพันมีแต่เธอ
Bplian bpai jahk tur kong bpen bpai mai dai meua jai pook pun mee dtae tur
It’s not possible for me to change from you when my heart is bound only to you

(*) แม้จะนอนและฝัน ฉันมีแต่เธอเท่านั้น ไม่อาจแบ่งใจปันเผื่อไว้ให้ใคร
Mae ja naun lae fun chun mee dtae tur tao nun mai aht baeng jai bpun peua wai hai krai
Even if I’m sleeping and dreaming, I have only you, I won’t divide my heart to share with anyone else
ใจเมื่อเจอเธอแล้ว เหมือนคนที่เจอจุดหมาย เมื่อมีเธอไม่ต้องการใคร
Jai meua jur tur laeo meuan kon tee jur joot mai meua mee tur mai dtaung gahn krai
When my heart met you, it’s like I’ve found my destination, when I have you, I don’t want anyone else

(**) เมื่อวานก็รัก วันนี้รักเธอ พรุ่งนี้ก็รักเธอ พอใจที่มีเธอ
Meua wahn gor ruk wun nee ruk tur proong nee gor ruk tur por jai tee mee tur
Yesterday I loved you, today I love you, tomorrow I’ll love you, I’m satisfied having you
ไม่มีอีกแล้ว ใครจะมาเข้าใจ ฉันได้ดีอย่างเธอ ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว
Mai mee eek laeo krai ja mah kao jai chun dai dee yahng tur dtaup taen tur ruk diao jai diao
No one else will understand me as well as you, I’ll repay you with one love and one heart

ดั่งทะเล โอบกอดด้วยผืนทราย และคงไม่มีใครพรากใจดวงนี้ได้
Dung talay ohp gaut duay peun sai laekong mai mee krai prahk jai duang nee dai
Like the sea embracing the beach, no one can separate this heart
ไม่ว่ากาลเวลาจะหมุนผ่านไป ยิ่งมั่นใจเราคือกันและกัน
Mai wah gahn welah ja moon pahn bpai ying mun jai rao keu gun lae gun
No matter how much time passes by, the more certain I am that we’ll be together

(*,**,*,**)

ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว
Dtaup taen tur ruk diao jai diao
I’ll repay you with one love and one heart

   
คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์
ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม;ธนพล อินทฤทธิ์

Title: ใจดีสู้เสือ / Jai Dee Soo Seua (Kindness Fighting a Tiger)
Artist: Seua Thanapol (เสือ ธนพล)
Album: ใจดีสู้เสือ / Jai Dee Soo Seua (Kindness Fighting a Tiger)
Year: 2003

หลายครั้งที่เซ็ง ทำไมเป็นอย่างนี้ โชคเราไม่ดีหรือไร
Lai krung tee seng tummai bpen yahng nee chohk rao mai dee reu rai
Many times I’m sick of it, why is it like this? Is my luck bad or what?
ไม่เคยใฝ่สูง แต่ก็อดไม่ไหว น้อยใจได้ไหม ในดวงชะตา
Mai koey fai soong dtae gor ot mai wai noy jai dai mai nai duang chadtah
I’m never ambitious, but I can’t take it, can I be offended by destiny?

(*) ก็พอจะรู้ มีปัญหาต้องทนหน่อย
Gor por ja roo mee bpunhah dtaung ton noy
I know that there’s problems I must endure
เฮ้..ปัญหามาชักบ่อย
Hey bpunhah mah chuk boy
Hey, problems pop up often
เขา..บอกเอาไว้ให้ทนหน่อย
Kao bauk ao wai hai ton noy
They tell me to endure it
แต่เฮ้..ที่ฉันโดนนะบ่อย ไป
Dtae hey tee chun dohn na boy bpai
But hey, I’m hit by them too often

ได้งานตกงานเตะฝุ่นยันเช้า ทั้งที่เราก็มีปริญญา
Dai ngahn dtok ngahn dteh foon yun chao tung tee rao gor mee bporinyah
I can work, but I’m unemployed and jobless to sustain me till morning, even though I have a degree
รักกันชอบกัน ควรจะที่เข้าใจ เธอยังใจร้าย จากไปไม่ลา
Ruk gun chaup gun kuan ja tee kao jai tur yung jai rai jahk bpai mah lah
If you love me, if you like me, you should understand, but you’re still cruel and left me without a good-bye

(*)
แต่จะต้องทนถึงเมื่อไหร่ ก็เหนื่อยใจที่จะคอย
Dtae ja dtaung ton teung meua jai gor neuay jai tee ja koy
But how long must I endure this? I’m tired of waiting

(**) (ฟ้าคงสว่าง เมื่อฝนซา)
(Fah kong sawahng meua fon sah)
(The sky is bright when the rain stops)
(เช้าตะวันใหม่ มีความหวัง)
(Chao dtawun mai mee kwahm wung)
(The morning of a new day has hope)
(ใจดีสู้เสือ)
(Jai dee soo seua)
(Kindness fighting a tiger)

(***) แต่จะต้องทนถึงเมื่อไหร่ ก็เมื่อในชีวิตจริง เจอแต่สิ่งที่น่ากลัว
Dtae ja dtaung ton teung meua rai gor meua nai cheewit jing jur dtae sing tee nah glua
But how long must I endure it when in real life, I find only scary things?
จะให้ฉันกลัวอย่างไร ขนาดคนที่เราไว้ใจ
Ja hai chun glua yahng rai kanaht kon tee rao wai jai
Do you want me to fear someone whom I trust?
แต่เขาไม่เคยไว้ใจ เรามันคนโชคร้าย ทำอย่างไรดีหนอ
Dtae kao mai koey wai jai rao mun kon chohk rai tum yahng rai dee nor
But they never trusted me, I’m just someone with bad luck, what should I do?

(*,**,***,*)

   
คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์
ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม;ธนพล อินทฤทธิ์

Title: ช่องว่างในหัวใจ / Chaung Wahng Nai Hua Jai (The Gap in My Heart)
Artist: Seua Thanapol (เสือ ธนพล)
Album: ช่องว่างในหัวใจ / Chaung Wahng Nai Hua Jai (The Gap in My Heart)
Year: 2003

ก็เหมือนเรือน้อย ฝ่ามรสุม ก็เหมือนดังว่า ขาดปลิวตามลม
Gor meuan reua noy fah monsoom gor meuan dung wah kaht bpliew dtahm lom
Like a little boat struggling in a monsoon, like there’s a lack of wind to blow the sails
มีความทรงจำ คือความขื่นขม ใครกันจะถม ให้ชีวิตนี้เต็ม
Mee kwahm song jum keu kwahm keun kom krai gun ja tom hai cheewit nee dtem
The memories I have are bitterness, who will fill it and make this life whole?

(*) เคยเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่า พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวัน
Koey bpen yahng chun bahng reu bplao por mae talor gun took wun
Have you ever been like me? My parents argued every day
เธอเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่า ครอบครัวแตกร้าวไม่ต้องการ
Tur bpen yahng chun bahng reu bplao kraup kura dtaek rao mai dtaung gahn
Have you ever been like me? Coming from a broken home?

(**) อย่าไปจากฉันได้ไหม อยู่กับฉันเพราะฉันไม่มีใคร
Yah bpai jahk chun dai mai yoo gup chun pror chun mai mee krai
Please don’t leave me, stay with me because I don’t have anyone else
ขอใจจากเธอคนนี้ แทนรักที่มันหายไป
Kor jai jahk tur kon nee taen ruk tee mun hai bpai
I want your heart from you in return for the love that disappeared
ช่วยเติมช่องว่างในหัวใจ ก็เพราะเธอคือคนสุดท้าย (ที่ฉันมี)
Chuay dterm chaung wahng nai hua jai gor porr tur keu kon soot tai (tee chun mee)
Please fill the gap in my heart because you’re the final person (whom I’ll have)

เรื่องราวของฉัน เธอรับได้ไหม สิ่งที่ฉันเป็น ยิ่งกว่านิยาย
Reuang rao kaung chun tur rup dai mai sing tee chun bpen ying gwah niyai
Can you accept my story? The things that I am are greater than a fairytale
เธอคือความรัก ที่ฉันขาดหาย หากขาดเธอไป ฉันคงไม่เหลือใคร
Tur keu kwahm rukt ee chun kaht hai hahk kaht tur bpai chun kong mai leua krai
You’re the love I’ve been missing, if I’m without you, I won’t have anyone left

(*,**,**)

Title: รักคงยังไม่พอ / Ruk Kong Yung Mai Por (Love Still Isn’t Enough)
Artist: Seua Thanapol
Album: ทีของเสือ / Tee Kaung Seua (Seua’s Place)
Year: 1994

บทชีวิต คือบทละครที่สวรรค์กำหนด ได้บทที่เหี้ยมโหด เฝ้าโทษตัวเอง
Bot cheewit keu bot lakorn tes waun gum not dai bot tee hiam hoht fao toht dtua eng
This chapter of life is a drama determined by heaven, cruel and ruthless, I blame myself
ก่อนจากหากได้ลา ปัญหาฉันคงทุเลาเพียงได้สบตาทุกข์คงบรรเทา
Gaun jahk hahk dai lah bpunhah chun kong toolao piang dai sop dtah took kong buntao
Before you leave, if I can say good-bye, my problems would recover, by just looking in your eyes, my suffering would be alleviated

(*) คำว่ารักคงยังไม่พอ (ก็คงยังไม่พอ) เธอคงไม่รับฟัง
Kum wah ruk kong yung mai por (gor kong yung mai por) tur kong mai rup fung
Love still isn’t enough (still isn’t enough), you’ll probably refuse to hear it
รักคงยังไม่พอ (ก็คงยังไม่พอ) แต่อยากจะขอ
Ruk kong yung mai por (gor kong yung mai por) dtae yahk ja kor
Love still isn’t enough (still isn’t enough), but I want to ask
ได้พบได้พูดให้เธอเข้าใจ ให้รู้ในใจยังรักเธออยู่
Dai pob dai poot hai tur kao jai hai roo nai jai yung ruk tur yoo
I want to see you, to tell you and make you understand, to let you know that in my heart, I still love you
แต่กลัวจะซ้ำเติมทุกข์ให้เธอเจ็บช้ำ เพราะรักคงยังไม่พอ
Dtae glua ja sum dterm took hai tur jep chum pror ruk kong yung mai por
But I’m afraid I’ll add to the suffering and make you hurt because love still isn’t enough

หมดความหมาย แต่บทแสดงยังหายใจอยู่ ถูกคนลบหลู่ บาดใจทุกวัน
Mot kwahm mai dtae bot sadaeng yung hai jai yoo took kon lop loo baht jai took wun
I’m out of meaning, but this lesson shows I’m still breathing, erased by people, heart-broken every day
ปิดฉากไปเสียดีกว่า แสดงเป็นคนไร้ค่า อาจมีสักวันเข้าใจมากกว่านี้
Bpit chahk bpai sai dee gwah sadaeng bpen kon rai kah aht mee suk wun kao jai mahk gwah nee
Ending the scene would be better, showing that I’m worthless, there might be some day you understand better than this

(*)

ดั่งเรือใบล่องหาทิศทาง แบกภาระสุมจนเต็มลำ ติดตามไปคงไม่ถึงฝั่ง
Dung reua bai laung hah tit tahng baek pahrasoom jon dtem lum dtit dtahm bpai kong mai teung fung
Like a boat floating along, looking for a direction, accumulating responsibility until it’s full, following along, it won’t reach the shore
ดูใจดำแต่ฉันหวังดี ที่ต้องทิ้งเธอตามลำพัง ไม่อยากให้เธอต้องลำบากด้วยกัน
Doo jai dum dtae chun wung dee tee dtaung ting tur dtahm lumpung mai yahk hai tur dtaung lumbahk duay gun
I seem black-hearted, but I have good intentions, I must leave you alone, I don’t want you to be bothered with me
ความจริงใจสื่อสารลำบาก ฝากความหมายในเพลงบางคำ เผื่อสักวันเธออาจเข้าใจ
Kwahm jing jai seu sahn lumbahk fahk kwahm mai nai pleng bahng kum peua suk wun tur aht kao jai
Sincerity is difficult to communicate, I’m entrusting its meanings in this song so someday you might understand
เผื่อสักวันเธอให้อภัย
Peua suk wun tur hai apai
So one day, you’ll forgive me

Title: 18 ฝน / Sip Bpaet Fon (18 Rain)
Artist: Seua Thanapol
Album: ทีของเสือ / Tee Kaung Seua (Seua’s Time)
Year: 1994

อาจจะมี บางทีฉันดูสับสน
Aht ja mee bahng tee chun doo sup son
There might be some times that I’m mixed up
มีใครบ้างไหมซักคน ยอมทนรับฟังเรื่องราว
Mee krai bahng mai suk kon yaum ton rup fung reuang rao
Is there anyone who’d agree to put up with listening to my story?
บ้านที่มี บางทีก็เหมือนไม่มี
Bahn tee mee bahng tee gor meuan mai mee
The house I have, sometimes it’s like I don’t have it
มันคือนรกดีๆ บางทีฉันก็ปวดร้าว
Mun keu narok dee dee bahng tee chun gor bpuat rao
It’s a great hell, sometimes I’m heart-broken

เฝ้าอิจฉาดูใครเขาครบครอบครัว
Fao itchah doo krai kao krop kraung krua
Watching enviously of everyone else together with their family
ทำไมฉันมีแต่ตัว หวาดกลัวไม่รู้เรื่องราว
Tummai chun mee dtae dtua waht glua mai roo reuang rao
Why do I only have myself? I’m scared, I don’t know the story

(*) รู้บ้างไหม ในหัวใจ มันร้องหาใครสักคน
Roo bahng mai nai hua jai mun raung hah krai suk kon
Do you know, in my heart, it’s crying out for someone
คอยปรึกษาคอยเข้าใจ ไม่ขอมากไปกว่านี้
Koy bpreuk sah koy kao jai mai kor mahk bpai gwah nee
To counsel me, to understand? I won’t ask for more than that
18 ฝน 18 หนาว มันร้าวในใจสิ้นดี
Sip bpaet fon sip bpaet nao mun rao nai jai sin dee
18 rains, 18 coldness, it’s a giant crack in my heart
อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี วันนี้หัวใจสับสน
Yah leum chun yah dern nee wun nee hua jai sup son
Don’t forget me, don’t run away, today my heart is mixed up

เกิดกำแพง กำแพงที่มองไม่เห็น
Gert gumpaeng gumpaeng tee maung mai hen
I’ve build a wall, a wall I can’t see
ปิดใจที่แสนจะชาเย็น เหมือนไม่มีจิตใจ
Bpit jai tee saen ja chah yen meuan mai mee jit jai
Closing off my extremely numb heart like I don’t have one
เกิดปัญหา ปัญญาก็มีแค่นี้
Gert bpunhah bpunhah gor mee kae nee
Creating problems, all I have are problems
ผ่านฝนแดด 18 ปี เป็นทางแยกอันตราย
Pahn fon daet sip bpaet bpee bpen tahng yaek undtarai
Passing through rain and sunshine for 18 years is a dangerous crossroad

อาจจะเหมือน อนาคตฉันไม่มี
Aht ja meuan anahkot chun mai mee
It might seem like I don’t have a future
ใครๆ เขามองไม่ดี แต่ใครจะรู้ข้างใน
Krai krai kao maung mai dee dtae krai ja roo kahng nai
Everyone sees me as bad, but if anyone knew what was inside…

(*,*,*)

Title: ฟ้ากับเหว / Fah Gup Haew (The Sky and a Gorge)
Artist: Seua Thanapol
Album: ช่องว่างในหัวใจ / Chaung Wahng Nai Hua Jai (The Gap in My Heart)
Year: 2003

ไม่เคยบอกเธอ เหตุผลที่ฉันต้องไป
Mai koey bauk tur het pon tee chun dtaung bpai
I never told you the reason I had to go
อยากรู้บ้างไหม คำใดที่ฉันไม่เอ่ย
Yahk roo bahng mai kum dai tee chun mai oey
Do you want to know the words I didn’t speak?
ปล่อยเธอจากไปตามทาง
Bploy tur jahk bpai dtahm tahng
I let you go to follow your own path
เหมือนดังสายน้ำล่วงเลย
Meuan dung sai num luang loey
Like a passing stream
ไม่เคยมีวันได้อธิบาย
Mai koey mee wund ai attibai
I never got a day to explain

(*) ไม่อยากดึงเธอลงมา
Mai yahk deung tur long mah
I don’t want to drag you down
ไม่อยากให้คนนินทา
Mai yahk hai kon nintah
I didn’t want people to gossip
ว่าเธอ คงหาคนดีไม่ได้
Wah tur kong hah kon dee mai dee
That you were into bad boys
มาคบกับฉัน มันต่ำเกินไป
Mah kop gup chun mun dtum gern bpai
Dating me is too low for you
ทิ่งแทงใจ กรีดลึกข้างในทรมาน
Ting taeng jai greet leuk kahng nai toramahn
It stabs my heart, screaming deeply inside the torture

(**) เมื่อเธอกับฉัน
Meua tur gup chun
When you and I
มันเหมือนดังฟ้ากับเหว
Mun meuan dung fah gup haew
Are like the sky and a gorge
หากรักกันก็คงจะไปไม่ไกล
Hahk ruk gun gor kong ja bpai mai glai
If we loved each other, we wouldn’t get very far
ไม่อยากให้เธอ ต้องลำบากเกินไป
Mai yahk hai tur dtaung lumbahk gern bpai
I don’t want you to be too troubled
ที่ยอมตัดใจ ไม่ใช่ฉันไม่รักเธอ
Tee yaum dtut jai mai chai chun mai ruk tur
So I agreed to give you up, it wasn’t that I didn’t love you

ก็ได้แต่ฝัน ว่าพบเจอกันชาติหน้า
Gor dai dtae fun wah pob jur gun chaht nah
I can only dream that we’ll meet in the next life
หากมันไม่มี ชาตินี้ฉันไม่เสียใจ
Hahk mun mai mee chaht nee chun mai sia jai
If there is none, I won’t be sad in this life
ก็ยังได้เคยรักเธอ ขอบคุณที่เธอให้ใจ
Gor yung dai koey ruk tur kaup koon tee tur hai jai
I was still able to once love you, thank you for giving me your heart
ไม่อาจรับไว้ จะไม่ฉุดเธอจากฟ้าสู่เหว
Mai aht rup wai ja mai choot tur jahk fah soo haew
I couldn’t accept it, I wouldn’t pull you from the sky into an abyss

(*,**,**)

Title: กระดาษห่อไฟ / Gradaht Hor Fai (Burning Paper)
Artist: Seua Thanapol
Album: ทีของเสือ / Tee Kaung Seua (Seua’s Place)
Year: 1988

(*) กระดาษห่อไฟ เก็บยังไง ซ่อนเอาไว้ก็คงจะทำไม่ได้ ทำไม่ได้
Gradaht hor fai gep yung ngai saun ao wai gor kong ja tum mai dai tum mai dai
How could you keep a burning paper? You can’t hide it, you can’t
เธอเป็นดั่งไฟ ต้องการไป เบื่อเราแล้วฆ่ากันให้ตายเสียก่อน ตายเสียก่อน
Tur bpen dung fai dtaung gahn bpai beua rao laeo kah gun hai dtai sia gaun dtai sia gaun
You’re like a fire, you need to go, bored of me, you killed me first, killed me first
ทางเดินสุดท้ายจะยอมก็รักเหลือเกิน รู้ไหมเธอว่ารัก
Tahng dern soot tai ja yaum gor ruk leua gern roo mai tur wah ruk
My final path was agreeing to love you so much, do you know I loved you?

(**) ฉันทำเพื่อเธอ กระดาษใบนี้จะตรงขวางทาง
Chun tum peua tur gradaht bai nee ja dtrong kwahng tahng
I did it for you, this paper will get in the way
เชื้อไฟอย่างเธอ จะยอมถูกเผาไฟ
Cheua fai yahng tur ja yaum took pao fai
I’ll agree to be burned by a flame like you
แม้ตายก็ยอม ดวงใจถูกเผาลงในพริบตา
Mae dtai gor yaum duang jai took pao long nai prip dtah
Though I’ll die, I consent, my heart will burn up in the blink of an eye
รักเธอจะยอม จะยอมเพื่อเธอ
Ruk tur ja yaum ja yaum peua tur
I love you, so I’ll consent, I’ll consent for you

โปรดอยู่ตรงนี้ อยู่กับฉัน ที่ตรงนี้จะเป็นสวรรค์ของเรา สวรรค์ของเรา
Bproht yoo dtrong nee yoo gup chun tee dtrong nee ja bpen sawun kaung rao sawun kaung rao
Please stay here, here with me, right here, be my heaven, my heaven
หากขาดเธอไป ดั่งไฟเผา ที่ตรงนี้จะเป็นอะไรคิดดู ลองคิดดู
Hahk kaht tur bpai dung fai pao tee dtrong nee ja bpen arai kit doo laung kit doo
If I’m without you, it’s like a fire burning me, think about how I’ll be right here, think about it
ทางเดินสุดท้ายจะยอมก็รักเหลือเกิน รู้ไหมเธอว่ารัก
Tahng dern soot tai ja yaum gor ruk leua gern roo mai tur wah ruk
My final path was agreeing to love you so much, do you know I loved you?

(**,*,**,**)

ฉันทำเพื่อเธอ กระดาษใบนี้จะตรงขวางทาง เชื้อไฟอย่างเธอ จะยอมถูกเผาไฟ
Chun tum peua tur gradaht bai nee ja dtrong kwahng tahng cheua fai yahng tur ja yaum took pao fai
I did it for you, this paper will get in the way, I’ll agree to be burned by a flame like you

Title: หัวใจเดียวกัน / Hua Jai Diao Gun (The Same Heart)
Artist: Seua Thanapol
Album: คนใช้ชีวิต / Kon Chai Cheewit (A Living Person)
Year: 2000

เมื่อฉันเห็น เธอยืนร้องไห้กลางสายฝน ดังคนสิ้นใจ
Meua chun hen tur yeun raung hai glahng sai fon dung kon sin jai
When I saw you standing and crying in the rain like a person who had lost their heart
เธอไม่เหลือใคร คอยเคียงข้างกายไม่มีแล้ว เหลือตัวคนเดียว
Tur mai leua krai koy kiang kahng gai mai mee laeo leua dtua kon diao
You didn’t have anyone left at your side, you were left alone
คนไม่มีความหมาย
Kon mai mee kwahm mai
A worthless person
ดั่งสายฟ้า ลงกลางหัวใจแหลกสลาย กลายเป็นน้ำตา
Dung sai fah long glahng hua jai laek salai glai bpen num dtah
It’s like the sky struck the center of your heart at shattered it, becoming tears
ฟ้าลงโทษมา ทำให้ครอบครัวเธอแตกร้าว ไปคนละทาง
Fah long toht mah tum hai kraup krua tur dtaek rao bpai kon la tahng
Heaven punished you, making your family split up and go each person’s separate ways

(*) หากในโลกนี้เธอไม่มีใคร ให้เธอจำไว้ยังมีฉัน
Hahk nai lohk nee tur mai mee krai hai tur jum wai yung mee chun
If you don’t have anyone else in this world, I want you to keep in mind that you still have me

(**) ที่ยังคงรักเธอเข้าใจ อยากให้เธอระบายกับฉัน
Tee yung kong ruk tur kao jai yahk hai tur rabai gup chun
Who still loves you and understands, I want you to release yourself with me
เคยเจ็บมาเหมือนเธอเหมือนกัน สิ่งที่เธอรู้สึกนั้นฉันเข้าใจ
Koey jep mah meuan tur meuan gun sing tee tur roo seuk nun chun kao jai
I was once hurt like you, I understand the things you’re feeling

อดทนไว้ เธอมีค่าพออย่าท้อแท้ จะเป็นกำลังใจ
Ot ton wai tur mee kah por yah tor tae ja bpen gumlung jai
You can endure it, you’re worth enough, don’t get discouraged, I’ll support you
ไม่ทอดทิ้งเธอ เดินเคียงข้างเธออย่าหวั่นไหว หัวใจเดียวกัน
Mai taut ting tur dern kiang kahng tur yah wun wai hua jai diao gun
I won’t abandon you, I’ll walk beside you, don’t worry, we have the same heart

(*,**,**)