Sek loso

All posts tagged Sek loso

Title: คุณรู้ไหมครับ / Koon Roo Mai Krup (Do You Know?)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย) ft. Sek Loso
Album: Bird & Sek
Year: 2004

เพียงแค่จ้องตา ใจก็สั่นไหว
Piang kae jaung dtah jai gor sun wai
Just looking into your eyes, my heart is shaking
คำที่พูดไป ใจบังคับมา
Kum tee poot bpai jai bung kup mah
The words you spoke commanded my heart

(*) อยากให้คุณได้รู้ไว้ ว่าข้อความที่ส่งไป
Yahk hai koon dai roo wai wah kor kwahm tee song bpai
I want you to remember that the messages I sent you
กลั่นมาจากใจ ฝากไปตามสายลม
Glun mah jahk jai fahk bpai dtahm sai lom
Were sifted from my heart and entrusted into the wind

(**) คุณจะรู้บ้างไหม คืนนี้ผมนอนไม่หลับ
Koon ja roo bahng mai keun nee pom naun mai lup
Will you know that I can’t sleep tonight?
คุณจะรู้ไหมครับ หน้าคุณลอยอยู่เต็มฟ้า
Koon ja roo mai krup nah koon loy yoo dtem fah
Will you know that your face is floating in the sky?
อยากให้คุณโทรมาราตรีสวัสดิ์ พูดชัดๆ สักคำว่ารัก
Yahk hai koon toh mah radtree sawut poot chut chut wuk kum wah ruk
I want you to call and say good-night, saying clearly that you love me
แค่นี้คงไม่ลำบากเกินไป…ใช่ไหมคุณ
Kae nee kong mai lumbahk gern bpai chai mai koon
Just this is not too much trouble, right?

ดาวก็สวยดี ลมก็พัดเย็น
Dao gor suay dee lom gor put yen
The stars are pretty, the wind is blowing coolly
หญ้าที่ไหวเอน เป็นเช่นทุกวัน
Yah tee wai en bpen chen took wun
The grass that waves is like every day

(*,**,*,**)

ใช่ไหมคุณ
Chai mai koon
Right?

ใช่ไหมคุณ
CHai mai koon
Right?

ได้ไหมคุณ
Dai mai koon
Please?

   
คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: 14 อีกครั้ง / Sip See Eek Krung (14 Again)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Black & White
Year: 2006

ครั้งแรกที่เราได้เจอะกันวันนั้น
Krung raek tee rao dai jur gun wun nun
The first time we met that day
เธอเป็นเหมือนฝันที่ฉันตามหา
Tur bpen meuan fun tee chun dtahm hah
You were like the dream I’d been searching for
เมื่อฉันมองเธอ เธอประสานสายตาต่อตา
Meua chunmaung tur tur bprasahn sai dtah dtor dtah
When I looked at you, you looked in my eyes

(*) จากรอยยิ้มที่เธอส่งมา จากเวลาที่เราใกล้กัน
Jahk roy yim tee tur song mah jahkw elah tee rao glai gun
From the way you smiled at me, from the time that we were near
จับมือเธอไว้ข้างใจฉันแค่นาที
Jup meu tur wai kahng jai chun kae nahtee
I held hands with you in my heart for just a moment

(**) เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน 14
Tur tum hai chun roo seuk meuan dtaun sip see
You made me feel like I was 14
ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก
Dtaun tee chun mee faen kon raek
When I had my first girlfriend
ลึกๆ ข้างในมันหวั่นมันไหวแปลกๆ
Leuk leuk kahng nai mun wun mun wai bplaek bplaek
Deep down inside, I’m nervous, it’s strange
เธอรู้ไหมฉันเหมือน 14 อีกครั้ง
Tur roo mai chun meuan sip see eek krung
Do you know I feel like I’m 14 again?
อารมณ์แบบนี้มันหายไปสักพัก
Ahrom baep nee mun hai bpai suk puk
This feeling has disappeared for a while
เคยมีคนรักก็โดนเขาหักอก
Koey mee kon ruk gor dohn kao huk auk
I used to have a girlfriend, but she broke my heart
เจ็บปวดแทบตายที่ข้างในยังช้ำฟกไม่หาย
Jep bpuat taep dtai tee kahng nai yung chum fok mai hai
It hurts to death that inside is still tender and hasn’t healed

(*,**,*,**,**)

   
คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : Holly Berry

Title: แอ๊ด คาราบาว (Aed Carabao)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Part 2
Year: 2015

(*) จะกล่าวถึงตำนาน อาจารย์ของข้า
jà glàao tĕung dtam naan aa-jaan kŏng kâa
I’ll speak about my legendary teacher
เขาคือราชา สามช่าเมืองไทย
kăo keu raa-chaa săam-châa meuang tai
He is Thailand’s King of Sam-Cha [the musical style]*
จิตใจเด็ดเดี่ยวกว้างขวางยิ่งใหญ่
jìt jai dèt dìeow gwâang kwăang yîng yài
A great and famous, persistent, determined mind
ไม่มีใคร ไม่รู้จัก
mâi mee krai · mâi róo jàk
No one doesn’t know him

(**) คือหนึ่งเดียว คือคนจริง
keu nèung dieow keu kon jing
He is the one and only, a true person
ไม่เคยทิ้งยามน้องลำบาก
mâi koie tíng yaam nóng lam-bàak
Never tosses aside his troublesome younger brother
ประชาชนทุกข์ยาก พี่ก็ไป ช่วยเขา
bprà-chaa chon túk yâak · pêe gôr bpai · chûay kăo
Suffering people, he goes and helps

แอ๊ด คาราบาว พี่ใหญ่ของฉัน
Aed Carabao pee yai kaung chun
Aed Carabao. My big brother
แอ๊ด คาราบาว สุขทุกข์ร่วมกัน
Aed Carabao sook took ruam gun
Aed Carabao. Is there through thick and thin
ที่น้องได้ดี อยู่ในวันนี้
têe nóng dâai dee · yòo nai wan née
What good things I have today
ก็เพราะมี พี่คอยสอนสั่ง
gôr prór mee · pêe koi sŏn sàng
It’s because I have Older Brother looking out for and teaching [me].
สำนึกในบุญคุณที่พี่ปลูกฝัง
săm-néuk nai bun kun têe pêe bplòok făng
I realize the favor he’s done in fostering me
ตอบแทนยังไงก็ไม่หมด
dtòp taen yang ngai gôr mâi mòt
However much I repay, it’s not enough

(**)

(***) แอ๊ด คาราบาว พี่ใหญ่ของฉัน
Aed Carabao pee yai kaung chun
Aed Carabao. My big brother
แอ๊ด คาราบาว สุขทุกข์ร่วมกัน
Aed Carabao sook took ruam gun
Aed Carabao. Is there through thick and thin
แอ๊ด คาราบาว ช่วยเหลือแบ่งปัน
áet kaa-raa-baao · chûay lĕua bàeng bpan
Aed Carabao he distributes aid
คือราชาสามช่าเมืองไทย
keu raa-chaa săam châa meuang tai
He is Thailand’s King of Sam-Cha

(*,**,***,***)

สามช่าเมืองไทย
săam châa meuang tai
sam-cha of Thailand
สามช่าเมืองไทย
săam châa meuang tai
sam-cha of Thailand
เมืองไทย
meuang tai
Thailand

คือราชา….. สามช่าเมืองไทย
keu raa-chaa ….. săam châa meuang tai
He’s King . . . of Thailand’s sam-cha

*Sam-cha is a musical style that combines traditional Thai and Latin sounds and rhythms. Sam-cha actually means 3 cha’s or “cha cha cha.” The song “วณิพก” “Wanipok” is sam-cha.

  
As a response to this song, Aed Carabao wrote one back to Sek! Check out translations to Aed’s “เสกไม่ได้ Sek Mai Dai (Sek, No You Can’t)” here~

   
[Note Special thanks and all credit to my friend and fellow translator Ann Norman from Carabaoinenglish.com for translating this song~ :D]

Sek Loso - Part 2 album cover

I wasn’t even aware he was working on a new album, but veteran rock and roll star Sek Loso is back with his latest release, “Part 2,” his second album since his stint in rehab following an unveiling of his drug addiction. Seems like the singer has split ways with major label GMM Grammy that has hosted him and his former band, Loso, for almost two decades, and is now with indie label, Yess Records, but Sek shows no signs of slowing down his music career, regardless of his age, label, or public favor, as he makes it clear throughout this album.

Continue Reading

Title: อยู่ตลอดไป / Yoo Dtalaut Bpai (Here Forever)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Part 2
Year: 2015

(*) หาย เดินไปทางไกล หัวใจยังแน่วแน่
Hai dern bpai tahng glai hua jai yung naeo nae
I’ve recovered, it was a long path, but my heart is still determined
หาย ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนเที่ยงแท้
Hai mai mee sing dai yung yeun tiang tae
I’ve recovered, there’s nothing lasts for sure

(**) หากว่าฝันยังอยู่ อยากให้รู้ไม่หวั่น
Hahk wah fun yung yoo yahk hai roo mai wun
If the dreams are still here, I want you to know I’m not shaken
จะมีฉันร่วมทาง ไปกับเธอ เธอ เธอ
Ja mee chun ruam tahng bpai gup tur tur tur
You’ll have me traveling with you you you
เธอ เธอ เธอ
Tur tur tur
You you you

หาย ถ้ามันมีแค่เธอ รับรองยังสู้
Hai tah mun mee kae tur rup raung yung soo
I’ve recovered, if I just have you, I guarantee I’ll still fight
หาย ขอเพียงเธอได้รู้มีฉันเคียงข้าง
Hai kor piang tur dai roo mee chun kiang kahng
I’ve recovered, I just want you to know that you have me beside you

(**)

(***) อยู่ตลอดไป อยู่ตลอดไป
Yoo dtalaut bpai yoo dtalaut bpai
Here forever, here forever
อยู่ตลอดไป อยู่ตลอดไป
Yoo dtalaut bpai yoo dtalaut bpai
Here forever, here forever
อยู่ตลอดไป อยู่ตลอดไป
Yoo dtalaut bpai yoo dtalaut bpai
Here forever, here forever

(*,**,***,***)

Title: ออกจากชีวิตฉันไปเสียที / Auk Jahk Cheewit Chun Bpai Sia Tee (Get Out of My Life)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Part 2
Year: 2015

สิ่งทีเธอทำมันเกินไป เกินกว่าที่คนเคยรักเขาทำกัน
Sing tee tur tum mun gern bpai gern gwah tee kon koey ruk kao tum gun
The things you’re doing are too much, much more than what people who were once in love do to each other
เธอทำกับฉัน รุนแรงเกินไปบ้างไหม
Tur tum gup chun roon raeng gern bpai bahng mai
Isn’t what you’re doing to me a little harsh?
อยู่กันมาดีๆ เธอกล่าวหาว่าฉันปันใจ
Yoo gun mah dee dee tur glao hah wah chun bpun jai
We’ve been together just fine, then you accused me of sharing my heart
ให้กับใคร โดยไม่มีหลักฐาน
Hai gup krai doy mai mee luk tahn
With someone else, all without any evidence

(*) ฉันจะไปรักใคร ในเมื่อหัวใจฉันมีแต่เธอ
Chun ja bpai ruk krai nai meua hua jai chun mee dtae tur
Who would I go and love when my heart has only you?
ไม่อยากจะพร่ำเพ้อให้เสียเวลา
Mai yahk ja prum pur hai sia welah
I don’t want to be a fool and waste time
เหตุผลไม่เคยรับฟัง ในเมื่อฉันมันเลวในสายตาของเธอ
Het pon mai koey rup fung nai meua chun mun leo nai sai dtah kaung tur
You never listen to my reasoning when I’m so evil in your eyes
ก็จบกันเท่านี้
Gor jop gun tao nee
So let’s just end it

(**) ออกจากชีวิตฉันไปเสียที ไปให้หมดเลย
Auk jahk cheewit chun bpai sia tee bpai hai mot loey
Get out of my life, get completely out
ไปทำเหมือนว่าเราไม่เคย ไม่เคยได้คบกัน
Bpai tum meuan wah rao mai koey mai koey dai kop gun
Go and act like me never ever dated
ให้ลืมคนๆนี้ คนที่เลวๆอย่างฉัน
Hai leum kon kon nee kon tee leo leo yahng chun
Forget this man who’s so evil like me
คนที่มันเคยรักเธอ แค่เพียงคนเดียว
Kon tee mun koey ruk tur kae piang kon diao
The person who once love you and only you

ฉันเข้าใจผิด คิดว่าเธอรู้
Chun kao jai pit kit wah tur roo
I misunderstood, I thought you knew
เพราะที่เฝ้าดู เธอก็ไม่ได้โง่อะไร
Pror tee fao doo tur gor mai dai ngoh arai
Because it didn’t seem like you were stupid
ไปฟังคนอื่นเขา ติเตียนไปมากมาย
Bpai fung kon eun kao dti dtian bpai mahk mai
You go listen to others, then blame me for so much
ต่อจากนี้ไป ทางใครทางมัน
Dtor jahk nee bpai tahng krai tahng mun
From now on, to each their own

(*,**,**)

Title: อย่าถอยแม้แต่ก้าวเดียว / Yah Toy Mae Dtae Gao Diao (Don’t Take Even One Step Back)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Part 2
Year: 2015

ท้อ ใครก็เคยทุกข์ทน
Tor krai gor koey took ton
You’re discouraged, but everyone has suffered before
สับสน เราทุกคนล้วนเป็น
Sup son rao took kon luan bpen
You’re mixed up, all of us have been there

(*) แต่ฉัน อยากให้รู้
Dtae chun yahk hai roo
But I want you to know
ความจริงเป็นอยู่ ที่เธอเห็น
Kwahm jing bpen yoo tee tur hen
The reality you see
ที่ฉัน ดูเหมือนชาเย็น
Tee chun doo meuan chah yen
That though I seem cool
ภายในใจ ก็ปวดร้าว เหมือนกัน
Pai nai jai gor bpuat rao meuan gun
In my heart, I’m hurting too

(**) แต่ว่าฉัน ไม่ยอมแพ้ แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว
Dtae wah chun mai yaum pae mae dtae siao winahtee diao
But I refuse to give up for even a fraction of a second
เพราะว่าฉัน แน่แน่ว มั่นคงและมีจุดยืน
Pror wah chun nae naeo mun kong lae mee joot yeun
Because I’m determined, certain, and have my point of view
อยากเป็นกำลังใจให้เธอทุกคน ขอเธอ จงอดทนฝืน
Yahk bpen gumlung jai hai tur took kon kor tur jong aut ton feun
I want to be an inspiration for all of you, I ask that you endure it
หยัดยืน อย่าถอย แม้แต่ก้าวเดียว
Yut yeun yah toy mae dtae gao diao
Fight to the end, don’t take even one step back

ช้ำ ทำหัวใจฉันพัง
Chum tum hua jai chun pung
Pain breaks my heart
หวัง ทำให้เราก้าวไป
Wung tum hai rao gao bpai
But hope makes us move on

(*,**,**,**)

Title: แม้เราต้องจากกัน / Mae Rao Dtaung Jahk Gun (Even Though We Must Separate)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Part 2
Year: 2015

หัวใจเธอมีหรือเปล่า จึงลืมคนที่เคยรัก
Hua jai tur mee reu bplao jeung leum kon tee koey ruk
Do you have a heart or not? That you’ve forgotten the person you once loved
ลืมคน ที่เธอเคยฝาก เคยฝากชีวิตไว้
Leum kon tee tur koey fahk koey fahk cheewit wai
Forgotten the person whom you once entrusted, once entrusted your life to
หรือเธอ มีใครคนใหม่ มีใจ ให้กับใครเขา
Reu tur mee krai kon mai mee jai hai gup krai kao
Or do you have someone new whom you’ve developed feelings for?
จึงลืม วันของสองเรา ลืมคนที่เฝ้ารักเธอ
Jeung leum wun kaung saung rao leum kon tee fao ruk tur
That you’ve forgotten our days, forgotten the person who loves you

(*) อยากให้เธอได้รู้ ว่ารักเธอไม่เปลี่ยนแปลง
Yahk hai tur dai roo wah ruk tur mai bplian bplaeng
I want you to know that my love for you hasn’t changed
หากว่าเธอนั้นหมดเรี่ยวแรง
Hahk wah tur nun mot riao raeng
If you’re out of strength
ฉันจะคอยเป็นกำลังใจ
Chun ja koy bpen gumlung jai
I’ll be your support
แม้เราต้องจากกัน
Mae rao dtaung jahk gun
Though you have to separate

อยากให้เธอได้รู้ ว่ารักเธอไม่เปลี่ยนแปลง
Yahk hai tur dai roo wah ruk tur mai bplian bplaeng
I want you to know that my love for you hasn’t changed
หากว่าเธอนั้นหมดเรี่ยวแรง
Hahk wah tur nun mot riao raeng
If you’re out of strength
ฉันจะคอยเป็นกำลังใจ
Chun ja koy bpen gumlung jai
I’ll be your support

ฉันคง ยังเป็นคนเก่า คนที่นิสัยเสีย
Chun kong yung bpen kon gao kon tee nisai sia
I’m still your ex, a spoiled person
จะไม่ยอม ไม่ขอไกล่เกลี่ย จะยอมเดินจากไป
Ja mai yaum mai kor glai glia ja yaum dern jahk bpai
I’ll refuse, I won’t ask to reconcile, I’ll consent to walk away

(*)

แม้เราต้องจากกัน
Mae rao dtaung jahk gun
Though we must separate
แม้เราต้องพรากจากกัน
Mae rao dtaun prahk jahk gun
Though we must part ways

Title: โสดตอน 40 / Soht Dtaun See Sip (Single at 40)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Part 2
Year: 2015

(*) โสด ตอน 40 ใครจะจีบให้รีบเข้ามา
Soht dtaun see sip krai ja jeep hai reep kao mah
Single at 40, if anyone wants to flirt, hurry on over
คิดดี ทำดี แต่ปากหมา
Kit dee tum dee dtae bpahk mah
I think good, I do good, but I have the mouth of a dog
คนเขาเรียกว่า ซุปตาร็อคแอนด์โรล
Kon kao riak wah soop dtah rock and roll
People call me the rock & roll superstar
ของเมืองไทย
Kaung meuang thai
Of Thailand

มีเมียมาแล้วก็หลายคน
Mee mia mah laeo gor lai kon
I’ve had a wife before, and several after her
แต่ยังไม่โดน ไม่รู้จะทำไง
Dtae yung mai dohn mai roo ja tum ngai
But I haven’t struck anyone yet, I don’t know what to do
เดี๋ยวแต่ง เดี๋ยวหย่า รักเลิกอยู่ร่ำไป
Diao dtaeng diao yah ruk lerk yoo rum bpai
One moment I was married, the next I was divorced, love ceases often
แต่หัวใจ ก็ยังชิว ๆ
Dtae hua jai gor yung chiew chiew
But my heart is still chill

(**) คนเขาว่ามากรักปากดีและยังกวนตีน
Kon kao wah mahk ruk bpahk dee lae yung guan dteen
People say it’s over-loving, all talk, and still annoying
แต่แฟนคงชิน ถ้าเป็นเฮียแล้วเข้าใจ
Dtae faen kong chin tah bpen hia laeo kao jai
But lovers are probably used to it, if he’s a rich older guy, they understand
ถ้าใครมาเสือกมาแส่ รับรองว่าโดน
Tah krai mah seuak mah sae rup raung wah dohn
If anyone comes and butts in looking for trouble, I guarantee I’ll hit them
เพราะกูก็คน เข้าใจไหม
Pror goo gor kon kao jai mai
Because I’m human, understand?

(*)

จะตั้งสมาคมคนโสด ณ บัดนาว
Ja dtung samahkom kon soht na but nao
I’ll establish a single’s club immediately
ใครจะเอา เข้ามาไว ๆ
Krai ja ao kao mah wai wai
Whoever is interested is welcome
ขอแค่รักจริง พูดจริงออกมาจากหัวใจ
Kor kae ruk jing poot jing auk mah jahk hua jai
I just ask that you really love and speak truthfully from the heart
อย่าจัดฉากถ่ายคลิปเอาความลับไปโชว์
Yah jut chahk tai klip ao kwahm lup bpai chow
Don’t secretly film a clip show my secrets

(**,*,*)

คนเขาเรียกว่า เดอะคิงร็อคแอนด์โรล
Kon kao riak wah dur king rock and roll
People call me the rock and roll king
ของประเทศไทย
Kaung bpratayt thai
Of Thailand

Title: ไม่ยอมตัดใจ / Mai Yaum Dtut Jai (I Refuse to Give You Up)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Sek Loso
Year: 2009

เธอได้ยินไหมว่าใครมันร่ำร้องเรียกอยู่
Tur dai yin mai wah krai mun rum raung riak yoo
Do you hear that someone is calling out for you?
อยากให้ได้รู้ว่าใจของฉันมันจะขาด
Yahk hai dai roo wah jai kaung chun mun ja kaht
I want you to know that my heart is dying
จากการกระทำที่ตอกย้ำว่าฉันด้อยกว่า
Jahk gahn gratum tee dtauk yum wah chun doy gwah
From your actions that make it clear that I’m inferior
ตีราคากันต่ำเกิน
Dtee rahkah gun dtum gern
Pricing me too low

(*) เมื่อมันไม่รู้สมองมันก็คิดไปร้อยแปด
Meua mun mai roo samaung mun gor kit bpai roy bpaet
When I don’t know, my brain thinks of various things
จากเคยรักแท้ ก็กลายเป็นชอกช้ำซ้ำซ้ำแสบ
Jahk koey ruk tae gor glai bpen chauk chum sum sum saep
From once being true love, I’ve become repeatedly hurt
เจ็บก็เพราะรัก ไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้ลง
Jep gor pror ruk mai kit wah tur ja tum chund ai long
I hurt because of love, I never imagined you’d do that to me
คิดแล้วปลง ทรงกับทรุด
Kit laeo bplong song gup soot
I thought about it and realized it’s getting worse

(**) แต่ใจมันรักเธอ ก็เลยไม่ยอมตัดใจ
Dtae jai mun ruk tur gor loey mai yaum dtut jai
But my heart loves you, I refuse to give you up
ไม่ปล่อยให้ไป ยังยื้อเธอไว้อย่างนั้น
Mai bploy hai bpai yung yeu tur wai yahng nun
I won’t let you go, I still hold you back like that
เมื่อเธอไม่รักกัน ก็เลยต้องการจะไป
Meua tur mai ruk gun gor loey dtuang ghan ja bpai
When you don’t love me, you have to go
ทิ้งให้ใครต้องนอนปวดใจให้ตายทั้งเป็น
Ting hai krai dtaung naun bpuat jai hai dtai tung bpen
Leaving someone to sleep, dying of a broken heart

(*,**)

ไม่โทษฟ้าที่ทำให้เธอเป็นอื่น
Mai toht fah tee tum hai tur bpen eun
I don’t blame heaven for turning you into someone else
ต้องทนฝืนแม้คนเขาจะดูถูก
Dtaung ton feun mae kon kao ja doo took
I must endure it, even though other people will look down on me
แม้ว่ารักไม่ทำให้ใจเป็นสุข
Mae wah ruk mai tum hai jai bpen sook
Even though love doesn’t make my heart happy
จะโง่ก็ยอม โง่ก็ยอม
Ja ngoh gor yaum ngoh gor yaum
I’m being stupid, but I give in, I’m being stupid, but I give in

(**)