Sek loso

All posts tagged Sek loso

Title: แม้ว่า / Mae Wah (Even Though)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: The Collection
Year: 2005

แม้ว่าเธอจะไม่เชื่อใจ หน้าตาร้ายๆอย่างฉัน
Mae wah tur ja mai cheua jai nah dtah rai rai yahng chun
Even though you don’t trust a bad-looking guy like me
แม้ว่าเธอไม่คิดมองกัน ก็ให้โอกาสฉัน
Mae wah tur mai kit maung gun gor hai ohgaht chun
Even though you wouldn’t think of looking at me, give me a chance

แม้ว่าคนที่มาชอบเธอ จะเสนอสักกี่มากน้อย
Mae wah kon tee mah chaup tur ja sanur suk gee mahk noy
No matter what other people who like you have to offer
เปิดให้ฉันเข้าไปสักหน่อย ในหัวใจเธอ
Bpert hai chun kao bpai suk noy nai hua jai tur
Open up and let me into your heart

(*) แม้เส้นทางของเราต่างกัน แม้ว่าฝันของฉันมันติดดิน
Mae sen tahng kaung rao dtahng gun mae wah fun kaung chun mun dtit din
Even though our paths are different, even though my dreams are simple
แต่ก็พร้อมจะโบยบิน ไปสู่เธอ
Dtae gor praum ja boy bin bpai soo tur
I’m ready to fly to you

แม้ว่าคนที่มองเข้ามา จะว่าบ้าว่าเพ้อ
Mae wah kon tee maun gkao mah ja wah bah wah pur
Even though anyone who looks at us will say you’re crazy
ไม่ค่อยเจียมที่หมายปองเธอ ก็ไม่เป็นไร
Mai koy jiam tee mai bpaung tur gor mai bpen rai
It’s not very humble to desire you, but it’s okay

(**) ก็เพราะว่าฉันชอบเธอ ตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอก
Gor pror wah chun chaup tur dtung dtae raek jur dtae mai glah bauk
Because I’ve liked you since we first met, but I haven’t dared tell you
กลัวว่าเธอนั้นจะมาหลอก คนบ้านนอกอย่างฉัน
Glua wah tur nun ja mah lauk kon bahn nauk yahng chun
Afraid you’d deceive a country boy like me
สมมติเอานะว่าฝันเป็นจริง ก็แบบว่าเธอมีใจให้กัน
Sommoot ao na wah fun bpen jing gor baep wah tur mee jai hai gun
Supposing if my dreams came true and you had feelings for me
ขนาดแค่คิดหัวใจยังสั่น จริงๆ นะเธอ
Kanaht kae kit hua jai yung sun jing jing na tur
Just thinking about it really makes my heart pound

(**,*,**)

Title: อาจเป็นเพราะรักเธอ / Aht Bpen Pror Ruk Tur (It Might Be Because I Love You)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: 20ปี โลโซ เราและนาย / 20 Bpee Loso Rao Lae Nai (20 Years of Loso – You and Us)
Year: 2016

ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ที่เราไม่ได้พบกัน
Mai roo wah nahn tao rai tee rao mai dai pob gun
I don’t know how long it’s been that we haven’t met
ฉันไม่เคยลืมคืนวัน ที่เราสองเคียงข้าง
Chun mai koey leum keun wun tee rao saung kiang kahng
I’ve never forgotten the days and nights that to two of us were at each other’s sides

(*) รอยยิ้มที่เธอส่งมา ทำให้ฉันหวั่นไหว
Roy yim tee tur song mah tum hai chun wun wai
Your smile towards me made me nervous
ที่ไม่เคยเป็นกับใคร นอกจากเธอคนเดียว
Tee mai koey bpen gup krai nauk jahk tur kon diao
Like I’ve never been with anyone else before, except you

(**) อาจเป็นเพราะรักเธอ ฉันไม่เคยรักใคร
Aht bpen pror ruk tur chun mai koey ruk krai
It might be because I love you, I’ve never loved anyone before
อาจเป็นเพราะหัวใจ ฉันยังคงรักเธอ
Aht bpen pror hua jai chun yung kong ruk tur
It might be because my heart still loves you
โปรดจงรับรู้ ไว้นะเออ ใจฉันมีเพียงแต่เธอ แค่คนเดียว
Bproht jong rup roo wai na ur jai chun mee piang dtae tur kae kon diao
Please realize that my heart has only you alone
ถ้าพบเจออีกซักครา ได้มองตาอีกสักที
Tah pob jur eek suk krah dai maung dtah eek suk tee
If we meet again, and make eye contact again
เปิดเผยความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อเธอ
Bpert poey kwahm roo seuk dee dee tee mee dtor tur
I’ll reveal the good feelings I have towards you

(*,**,**,**)

   
Executive Producer: SEK LOSO
Lyric, Melody, arranged & Produced by เสกสรรค์ ศุขพิมาย
Vocals, Backing Vocals, Electric Guitars, Acoustic Guitars & Bass by SEK LOSO
Drums by ต่อตระกูล ใบเงิน
Managing Director: ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์
General Manager: ปรียาภรณ์ ผาสุข
Artist Management: ธนกิจ เดชโยธิน
Accountant: สุนิสา รวยอบกลิ่น
Assistant to SEK LOSO: ศิวัช คำแดงสุข
Edited, Mixed down & Mastered by สุวัธชัย สุทธิรัตน์ at Bulldog & Dynamic Studio
Recording Studio: Dynamic Studio (July 2016)

   
Good ol’ Sek is on a role with these new releases. His songs are always so short and simple, yet good~ This new single has a cute sound and bittersweet lyrics when you realize he’s talking about his feelings for someone he might not meet again.

Title: อ้อนวอน / Aun Waun (Beg)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: 20ปี โลโซ เราและนาย / 20 Bpee Loso Rao Lae Nai (20 Years of Loso, You and Us)
Year: 2016

หากเป็นฉัน ที่ทำให้เธอเสียใจ
Hahk bpen chun tee tum hai tur sia jai
If it was me who made you sad
ช่วยบอกได้ไหม ฉันจะได้ทำตัวถูก
Chuay bauk dai mai chun ja dai tum dtua took
Please tell me so I can behave correctly
พูดมาเลย ว่าหมดรักและพันผูก
Poot mah loey wah mot ruk lae pun pook
Tell me if you don’t love me or feel a connection with me anymore
พูดตรง ๆ ไม่ต้องเกรงใจ
Poot dtrong dtrong mai dtaung greng jai
Be frank, you don’t have to be courteous

หากเธอคิด ว่าฉันนั้นไร้ค่า
Hahk tur kit wah chun nun rai kah
If you think I’m worthless
พูดคำลา แล้วก็เดินจากไป
Poot kum lah laeo gor dern jahk bpai
Say good-bye and leave me
อยาไปจำ ว่าฉันเคยทำอะไร
Yah bpai jum wah chun koey tum arai
Don’t remember all the things I’ve ever done
เคยรักเธอเท่าไหร่ ลืมฉันไปได้เลย
Koey ruk tur tao rai leum chun bpai dai loey
However much I loved you, you can forget me

(*) แต่อยากขอร้องเธอ สักนิดนะเออ
Dtae yahk kor raung tur suk nit na ur
But I want to ask you a favor
อย่าทำร้ายกันมากไป
Yah tum rai gun mahk bpai
Don’t hurt me too much
หากส่วนลึกในหัวใจ ฉันเคยเป็นใคร
Hahk suan leuk nai hua jai chun koey bpen krai
If deep down in your heart, I was ever someone
ที่เธอเคยรัก
Tee tur koey ruk
Whom you ever loved

(*)

จากวันนี้ ฉันคงต้องไป
Jahk wun nee chun kong dtaung bpai
From today, I should leave
จะไปให้ไกล ให้ไกลจากหน้าเธอ
Ja bpai hai glai hai glai jahk nah tur
I’ll go far away, far away from you
เมื่อไม่รักกันแล้ว ฉันคงไม่พร่ำเพ้อ
Meua mai ruk gun laeo chun kong mai prum pur
When you don’t love me anymore, I won’t dwell on it
จะไม่อ้อนวอนให้เธอเมตตา
Ja mai aun waun hai tur metdtah
I won’t beg for you to show kindness

เมื่อไม่รักกันแล้ว ฉันคงไม่พร่ำเพ้อ
Meua mai ruk gun laeo chun kong mai prum pur
When you don’t love me anymore, I won’t dwell on it
จะไม่อ้อนวอนให้เธอคืนกลับมา
Ja mai aun waun hai tur keun glup mah
I won’t beg for you to come back

   
Lyric, Melody, arranged & Produced by เสกสรรค์ ศุขพิมาย
Vocals, Electric Guitars, Acoustic Guitars & Bass by SEK LOSO
Drums by ต่อตระกูล ใบเงิน
Managing Director: ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์
General Manager: ปรียาภรณ์ ผาสุข
Artist Management: ธนกิจ เดชโยธิน
Accountant: สุนิสา รวยอบกลิ่น
Assistant to SEK LOSO: ศิวัช คำแดงสุข
Edited, Mixed down & Mastered by สุวัธชัย สุทธิรัตน์ at Bulldog & Dynamic Studio
Recording Studio: Dynamic Studio (July 2016)
Music Video Starring: ศรราม เทพพิทักษ์, วสุ ปลื้มสกุลไทย
Music Video Production by Duckbar Doo
MV Produced by Laaor
MV Directed by Patkusi

   
Wow! This music video!
The song is your classic Loso sound, and the lyrics are your classic passive-aggressive nonchalant Loso lyrics as well; requesting that if you’re not happy in the relationship, just be quick about it and end things cleanly so you both can go your separate ways and forget all the good times you ever had. But the video! Sek has definitely won me back with this one. I don’t know why I like stories of violent insanity so much, but I do.

I’m honestly not sure if the song is supposed to tell things from the girl’s or the guy’s point of view. Perhaps it’s from the guy’s, and he wanted her to just break things off if she didn’t have feelings for him anymore, but she ended up leading him on and cheating on him, driving him to the point of killing both her and her lover (if that was the male body with her in the closet?)? Or maybe the girl was planning on breaking things off and told him she was leaving him, and it just drove him over the edge to murder in a desperate attempt to keep her?
Or maybe the song is supposed to be from the girl’s point of view; she’s stuck in a relationship with a guy who’s abusive and angry with her all the time, so if he doesn’t love her anymore, she wants him to just let her go and she’ll calmly leave and get out of his hair, but he’s already got his mind set on killing her?

I wonder if there will be a part two that will clear things up a bit more, or if we’ll be left speculating and forming our own conclusions. What do you guys think about the song and video?

Title: ซาตาน (Satan)
Artist: Sek Loso ft. Green Ausadaporn (เสก โลโซ featuring กรีน อัษฎาพร)
Album: 20ปี โลโซ เราและนาย/ 20 Bpee Loso Rao Lae Nai (20 Years of Loso, You and Us)
Year: 2016

เพียงแค่สบตา รู้ไหมหัวใจไหวหวั่น
Piang kae sop dtah roo mai hua jai wai wun
Just looking in your eyes, do you know my heart trembles?
ยามเราใกล้กัน รู้ไหมหัวใจสั่นไหว
Yahm rao glai gun roo mai hua jai wun wai
When we’re near, do you know my heart shakes?
ทุกครั้งที่ใกล้เธอ ทุกทีที่เธอยิ้มให้
Took krung tee glai tur took tee tee tur yim hai
Every time I’m near you, every time you smile at me
เธอรู้บ้างไหม หัวใจของฉันเต้นแรง
Tur roo bahng mai hua jai kaung chun dten raeng
Do you know that my heart is pounding?

(*) อยากบอกให้เธอรู้ ว่าคิดถึงเธอเหลือเกิน
Yahk bauk hai tur roo wah kit teung tur leua gern
I want you let you know that I think of you so much
ทุกทีที่เดิน อยากมีแค่เธอเคียงข้าง
Took tee tee dern yahk mee kae tur kaing kahng
Every time I’m walking, I want to have you beside me
อยากบอกให้เธอรู้ ถ้าฉันมีเธอร่วมทาง
Yahk bauk hai tur roo tah chun mee tur ruam tahng
I want to let you know, if I had you with me
(ว่าฉันรักเธอเหลือเกิน)
(Wah chun ruk tur leua gern)
(That I love you so much)
จะรักเพียงแต่เธอ รักเธอ รักเธอคนเดียว
Ja ruk piang dtae tur ruk tur ruk tur kon diao
I’d love only you, love you, love you alone

(**) เธอเป็นบ้างไหม ทุกครั้งที่เราได้เจอ
Tur bpen bahng mai took krung tee rao dai jur
Are you like this every time we meet?
หรือฉันมันพร่ำเพร้อ เพ้อเจ้อไปเองข้างเดียว
Reu chun mun prum pur pur jur bpai eng kahng diao
Or am I crazy, babbling on one-sidedly?
ยามเราใกล้กัน สะท้านหัวใจหวั่นไหว
Yahm rao glai gun satahn hua jai wun wai
When we’re near, I shiver, my heart trembles
ช่วยบอกหน่อยนะ ว่าเธอมีใครอยู่ในหัวใจหรือเปล่า
Chuay bauk noy na wah tur mee krai yoo nai hua jai reu bplao
Please tell me if you have someone in your heart

(*,**,*,*)

   
Executive Producer: SEK LOSO
Lyric, Melody, arranged & Produced by เสกสรรค์ ศุขพิมาย
Vocals, Backing Vocals, Electric Guitars & Bass by SEK LOSO
Drums Programming by ต่อตระกูล ใบเงิน
Keyboards & Synth Bass by ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์
Special Guest on Vocals: กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
LOSO Band is เสกสรรค์ ศุขพิมาย, ต่อตระกูล ใบเงิน, ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์, ธานี พรมศรี & ชัยวัฒน์ ไชยวิรัตน์
Managing Director: ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์
General Manager: ปรียาภรณ์ ผาสุข
Artist Management: ธนกิจ เดชโยธิน
Accountant: สุนิสา รวยอบกลิ่น
Assistant to SEK LOSO: ศิวัช คำแดงสุข
Edited, Mixed down & Mastered by สุวัธชัย สุทธิรัตน์ at Bulldog & Dynamic Studio
Recording Studio: Dynamic Studio (July 2016)
Green Ausadaporn appears courtesy of Bangkok Broadcasting Television Co.,Ltd
Music Video Production by Duckbar Doo
MV Produced by Laaor
MV Directed by Patkusi

Sek is back?! With Grammy?! Is this just a one-shot for the Loso 20th anniversary album, or did GMM see his indie ventures still proved to be profitable and decided to forgive his past transgressions? With talks of him reconciling with his wife and his kids talking to him again, it looks like things are finally looking up for Thailand’s rock god~
This new single is a short, simple love song, that makes up for what it lacks in deep, meaningful lyrics with a fun, catchy beat and melody. The song isn’t nearly as “metal” as the title suggests haha, but apparently Sek decided on the name “Satan,” as the word “สะท้าน (Satahn)” appears in the song a couple times, and, when romanized to English, it’s usually written “satan,” thus~

Title: คุณรู้ไหมครับ / Koon Roo Mai Krup (Do You Know?)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย) ft. Sek Loso
Album: Bird & Sek
Year: 2004

เพียงแค่จ้องตา ใจก็สั่นไหว
Piang kae jaung dtah jai gor sun wai
Just looking into your eyes, my heart is shaking
คำที่พูดไป ใจบังคับมา
Kum tee poot bpai jai bung kup mah
The words you spoke commanded my heart

(*) อยากให้คุณได้รู้ไว้ ว่าข้อความที่ส่งไป
Yahk hai koon dai roo wai wah kor kwahm tee song bpai
I want you to remember that the messages I sent you
กลั่นมาจากใจ ฝากไปตามสายลม
Glun mah jahk jai fahk bpai dtahm sai lom
Were sifted from my heart and entrusted into the wind

(**) คุณจะรู้บ้างไหม คืนนี้ผมนอนไม่หลับ
Koon ja roo bahng mai keun nee pom naun mai lup
Will you know that I can’t sleep tonight?
คุณจะรู้ไหมครับ หน้าคุณลอยอยู่เต็มฟ้า
Koon ja roo mai krup nah koon loy yoo dtem fah
Will you know that your face is floating in the sky?
อยากให้คุณโทรมาราตรีสวัสดิ์ พูดชัดๆ สักคำว่ารัก
Yahk hai koon toh mah radtree sawut poot chut chut wuk kum wah ruk
I want you to call and say good-night, saying clearly that you love me
แค่นี้คงไม่ลำบากเกินไป…ใช่ไหมคุณ
Kae nee kong mai lumbahk gern bpai chai mai koon
Just this is not too much trouble, right?

ดาวก็สวยดี ลมก็พัดเย็น
Dao gor suay dee lom gor put yen
The stars are pretty, the wind is blowing coolly
หญ้าที่ไหวเอน เป็นเช่นทุกวัน
Yah tee wai en bpen chen took wun
The grass that waves is like every day

(*,**,*,**)

ใช่ไหมคุณ
Chai mai koon
Right?

ใช่ไหมคุณ
CHai mai koon
Right?

ได้ไหมคุณ
Dai mai koon
Please?

   
คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: 14 อีกครั้ง / Sip See Eek Krung (14 Again)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Black & White
Year: 2006

ครั้งแรกที่เราได้เจอะกันวันนั้น
Krung raek tee rao dai jur gun wun nun
The first time we met that day
เธอเป็นเหมือนฝันที่ฉันตามหา
Tur bpen meuan fun tee chun dtahm hah
You were like the dream I’d been searching for
เมื่อฉันมองเธอ เธอประสานสายตาต่อตา
Meua chunmaung tur tur bprasahn sai dtah dtor dtah
When I looked at you, you looked in my eyes

(*) จากรอยยิ้มที่เธอส่งมา จากเวลาที่เราใกล้กัน
Jahk roy yim tee tur song mah jahkw elah tee rao glai gun
From the way you smiled at me, from the time that we were near
จับมือเธอไว้ข้างใจฉันแค่นาที
Jup meu tur wai kahng jai chun kae nahtee
I held hands with you in my heart for just a moment

(**) เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน 14
Tur tum hai chun roo seuk meuan dtaun sip see
You made me feel like I was 14
ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก
Dtaun tee chun mee faen kon raek
When I had my first girlfriend
ลึกๆ ข้างในมันหวั่นมันไหวแปลกๆ
Leuk leuk kahng nai mun wun mun wai bplaek bplaek
Deep down inside, I’m nervous, it’s strange
เธอรู้ไหมฉันเหมือน 14 อีกครั้ง
Tur roo mai chun meuan sip see eek krung
Do you know I feel like I’m 14 again?
อารมณ์แบบนี้มันหายไปสักพัก
Ahrom baep nee mun hai bpai suk puk
This feeling has disappeared for a while
เคยมีคนรักก็โดนเขาหักอก
Koey mee kon ruk gor dohn kao huk auk
I used to have a girlfriend, but she broke my heart
เจ็บปวดแทบตายที่ข้างในยังช้ำฟกไม่หาย
Jep bpuat taep dtai tee kahng nai yung chum fok mai hai
It hurts to death that inside is still tender and hasn’t healed

(*,**,*,**,**)

   
คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : Holly Berry

Title: แอ๊ด คาราบาว (Aed Carabao)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Part 2
Year: 2015

(*) จะกล่าวถึงตำนาน อาจารย์ของข้า
jà glàao tĕung dtam naan aa-jaan kŏng kâa
I’ll speak about my legendary teacher
เขาคือราชา สามช่าเมืองไทย
kăo keu raa-chaa săam-châa meuang tai
He is Thailand’s King of Sam-Cha [the musical style]*
จิตใจเด็ดเดี่ยวกว้างขวางยิ่งใหญ่
jìt jai dèt dìeow gwâang kwăang yîng yài
A great and famous, persistent, determined mind
ไม่มีใคร ไม่รู้จัก
mâi mee krai · mâi róo jàk
No one doesn’t know him

(**) คือหนึ่งเดียว คือคนจริง
keu nèung dieow keu kon jing
He is the one and only, a true person
ไม่เคยทิ้งยามน้องลำบาก
mâi koie tíng yaam nóng lam-bàak
Never tosses aside his troublesome younger brother
ประชาชนทุกข์ยาก พี่ก็ไป ช่วยเขา
bprà-chaa chon túk yâak · pêe gôr bpai · chûay kăo
Suffering people, he goes and helps

แอ๊ด คาราบาว พี่ใหญ่ของฉัน
Aed Carabao pee yai kaung chun
Aed Carabao. My big brother
แอ๊ด คาราบาว สุขทุกข์ร่วมกัน
Aed Carabao sook took ruam gun
Aed Carabao. Is there through thick and thin
ที่น้องได้ดี อยู่ในวันนี้
têe nóng dâai dee · yòo nai wan née
What good things I have today
ก็เพราะมี พี่คอยสอนสั่ง
gôr prór mee · pêe koi sŏn sàng
It’s because I have Older Brother looking out for and teaching [me].
สำนึกในบุญคุณที่พี่ปลูกฝัง
săm-néuk nai bun kun têe pêe bplòok făng
I realize the favor he’s done in fostering me
ตอบแทนยังไงก็ไม่หมด
dtòp taen yang ngai gôr mâi mòt
However much I repay, it’s not enough

(**)

(***) แอ๊ด คาราบาว พี่ใหญ่ของฉัน
Aed Carabao pee yai kaung chun
Aed Carabao. My big brother
แอ๊ด คาราบาว สุขทุกข์ร่วมกัน
Aed Carabao sook took ruam gun
Aed Carabao. Is there through thick and thin
แอ๊ด คาราบาว ช่วยเหลือแบ่งปัน
áet kaa-raa-baao · chûay lĕua bàeng bpan
Aed Carabao he distributes aid
คือราชาสามช่าเมืองไทย
keu raa-chaa săam châa meuang tai
He is Thailand’s King of Sam-Cha

(*,**,***,***)

สามช่าเมืองไทย
săam châa meuang tai
sam-cha of Thailand
สามช่าเมืองไทย
săam châa meuang tai
sam-cha of Thailand
เมืองไทย
meuang tai
Thailand

คือราชา….. สามช่าเมืองไทย
keu raa-chaa ….. săam châa meuang tai
He’s King . . . of Thailand’s sam-cha

*Sam-cha is a musical style that combines traditional Thai and Latin sounds and rhythms. Sam-cha actually means 3 cha’s or “cha cha cha.” The song “วณิพก” “Wanipok” is sam-cha.

  
As a response to this song, Aed Carabao wrote one back to Sek! Check out translations to Aed’s “เสกไม่ได้ Sek Mai Dai (Sek, No You Can’t)” here~

   
[Note Special thanks and all credit to my friend and fellow translator Ann Norman from Carabaoinenglish.com for translating this song~ :D]

Sek Loso - Part 2 album cover

I wasn’t even aware he was working on a new album, but veteran rock and roll star Sek Loso is back with his latest release, “Part 2,” his second album since his stint in rehab following an unveiling of his drug addiction. Seems like the singer has split ways with major label GMM Grammy that has hosted him and his former band, Loso, for almost two decades, and is now with indie label, Yess Records, but Sek shows no signs of slowing down his music career, regardless of his age, label, or public favor, as he makes it clear throughout this album.

Continue Reading

Title: อยู่ตลอดไป / Yoo Dtalaut Bpai (Here Forever)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Part 2
Year: 2015

(*) หาย เดินไปทางไกล หัวใจยังแน่วแน่
Hai dern bpai tahng glai hua jai yung naeo nae
I’ve recovered, it was a long path, but my heart is still determined
หาย ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนเที่ยงแท้
Hai mai mee sing dai yung yeun tiang tae
I’ve recovered, there’s nothing lasts for sure

(**) หากว่าฝันยังอยู่ อยากให้รู้ไม่หวั่น
Hahk wah fun yung yoo yahk hai roo mai wun
If the dreams are still here, I want you to know I’m not shaken
จะมีฉันร่วมทาง ไปกับเธอ เธอ เธอ
Ja mee chun ruam tahng bpai gup tur tur tur
You’ll have me traveling with you you you
เธอ เธอ เธอ
Tur tur tur
You you you

หาย ถ้ามันมีแค่เธอ รับรองยังสู้
Hai tah mun mee kae tur rup raung yung soo
I’ve recovered, if I just have you, I guarantee I’ll still fight
หาย ขอเพียงเธอได้รู้มีฉันเคียงข้าง
Hai kor piang tur dai roo mee chun kiang kahng
I’ve recovered, I just want you to know that you have me beside you

(**)

(***) อยู่ตลอดไป อยู่ตลอดไป
Yoo dtalaut bpai yoo dtalaut bpai
Here forever, here forever
อยู่ตลอดไป อยู่ตลอดไป
Yoo dtalaut bpai yoo dtalaut bpai
Here forever, here forever
อยู่ตลอดไป อยู่ตลอดไป
Yoo dtalaut bpai yoo dtalaut bpai
Here forever, here forever

(*,**,***,***)

Title: ออกจากชีวิตฉันไปเสียที / Auk Jahk Cheewit Chun Bpai Sia Tee (Get Out of My Life)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Part 2
Year: 2015

สิ่งทีเธอทำมันเกินไป เกินกว่าที่คนเคยรักเขาทำกัน
Sing tee tur tum mun gern bpai gern gwah tee kon koey ruk kao tum gun
The things you’re doing are too much, much more than what people who were once in love do to each other
เธอทำกับฉัน รุนแรงเกินไปบ้างไหม
Tur tum gup chun roon raeng gern bpai bahng mai
Isn’t what you’re doing to me a little harsh?
อยู่กันมาดีๆ เธอกล่าวหาว่าฉันปันใจ
Yoo gun mah dee dee tur glao hah wah chun bpun jai
We’ve been together just fine, then you accused me of sharing my heart
ให้กับใคร โดยไม่มีหลักฐาน
Hai gup krai doy mai mee luk tahn
With someone else, all without any evidence

(*) ฉันจะไปรักใคร ในเมื่อหัวใจฉันมีแต่เธอ
Chun ja bpai ruk krai nai meua hua jai chun mee dtae tur
Who would I go and love when my heart has only you?
ไม่อยากจะพร่ำเพ้อให้เสียเวลา
Mai yahk ja prum pur hai sia welah
I don’t want to be a fool and waste time
เหตุผลไม่เคยรับฟัง ในเมื่อฉันมันเลวในสายตาของเธอ
Het pon mai koey rup fung nai meua chun mun leo nai sai dtah kaung tur
You never listen to my reasoning when I’m so evil in your eyes
ก็จบกันเท่านี้
Gor jop gun tao nee
So let’s just end it

(**) ออกจากชีวิตฉันไปเสียที ไปให้หมดเลย
Auk jahk cheewit chun bpai sia tee bpai hai mot loey
Get out of my life, get completely out
ไปทำเหมือนว่าเราไม่เคย ไม่เคยได้คบกัน
Bpai tum meuan wah rao mai koey mai koey dai kop gun
Go and act like me never ever dated
ให้ลืมคนๆนี้ คนที่เลวๆอย่างฉัน
Hai leum kon kon nee kon tee leo leo yahng chun
Forget this man who’s so evil like me
คนที่มันเคยรักเธอ แค่เพียงคนเดียว
Kon tee mun koey ruk tur kae piang kon diao
The person who once love you and only you

ฉันเข้าใจผิด คิดว่าเธอรู้
Chun kao jai pit kit wah tur roo
I misunderstood, I thought you knew
เพราะที่เฝ้าดู เธอก็ไม่ได้โง่อะไร
Pror tee fao doo tur gor mai dai ngoh arai
Because it didn’t seem like you were stupid
ไปฟังคนอื่นเขา ติเตียนไปมากมาย
Bpai fung kon eun kao dti dtian bpai mahk mai
You go listen to others, then blame me for so much
ต่อจากนี้ไป ทางใครทางมัน
Dtor jahk nee bpai tahng krai tahng mun
From now on, to each their own

(*,**,**)