Saturday Killer

All posts tagged Saturday Killer

Title: สุดทางแล้ว / Soot Tahng Laeo (The End of the Road)
Artist: Thaitanium ft. Cris Horwang
Album: OST Saturday Killer
Year: 2011 (?)

(*) คงจะสุดทางแล้ว
Kong ja soot tahng laeo
It might be the end of the road
ตัวฉันนั้นมองไม่เห็นทาง
Dtua chun nun maung mai hen tahng
I can’t see the way
คงต้องเลือกอะไรซักอย่าง จากนี้ไป
Kong dtaung leuak arai suk yahng jahk nee pai
I’ll have to make a decision from now on
แต่ทำไมมันยากเหลือเกิน
Dtae tummai mun yahk leua gern
But why is it so hard?
กับหนทางที่ฉันต้องเดินไป
Gup hon tahng tee chun dtaung dern pai
Is it the path that I must follow?
หรือข้างในนั้นรักเธออยู่
Reu kahng nai nun ruk tur yoo
Or because inside I’m in love with you?

เขาบอกยิ่งรักมันยิ่งเจ็บ แต่นี้มันเจ็บแทบตาย
Kao bauk ying ruk mun ying jep dtae nee mun jep taep dtai
They say the more you love, the more it hurts, but this is excruciating pain
ถ้าความรักทำคนตาบอด แน่ะ I’m Going Blind
Tah kwahm ruk tum kon dtah baud nae I’m going blind
If love makes you blind, yeah, I’m going blind
ทุกอย่างมันมืดมัว
Took yahng mun meut mua
Everything is dim
มันมืดจนมองไม่เห็นทาง
Mun meut jon maung mai hen tahng
It’s so dark I can’t see the way
ในใจมันเริ่มกลัว หรือนี่น่ะมันคือลาง
Nai jai mun rerm glua reu nee na mun keu lahng
In my heart I’m starting to get scared, is this an omen?
เหมือนเดินมาสุดทาง สุดทางแล้ว
Meuan dern mah soot tahng soot tahng laeo
It’s like I’ve reached the end of the road, the end of the road already
ไม่อาจจะก้าวต่อ ไม่มีสะพานแล้ว
Mai aht ja gao dtor mai mee sapahn laeo
I shouldn’t take another step, there’s no bridge
หรือเราจะก้าวไป แล้วลืมทุกอย่างที่เคย
Reu rao ja gao pai laeo leum took yahng tee koey
Or will we continue on and forget everything that once was?
หรือเราจะหยุดอยู่ตรงนี้ แล้วให้มันจบไปเลย
Reu rao ja yoot yoo dtrong nee laeo hai mun job pai loey
Or will we stop right here and let it end?

Nooo Noo No O Nooo Noo No O สุดทางแล้ว
Nooooo, noooo, soot tahng laeo
No, no, the end of the road

(*)

Nooo Noo No O Nooo Noo No O สุดทางแล้ว
Nooooo, noooo, soot tahng laeo
No, no, the end of the road
เขาบอกว่าสุดทาง เขาบอกว่าสุดทาง
Kao bauk wah soot tahng kao bauk wah soot tahng
They say it’s the end of the road, they say it’s the end of the road

ใจนี้มีรักให้เท่าฟ้า อยากร้องตะโกนอย่าบอกท้า
Jai nee mee ruk hai tao fah yahk raung dtagohn yah bauk tah
This heart has as much love as the sky, I want to shout out not to challenge me
ถ้าทำไม่ได้ก็แทบบ้า มันคงสุดแล้วที่ทำมา
Tah tum mai dai gor taep bah mun kong soot laeo tee tum mah
If I can’t do it, I’ll go crazy, it might be the last thing I do
ความรักที่มีมันต้องลา ท้าฝันสลายไม่มีท่า
Kwahm ruk tee mee mun dtaung lah tah fun salai mai mee tah
The love I have must say good-bye, my daring dreams crumble without resistance
ลมหายใจหมดเหมือนโดนฆ่า แต่ใจยังคงเหมือนศิลา
Lom hai jai mot meuan dohn kah dtae jai yung kong meuan silah
My breath has run out like I’ve been killed, but my heart is still like a rock
This is the end of the road ความรักของเราคงจะจบ
This is the end of the road kwahm ruk kaung rao kong ja job
This is the end of the road, our love will probably end
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมา มันคืออดีต และวันนี้ถึงเวลาที่เราก็พร้อมจะเดินหน้า
Took yahng tee gerd keun mah mun keu adeet lae wun nee teung welah tee rao gor praum ja dern nah
Everything that happened is in the past, and today I’ve reached the time that I’m ready to move forward
ถึงแม้หัวใจจะโคตรเจ็บ กี่ทีกี่ทีก็ไม่เข็ด but how’m I supposed to forget ?
Teung mae hua jai ja kot jep gee tee gee tee gor mai ket but how’m I supposed to forget?
Though my heart will be shattered however many times, I won’t be scared, but how’m I supposed to forget?

ถ้าหากความรักไม่มีจริง ทุกสิ่งที่เราทิ้งไป
Tah hahk kwahm ruk mai mee jing took sing tee rao ting pai
If love isn’t real, everything that we threw away
มันจะคุ้มค่าไหม ที่ต้องแลกมาด้วยความเชื่อเรา
Mun ja koom kah mai tee dtaung laek mah duay kwahm cheua rao
Would it be worth it? To have to exchange it for our trust?
ถ้าหากวันนั้นไม่ลองดู
Tah hahk wun nun mai laung doo
If we didn’t try to see that day
วันนี้คงไม่รู้ว่าเราจะยืนอยู่ที่ใด
Wun nee kong mai roo wah rao ja yeun yoo tee dai
Today we probably wouldn’t know where we’re standing
ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเสียดาย ที่ไม่ได้ทำ
Dtaung chau cheewit yoo gup kwahm sia dai tee mai dai tum
We’d have to spend our life with regret that we didn’t do anything
Nooo Noo No O Nooo Noo No O สุดทางแล้ว
Noooo noooo soot tahng laeo
No, no, the end of the road