Rose Sirinthip

All posts tagged Rose Sirinthip

Title: เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ / Tur Tum Hai Kit Teung Dtae Tur (You Make Me Think Only of You)
Artist: Rose Sirinthip (โรส ศิรินทิพย์)
Album: [Single]
Year: 2008

ทุกทีเวลาจะไปไหน ทุกทีไม่มีใครข้างๆ กาย
Took tee welah ja bpai nai took tee mai mee krai kahng akhng gai
Every time I go somewhere, every time I don’t have anyone by my side
จะทำอะไรก็มีตัวคนเดียว จะเป็นยังไงไม่เคยต้องแคร์ใคร
Ja tum arai gor mee dtua kon diao ja bpen yung ngai mai koey dtaung care krai
Whatever I do, it’s just me, however things are, I never have to care about anyone
ทุกทีเวลาไปดูหนัง ทุกทีไม่มีใครนั่งข้างกัน
Took tee welah bpai doo nung took tee mai mee krai nung kahng gun
Every time I go to see a movie, every time I don’t have anyone sitting beside me
เดินลำพังไม่มีใครสักคน ตอนจะนอนไม่เคยฝันถึงใคร
Dern sumpung mai mee krai suk kon dtaun ja naun mai koey fun teung krai
Walking alone, I don’t have anyone, when I sleep, I never dream about anyone

(*) แต่วันนี้
Dtae wun nee
But today
ที่ฉันได้มารักเธอ
Tee chun dai mah ruk tur
When I fell in love with you
รู้สึกดี
Roo seuk dee
I felt good
ก็มันเหมือนได้เป็นคนใหม่
Gor mun meuan dai bpen kon mai
It was like I was a new person
ต่อไปนี้
Dtor bpai nee
From now on
จะไม่มีคำว่าเหงาใจ
Ja mai mee kum wah ngao jai
There will be no more loneliness
สำหรับฉัน
Sumrup chun
For me

(**) เธอเปลี่ยนชีวิตของฉันที่ก่อนนั้น มันช่างวังเวง
Tur bplian cheewit kaung chunt ee gaun nun mun chahng wung wayng
You changed my life that was so empty before
ให้เป็นชีวิตที่มีแต่เสียงเพลง
Hai bpen cheewit tee mee dtae siang pleng
And made it a life with only music
เธอเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนที่ไม่คิดถึงแต่ตัวเอง
Tur bplian hai chun bpen kon tee mai kit teung dtae dtua eng
You changed me into a person who never thinks about themselves
เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ
Tur tum hai chun kit teung dtae tur
You make me think only of you

หัวใจก็เลยมีความหมาย เพราะใจได้มีใครที่คู่กัน
Hua jai gor loey mee kwahm mai pror jai dai mee krai tee koo gun
My heart has meaning because it got someone to partner with
เธอมาเติมสิ่งที่มันหายไป เธอมาเป็นส่วนที่มันสำคัญ
Tur mah dterm sing tee mun hai bpai tur mah bpen suan tee mun sumkun
You came and filled the things I was missing, you became an important piece

(*,**)

Change Your life , Change Your life , Change the World
Change Your life , Change Your life , Change the World

(*,**)

You Change the life ,Oh you Change my life
Oh you are big my life, You Change my World

   
คำร้อง : วิสูตร แสงอรุณเลิศ
ทำนอง : รักษ์พล รักขนาม
เรียบเรียง : รักษ์พล รักขนาม

Title: ก้อนหินก้อนนั้น / Gaun Hin Gaun Nun (That Stone)
Artist: Rose Sirinthip (โรส ศิรินทิพย์)
Album: Time Machine
Year: 2004

เคยมีใครสักคนได้บอกฉันมา
Koey mee krai suk kon dai bauk chun mah
I once had someone tell me
ว่าเวลาใครมาทำกับเราให้เจ็บช้ำใจ
Wah welah krai mah tum gup rao hai jep chum jai
That if anyone ever hurt me
ลองไปเก็บก้อนหินขึ้นมาสักอัน
Laungbpai gep gaun hin keun mah suk un
I should try picking up a rock
ถือมันอยู่อย่างนั้นและบีบมันไว้
Teu mun yoo yahng nun lae beep mun wai
Holding it and squeezing it

บีบให้แรงจนสุดแรง ให้มือทั้งมือมันเริ่มสั่น
Beep hai raeng jon soot raeng hai meu tung meu mun rerm sun
Squeezing it with all of my strength, until both my hands start to shake
ใครคนนั้นยิ้มให้ฉัน ถามว่าเจ็บมือใช่ไหม
Krai kon nun yim hai chun tahm wah jep meu chai mai
That person smiled at me and asked if my hands hurt

(*) ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง
Mai mee arai ja tum rai tur dai tao gup tur tum dtua kaung tur eng
Nothing can hurt you as much as you hurt yourself
ให้เธอคิดเอาเอง ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร
Hai tur kit ao eng wah cheewit kaung tur bpen kaung krai
Think about it, who does your life belong to?
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ
Mai mee arai ja tum rai tur tah tur mai rup mun mah sai jai
Nothing will hurt you if you don’t let it
ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอแบกรับมันเอง
Took kao tum rai pror jai tur baek rup mun eng
You were hurt by him because your heart accepted it

ใครมาทำกับเธอให้เจ็บหัวใจ
Krai mah tum gup tur hai jep hua jai
Whenever anyone comes and breaks your heart
ก็แค่ให้ก้อนหินก้อนนั้นให้เธอรับมา
Gor kae hai gaun hin gaun nun hai tur rup mah
Just take that stone you picked up
เพียงเธอจับมันโยนให้ไกลสายตา
Piang tur jup mun yohn hai glai sai dtah
Just throw it as far as you can
หรือเธอปรารถนาจะเก็บมันไว้
Reu tur bprattanah ja gep mun wai
Or do you want to keep it?

หากยิ่งยอมยิ่งแบกไป หัวใจของเธอก็ต้องสั่น
Hahk ying yaum ying baek bpai hua jai kaung tur gor dtaung sun
The more you accept, the more you take on, and your heart will tremble
หากยังทำตัวแบบนั้น ถามว่าปวดใจใช่ไหม
Hahk yung tum dtua baep nun tahm wah bpuat jai chai mai
If you continue to do that to yourself, it hurts, doesn’t it?

(*,*)

ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอรับไว้เอง
Took kao tum rai pror jai tur rup wai eng
You were hurt by him because your heart accepted it

Title: ประโยคบอกเลิก / Bprayohk Bauk Lerk (The Phrase “Let’s Break Up”)
Artist: Rose Sirinthip (โรส ศิรินทิพย์)
Album: [Single]
Year: 2014

คำพูดแรงๆ ฟังแล้วเจ็บเท่าไร
Kum poot raeng raeng fun laeo jep tao rai
However much it hurts to listen to strong words
คำพูดเรียบๆ มันก็เจ็บเท่ากัน
Kum poot riap riap mun gor jep tao gun
Ordinary words can hurt just as much
จะแทงให้ล้มหรือค่อยๆ เชือดฉัน
Ja taeng hai lom reu koy koy cheuat chun
Whether they stab me down or gradually cut me
เธอกำลังฆ่ากันอยู่ดี
Tur gumlung kah gun yoo dee
You’re already killing me

คุยถึงเขาบ่อยๆ มากขึ้นทุกวัน
Kooey teung kao boy boy mahk keun took wun
You talk about her often, more and more every day
เสียงของเธอเบา แต่ชัดขึ้นทุกที
Siang kaung tur bao dtae chut keun took tee
Your voice is gentle but gets clearer every time
เล่าว่าสนิทกันแค่ไหน พูดเป็นฉากๆ เขาเข้าใจ เขาดี
Lao wah sanit gun kae nai poot bpen chahk chahk kao kao jai kao dee
Saying how close you are, speaking blatantly, she understands, she’s great
ไม่รู้สึกตัวไม่ได้อีกแล้ว
Mai roo seuk dtua mai dai eek laeo
I can’t not feel anything anymore

(*) มันไม่ใช่ประโยคบอกเล่าธรรมดาเท่านั้น
Mun mai chai bprayohk bauk lao tummadah tao nun
It’s not your average break-up
แต่มันคือประโยคบอกเลิกที่ให้กันใช่ไหม
Dtae mun keu bprayohk bauk lerk tee hai gun chai mai
But it’s a break-up you’re giving me, right?
เจ็บแล้ว ซึ้งแล้วถึงแม้เธอไม่พูดว่าเราจบ
Jep laeo seung laeo teung mae tur mai poot wah rao jop
I’m hurting already, I feel it already, even though you haven’t said we’re over
แต่บรรยายได้หมดใจ
Dtae bunyai dai mot jai
But I can describe it with my entire heart
ยอมให้ทิ้งให้ไปกับเขาได้พอใจหรือยัง
Yaum hai ting hai bpai gup kao dai por jai reu yung
If I give up and let you dump me, let you go with her, will you be satisfied?
เธอบอกเลิกกันดังพอแล้ว ช่วยเลิกบอกเรื่องเขาได้ไหม
Tur bauk lerk gun dung por laeo chuay lerk bauk reuang kao dai mai
You’ve said we’re breaking up loud enough already, please stop telling me about her
แค่นี้ก็เหมือนจะตาย ถ้าเธอยังมีหัวใจ
Kae nee gor meuan ja dtai tah tur yung mee hua jai
Just this is like I’m going to die, if you still have a heart
อย่าทรมานด้วยคำไหน อีกเลย
Yah toramahn duay kum nai eek loey
Don’t torture me with any other words

การไม่โกหก แต่ไม่กล้าพูดตรง
Gahn mai goh hohk dtae mai glah poot dtrong
I’m not lying, but I don’t dare speak frankly
ทำร้ายใจคน ไม่น้อยกว่าพูดลา
Tum rai jai kon mai noy gwah poot lah
And break someone’s heart no less than saying good-bye
เกรงใจแต่อยากไปสักที เธอย้ำคำนี้ไม่ใช่เพียงสายตา
Greng jai dtae yahk bpai suk tee tur yum kum nee mai chai piang sai dtah
I want to be courteous, but I want to leave, you’ve stressed these words, not only your eyes
แต่แทบจะมีแต่คำว่าเขา
Dtae taep ja mee dtae kum wah kao
But you nearly only talk about her

(*,*)

Title: ถ้าหากไม่รัก / Tah Hahk Mai Ruk (If I Didn’t Love You)
Artist: Rose Sirinthip
Album: Living Rose
Year: 2011

สายตาที่มองฉัน ฟ้องว่าใจเธอคิดว่าฉันมากวนใจ
Sai dtah tee maung chun faung wah jai tur kit wah chun mah guan jai
The look in your eyes as you look at me indicates that your heart feels I’m annoying
ไม่เคยเข้าใจกันซักที ในความหมายที่ทำไป
Mai koey kao jai gun suk tee nai kwahm mai tee tum bpai
You’ve never once understood me in the meaning of the things I do

ว่ามันคือความจริงใจ จากบางคนที่รักเธอ
Wah mun keu kwahm jing jai jahk bahng kon tee ruk tur
It’s sincerity from someone who love you
คนที่เธอไม่เคยคิดอะไร
Kon tee tur mai koey kit arai
The person whom you’ve never thought about

(*) ถ้าหากไม่รัก จะทำอย่างนั้นทำไม
Tah hahk mai ruk ja tum yahng nun tummai
If I didn’t love you, why would I do that?
จะคอยทุ่มเทอย่างนั้นไปเพื่อใคร
Ja koy toom tay yahng nun bpai peua krai
Who would I keep devoting everything like that for
ไม่ใช่เธอหรอกเหรอ
Mai chai tur rauk rur
If not for you?
ถ้าหากไม่รัก จะมาทำไมให้เจอ
Tah hahk mai ruk ja mah tummai hai jur
If I didn’t love you, why would I come to see you?
เหตุผลข้อเดียวสำหรับฉันคือรักเธอ
Het pon kor diao sumrup chun keu ruk tur
The only reason is that I love you
อยากให้เธอรู้ อยากให้เธอเข้าใจ
Yahk hai tur roo yahk hai tur kao jai
I want you to know, I want you to understand

แม้เธอไม่เคยรู้ ฉันก็จะรอจนกว่าฟ้าจะดลใจ
Mae tur mai koey roo chun gor ja ror jon gwah fah ja don jai
Even though you’ll never know, I’ll wait until heaven intervenes
ให้เธอเปลี่ยนแปลงในท่าที และมีฉันข้างในใจ
Hai tur bplian bplaeng nai tah tee lae mee chun kahng nai jai
And changes your feelings, and you’ll have me inside your heart

ไม่ใช่คนอื่นคนไกล อย่างตอนนี้ที่ฉันเป็น
Mai chai kon eun kon glai yahng dtaun nee tee chun bpen
It’s not another distant person, the way I am right now
ทำอะไรก็ดูไม่เข้าตา
Tum arai gor doo mai kao dtah
Whatever I do, it seems like you won’t be satisfied

(*,*)

Title: A Tu Corazón (To Your Heart)
Artist: โรส ศิรินทิพย์ (Rose Sirintip)
Album: My Inspiration
Year: 2008

ถึงแม้ว่ามันจะไกลสุดไกลแสนไกลและฉันก็คงจะไปได้เพียงแค่ครึ่งทาง
Teung mae wah mun ja glai soot glai saen glai lae chun gor kong ja pbai dai piang kae kreung tahng
Even if it’s far, far, so very far and I might only be able to go half way
ในวันที่ฉันได้จับมือของเธอคราวนั้น…ฉันเหมือนได้ห็นทางเดินสู่หัวใจ
Nai wun tee chun dai jup meu kong tur krao nun…chun meuan dai hen tahng dern soo hua jai
That day I could hold your hand that time…I was like I could see the path to your heart
แต่จากตรงนี้ จะอีกไกลไหม…จากมือเธอนั้นไปสู่ใจ
Dtae jahk dtrong nee ja eek glai mai…jahk meu tur nun pbai soo jai
But from here, how far will it be? From your hand to your heart?

ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร…
Chun mai roo wah mun ja nahn tao rai…
I don’t know how long it’ll be…
เพราะมันดูแสนจะยาวไกล…ไกลสักเพียงไหน
Pror mun doo saen ja yao glai…glai suk piang nai
Because it seems like a very long distance…Just how far
ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร…
Chun mai ro wah mun ja nahn tao rai
I don’t know how long it will be…
ฉันเองก็พร้อมจะก้าวไป…จะไปสู่กลางใจเธอ
Chun eng gor prom ja gao pbai…ja pbai soo glahng jai tur
I am ready to move forward…I will go towards the center of your heart

No Me Importa Si Todos Te Miran
I don’t care if they all look at you
No Me Importa Lo Que Digan De Ti
I don’t care what they say about you
No Me Importa Como Pasa El Tiempo
I don’t care how they spend their time
Sabiendo Yo Que Tu Me Quieres
I know that you love me

แต่จากตรงนี้ จะอีกไกลไหม…จากมือเธอนั้น ไปสู่ใจ
Dtae jahk dtrong nee ja eek glai mai…jahk meu tur nun pbai soo jai
But from here, how far will it be? From your hand to your heart?

ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร…เพราะมันดูแสนจะยาวไกล (No Lo Se)
Chun mai ro wah mun ja nahn tao rai…pror mun doo saen ja yao glai (No lo se)
I don’t know how long it will be… Because it seems like such a very long way (I don’t know)
ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร…ฉันเองก็พร้อมจะก้าวไป (A Tu CorazOn)
Chun mai roo wah mun ja nahn tao rai…chun eng gor prom ja gao pbai (a tu corazon)
I don’t know how long it’ll be…I’m ready to move forward (To your heart)

แต่จากตรงนี้ จะอีกไกลไหม…จากมือเธอนั้น ไปสู่ใจ
Dtae jahk dtrong nee ja eek glai mai…jahk meu tur nun pbai soo jai
But from here, how far will it be…from your hand to your heart?
ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร…
Chun mai roo wah mun ja nahn tao rai…
I don’t know how long it’ll be…
เพราะมันดูแสนจะยาวไกล…..ไกลสุดเพียงไหน
Pror mun doo saen ja yao glai…glai soot piang nai
Because it seems like such a very long way…just how far?
ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร…
Chun mai roo wah mun ja nahn tao rai
I don’t know how long it’ll be…
ฉันเองก็พร้อมจะก้าวไป……. จะไปสู่กลางใจของเธอ A Tu CorazOn…
Chun eng gor prom ja gao pbai…ja pbai soo glahng jai kong tur (a tu corazon)
I’m ready to move forward…I’ll go to the middle of your heart (to your heart)…

Title: ไม่เลือกเธอ / Mai Leuak Tur (He’s Not Choosing You)
Artist: เอ็ม อรรถพล (M Auttapon) ft. Rose
Album: My Way
Year: 2007

กี่ครั้ง
Gee krung
How many times
ที่เธอยังอดทนเพื่อเขา
Tee tur yung ot ton peua kao
That you still hold out for him.
แต่เขา
Dtae kao
But he
ไม่อดทนเพื่อเธอสักครั้ง
Mai ot ton peua tur suk krung
Never once holds out for you
และฉัน
Lae chun
And I
เห็นเธอเจ็บแบบนี้ทุกวัน
Hen tur jep baep nee took wun
See you hurt this way every day
ถึงแม้ฉันเป็นความหลัง
Teung mae chun pben kwahm lung
Even though I’m the past
แต่ฉันก็ยังห่วงใย
Dtae chun gor yung huang yai
But I’m still concerned

อยากเห็น
Yahk hen
I want to see
เขารักเธออย่างเธอรักเขา
Kao ruk tur yahng tur ruk kao
Him love you like you love him
แต่เขา
Dtae kao
But he
ไม่มีวันจะเป็นเช่นนั้น
Mai mee wun ja pben chen nun
Will never be that way
อย่างน้อย
Yahng noy
At least
ช่วยเห็นใจฟ้งฉันสักคำ
Chuay hen jai fung chun suk kum
please hear me out, just these words
ถึงแม้เธอจะเกลียดกัน
Teung mae tur ja gliat gun
Although you’ll hate me
ก็จะยอม…
Gor ja yorm
You’ll give up…

*จะต้องเสีย…น้ำตาเท่าไหร่
Ja dtong sia num dtah tao rai
How many tears must you lose
กับคำว่ารัก
Gup kum wah ruk
With the word love?
จะให้ต้องทำยังไง
Ja hai dtong tum yung ngai
What must be done?
จึงจะเข้าใจ
Jeung ja kao jai
Until you understand?
ถึงจะยอมรับความจริง
Teung ja yorm rup kwahm jing
Until you admit the truth?
เธอจะรักเขาไปทำไม
Tur ja ruk kao pbai tum mai
Why do you love him?
เธอจะรักแล้วได้อะไร
Tur ja ruk laeo dai arai
You’ll love him and then what?
เมื่อสุดท้าย
Meua soot tai
When in the end
เขาก็ไม่มีวันเลือกเธอ…
Kao gor mai mee wun leuak tur
He never chooses you…

เก็บรัก
Gep ruk
Keep your love
ที่ดีดีเก็บมันได้ไหม
Tee dee dee gep mun dai mai
It’s best to keep it, okay?
เก็บไว้
Gep wai
Keep it
ให้กับคนที่ดีเพียงพอ
Hai gup kon tee dee piang por
To give to someone who’s good enough
อย่ารอ
Yah ror
Don’t wait
ให้ใจพังกว่านี้ฉันขอ
Hai jai pung gwah nee chun kor
Leting your heart crumble more than this, I ask
เพราะเขาไม่มีค่าพอ
Pror kao mai mee kah por
Because he isn’t worth it
ให้เธอรัก…
Hai tur ruk…
For your love…

(*, *)

เธอจะเสียน้ำตาทำไม
Tur ja sia num dtah tummai
Why are you losing so many tears?
ในเมื่อเขาไม่เคยสนใจ…
Nai meua kao mai koey son jai
When he’s never interested…
ดีกว่าไหม
Dee gwah mai
Isn’t it better?
ถ้าเธอเลือกจะเดินจาก…ลา
Tah tur leuak ja dern jahk…lah
If you choose to walk away…

A
A Tu Corazón (To Your Heart)

F
ฟ้าเปลี่ยนสี / Fah Bplian See (The Sky Changed Color)

G
ก้อนหินก้อนนั้น / Gaun Hin Gaun Nun (That Stone)

K
Kiss

N
น้ำแข็งในมือ / Num Kaeng Nai Meu (Ice in My Hand)

P
ประโยคบอกเลิก / Bprayohk Bauk Lerk (The Phrase “Let’s Break Up”)
Perhaps Love [With Ice Sarunyu]
พิมพ์ด้วยมือ / Pim Duay Meu (Type With Your Hands)

R
ไร้ความหมาย / Rai Kwahm Mai (Meaningless)

T
ถ้าหากไม่รัก / Tah Hahk Mai Ruk (If I Didn’t Love You)
เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ / Tur Tum Hai Kit Teung Dtae Tur (You Make Me Think Only of You)

W
หวัง / Wung (Hope)

Y
อย่าเปลี่ยนไป / Yah Bplian Bpai (Don’t Change)

   
All songs tagged Rose Sirinthip