Raffy-Nancy

All posts tagged Raffy-Nancy

Title: บอกกันได้ไหม / Bauk Gun Dai Mai (Please Tell Me)
English Title: “Tell Me Why”
Artist: Raffy Nancy
Album: Raffy Nancy
Year: 1998

เคย เข้าใจว่าเธอ อาจจะเหงาและซึมเซา แค่เพียงไม่นาน
Koey kao jai wah tur aht ja ngao lae seum sao kae piang mai nahn
I’ve understood that you might be lonely and feeling down recently
เพราะมั่นใจ เมื่อใดเธอมีฉันอยู่ถึงอย่างไร เธอคงเหมือนเดิม
Pror mun jai meua dai tur mee chun yoo teung yahng rai tur kong meuan
Because I’m certain that when you had me, no matter what, you were the same

(*) ยิ่งนานวัน ยิ่งใจไหวหวั่นรู้สึกหวาดกลัว รู้สึกอ่อนใจ
Ying nahn wun ying jai wai wun roo seuk waht glua roo seuk aun jai
The longer this goes on, the more my heart gets nervous, I feel scared, I feel weak
ก็เธอไม่เหมือนก่อน
Gor tur mai meuan gaun
You’re not the same anymore

(**) บอกกันได้ไหม ว่าเธอคิดอะไร
Bauk gun dai mai wah tur kit arai
Please tell me how you feel
เธอจึง เปลี่ยนไป
Tur jeung bplian bpai
Why you’ve changed
บอกกันได้ไหม อย่าเก็บไว้ในใจรู้ไหม ฉันแคร์เธอ
Bauk gun dai mai yah gep wai nai jai roo mai chun care tur
Please tell me, don’t keep it in, do you know I care about you?
Please tell me why
Please tell me why
How you feel inside
How you feel inside
I just to want to know
I just want to know
And please don’t hide anything My love
And please don’t hide anything, my love
I just want to know
I just want to know
รักเธอ
Ruk tur
I love you

หรือว่าเธอ ต้องการไปจากฉันแค่รอวัน ที่เธอกล้าบอก
Reu wah tur dtaung gahn bpai jahk chun kae ror wun tee tur glah bauk
Do you want to leave me? Are you just waiting for the day you’re brave enough to tell me?
หรือว่าฉัน ไม่ถูกใจเธอเหมือนก่อน ถึงได้ทำ เย็นชาเหลือเกิน
Reu wah chun mai took jai tur meuan gaun teung dai tum yen chah leua gern
Do I not please you like I used to? Whatever I do, you’re so indifferent

(*,**,**)

Title: Love Of Generation Next
Artist: The NEXT (Raptor, Dome, Jr Voy, James, Lift-Oil and Raffy-Nancy)
Album: The Next
Year: 1998

(*) Our love is generation next
Our love is generation next
อาจมีหลายอย่าง แตกต่างกันไป
Aht mee lai yahng dtaek dtahng gun bpai
There might be many things that are different about us
แต่สิ่งที่ฉันจะมีให้เธอ ไม่เปลี่ยนไป
Dtae sing tee chun ja mee hai tur mai bplian bpai
But the thing that I have for you won’t change
คือรักที่ห่วงใยรักที่จริงใจ
Keu ruk tee huang yai ruk tee jing jai
And that’s a love that worries about you, a love that’s sincere

ฉันยังแอบมีเธอนะ
Chun yung aep mee tur na
I still secretly have you
แต่ฉันมีแค่มือเปล่า ไม่อาจเกี่ยวก้อยกัน
Dtae chun mee kae meu bplao mai aht giao goy gun
But I only have empty hands, you shouldn’t link pinkies with me
น้อยใจเธอเท่านั้น
Noy jai tur tao nun
I’m only a little hurt by you
ที่ความรักเราสวนทาง แต่ฉันไม่เคยโกรธเธอเลย
Tee kwahm ruk rao suan tahng dtae chun mai koey groht tur loey
That our love is opposed, but I’ve never been angry at you

รู้ไหมนานวันยิ่งรักเธอ
Roo mai nahn wun ying ruk tur
Do you know that the longer time goes on, the more I love you?
อยากสมมุติให้เรา มาผูกใจไว้รวมกัน
Yahk sommot hai rao mah pook jai wai ruam gun
I want to suppose that we got involved
แม้ไม่อาจเปลี่ยนใจ ให้รักคืนมาแต่ในทุกวินาที
Mae mai aht bplian jai hai ruk keun mah dtae nai took winahtee
Though I shouldn’t change your mind and get you to love me back, at every second
จะยังรักเธอไม่เปลี่ยนใจ
Ja yung ruk tur mai bplian jai
I still love you, and I won’t change my mind

(*)

เมื่อเธอจะมาลาฉัน
Meua tur ja mah lah chun
When you will come say good-bye to me
อย่าพูดเลยเขาดีกว่า มันยิ่งเสียใจ
Yah poot loey kao dee gwah mun ying sia jai
Don’t say that he’s better, the more it makes me sad
เธอจำฉันได้ไหม
Tur jum chun dai mai
Do you remember me?
ที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจ และคิดถึงเธออยู่เรื่อยมา
Tee bpen meuan raeng bun dahn jai lae kit teung tur yoo reuay mah
It’s like you’re my inspiration, and I constantly think of you

แม้วันนี้ยังโตไม่ทัน
Mae wun nee yung dtoh mai tun
Though today we haven’t yet grown up
แต่ว่าฉันยินดีที่จะเป็นเพื่อนคุยกัน
Dtae wah chun yin dee tee ja bpen peuan kooey gun
But I’m happy to be your friend you can talk to
ฉันเองจะบอก I love you ทุกวัน
Chun eng ja bauk I love you took wun
I’ll tell you I love you every day
และจะรักแค่เพียงเธอ ก็เธอนั้นคือ Only you
Lae ja ruk kae piang tur gor tur nun keu only you
And I’ll love only you, you are only you

(*,*,*,*,*)

Title: ทัวร์หัวใจ / Tour Hua Jai (A Tour of my Heart)
Artist: Raffy Nancy
Album: Raffy Nancy
Year: 1998

(*) เขาลือกันไปหนักๆ ว่าฉันทำคนอกหัก
Kao leu gun bpai nuk nuk wah chun tum kon auk huk
They’ve been spreading it around that I’m a heart-breaker
ว่าใจมันซุกซน เที่ยวหลอกใครๆประจำ
Wah jai mun sook son tiao lauk krai krai bprajum
That my heart is mischevious and always tricks people
ฉันเป็นแค่คนเซอเซอ แล้วฉันไม่เคยมีใคร
Chun bpen kae kon sur sur laeo chun mai koey mee krai
I’m just a buffalo and will never have anyone
จะอยู่ในหัวใจ แต่มาเจอเธอเปลี่ยนใจ
Ja yoo nai hua jai dtae mah jur tur bplian jai
In my heart, but then I met you and changed my mind

(**) ไม่เชื่อต้องตามมาดู ฉันเองจะพาเธอไป
Mai cheua dtaung dtahm mah doo chun eng ja pah tur bpai
If you don’t believe me, come follow and see, I’ll take you
จะพาขึ้นรถไฟ เหาะไปข้างในใจเลย
Ja pah keun rot fai hor bpai kahng nai jai loey
I’ll take you on a train soaring into my heart
ข้างในมีสวนสนุก ให้เธอเที่ยวชมฟรีๆ
Kahng nai mee suan sanook hai tur tiao chom free free
Inside there’s an amusement park, I want to to be carefree
มีเกมเล่นมากมาย มีความสดใสทั้งใจ
Mee game len mahk mai mee kwahm sot sai tung jai
There’s many games and brightness throughout

(***) ลองๆมาดู มาเกี่ยวก้อยกัน
Laung laung mah doo mah giao goy gun
Try, try and see, come hook pinkies with me
ตีตั๋วไปกันซักวันไปกับฉันนะนะนะนะ
Dtee dtua bpai gun suk wun bpai gup chun na na na
Buy your ticket and go for a day, go with me na na na

(****) มามามามาเที่ยวในใจ
Mah mah mah mah tiao nai jai
Come come come come visit in my heart
จะพาเธอไปทัวร์ให้ทั่วหัวใจ
Ja pah tur bpai tour hai tua hua jai
I’ll take you on a tour of my whole heart
ก็มามามามาเที่ยวกันหน่อย
Gor mah mah mah mah tiao gun noy
Come come come come out with me
จะรู้ว่าฉันไม่ได้ร้าย
Ja roo wah chun mai dai rai
You’ll know that I’m not bad
มีแต่ความจริงใจ
Mee dtae kwahm jing jai
I have only sincerity

Yeah I wanna go
Wanna go with you
Would you like
to come with me?
I gonna take,
gonna take you out to
where you satisfy

(*,**,***,****)

จะพาเธอไปทัวร์ให้ทั่วหัวใจ
Ja pah tur bpai tour hai tua hua jai
I’ll take you on a tour of my whole heart
ก็มามามามาเที่ยวกันหน่อย
Gor mah mah mah mah tiao gun noy
Come come come come out with me
จะรู้ว่าฉันไม่ได้ร้าย
Ja roo wah chun mai dai rai
You’ll know that I’m not bad
มีแต่ความจริงใจ
Mee dtae kwahm jing jai
I have only sincerity

Title: อยากให้เธอเหงา / Yahk Hai Tur Ngao (I Want You to Be Lonely)
Artist: Raffy-Nancy
Album: Good Day
Year: 1999

เหงา ใจ เหลือเกิน
Ngao jai leua gern
I’m so lonely
อยากให้เธออยู่ ตรง นี้ จัง เลย
Yahk hai tur yoo dtrong nee jung loey
I really want you to be right here
ทำ ใจ ไม่ ได้ เลย
Tum jai mai dai loey
I can’t accept this
อยากไปเจอ อยากพูด คุย
Yahk bpai jur yahk poot kooey
I want to see you, I want to talk to you
ไป ทีไร ก็เจอ เขาอยู่
Bpai tee rai gor jur kao yoo
Wherever I go, I see her
เธอ คงลืม ตัว ฉันแล้ว
Tur kong leum dtua chun laeo
You’ve probably forgotten me already

(*) อยาก ให้เธอเหงาเหงา เหมือนกับฉัน
Yahk hai tur ngao ngao meuan gup chun
I want you to be lonely like me
เพราะเธอ จะ ได้มาหากัน
Pror tur ja dai mah hah gun
So you’d come and see me
อยาก ให้เธอเหงาเหงา อยู่ ทุกวัน
Yahk hai tur ngao ngao yoo took wun
I want you to be lonely every day
เพราะฉัน จะ ได้อยู่ใกล้เธอ
Pror chun ja dai yoo glai tur
So I can be near you
ไม่เหงาในใจอีก
Mai ngao nai jai eek
And not lonely anymore

รู้ ตัว รึเปล่า ว่าเธอลืม
Roo dtua reu bplao wah tur leum
Do you realize that you’ve forgotten
ใคร ไปแล้ว ใน ใจ
Krai bpai laeo nai jai
Someone in your heart already?
แค่ เธอ เจอ ใคร ใหม่
Kae tur jur krai mai
You’ve just found someone new
ก็มีอาการ ข้างใน หัวใจ
Gor mee ahgahn kahng nai hua jai
You have the symptoms inside your heart
ภาวนา ให้เธอ เหงาใจ
Pahwanah hai tur ngao jai
I pray that you’ll be lonely
อยาก ให้เธอ ได้ คิดถึง กัน
Yahk hai tur dai kit teung gun
I want you to miss me

(*,*,*)

ก็ฉันยังรักเธอ
Gor chun yung ruk tur
I still love you

Title: UFO
Artist: Raffy-Nancy
Album: Raffy-Nancy
Year: 1998

มันไม่ใช่ความฝัน ได้มาเจอยูเอฟโอ
Mun mai chai kwahm fun dai mah jur UFO
It’s not a dream, I found a UFO
โวโฮโอ้ ช่างน่าประทับใจ
Woh hoh oh chahng nah pratup jai
Woh hoh oh, it’s so amazing!
เจอเธอ ยิ้มให้มา
Jur tur yim hai mah
I found you smiling at me

(*) แล้วเธอเข้ามาถาม ว่าที่นี่มันที่ใด
Laeo tur kao mah tahm wah tee nee mun tee dai
And you asked me where this place is
โว่โฮโอ้ เธอน่ารักจัง
Woh hoh oh tur naruk jung
Woh hoh oh, you’re so cute!
ชวนเธอ เต้นรำกัน
Chuan tur dten rum gun
I invite you to dance with me

(**) เธอทำให้ฉันรัก แล้วเธอก็บินหนีไป
Tur tum hai chun ruk laeo tur gor bin nee pai
You made me love you, then you flew away
โว่โฮโอ้ ไปกับยูเอฟโอ
Woh hoh oh pai gup UFO
Woh hoh oh, you went with your UFO
รักเธอ หลงรักเธอ
Ruk tur long ruk tur
I love you, I fell in love with you

(***) ใจมันก็เฝ้ารอ มองบนดวงดาว
Jai mun gor fao ror maung bon duang dao
My heart is waiting, looking up at the stars
เธอไปอยู่หนใด ฉันคิดถึงเธอ
Tur pai yoo hon dai chun kit teung tur
Where did you go? I miss you
เธอทำไมน่ารักนัก
Tur tummai naruk nuk
Why are you so cute?

(****) อยากจะมี ยูเอฟโอ
Yahk ja mee UFO
I want a UFO
จะได้บิน บินตามเธอไป
Ja dai bin bin dtahm tur pai
So I can fly, fly after you
ส่งหัวใจ ออกตามหาเธอ
Song hua jai auk dtahm hah tur
I’m sending my heart out after you
ส่งสัญญาณ ว่าฉันรักเธอ
Song sunyahn wah chun ruk tur
I’m sending my promise that I love you
อยากให้เธอ กลับย้อนมา
Yahk hai tur glup yaun mah
I want you to come back
ชวนเพื่อนมา เยอะเยอะ
Chuan peuan mah yur yur
Invite all your friends

(+) ดิ้นกันทั้งคืน โว้โอ ฮู้ฮู้เบ้บ..
Din gun tung keun woh oh hoo hoo baby
Let’s dance all night, woh oh, hoo hoo, baby
ดิ้นกันทั้งคืน โฮ้..โฮ้โอ
Din gun tung keun hoh hoh oh
Let’s dance all night, hoh hoh oh

(*,**,***,****,****,+)

Title: OK.ซึ้ง / OK Seung (OK, I’m Feeling It)
Artist: Raffy-Nancy
Album: Raffy-Nancy
Year: 1998

(*) เฉยๆไม่ได้หรอก
Choey choey mai dai rauk
I can’t be indifferent
เมื่อรู้ว่าเธอวางระเบิดที่หัวใจ
Meua roo wah tur wahng rabert tee hua jai
When I know that you’ve dropped a bomb on my heart
ก็ยอมไม่ได้หรอก
Gor yaum mai dai rauk
I can’t give in
รู้แล้วเมื่อวานเธอ ไปควงกับใครมา
Roo laeo meua wahn tur pai kuang gup krai mah
I realized it yesterday when you were out with someone else

(**) ไม่ใช่แค่เพื่อนหรอก…
Mai chai kae peuan rauk
You’re not just friends
ไม่ต้องมาหลอกอยากมีใหม่ก็ว่ามา
Mai dtaung mah lauk yahk mee mai gor wah mah
There’s no need to trick each other, if you want someone else, say it
กล้าๆจะรุ่งหน่อย…
Glah glah ja roong noy
Be brave enough to end things
ความรักของเรามัน ก็คงรุ่งริ่งไป
Kwahm ruk kaung rao mun gor kong roong ring pai
Our love is in tatters

(***) โอ.เค.ซึ้งเลย โอ.เค.ซึ้ง
OK seung loey OK seung
OK, I’m feeling it, OK, I’m feeling it
ลาก่อนละ บ๊ายบาย
Lah gaun la bye bye
So long, bye bye
จะกะล่อนที่ไหน ก็ไปเถอะ
Ja ga laun tee nai gor pai tur
Wherever you’re slipping off to, go ahead
โอ.เค.ซึ้งเลย โอ.เค.ซึ้ง
OK seung loey OK seung
OK, I’m feeling it, OK, I’m feeling it
ลาก่อนละ บ๊ายบาย
Lah gaun la bye bye
So long, bye bye
ลาก่อนละ บ๊ายบายทำเราซึ้ง
Lah gaun la bye bye tum rao seung
So long, bye bye, I’m so touched

(*,**,***,***,***)

  
[NOTE: If anyone can think of a better way to translate ทำเราซึ้ง in English, please share! I literally just spent an hour trying to figure out a good way to word it, and there is just no way to convey the sarcasm and negative connotation in an equivalent English phrase LOL @_@]