Pumpuang Duangjan

All posts tagged Pumpuang Duangjan

Title: ธรรมชาติโหด / Tummachaht Hoht (Cruel Nature)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: ??
Year: ??

มองนาใจแห้ง ฟ้าดินเหมือนแกล้ง สาปแช่งชาวนา
Maung nah jai haeng fah din meuan glaeng sahp chaeng chahwanah
Look at my dry field, it’s like heaven and earth are teasing me, cursing the farmer
สงสารบิดรมารดา กู้เงินเขามา น้ำตาท่านริน
Song sahn bit ramahn dah goo nerng kao mah num dtah tahn rin
My poor parents, taking out a loan in tears
ความหวัง รักที่จริงจัง ก็มลายไปสิ้น
Kwahm wung ruk tee jing jung gor malai bpai sin
Hope and sincere love are destroyed
ขาดผลประโยชน์จากนา ครอบครัวของข้าก็แทบจะไม่มีกิน
Kaht pon bprayoht jahk nah kraup krua kaung kah gor taep ja mai mee gin
Without profits from the farm, my family won’t have anything to eat

ท่วมแล้วท่วมอีก คนรักก็ปลีกจะคิดโบยบิน
Tuam laeo tuam eek kon ruk gor bpleek ja kit boy bin
It’s flooding again and again, and my lover broke up with me, I want to fly away
ธรรมชาติโหดร้าย น้ำมากเกินไป กล้าก็ตายทั่วถิ่น
Tummachaht hoht rai num mahk gern bpai glai go dtai tua tin
Nature is so cruel, there’s too much water, it’s do or die all over the country
เท่านี้ยังไม่พอ ยังโดนโกงต่อ ไม่มีที่ทำกิน
Tao nee yung mai por yung dohn tohng dtor mai mee tee tum gin
This still isn’t enough, after that, we’re cheated with nothing to eat

ทั้งจนทั้งเจ็บ เหมือนโดนตอกเล็บ เมื่อมองผืนดิน
Tung jon tung jep meuan dohn dauk lep meua maung peun din
We’re both poor and suffering, it’s like a nail has been hammered into us when we look at the land
สู้ กัดฟันทำมา ถางดงพงป่า ปักกล้าลงดิน
Soo gut fun tum mah tahng dong pong bpah bpuk glah long din
Struggling to farm, cutting down the jungle, planting seeds into the ground
หนี้ สินรุงรัง ต้นบ้างดอกบ้าง เพราะกู้เขามากิน
Nee sin roong rung dton bahng dauk bahng pror goo kao mah gin
In debt with no wealth or sprouts of crops because we borrowed them to eat
ช่วยไม่ได้จำนองเขาขาด เถ้าแก่มาวัด ยึดกรรมสิทธิ์ผืนดิน
Chuay mai dai jum naung kao kaht tao gae mah wut yeut gum sit peun din
It can’t be helped, we missed the mortgage payment, the collector comes to take notes to foreclose on our land

ย้ายแล้วย้ายอีก จำต้องหลีก เพราะกู้หนี้ยืมสิน
Yai laeo yai eek jum dtaung leek pror goo nee yeum sin
Moving again and again, we must make room because we defaulted on our loan
บุกป่าต่อไป ถางดงพงใหม่ ก็เพื่ออาศัยทำกิน
Book bpah dtor bpai tahng dong pong mai gor peua ahsai tum gin
Continuing further into the jungle, clearing a new plot of land to live and grow food
อยากเกิดมาจน แม้พวกเราบ่น ก็ไม่มีคนเขาได้ยิน
Yahk gert mah jon mae puak rao bon gor mai mee kon kao dai yin
I want to be born poor; though we complain, there’s no one to hear it

Title: สาวเอเอ็ม / Sao AM (AM Girl)
Artist: Pumpuang Duangjan
Album: ??
Year: ??

บ้านนานุ่งถุง บ่าหาบกระบุงลุยนา
Bahn nah noong toong bah hahp graboong looey nah
At home in the fields, we wear bags, with baskets overflowing, we wade through the fields
พูดภาษาไทยเดิม ท้องตลาด
Poot pahsah thai derm taung dtalaht
We speak the same Thai at the markets
ฟังวิทยุเอเอ็ม มิได้ขาด
Fung witayoo AM mai dai kaht
And listen to the AM radio without cease
มีวิทยุ ราคา ร้อยกว่าบาท
Mee witayoo rakah roy gwah baht
I have a radio that’s priced more than 100 baht
บ้างฟัง ในกระจาด บ้างก็พาด ขอบกระบุง
Bahng fung nai grajaht bahng gor paht kaup graboong
Sometimes I listen to it in the basket, sometimes I lean against the side of it

อยากมีสุขใจ ก็เอื้อมมือไป หมุนเข็ม
Yahk mee sook jai gor euam meu bpai moon kem
I want to be happy, so I stretch out my hand to turn the dial
เปิดเอเอ็ม ฟังเพลง ของลูกทุ่ง
Bpert AM fung pleng kaung look toong
I turn on the AM radio and listen to country songs
ยามไถเราไถ ทำไปด้วยใจมุ่ง
Yahm tai rao tai tum bpai duay jai moong
When they plow, I plow, I do it with intention
อาหารพอหา มีกิน ทั้งปลากุ้ง
Ahahn por hah mee gin tung bplah goong
There’s enough food to find to eat, both fish and shrimp
ผักเบี้ย ผักบุ้ง มีทั้ง ปลาร้า ปลาเค็ม
Puk bia puk boong mee tung bplah rah bplah kem
Vegetables and greenaries, we have both pickled fish and salted fish

(*) พ่อหนุ่มกรุง อย่ามาหลอก ให้หวัง
Por noom groong yah mah lauk hai wung
City boys, don’t trick me and give me hope
มันไม่เหมาะ กันกระมัง เพราะพี่ฟัง เอฟ เอ็ม
Mun mai mor gun gramung pror pee fung FM
It’s inappropriate for us to be together because you listen to FM
หนุ่มบางกอก คนเขาบอก ใจเค็ม
Noom Bangkok kon kao bauk jai kem
I’m told Bangkok men are stingy
เห็นเป็นบ้านนอก พี่จะหลอก แทะเล็ม
Hen bpen bahn nauk pee ja lauk tae lem
If they see you as being from the country, they’ll trick you and peck
สาวเอเอ็ม ชักร้อนร้อน หนาวหนาว
Sao AM chuk raun raun nao nao
At the AM girl, hot and cold, hot and cold

(**) พี่เป็นหนุ่มกรุง ก็เหมาะกับคน ชาวกรุง
Pee bpen noom groong gor mor gup kon chao groong
You’re from the city, you’d be better suited with city folk
ได้ชาวทุ่ง กลัวทิ้ง ให้เป็นข่าว
Dai chao toong glua ting hai bpen kao
Getting a country girl, she’d be afraid of you leaving her and making her news
พอน้องสิ้นสาวราโรย ก็โกยอ้าว
Por naung sin sao rah roy gor goy ao
As soon as I fully blossom into a lady and start to age, you’ll run, oh!
เจอสาวทรงสวย เอฟ เอ็มเหมือนกันเข้า
Jur sao song suay FM meuan gun kao
Find yourself a pretty FM girl like yourself
ได้กลิ่นแก้มขาว จะลืมสาว เอเอ็ม
Dai glin gaem kao ja leum sao AM
When you smell those white cheeks, you’ll forget about AM girls

(*,**)

Title: แก้วรอพี่ / Gaeo Ror Pee (I’m Waiting For You)
Artist: Pumpuang Duangjan
Album: ??
Year: ??

พี่ จ๋า พี่
Pee jah pee
Oh, darling
สัญญาปีนี้ แล้วไม่มาแต่ง
Sunyah bpee nee laeo mai mah dtaeng
You promised this year, but you haven’t come to marry me
ค่าสินสอด ก็ไม่ แพง
Kah sin saut gor mai paeng
My dowry isn’t expensive
หรือพี่แกล้ง ให้แก้วรอเรื่อยไป
Reu pee glaeng hai gaeo ror reuay bpai
Or were you teasing me, making me continuously wait?

พี่ จ๋า พี่
Pee jah pee
Oh, darling
แถวย่านบ้านนี้ เขาว่าแก้วได้
Taeo yahn bahn nee kao wah gaeo dai
In this neighborhood, they ask if I’ve gotten
หม้ายขันหมาก แล้วหรือไร
Mai kun mahk laeo reu rai
The betel bowl or what
แก้วแสนอับอาย เมื่อถูกหญิงชายประจาน
Gaeo saen un ai meua took ying chai bprajahn
I’m so embarrassed when I’m exposed by them

(*) ปีนี้ข้าวไม่ดีแก้วไม่ว่า
Bpee nee kao mai dee gaeo mai wah
This year, I don’t have any good news to say
แต่อย่าลืมปีหน้า พี่ต้องมาแต่งงาน
Dtae yah leum bpee nah pee dtaung mah dtaeng ngahn
But don’t forget next year, you must come marry me
จะรออีกปี คราวนี้คงอีกไม่นาน
Ja ror eek bpee krao nee kong eek mai nahn
I’ll wait another year, this time it probably won’t be long
ใจไหวหวั่น กลัวพี่หลอกลวง
Jai wai wun glua pee lauk luang
My heart is shaking, afraid you’ve deceived me

(**) พี่ จ๋า พี่
Pee jah pee
Oh, darling
ส่วนตัวแก้วนี้ พี่ไม่ต้องห่วง
Suan dtua gaeo nee pee mai dtaung huang
You don’t have to worry about me
จะไม่ขอ มีคู่ควง
Ja mai kor mee koo kuang
I won’t ask to have a partner
พี่อย่าหลอกลวง จงรีบมาแต่งงาน
Pee yah lauk luang jong reep mah dtaeng ngahn
Don’t deceive me, you must hurry back and marry me

(*,**)

Title: คนดังลืมหลังควาย / Kon Dung Leum Lung Kwai (Celebrities Forget the Back of a Buffalo)
Artist: Pumpuang Duangjan
Album: ??
Year: ??

นึกไว้ทุกนาที
Neuk wai took nahtee
I always thought every minute
ถ้าเขาไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควาย
Tah kao bpai dai dee laeo kong mai mah kee kwai
If he had left on good terms, he wouldn’t have become a jackass
เขานั้นคงแหนงหน่าย
Kao nun kong naeng nai
He was fed up
เบื่อนั่งหลังควาย เบื่อเคียวเกี่ยวหญ้า
Beua nung lung kwai beua kiao giao yah
Bored of sitting behind a buffalo, bored of reaping grass

นึกไว้ทุกคืนวัน
Neuk wai took keun wun
I thought every night and day
เพียงเดี๋ยวเดียวลืมกันทิ้งกันให้คอยตั้งตา
Piang diao diao leum gun ting gun hai koy dtung dtah
That he only forgot me for a moment, leaving me to wait for a long time
ไปได้ดีมีค่าก็ลืมสาวชาวนา คนซื่อชื่อรวง
Bpai dai dee mee kah gor leum sao chao nah kon seu cheu ruang
Leaving well is valuable, but he forgot this peasant girl, an honest girl named Ruang

ได้เจอะคนเล็บแดงแดง
Dai jur kon lep daeng daeng
He met a person with red nails
ปากแดงแก้มแดงแดงที่ในเมืองหลวง
Bpahk daeng gaem daeng daeng tee nai meuang luang
Red lips, and red cheeks in the capital
ทิ้งให้สาวนานอนน้ำตาเอ่อทรวง
Ting hai sao nah naun num dtah ur suang
Leaving this girl to sleep with tears welling up in her chest
คนซื่อชื่อรวงเขาเลยไม่ห่วงไม่สน
Kon seu cheu ruang kao loey mai huang mai son
He didn’t worry, didn’t care about the honest person named Ruang

นึกไว้แล้วแล้วเชียว
Neuk wai laeo laeo chiao
As thought, it’s true
คำว่าดังตัวเดียวจึงทำให้คนเบี้ยวคน
Kum wah dung dua diao jeung tum hai kon biao kon
Just the word “fame” makes people break their promises
ลวงให้เราหมองหม่น
Luang hai rao maung mon
Deceiving us and making us sad
นี่หรือใจคน พอดังก็ลืมหลังควาย
Nee reu jai kon por dung gor leum lung kwai
Is this the human heart? As soon as they’re famous, they forget their roots?

Title: พี่จ๋าหนาวไหม / Pee Jah Nao Mai (Sir, Are You Cold?)
Artist: Pumpuang Duangjan
Album: ??
Year: ??

ว่าพลางทางซ้อม ซ้อมหาความชำนาญ
Yah plahng tahng saum saum hah kwahm chum nahn
They say practice makes perfect
อีกเจ็ดวันจะแต่งงาน มีพ่อบ้านร่วมเรียง
Eek jet wun ja dtaeng ngahn mee por bahn ruam riang
In another week, I’ll get married and have a husband to share things with
อุ๊ยอาย อุ๊ยอาย
Ooey ai ooey ai
Oh, I’m shy! Oh, I’m shy!
ซ้อมหยิบ ซ้อมจับ แล้วซ้อมขยับปูเตียง
Saum yip saum jup laeo saum kayup bpoo dtiang
I practice touching, practice grabbing, and practice moving over the bed
สะบิ้งสะบัด ดัดสำเนียง อ้อนเสียงใสแจ๋ว
Sa bing sa but dut sum niang aun siang sai jaew
Posing and tossing, bending and flexing, begging in a sexy voice

พี่จ๋าหนาวไหม หนาวไหม น้องหนาวแล้ว
Pee jah nao mai nao mai naung nao laeo
Sir, are you cold? Are you cold? I’m cold
พี่จ๋าหนาวไหม น้องหนาวผิวกายแผ่วแผ่ว
Pee jah nao mai naung nao piew gai paew paew
Sir, are you cold? I’m cold, my skin is so soft
ใกล้เข้ามานิดขยับเข้ามาหน่อย
Glai kao mah nit kayup kao mah noy
Come a little closer, move over a little bit
ห่มผ้าให้หน่อยน้องหนาวแล้ว
Hom pah hai noy naung nao laeo
Give me a little of the blanket, I’m cold

ว่าพลางทางซ้อม สมมติว่าคุณพ่อบ้าน
Wah plahng tahng saum sommoot wah koon por bahn
They say you should practice, supposing your husband
เอาแต่ยิ้มหน้าบาน เอาแต่จ้องมองเรา
Ao dtae yim nah bahn ao dtae jaung maung rao
Just wants to smile in delight, just wants to stare at you
อุ๊ยอาย อุ๊ยอาย
Ooey ai ooey ai
Oh, I’m shy! Oh, I’m shy!
ซ้อมออดซ้อมอ้อน สมมติว่าหมอนคือเขา
Saum aut saum aun sommoot wah maun keu kao
I practice imploring, practice begging, supposing my pillow was him
ไปแอบกระซิบเบาเบา พี่จ๋า น้องหนาวแล้ว
Bpai aep grasip bao bao pee jah naung nao laeo
Secretly whispering gently, “Sir, I’m cold”

พี่จ๋าหนาวไหม หนาวไหม น้องหนาวแล้ว
Pee jah nao mai nao mai naung nao laeo
Sir, are you cold? Are you cold? I’m cold

Title: คอยรักที่สถานี / Koy Ruk Tee Satahnee (Waiting For Love at the Station)
Artist: Pumpuang Duangjan
Album: ??
Year: ??

ยืนชะเง้อคอยเธอจะกลับมาหา
Yeun cha ngur koy tur ja glup mah hah
I’m standing with my head up, waiting for you to come back
ไม่รู้ว่าเธอจะมารถขบวนไหน
Mai roo wah tur ja mah rot kabuan nai
I don’t know which train you’ll come on
ฉันคอยคนดีอยู่ที่สถานีรถไฟ
Chun koy kon dee yoo tee satahnee rot fai
I’m waiting for my sweetheart at the train station
โอ้เหตุไฉนป่านนี้ทำไมเธอยังไม่มา
Oh het chanai bpahn nee tummai tur yung mah mah
Oh, why haven’t you come yet?

ชะเง้อชะแง้เบิ่งตาแลเฝ้าแต่รอ
Cha ngor cha ngae berng dtah lae fao dtae ror
I raise my head up, stare, and wait
นานแล้วหนอเธอไม่กลับมาหา
Nahn laeo nor tur mai glup mah hah
It’s been a long time, but you haven’t come back
เธอนัดฉันไว้ทำไมเธอลืมสัญญา
Tur nut chun wai tummai tur leum sunyah
You had a date with me, why did you forget your promise?
ฉันยืนคอยที่ชานชาลา
Chun yeun koy tee chahn chah lah
I’m standing waiting on the platform
ที่รักจ๋าจงมาเสียที
Tee ruk jah jong mah sia tee
Sweetie, come on

(*) ยืนใจเต้นเมื่อเห็นรถไฟสายด่วน
Yeun jai dten meua hen rot fai sai duan
My heart starts to pound when I see the last train
ฉันยืนรอดูอยู่หลายขบวน
Chun yeun ror doo yoo lai kabuan
I’m standing there waiting to see all the cars
ทำไมไม่เห็นเธอมี
Tummai mai hen tur mee
Why don’t I see you there?
ฉันยืนรอเสียเวลาตั้งหลายนาที
Chun yeun ror sia welah dtung lai nahtee
I’ve stood here waiting, wasting so many minutes
หน้าตาก็ดีไม่น่าโกหกตลกกับฉัน
Nah dtah gor dee mai nah gohhok lok gup chun
You look good, but you shouldn’t lie to me

(**) ยืนชะเง้อตาเหม่อคอยเธอกลับมา
Yeun cha ngor dtah mur koy tur glup mah
I’m standing with my head up, staring, waiting for you to come back
ยอดรักจ๋าเธอหลบหน้าไปไหนกัน
Yaut ruk jah tur lop nah bpai nai gun
Darling, where have you vanished off to?
ฉันทนรอ รอด้วยใจไหวหวั่น
Chun ton ror ror duay jai wun wai
I’ve endured waiting, waiting with an anxious heart
ไยเธอกลับมาแปรผัน
Yai tur glup mah bprae pun
Why has your return changed?
แล้วฉันจะคอยใคร
Laeo chun ja koy krai
Who am I waiting for?

(*,**)

Title: ขุดดินแช่ง / Koot Din Chaeng (Digging on Sacred Ground)
Artist: Pumpuang Duangjan
Album: ??
Year: ??

มันเสียว มันแสบ แปลบๆที่ใจ
Mun siao mun saep bplaep bplaep tee jai
It stings and burns in my heart
เมื่อรู้ ว่าคนรักใคร่ แอบไปมี คู่ใหม่ไว้กก
Meua roo wah kon ruk krai aep bpai mee doo mai wai gok
When I knew that my lover desired to secretly go and have someone new
ฉันจะแช่งชัก คนที่ฉันรัก ให้มันช้ำอก
Chun ja chaeng chuk kont ee chun ruk hai mun chum auk
I’ve been cursed, the people whom I love break my heart
แก้ลำคน ใจวนเวียนวก
Gae lumkon jai won wian wok
Taking revenge, my heart goes back in circles
หลอกฉันจนอก เจ็บจนเหลืออด
Lauk chun jon auk jep jon leua aut
Deceiving me until my chest hurts so much, it’s unbearable

คนไหน ไม่ซื่อ ต่อคำคารม
Kon nai mai seu dtor kum kahrom
What person is unfaithful, resisting eloquence?
จะกลืน ขนมข้าวต้ม ให้มีคม ดูดคอเลือดหยด
Ja gleun kakom kao dtom hai mee kom doo kor leuat yot
I’ll swallow khao tom to make me sharp and absorb the blood drops in my neck
น้ำดื่มเพียงนิดให้มีพิษ ฤทธิ์แรงดังกรด
Num deum piang nit hai mee pit rit raeng dung grot
Add a little bit of poison to my drinking water, strong acid
แช่งจากฉัน ไม่มีวันลด
Chaeng jahk chun mai mee wun lot
My curse will never be lifted
สำหรับคนคด กบฏหัวใจ
Sumrup kon kot gabot hua jai
For the crooked person, my heart rebels

พาแฟนไปกก ก็ขอ ให้ตกเตียงนอน
Pah faen bpai gog gor kor hai dtok dtiang naun
Leading my lovers to croon, I want to fall into bed
บนฟูก บนหมอนให้ร้อน เหมือนดั่งมีไฟ
Bon fook bon maun hai raun meuan dung mee fai
On my mattress, my pillow, it’s hot as fire
จะหอมแก้มแฟน ก็ให้แสน จะยากใจ
Ja haum gaem faen gor hai saen ja yahk jai
I kiss the cheek of my lover, giving it to him is so difficult
จมูกเธอที่ไวไฟ จะจูบที่ใด ให้ไร้ซึ่งกลิ่น
Jamook tur tee wai fai ja joop tee dai hai rai seung glin
Whenever I kiss your inflammable nose, it’s lacking scent

จำไว้ว่าชาติ สตรีอย่างฉัน ก็มี หัวใจเหมือนกัน
Jum wai wah chaht sadtree yahng chun gor mee hua jai meuan gun
Remember that young ladies like myself have a heart too
เจ็บเช่นกัน เมื่อโดน หยามหมิ่น
Jep chen gun meua dohn yahm min
They hurt too when you hit them and insult them
เธอนอกใจฉัน ก็เปรียบเธอนั้นฆ่าฉันด่าวดิ้น
Tur nauk jai chun gor bpriap tur nun kah chun dao din
You being unfaithful to me is like you violently killing me
หากเธอ ยังเหยียบธรณิน
Hahk tur yung yiap taranin
If you still trample the ground
ฉันจะขุดดิน แช่งเธอทุกวัน
Chun ja koot din chaeng tur took wun
I will dig up from the earth and curse you every day

Title: ตะวันลับฟ้า / Dtawun Lup Fah (Sunset)
Artist: Pumpuang Duangjan
Album: ??
Year: ??

แสงสุริยาจวนลาเหลี่ยมโลก
Saeng soori yah juan lah liam lohk
The rays of the sun have nearly said good-bye at the edge of the world
ลมเย็นไผ่เอนไหวโยก ลมโชยโบกพัดพลิ้วลิ่วมา
Lom yen pai en wai yohk lom choy bohk put pliew liew mah
The bamboo leans and sways in the cold wind, it blows, fanning and fluttering
จักจั่นเรไร หริ่งร้องก้องพนา
Juk jun ray rai ring raung gaung panah
The cicadas and grasshoppers cry out, echoing in the forest
จวนสิ้นแสงสุริยา ประหนึ่งว่าดนตรีสวรรค์
Juan sin saeng sooriyah bpraneung wah kon dtree sawun
It’s nearly the end of the sunlight, it’s like the music of heaven

แสนสุดเสียดายมองไปใจเต้น
Saens oot sia dai maung bpai jai dten
It’s such a pity, I look and my heart pounds
ยามเมื่อตะวันเย็นๆ เคยว่ายน้ำเล่นเคียงคู่ร่วมกัน
Yahm meua dtawun yen yen koy wai num len kiang koo ruam gun
When the sun cooled, I once swam and played with my lover
ตะวันลับตาเสียงน้ำซัดซ่า ไหลเซาะลำธาร
Dtawun lup dtah siang num sut sah lai sor lum tahn
The sun closes its eyes, the sound of the water babbling in the waterway
เคยเด็ดดอกบัวสาบาน เห็นทุกวันแล้วเศร้าใจ
Koey det dauk bua sabahn hen took wun laeo sao jai
There were once beautiful lotus blossoms, I saw them every day and get sad

โอ้ พี่จ๋า พี่ เอย ลืมง่าย จังเลย
Oh pee jah pee oye luem ngai jung loey
Oh, my dear, you’ve forgotten so easily
เปลี่ยนคู่เชยโอ้ใจหนอใจ
Bplian koo choey oh jai nor jai
Changing lovers, oh, your heart
ลืม สัญญาที่เคยว่าไว้ กอดหมอนนอนเดียวดาย
Leum sunyah tee koey wah wai gaut maun naun diao dai
You’ve forgotten the promise you once made, I hug my pillow and sleep alone
คิดถึงแทบตายน้ำตาไหลริน
Kit teung taep dtai num dtah lai rin
Missing him to death, the tears flowing

เห็นหมู่นกกาถลาลมล่อง
Hen moo nok gah talah lom laung
I see the crows rushing in the wind
จับคู่จู๋จี๋ประคอง เหมือนพี่กับน้องเคยร่วมอยู่กิน
Jup koo joo jee bprakaung meuan pee gup naung koey ruam yoo gin
Pairs flirting and helping each other like him and me used to do together
ตะวันลับฟ้า พี่จ๋าน้องเฝ้าถวิล
Dtawun lup fah pee jah naung fao tawin
The sunset, oh, darling, I’m thinking of you
จะคอยจนชั่วชีวิน ตราบชั่วฟ้าดินน้องลืมไม่ลง
Ja koy jon chua cheewin dtrahp chua fah din naung leum mai long
I’ll wait throughout my life, as long as heaven and earth don’t forget me

Title: อีสาวเมืองนคร / Ee Sao Meuang Nakorn (Nakorn Girl)
Artist: Pumpuang Duangjan
Album: ??
Year: ??

หลับตาหลับตาครั้งใด
Lup dtah lup dtah krung dai
Whenever I close my eyes, close my eyes
แต่หัวใจน้องก็ไม่ยอมหลับ
Dtae hua jai naung gor mai yaum lup
My heart refuses to sleep
คิดถึงหนุ่มเมืองนคร จนรุ่งจนรอนนอนกระส่ายกระสับ
Kit teung noom meuang nakorn jon roong jon raun naun grasai grasup
I miss my Nakorn man so much, I’m anxious and toss and turn
หลับตาหัวใจไม่ยอมหลับ
Lup dtah hua jai mai yaum lup
I close my eyes, but my heart refuses to sleep
คิดจะนั่งรถกลับไปเมืองนคร
Kit ja nung rot glup bpai meuang nakron
I imagine I’m sitting in a car returning to Nakorn

จากมา จากมาเล่าเรียน
Jahk mah jahk mah lao rian
I left, I left to study
มาเล่าเรียนถึงใน ก.ท.ม.
Mah lao rian teung nai go tor mor
I came to study at Bangkok University

ไม่คิดจะลืมแฟนเดิม
Mai kit ja leum faen derm
I would never imagine forgetting my old friends
ที่ส่งที่เสริมพาน้องมาเรียนต่อ
Tee song tee serm pah naung mah rian dtor
Who pushed me to continue my studies
ไม่เคยหลงชาวกรุงเยินยอ
Mai koey long chao groong yern yor
I’ve never lost myself in the praises of the city people
เพราะมีแฟนรูปหล่ออยู่ในเมืองนคร
Pror mee faen roop lor yoo nai meuang nakorn
Because I have a handsome boyfriend in Nakorn

อยากคืน อยากคืนสวนยาง
Yahk keun yahk keun suan yahng
I want to return, I want to return to Suan Yang
คืนสวนยาง เพราะน้องเป็นคนใต้
Keun suan yahng pror naung bpen kon dtai
Return to Suan Yang because I’m a southerner
ไม่รักหนุ่มกรุงใจดำขอบอกขอย้ำ
Mai ruk noom groong jai dum kor bauk kor yum
I don’t love Bangkok boys, their hearts are black, I want to tell and repeat
ว่าไม่เปลี่ยนแฟนใหม่
Wah mai bplian faen mai
That I’m not changing to a new lover
จบเรียนจะหวนคืนปักษ์ใต้
Jop rian ja huan keun bpuk dtai
When I graduate, I’ll return to the south
ขอพี่จงเชื่อใจสาวเมืองนคร
Kor pee jong cheua jai sao meuang nakorn
Please believe this Nakorn girl

Title: ลากรุง / Lah Groong (Good-Bye Bangkok)
Artist: Pumpuang Duangjan
Album: ??
Year: ??

(*) ต้องลากรุงกลับทุ่งแดนไพร
Dtaung lah groong glup toong daen prai
I must say good-bye to Bangkok and go back to the fields and forests
ฉันปวดหัวใจ เพราะผู้ชายเมืองกรุง
Chun bpuat jai pror poo chai meuang groong
I’m heartbroken because of a Bangkok boy
มีแต่หลอกลวง เปลี่ยนคู่ควงกันยุ่ง
Mee dtae lauk luang bplian koo kuang gun yoong
He just deceived me, getting me involved with him
ลาแล้วเมืองกรุง กลับบ้านทุ่งแดนไพร
Lah laeo meuang groong glup bahn toong daen prai
Good-bye, Bangkok, I’m going back to my house in the fields and forests

(**) ลาก่อน ไม่ย้อนกลับมา
Lah gaun mai yaun glup mah
Farewell, I’m not coming back
ฉันเจ็บอุรา เพราะเชื่อคารมของชาย
Chun jep oorah pror cheua kahrom kaung chai
I had my heart broken because I trusted the words of a man
กลับบ้านนาจะเสียเวลาทำไม
Glup bahn nah ja sia welah tummai
I’m going back to the farm house, why waste time?
เจอคนไม่จริงใจ ขอจากไปไกลจร
Jur kon mai jing jai kor jahk bpai glai jon
I met someone who was insincere, I want to get far away from him

(***) รักเธอ ไม่เคยจริงใจ
Ruk tur mai koey jing jai
Your love was never sincere
รักไป มีแต่ กะล่อน
Ruk bpai mee dtae ga laun
Your love for me was only evasive
หรือคงเห็น เราเป็นรักรองบ่อน
Reu kong hen rao bpen ruk raung baun
Or did you see me as a gamble?
ใจไม่แน่นอนรักกะล่อนทั้งปี
Jai mai nae naun ruk ga laun tung bpee
Your heart was uncertain and your love evasive all year

(****) เห็นผู้ชาย แล้วมาคิดดู
Hen poo chai laeo mah kit doo
I’ve seen men, and now I’m considering
เจอแต่เจ้าชู้ให้เรารู้ ทุกที
Jur dtae jao choo hai rao roo took tee
I’ve found only playboys, letting me know every time
เห็นแก่ได้เราช้ำใจฟรีๆ
Hen gae dai rao chum jai free free
They’re selfish and hurt me freely
จะไม่ยอมคืนดีคราวนี้ลากรุง
Ja mai yaum keun dee krao nee lah groong
I refuse to reconcile this time, good-bye, Bangkok

(*,**,***,****)