Pumpuang Duangjan

All posts tagged Pumpuang Duangjan

Title: อีสาวทรานซิสเตอร์ / Eee Sao Transistor (Transistor Girl)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: ??
Year: ??

ฉันคนชาวนา หน้าตาเซ่อ
Chun kon chao nah nah dtah sur
I’m a homely farm girl
ฟังทรานซิสเตอร์ ก็พอ ใจ
Fung transistor gor por jai
Listening to the transistor satisfies me
ไปไหน ก็เอาไปด้วย
Bpai nai gor ao bpai duay
Wherever I go, I take it with me
ขึ้นเขาลงห้วย ก็เอา ไป
Keun kao long huay gor ao bpai
Up to the mountains, down to the stream, I take it
ฟังเพลง ตะลุงบ้านนา
Fung pleng dtaloong bahn nah
Listening to music by the farmhouse
ฟังเพลง ตะลุงบ้านนา
Fung pleng dtaloong bahn nah
Listening to music by the farmhouse
เขาว่าเราบ้า ช่างเขาปะไร
Kao wah rao bah chahng kao bpa rai
Screw whoever says I’m crazy
บ้านนาไม่โก้ สเตริโอไม่มีใช้
Bahn nah mai goh stereo mai mee chai
The farmhouse isn’t pretty, I don’t have a stereo to use
ถึงมี ก็ไม่สน เปิดแต่เพลงสากลฟุ๊ตฟิตโฟไฟว์
Teung mee gor mai son bpert dtae pleng sahgon foot fit foh fai
Even if I did, I wouldn’t care, it only plays modern style music
พวกฉัน มันบ้าเห่อ
Puak chun mun bah hur
I’m crazy
ชอบทรานซิสเตอร์ ลูกทุ่งไทย
Chaup transistor look toong thai
I like the Thai country music on the transistor

(*) เลี้ยงควายไถนา หน้าเกี่ยวข้าว
Liang kwai tai nah nah giao kao
Raising work buffalo for the upcoming harvest
เปิดฟังกันอ้าว สบายใจ
Bpert fung gun ao sabai jai
I turn it on and listen, oh, it pleases me
คุณพ่อ ฉันชอบฟังข่าว
Koon por chun chaup fung kao
My dad likes listening to the news
ฉันกับพี่สาว ไม่สน ใจ
Chun gup pee sao mai son jai
My sister and I don’t care
ฟังเพลง ตะลุงบ้านนา
Fung pleng dtaloong bahn nah
Listening to music by the farmhouse
ฟังเพลง ตะลุงบ้านนา
Fung pleng dtaloong bahn nah
Listening to music by the farmhouse
บางทีก็บ้า ฟังไปร้องไป
Bahng tee gor bah fung bpai raung bpai
Sometimes we’re crazy, listening and singing
สาวทรานซิสเตอร์ ว่างนะเออรักฉันไหม
Sao transistor wahng na ur ruk chun mai
I’m a transistor girl, I’m free, would you love me?
รักกัน ไม่ผิดหวัง ขอเพลงให้ฟังฉันก็พอใจ
Ruk gun maipit wung kor pelng hai fung chun gor por jai
If you love me, you won’t be disappointed, I just want to listen to music and I’ll be satisfied
หัดร้องเพลงให้เก่ง
Hut raung pleng hai geng
I’m practicing my singing
ประกวดร้องเพลงวัดไหน เราก็ไป
Bpraguat raung pleng wut nai rao gor bpai
If there’s ever a singing contest, I’ll go

(*)

Title: พรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว / Proong Nee Chun Ja Bpen Sao (Tomorrow I’ll Be a Woman)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: ??
Year: ??

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว บอกข่าวให้รู้ทั่วกัน
Proong nee chun ja bpen sao bauk kao hai roo tua gun
Tomorrow I’ll be a woman, I’m telling the news to let everyone know
พรุ่งนี้ฉันจะขึ้นรบ ไปแจ้งข่าวสดผู้ใหญ่กำนัน
Proong nee chun ja keun rop bpai jaeng kao sot poo yai gumnun
Tomorrow I’m joining the fight, I’m telling the new news to all the adults
แล้วบึ่งไปช่องเจ็ดสี แล้วบึ่งไปช่องเจ็ดสี
Laeo beung bpai chaung jet see laeo beung bpai chaung jet see
And I’m rushing to Channel 7, I’m rushing to channel 7
ไปออกทีวีให้รู้ทั่วกัน
Bpai auk tee wee hai roo tua gun
Going on TV to let everyone know

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว บอกข่าวให้รู้ทั่วกัน
Proong nee chun ja bpen sao bauk kao hai roo tua gun
Tomorrow I’ll be a woman, I’m telling the news to let everyone know
พรุ่งนี้จะจ้างไทยรัฐ ชี้แจงส่วนสัดเรื่องหุ่นของฉัน
Proong nee ja jahng thai ruk chee jaeng suan sut reuang hoon kaung chun
Tomorrow I’ll be employed at Thairath, explaining the scale of my body
ไม่อ้วนไม่ผอมเข้าที ไม่อ้วนไม่ผอมเข้าที
Mai uan mai paum kao tee mai uan mai paum kao tee
I’m not fat,not skinny, just right, I’m not fat, not skinny, just right
พอดี๊พอดีที่เขาชอบกัน
Por dee por dee tee kao chaup gun
I’m just right, just right for him to like me

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว บอกข่าวให้รู้ทั่วกัน
Proong nee chun ja bpen sao bauk kao hai roo tua gun
Tomorrow I’ll be a woman, I’m telling the news to let everyone know
พรุ่งนี้พ้นอันตราย พรุ่งนี้ตอนบ่ายได้บัตรยืนยัน
Proong nee pon undtarai proong nee dtaun bai dai but yeun yun
Tomorrow I’m escaping danger, tomorrow afternoon you can get a confirmation card
ขอบอกว่าไม่ติดคุก ขอบอกว่าไม่ติดคุก
Kor bauk wah mai dtit kook kor bauk wah mai dtit kook
I want to tell you that you won’t be in jail, I want to tell you that you won’t be in jail
พรุ่งนี้หมดยุค ด.ญ.แสงจันทร์
Proong nee mot yoot dor yor saeng jun
Tomorrow in the moonlight, the age of being a little girl is finished

(*) พรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว บอกข่าวให้รู้ทั่วกัน
Proong nee chun ja bpen sao bauk kao hai roo tua gun
Tomorrow I’ll be a woman, I’m telling the news to let everyone know
พรุ่งนี้ฉันเป็น น.ส. ใครชอบติดต่อพ่อแม่ของฉัน
Proong nee chun bpen nor sor krai chaup dtit dtor por mae kaung chun
Tomorrow I’ll be a young lady, if anyone likes me, please contact my parents
ขอบอกให้รู้กันว่า ขอบอกให้รู้กันว่า
Kor bauk hai roo gun wah kor bauk hai roo gun wah
I want to tell you and let you know that, I want to tell you and let you know that
ถ้าใครมาช้าต้องนั่งจิ้มฟัน
Tah krai mah chah dtaung nung jim fun
If anyone comes too late, they have to sit picking your teeth

(*)

Title: อื้อฮือหล่อจัง / Eu Heu Lor Jung (Ohh, You’re So Handsome)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: ??
Year: ??

อื้อหือ หล่อจัง อะฮ้า หล่อจริง
Eu heu lor jung a hah lor jing
Ohh, you’re so handsome, aha, you’re really handsome
คู่ใครนะหนิงเป็นบ้า นี่แค่มองสบตา
Koo krai na ning bpen bah nee kae maung sop dtah
Whose man are you? It’s driving me crazy just making eye contact
ห่างกันตั้งสี่วา อะฮา ใจหายวาบ
Hahng gun dtung see wah ahah jai hai wahp
Just being four arm’s lengths apart and aha, I nearly have a heart attack

อู้ฮู้ เท่ห์จริง อื้อหือ บึกบึน
Oo hoo tay jing eu heu beuk beun
Oh hoo, you’re really cool, ohh, you’re buff
น่ายืนคล้องแขนขนาบ ดูท่าทางสุภาพ
Nah yeun klaung kaen kanahp doo tah tahng soopahp
You should stand with someone hooked on your arms on both sides, you seem polite
โสดใช่ไหมอยากทราบ งาบซะดีไหมเรา
Soht chai mai yahk sahp ngahp sa dee mai rao
You’re single, right? I want to know, wouldn’t it be nice to snatch you up?

วงแขนกล้ามเป็นมัดมัด อุ้ย! แขนเล่นเบาเบา
Wong kaen glahm bpen mut mut ooey kaen len bao bao
Circling my arms around your muscles, ooh! And caressing them softly

(*) น่ากระซิบเบียดกายกระแซะ แล้ววางมือแหมะไว้บนหัวเข่า
Nah grasip biat gai grasae laeo wahng meu mae wai bon hua kao
You make me want to whisper to you in a crowd, snuggling up to your body, and gosh, put your hand on my knee
อยากกระซิบเบาเบา ว่าตอนนี้เหงาใจจังเลย
Yahk grasip bao bao wah dtaun nee ngao jai jung loey
I want to whisper softly that I’m so lonely right now

(**) อื้อหือ หล่อจัง อะฮ้า มาดแมน
Eu heu lor jung ahah maht maen
Ohh, you’re so handsome, aha, you’re manly
นี่แฟนของใครกันเอ่ย ถ้าพ่องามทรามเชย
Nee faen kaung krai gun oey tah por ngahm sahm choey
Whose boyfriend are you? If your dad is just as gorgeous
โจทย์ไม่มีเปิดเผย จะนั่งเข่าเกยคุยด้วยทั้งคืน
Joht mai mee bpert poey ja nng kao goey kooey duay tung keun
There’s no issues to reveal, I’ll sit on my knees and talk all night
วงแขนกล้ามเป็นมัดมัด อุ้ย ! น่าจะกัดแขนเล่นเบาเบา
Wong kaen glahm bpen mut mut ooey nah ja gut kaen len bao bao
Circling my arms around your muscles, ooh! You make me want to playfully gently bite your arms

(*,**)

อื้อหือ หล่อจัง
Eu heu lor jung
Ohh, you’re so handsome
อะฮ้า หล่อจริง อื้อหือ หล่อจัง
Aha lor jing eu heu lor jung
Aha, you’re really handsome, ohh, you’re so handsome
อู้ฮู้ หล่อจริ๊ง
Oo hoo lor jing
Oo hoo, you’re really handsome

Title: นึกว่าแน่แค่ไหน / Neuk Wah Nae Kae Nai (However Certain I Think It Is)
Artist: Pumpuang Duangjan
Album: ??
Year: ??

ถือว่าหล่อว่าเหลา สาวหลายคนตามจ้อง
Teu wah lor wah lao sao lai kon dtahm jaung
You’re pretty handsome, so many girls stare at you
แหม ทำไม่มอง ทำติน้องว่าหุ่นทรงไม่เช้ง
Mae tum mai maung tum dti naung wah hoon song mai cheng
Gosh, I act like I don’t look at criticize all the younger girls that you don’t look THAT good
พอเจอหุ่นน่ากิน ดิ้นเป็นลูกชิ้นเด้ง
Por jur hoon nah gin din bpen look chin deng
But as soon as I find a delicious guy, I wiggle like a fresh fish
โอ้ย วางมาดเกรง ทำเหลือบเล็งจ้องแลชะแง้ตาม
Oy wahng maht greng tum leuap leng jaung lae changae dtahm
Oy! Then I put on airs and steal glances and follow him with my head

หุ่นน้องจะไม่เคยดู อุตส่าห์เป็นหมูรอใส่คานหาม
Hoon naung ja mai koey doo ootsah bpen moo ror sai kahn hahm
You never notice me, I’m diligently like a pig waiting to dive into the garbage pile
พี่เอยไม่เคยมาถาม อะไรเขาห้าม อะไรเขาให้
Pee oey maikoey mah tahm arai kao hahm arai kao hai
Oh, you never come and ask what’s forbidden and what’s allowed
นึกว่าแน่แบเบอร์ เจอควงสาวคนใหม่
Neuk wah nae bae bur jur kuang sao kon mai
I think without a doubt that you’re dating a new girl
นึกว่าแค่ไหน แม่แก้มใสไม่ใช่ใครไก่สวนลุม
Neuk wah kae nai mae gaem sai mai chai krai gai suan loom
However much I think about it, a fair-faced maiden isn’t anything to bet on

Title: สาวเพชรบุรี / Sao Petchaburi (Petchaburi Girl)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: ??
Year: ??

หนุ่มทุ่งกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยล่อง สู่ห้องใจฉัน
Noom toong grajohm taung fahk pleng ruk loy laung soo haung jai chun
A young man riding on a howdah left this love song to float into my heart
เสียงเพลงที่ครวญ ชวนใจหวั่น ฝากรำพันถึงเพชรบุรี
Siang pleng tee kruan chuan jai wun fahk rumpun teung pechaburi
The sad music made my heart shake, leaving lamentations in Pechaburi

พบกันปีกลาย ก็เมืองเพชรนั้นใกล้ ใกล้แค่นี้
Pob gun bpee glai gor meuang pet nun glai glai kae nee
We met last year, this close to Petchaburi
แล้วใยไม่มา หาเลยนี่ เกือบจะปีที่รอเช้าเย็น
Laeo yai mai mah hah loey nee geuap ja bpee tee ror chao yen
Why didn’t he come to see me here? It’s been nearly a year that I’ve been waiting morning and night

มีหนุ่มชาวกรุง ฝากความรักหมายมุ่ง ไม่ว่างเว้น
Mee noom chao groong fahk kwahm ruk mai moong mai wahng wen
A city man gave me his love incessantly
ถึงมีสร้อยทอง สองร้อยเส้น ก็ไม่เห็นหวังเรียงเคียงชม
Teung mee saroy taung saung roy sen gor mai hen wung riang kiang chom
Even though I now have two hundred gold necklaces, there doesn’t seem to be any hope for admiration

แล้วใครลืมใคร ข่าวว่าพบรักใหม่นครปฐม
Laeo krai leum krai kao wah pob ruk mai nakorn bpadtom
Who as forgotten who? The news says he found a new love in Nakhon Pathom
น้องยังกล้ำกลืน ฝืนใจข่มสุดระทม แสนทรมาน
Naung yung glum gleun feun jai kom soot ratom saen toramahn
I’m still patient, forcing my heart to suppress the depression, it’s such torture

มองยอดเขาวัง ยอดเขาสูงคอตั้ง จวนเสียดฟ้า
Maung yaut kao wung yaut kao soong kor dtung juan siat fah
I look at the top of his palace, it’s so high, it nearly pierces the sky
โถบุญลูกมีเพียงต้นหญ้า วาสนาจึงพาเป็นรอง
Toh boon look mee piang dton yah wahsanah jeung pah bpen raung
My merit is only in grass, luck made me inferior

สาวเมืองน้ำตาล ฝากเพลงเฝ้าลอยผ่าน
Sao meuan numdtahn fahk pleng fao loy pahn
A sugar field girl lets this song float past
จากใจน้อง ขอถามสักคำยังขุ่นข้อง
Jahk jai naung kor tahm suk kum yung koon kaung
From my heart, I want to ask just one thing that still bothers me
ทุ่งกระโจมทอง ไหงมีสองใจ
Toong grajohm taung ngai mee saung jai
Did the man on the howdah have two hearts?

   

คำร้อง/ทำนอง : ชลธี ธารทอง

Title: ส้มตำ / Som Dtum (Papaya Salad)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: ??
Year: ??

ต่อไปนี้ จะเล่าถึงอาหารอร่อย
Dtor bpai nee ja lao teung ahhahn aroy
From now on, I’ll talk about a delicious food
คือส้มตำ กินบ่อยบ่อย รสชาติแซบดี
Keu som dtum gin boy boy rot chaht saep dee
It’s papaya salad, I eat it often, it has a sharp flavor
วิธีทำ ก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้
Witee tum gor ngai ja bauk dai dtor bpai nee
It’s easy to make it, I can tell you how after this
มันเป็นวิธี วิเศษเหลือหลาย
Mun bpen witee wiset leua lai
It’s an excellent method
ไปซื้อมะละกอ ขนาดพอ เหมาะเหมาะ
Bpai seu malagor kanaht por mor mor
Go buy the perfect green papaya
สับสับ เฉาะเฉาะ ไม่ต้องมากมาย
Sup sup chor chor mai dtaung mahk mai
Chop chop chop it up, you don’t have to chop it too finely
ตำพริกกับกระเทียม ยอดเยี่ยมกลิ่นไอ
Dtum prik gup gratiam yaot yiam glin ai
Pound the chili peppers with a mortar and pestle, it smells fantastically
มะนาว น้ำปลาน้ำตาลทราย น้ำตาลปิ๊ปถ้ามี
Manao num bplao num dtahn sai num dtahn bpip tah mee
Lemon, fish sauce, and granulated sugar, but just a pinch of sugar if you have it

(*) ปรุงรสให้แน่หนอ ใส่มะละกอลงไป
Bproong rot hai nae nor sai malagor long bpai
Be sure to season it, add the papaya
อ้ออย่าลืมใส่ กุ้งแห้งป่นของดี
Or yah leum sai goong haeng bpon kaung dee
Oh, don’t forget to add dried shrimp and pound it well
มะเขือเทศเร็วเข้า เอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรี่
Makeuatayt rew rew kao ao tua fuk yao sai rew ree
Quickly add a tomato, take some bean pods and throw them in
เสร็จสรรพแล้วซิ ยกออก จากครัว
Set sup laeo si yok auk jahk krua
And that’s it! Take it out of the kitchen
กินกับข้าวเหนียว เที่ยวแจก ให้ทั่ว
Gin gup kao niao tiao jaek hai tua
Eat it with sticky rice, go out and share it with everyone
กลิ่นหอมยวนยั่ว น่าน้ำลายไหล
Glin haum yuan yua nah num lai lai
It’s an arousing fragrance, everyone will be drooling
จดตำราจำ ส้มตำลาวตำเรามา
Jot dtum rah jum som dtum lao dtum rao mah
Write the recipe down and remember it, Lao papaya salad has us beat
ใครหม่ำเกินอัตรา ระวังท้อง จะพัง
Krai mum gern utdtrah rawung taung ja pung
Whoever eats too much, be careful, your stomach will explode
ขอแถมอีกนิด แล้วจะติดใจใหญ่
Kor taem eek nit laeo ja dtit jai yai
I want to add one more thing, and it’ll really stick with you
ไก่ย่างด้วยเป็นไร อร่อยแน่ จริงเอย
Gai yahng duay bpen rai aroy nae jing oey
Having it with roast chicken is also really good, seriously

(*)

Title: สาวนาสั่งแฟน / Sao Nah Sung Faen (A Farmgirl Ordering a Boyfriend)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: ??
Year: ??

หากมีเวลา มาเยี่ยมบ้านนาบ้างเน้อ พี่เน้อ
Hahk mee welah mah yiam bahn nah bahng nur pee nur
If you have time, come visit the farmhouse
อย่ามัวไปเห่อ แสงไฟในเมืองมั่งคั่ง
Yah mua bpai hur saeng fai nai meuan mung dung
Don’t get caught up in the lights of the wealthy city
อย่ามัวไปจ้อง ติดนักร้องคนดัง
Yah mua bpai jaung dtit nuk raung kon dung
Don’t get caught up in staring at famous singers
ทุ่มเงินเป็นตั้ง แล้วก็ยัง ไม่ได้ตัว
Toom ngern bpen dtung laeo gor yung mai dai dtua
You pay them huge amounts and still can’t get them

ได้กินไข่ดาว สดสด คาว คาว หอม หอม ฟุ้ง ฟุ้ง
Dai gin kai dao sot sot kao kao haum haum foong foong
You can eat fresh fried eggs with an alluring scent
อย่าลืมบ้านทุ่ง ที่กินผักบุ้งแกงคั่ว
Yah leum bahn toong tee gin puk boong gaeng kua
Don’t forget Banthung where you can eat roasted vegetables and curry
เจอะสาวงามส่ง อย่าไปหลงตามัว
Jur sao ngahm song yah bpai long dtah mua
If you meet a beautiful girl, send word, don’t go getting infatuated
ไปคว้ามามั่วระวังตัวหน่อยหนา
Bpai kwah mah mua rawung dtua noy nah
And falling right into her trap, be careful

เก็บเงินได้เท่าไหร่ แล้วพี่
Get ngern dai tao rai laeo pee
Save as much money as you can
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บ่นหา เมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านนา
Loong mah bpah mee por kaung pee bon hah meua rai pee ja glup bahn nah
Your father, aunt, and uncle are complaining about wanting to see you, when will you come back to the farm?
ช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหม
Chuay song kao mah luang nah ja dai mai
Please send some news in advance, okay?

(*) หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตา
Hahk pee glup mah seu pah dtah dtah
If you come back, buy some fabrics
ฝากน้องบ้างเน้อ
Fahk naung bahng nur
For me, okay?
อย่าให้คอยเก้อ นะพี่ อยากมีเสื้อใหม่
Yah hai koy gur na pee yahk mee seua mai
Don’t leave me waiting in vain, I want some new clothes
อย่าพาหญิงงาม กลับมาหยามน้ำใจ
Yah pah ying ngahm glup mah yahm num jai
Don’t bring a beautiful woman, coming back and looking down at us
หากพามาได้
Hahk pah mah dai
If you do bring someone
แต่อย่าให้สวยเกิน
Dtae yah hai suay gern
Don’t let her be too beautiful

(*)

Title: กระแซะเข้ามาซิ / Grasae Kao Mah Si (Come and Snuggle Up)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: ??
Year: ??

(*) เขยิบๆๆๆเข้ามาซิ กระแซะๆๆๆเข้ามาซิ
Kayerp kayerp kayerp kayerp kao mah si grasae grasae grasae grasae kao mah si
C’mon, scoot, scoot, scoot, scoot closer, come and snuggle, snuggle, snuggle, snuggle up
เขยิบๆๆๆเข้ามาซิ กระแซะๆๆๆเข้ามาซิ
Kayerp kayerp kayerp kayerp kao mah si grasae grasae grasae grasae kao mah si
C’mon, scoot, scoot, scoot, scoot closer, come and snuggle, snuggle, snuggle, snuggle up

หากว่าคุณรักปักดวงใจปอง
Hahk wah koon ruk bpuk duang jai bpaung
If you love me and plan to take my heart
แต่คุณมั่วนั่งมองฉันก็ขอติ
Dtae koon mua nung maung chun gor kor dti
Yet just sit there looking at me, I’ll give you a little advice;
ใกล้เข้ามานิดติดเข้ามาสิ
Glai kao mah nit dtit kao mah si
Come a little closer, come and stick to me
ถ้าจะริ่รักสาวต้องก้าวไว้
Tah ja ri ruk sao dtaung gao wai
If you’re going to court a girl, you have to take the first step
ลูกกระท้อนหนาถ้าจะให้หวาน
Look gra taun nah tah ja hai wahn
If you want the sweetness of a wood apple
ค่อยๆทุบรับประทานหวานขึ้นมาได้
Koy koy toop rup bpratahn wahn keun mah dai
The more you gently crush it up, the sweeter it can be
หากว่าชอบฉันหมั่นมาเอาใจ
Hahk wah chaup chun mun mah ao jai
If you like me and you keep on trying to woo me
จะไปไหนลูกไก่ในกำมือ
Ja bpai nai look gai nai gum meu
I’ll be like putty in your hands

(*)

(**) มาดก็น่าลุ้นหุ่นก็เจ๋งแจ๋ว
Maht gor nahloon hoon gor jeng jaeo
You look nice, you’ve got a great figure
เชื่องดั่งแมวง่วงนอนในกุฏิ
Cheuang dungmaeo nguang naun nai goodti
You’re as domesticated as a cat sleeping in a monastery
ให้คนมือแปขูดมะพร้าวนิด
Hai kon meu bpae koot ma prao nit
You need to play your own strengths
บีบกะทิเมื่อไหร่จะได้มัน
Beep gati meuarai ja dai mun
What will going about things the wrong way get you?
ก็ตัวรักเขาเฝ้าแต่มองตา
Gor dtua ruk kao fao dtae maung
If you love someone, just making eye contact
ห่างตั้งวาสองวาโถ…. ยังขาสั่น
Hahng dtung wah saung wah toh yung kah sun
As far as two arm’s lengths away, damn, your legs still shake
เกิดมาเป็นชายหากว่าอายกันอีกกี่วันจะได้
Gert mah bpen chai hahk wah ai gun eek gee wun ja dai
You were born a man, if you’re shy for too much longer
เจาะไข่แดง
Jor kai daeng
You’re going to lose your chance

(*,**,*,*)

Title: หม้ายขันหมาก / Mai Kun Mahk (The Divorcee and the Betel Bowl)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: โลกของผึ้ง / Lohk Kaung Peung
Year: ??

เอ่อ เสียงเขาโห่ได้ฟัง วังเวงแว่ว
Ur siang kao hoh dai fung wung weng waew
Oh, you can hear their voices in the distance
สิ้นหวังแล้ว รักเราจึงเศร้าหมอง
Sin wung laeo ruk rao jeung sao maung
I’ve given up hope, our love is depressed
เห็นขันหมาก เขาแห่มา น้ำตานอง
Hen kun mahk kao hae mah num dtah naung
I see the betel bowl, the people gathering, and my tears well up
ชะเง้อมอง โอ้อนาถ แทบขาด เออ ใจ
cha ngur maung oh anaht taep kaht ur jai
I crane my neck looking, oh, I feel wretched, nearly dying

โอ้ คู่หมั้นคู่หมาย ต้องกลายกลับ
Oh koo mun koo mai dtaung glai lup
Oh, my fiance must turn back
มาลาลับแสนเลว เพราะเหลวไหล
Mah lai lup saen leo pror leo lai
My inner feelings are so terrible because I’m ridiculous
ลืมความหลัง ครั้งก่อนสะท้อนใจ
Leum kwahm lung krung gaun sataun jai
Forget the past, rebound from the last time
สิ้นเยื่อใย ผันแปรไม่แน่นอน
Sin yeua yai pun bprae mai nae naun
But I’ve lost my feelings, things have changed and become uncertain

หนึ่งพรรษา ลาบวชปวดใจแท้
Neung punsah lah buat bpuat jai tae
Ordaining for lent really broke my heart
กลับไม่แน่ เหมือนนึกสึกมาก่อน
Glup mai nae meuan neuk leuk mah gaun
I ended up being unsure, like I considered deep down before
ทิ้งสลัดตัดอาลัย ไม่อาวรณ์
Ting salut dtut ahlai mai ahworn
Shrugging off my mourning and not clinging to it
เหมือนหลอกหลอน ตัวเรา ให้เฝ้ารอ
Meuan lauk laun dtua rao hai fao ror
It’s like he deceived me, making me wait

วาดวิมานเอาไว้ วิไลหรู
Waht wimahn ao wai wilai roo
He created a beautiful paradise
จะเคียงคู่ แนบข้างสร้างเรือนหอ
Ja kiang koo naep kahng sahng reuan hor
She’ll be beside him, snuggling up and creating their wedding home
เหมือนจุดไต้ ในน้ำพลันตำตอ
Meuan joot dtai nai num plun dtum dtor
Like lighting a torch and immediately plunging it in water
จะไม่ขอฝันค้าง เลิกร้างไกล
Ja mai kor fun kahng lerk rahng glai
He won’t ask to put off their dreams and separate

หนทางรักมืดมัว สลัวแล้ว
Hon tahng ruk meut mua salua bpai
The path of our love is dim and dark already
เขาเปลี่ยนแนว หลักฐาน แต่งงานใหม่
Kao bplian naew luk tahn dtaeng ngahn mai
He’s changed in style, evidence of his new marriage
เห็นเขายิ้ม เหมือนเย้ย ผ่านเลยไป
Hen kao yim meuan yoey pahn loey bpai
I’ve seen him smile like he isn’t paying attention to anything else
น้ำตาไหล ครวญคร่ำ ช้ำฤดี
Num dtah lai kuan krum chum reudee
My tears flow, I cry out in pain

ต้องอกหัก รักสลาย เอ้อ
Dtaung auk huk ruk salai ur
I must be heart-broken, my love is destroyed
ต้อง อกหักรักสลาย หม้าย ขันหมาก
Dtaung auk huk ruk salai mai kun mahk
I must be heart-broken, my love is destroyed, the divorcee and the betel bowl
หญิงคนยากหลั่งน้ำตา เมินหน้าหนี
Ying kon yahk lung num dtah mern nah nee
It’s difficult for a woman to cry, I turn my head away
รอให้หม่นหมองมัว ชั่วชีวี เหมือนชาตินี้บาปนำ
Ror hai mon maung mua chua chee wee meuan chaht nee bahp num
Waiting for him in depression, this terrible life, it’s like this life is cursed

ช้ำใจ ไปนาน
Chum jai bpai nahn
It’ll hurt for a long time

Title: ทุ่งนางคอย / Toong Nahng Koy (The Field Lady is Waiting)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: ??
Year: ??

มอง ลิบลิ่วแถวทิวพนา
Maung lip liew taeo tiw panahn
Looking at the excessive rows of forest
ใกล้ค่ำย่ำสนธยา กลุ่มชาวนาก็เริ่มจากงาน
Glai kum yum sontayah gloom chao nah gor rerm jahk ngahn
At twilight, the farmers start their work
คุณพ่อเดินหน้า เราพากันเดินกลับบ้าน
Koon por dern nahn rao pok gun dern glup bahn
My father walks forward, we go back to the house
ท้ายสุดนั่นคือแฟนฉัน เมื่อ ก่อนนั้น รักปาน จะกลืน
Tai soot nun keu faen chun meua gaun nun rup bpahn ja gleun
Finally, it’s my boyfriend whom I’ve been involved with

สอง เราเดินเคียงคู่สุขสันต์
Saung rao dern kiang koo sook sun
The two of us walk together happily
อยู่อย่างนี้ทุกวัน เธอกับฉันรักกันหวานชื่น
Yoo yahng nee took wun tur gup chun ruk gun wahn cheun
Like this every day, you and I love each other sweetly
เป็นบางโอกาส เรานัดพบกันกลางคืน
Bpen bahng ohgaht rao nut pob gun glahng keun
Sometimes we meet in the middle of the day
ว่ารักจะไม่เป็นอื่น จะยั่งจะยืนไม่จากไม่จร
Wah ruk ja mai bpen eun ja yung ja yeun mai jahk mai jon
Our love hasn’t changed, it’s still certain and hasn’t wandered

แต่พอไม่นาน เธอจากบ้านเกิดเมืองเรา
Dtae por mai nahn tur jahk bahn gert meuang rao
But soon you left our hometown
ทุ่งนาดูช่างเงียบเหงา จากบ้านเราเข้าพระนคร
Toong nah doo chahng ngiap ngao jahk bahn rao kao pranakorn
The fields seem so lonely from our house in Pranakorn
คงลืมเสียแล้วน้องแก้วเคยรักมาก่อน
Kong leum sia laeo naung gaeo koey ruk mah gaun
You’ve probably forgotten your darling whom you loved before
มันเหมือนเป็นลางสังหรณ์ ว่าต้องจรจากฉันไกล
Mun meuan bpen lahng sung horn wah dtaung jorn jahk chun glai
It’s like a premonition that you would wander far from me

(*) แล้ว ต่อมามินานเท่าไร
Laeo dtor mah mai nahn tao rai
After a short while
ข่าวเธอนั้น หายไปก็กระจายอายคนแถวนั้น
Kao tur nun hai bpai gor grajai ai kon taeo nun
News from you disappeared
จะรอจนกว่า เธอนั้นจะมาเยี่ยมบ้าน
Ja ror jon gwah tur nun ja mah yiam bahn
I’ll wait until you come and visit your home
ฉันคอยเธอนานแสนนาน ไม่เห็นเธอนั้นผ่านมาอีกเลย
Chun koy tur nahn saen nahn mai hen tur nun pahn mah eek loey
I’ve waited for you for a long time, but I haven’t seen you stop by anymore

(*)