Praow

All posts tagged Praow

Title: เธอคือความฝัน / Tur Keu Kwahm Fun (You’re a Dream)
Artist: Praow (พราว)
Album: พราว / Praow
Year: 1995

เธอคือความฝันในใจฉัน
Tur keu kwahm fun nai jai chun
You’re the dream in my heart
เพียงความฝันที่แสนไกล
Piang kwahm fun tee saen glai
Just a dream that’s so far away
ดั่งคว้าดาวบนฟ้าไกล
Dung kwah dao bon fah glai
Like reaching for the stars in the distant sky
ไม่มั่นใจจะคว้า
Mai mun jai ja kwah
It’s uncertain to grasp

เปรียบดั่งดอกไม้แห่งความหวัง
Bpriap dung dauk mai haeng kwahm wung
It’s like a flower of hope
มีความฝันที่กว้างใหญ่
Mee kwahm fun tee gwahng yai
I have big dreams
หากแม้เธอเพียงเข้าใจ
Hahk mae tur piang kao jai
If you just understand
ฉันมั่นใจสักวัน
Chun mun jai sun wun
I’m certain that some day

(*) จะลองไขว่คว้าหาคำตอบ
Ja laung kwai kwah hah hum dtaup
I’ll try reaching out and searching for an answer
ฝันคงจริงสักครั้ง
Fun kong jing suk krung
My dreams will come true some time
จะมีความรักให้เธอ
Ja mee kwahm ruk hai tur
I’ll have love for you
อย่างหาใครมาเปรียบเหมือน
Yahng hah krai mah bpriap meuan
Like the someone you’ve been searching for

(*)
แม้ถ้ามีเธออยู่
Mae tah mee tur yoo
Even if I have you

มีเพียงเราสองรักกันอยู่ ข้างเคียงกันเสมอ
Mee piang rao saung ruk gun yoo kahng kiang gun samur
There’s only the two of us loving each other, always beside each other
ในใจลืมเผลอละเมอตื่น
Nai jai leum plur lamur dteun
In my heart, I carelessly daydream
ฝันยังคอยหลอกหลอน
Fun yung koy lauk laun
My dreams still haunt me
หายใจมีแต่เธอ แม้เธอไม่มีอยู่
Hai jai mee dtae tur mae tur mai mee yoo
You’re still the air I breathe, even though I don’t have you here

Title: วันไร้สมอง / Wun Rai Samaung (A Day Without a Brain)
Artist: Praow (พราว)
Album: พราว / Praow
Year: 1995

ผ่านคืนที่เงียบเหงา และวันที่ว่างเปล่า
Pahn keun tee ngiap ngao lae wun tee wahng bplao
I’ve gotten through the lonely nights and the empty days
เป็นวันไร้สมอง ในคืนไร้ขอบเขต
Bpen wun rai samaung nai keun rai kaup ket
It’s a day without a brain in a night without borders

มีเรื่องต้องปวดร้าว มีใครไม่เคยเจอ
Mee reuang dtaung bpuat rao mee krai mai koey jur
There’s matters that must hurt, there’s someone I’ll never see
ในวันที่พลั้งเผลอ ไม่เจอไม่เข้าใจ
Nai wun tee plung plur mai jur mai kao jai
On distracted days, I don’t see, I don’t understand

(*) ระบายความรัก ระบายความเศร้า
Rabai kwahm ruk rabai kwahm sao
Draining love, draining sadness
ระบายความเหงา เรื่องราวในใจ
Rabai kwahm ngao reuang rao nai jai
Draining loneliness, the stories in my heart

ผ่านวันที่สุขสม และคืนทุกข์ระทม
Pahn wun tee sook som lae keun tookratom
I’ve gone through happy days and suffering nights
มีใครไหมสักคน รักและเข้าใจ
Mee krai mai suk kon ruk lae kao jai
Is there anyone who loves and understands me?

(*)

และต่อจากนี้ ไม่ต้องเจอกัน
Lae dtor jahk nee mai dtaung jur gun
And from now on, there’s no need to see each other
ระบายความฝัน ทำลายความเศร้า
Rabai kwahm fun tum lai kwahm sao
Draining the dreams, destroying the sadness

Title: ไม่เคยเปลี่ยน / Mai Koey Bplian (Never Changing)
Artist: Praow (พราว)
Album: OST ซิงเกิลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน / Singly Lady Pror Koey Mee Faen
Year: 2015

ฉันก็ไม่รู้ว่าความมั่นใจจะเป็นอย่างไร
Cun gor mai roo wah kwahm mun jai ja bpen yahng rai
I don’t know what certainty is like
เหมือนเล็กน้อยไม่มีความหมาย
Meuan lek noy mai mee kwahm mai
It’s like it’s insignificant and meaningless
และอาจเลือนหายไปในอากาศ
Lae aht leuan hai bpai nai ahgaht
And might fade into the air
ทั้งๆที่รู้ว่าความรักจะลงเอยอย่างไร
Tung tung tee roo wah kwahm ruk ja long oey yahng rai
Even though I know how love will end
แค่ได้พบคำตอบและเข้าใจ ในความหมาย
Kae dai pob kum dtaup lae kao jai nai kwahm mai
Just to be able to find the answer and understand the meaning

อาจเพียงเพราะใจนั้นยังอ่อนไหว
Aht piang pror jai nun yung aun wai
It might be because my heart is weak
ภาพความสวยงามยังคงเคลื่อนไหว
Pahp kwahm suay ngahm yung kong kleuan wai
The image of beauty is still shifting
จดจำได้เหมือนเดิมตรงนี้
Jot jum dai meuan derm dtrong nee
I can remember just the same right here

(*) อาจจะหวั่นไหว ในวันที่เหินห่าง
Aht ja wun wai nai wun tee hern hahng
I might be shaken during the days we’re separated
อาจดูอ้างว้างบนทางที่ยาวไกล
Aht doo ahng wahng bon tahng tee yao glai
It might seem empty on this long road
แต่เธออย่าถามว่าฉันเคยเปลี่ยนแปลงไหม
Dtae tur yah tahm wah chun koey bplian bplaeng mai
But don’t ask if I’ve ever changed
ฉันไม่เคยเปลี่ยน โอ้ความรัก
Chun mai koey bplian oh kwahm ruk
I never change, oh, love

(*)