Ponchet

All posts tagged Ponchet

Title: หนูคนเดียว / Noo Kon Diao (You Alone)
Artist: Varinz and Z Trip ft. Ponchet
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ไอที่เจ็บก็เพราะรู้ พี่เจ็บก็เพราะหนู
Ai tee jep gor pror roo pee jep gor pror noon
I’m hurting because I know, I’m hurting because of you
หนูมาทำให้พี่ละลาย เพราะรอยยิ้มหนูคงพอรู้
Noo mah tum hai pee lalai pror royu yim noo kong por roo
You make me melt because of your smile, you probably know
And now what should i do
And now what should I do?
Can you be my buu
Can you be my boo?
ขอเพียงแค่ชีวิตเดียวที่ใช้มันไป กับหนู
Kor piang kae cheewit diao tee chai mun bpai gup noo
I just want one lifetime that I can spend with you
แค่เห็นเธอยิ้มทีผมก็จะตายแล้ว
Kae hen tur yim tee pom gor ja dtai laeo
Just seeing you smile and I die
ได้โปรดรู้ไว้ใจผมละละลายแล้ว
Dai bproht wai jai pom lalalai laeo
Please remember that my heart has melted
อยากจะชวนไปเมา ก็กลัวจะทนไม่ไหว
Yahk ja chuan bpai mao gor glua ja ton mai wai
I want to invite you to get drunk, but I’m scared I won’t be able to take it
เพราะรอยยิ้มเธอมันมีผลต่อใจเหลือเกิน
Pror roy yim tur mun mee pon dtor jai leua gern
Because your smile has too much of an affect on my heart

แค่เธออย่าคิดให้มันเลยเถิด
Kae tur yah kit hai mun loey turt
Just don’t think about it too much
จะปล่อยผมก็ปล่อยกันไปเลยเถอะ
Ja bploy pom gor bploy gun bpai loey tur
If you’re going to let me go, then let me go
คุณอย่ามากั๊กผมด้วยร้อยยิ้มอันแสนหวาน
Koon yah mah guk pom duay roy yim un saen wahn
Don’t decimate me with your super sweet smile
ประเมินมูลค่ามันมีมากเป็นแสนล้านเลยเธอ
Bpramern moon kah mun mee mahk bpen saen lahn loey tur
I estimate the cost will be in the millions

ละผมไม่อยากจะขายต่อใคร
La pom mai yahk ja kai dtor krai
I don’t want to sell to anyone
สัญญานะจะยิ้มให้แค่ผมไม่ใช่ใครต่อใคร
Sunyah na ja yim hai kae pom mai chai krai dtor krai
Promise that you’ll only smile at me and no one else
ก็มีแค่เธอคนเดียวพอไม่มีคนต่อไป
Gor mee kae tur kon diao por mai mee kon dtor bpai
Just having you alone is enough, I don’t have anyone else
ถ้าได้เธอมาเป็นแฟนมันคงจะดีต่อใจ
Tah dai tur mah bpen faen mun kong ja dee dtor jai
If I could get you to be my girlfriend, it would be good for my heart

เธอตัวเล็ก น่ารัก ยิ้มที เหมือนกับติดคริ
Tur dtua lek naruk yim tee meuan gup dtit kri
You’re small and cute, your smile is critical
เธอทำหัวใจ ผมละลาย คล้ายเหมือนติดพิษ
Tur tum hua jai pom lalai klai meuan dtit pit
You make my heart melt like it was poisoned
เธอส่ายเอวมันทำหัวใจจะวาย
Tur sai eow mun tum hua jai ja wai
When you shake your hips, you give me a heart attack
ผมฝันว่าลอยไปไกลเลยตอนที่เธอนั้นจุมพิษ
Pom fun wah loy bpai glai loey dtaun tee tur nun joom pit
I dream that I’m floating off while you kiss me

แต่มันไม่ง่ายเหมือนคุณคิด
Dtae mun mai ngai meuan koon kit
But it’s not as easy as you think
ผมชอบเธอแบบว่าสุดฤทธิ์
Pom chaup tur baep wah soot rit
I like you so much
ผมชอบเธอบแบบสุดจัดตอนปลัดบอก
Pom chaup tur baep soot jut dtaun bplut bauk
I’ve liked you so intensely when someone told me
มาถึงตอนที่แกลาออกยังบอกว่าสุดจัด
Mah teung dtaun tee gae lah auk yung b auk wah soot jut
Until the time you said good-bye, I’m still telling you that it’s so intense

(*)

ก็มีเเต่รอยยิ้มเธอ ทำให้ผมมันเพลอ
Gor mee dtae roy yim tur tum hai pom mun plur
There’s only your smile that makes me crazy
เผลอเเป๊ปเดียว เธออย่าเกี่ยว หัวใจใคร
Plur bpaep diao tur yah giao hua jai krai
Careless for a moment, don’t get involved with anyone else’s heart
ยิ้มนิดเดียว เธอก็เกี่ยว หัวใจไป
Yim nit diao tur gor giao hua jai bpai
With just a small smile, you’ve gotten involved with my heart
ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
Reudoo raun reudoo fon reudoo nao
Summer, rainy season, winter
ผมเจอมาหมดเเล้วเเต่ยังไม่เจอ ฤดูรัก
Pom jur mah mot laeo dtae yung mai jur reudoo ruk
I’ve faced them all, yet I still haven’t found the season of love
เเม้ฤดูไหน เธอก็อย่าเอาผสมกัน
Mae reudoo nai tur gor yah ao pasom gun
No matter the season, don’t get mixed up with me
ถึงฤดูรัก ก็ไม่ไช่ต้องผสมพันธ์
Teung reudoo ruk gor mai chai dtaung pasom pun
Even if it’s the season of love, you don’t have to get involved with anyone

สมงสมองมีรอยหยัก คงเพราะว่ามีความรู้
Samong samaung mee roy yuk kong pror wah mee kwahm roo
My brain has creases because of the knowledge
เเละที่ในใจมีเธออยู่ คงเพราะว่ามีความรัก
Lae tee nai jai mee tur yoo kong pror wah mee kwahm ruk
And I have you in my heart because I have love
เเต่ก่อน เเต่ไร ก็ยังไม่เคยรู้จัก
Dtae gaun dtae rai gor yung mai koey roo juk
But I’ve still never gotten to get to know you
ตัวเล็ก เเก้มเเดง ก็ไม่กล้าจะทัก
Dtua lek gaem daeng gor mai glah ja tuk
You’re small, your cheeks are pink, but I don’t dare say hello
เธอน่ารักเกินไปหรือเปล่า
Tur naruk gern bpai reu bplao
Aren’t you too cute?
พี่ชอบหนู มีคนดูเเลเเล้วหรือยัง
Pee chaup noo mee kon doo lae laeo reu yung
I like you, do you have anyone taking care of you yet?

(*)

กลัวลูกปืนว่าที่พ่อตาจะยิงกระบาล
Glua look bpeun wah tee por dtah ja ying grabahn
I’m scared a bullet from your father will shoot me in the head
ไม่อยากนอนโรงบาล พี่ชอบหนูโปรดอย่ารำคาญ
Mai yahk naun rohng bahn pee chaup noo bproht yah rumkahn
I don’t want to sleep in the hospital, I like you, please don’t be angry
ยังต้องเจอพี่ไปอีกนาน
Yung dtaung jur pee bpai eek nahn
You still must see me for longer
ยืนยันนอนยันว่าจะไม่ไปไหน ให้พี่ไปส่งไหม
Yeun yun naun yun wah ja mai bpai nai hai pee bpai song mai
I positively guarantee that I won’t go anywhere, will you let me take you home?
ส่งถึงไหนพี่ไม่รับประกัน แต่ถ้าให้เคลมพี่จะไปให้ทัน
Song teung nai pee mai rup bpragun dtae tah hai klaim pee ja bpai hai tun
I can’t guarantee where I’ll take you, but if you’ll let me claim you, I’ll go to you immediately

(*)

   

Produced : VARINZ
Beat : VARINZ
Lyrics : VARINZ x Z TRIP x PONCHET
Mix & Mastering : VARINZ

   

Why do these kinds of mumblerap songs always have to start off sounding sweet, then end with the guy talking about how he just wants to nail the girl?